Det löser hantverkaren med hjälp av lite magnetism. Han monterar helt enkelt fyra luckmagneter på insidan av de omgivande skåpsstommarna. Sedan skruvar han fast fyra metallbeslag på en anpassad bit vit spånplatta.

Och ett tu tre så är luckan stängd. Hantverkaren har medvetet sågat av lite extra i överkant på sockelbiten.

Därmed kan luften lättare cirkulera och den nya inbyggnadsugnens värme avges snabbare. Men luftspalten skämmer inte kökets utseende, eftersom den sitter precis vid skåpets nedre kant och bara kan ses om man ligger på alla fyra.