Bygg ditt eget snickarkök

Ett smart lådsystem gör det förvånansvärt enkelt för dig att bygga ett platsbyggt snickarkök som lätt kan konkurrera med exklusiva, dyra specialbyggda stommar.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
2 veckor
Pris
35.000 kronor

Intro

Ett platsbyggt snickarkök är det bästa för många som drömmer om ett nytt kök. Där mått och material är exakt så som du vill ha det. Där utrymmet utnyttjas optimalt. Där resultatet blir ett unikt och personligt kök.

För de flesta är det alldeles för dyrt att förverkliga den drömmen. Om du inte bygger det själv. Det är inte så besvärligt som det kan verka vid en första anblick. Särskilt inte om du använder det genialiska lådsystemet från Häfele som gör det ganska enkelt för dig att bygga lådorna.

Genialisk genväg för lådorna
Där standardkökens lådor monteras på stommar med fasta mått, monteras lådsidorna från Häfele på ett bakstycke och en botten som du själv sågar till i exakt den bredd som passar i ditt skåp. Sidorna passar ihop med skenor som monteras i köksskåpen och lådorna kan dras ut hela vägen, så som du känner igen det från de bästa köken. Du har alltså alla fördelar från moderna kökslådor, samtidigt som att du får alla fördelarna från de platsbyggda snickarköken.

Det finns en del att hålla koll på när du själv ska göra alltihop - mätning, beräkning, sågning, fogning osv. Och det finns inte någon utförlig bruksanvis-KÖK ning som du kan luta dig mot om det är något som krånglar. Men om du arbetar systematiskt ska det gå bra. T ex är det en bra idé att numrera lådfronterna, så att du vet exakt var varenda låda ska sitta. Det är särskilt viktigt om du sågar ut lådfronterna ur en stavlimmad bänkskiva, vilket vi har valt att göra här. När lådorna sitter på samma ställe som när skivan var hel, får du en snygg, enhetlig och harmonisk yta.

Du måste själv såga ut alla delarna och se till så att de fogas ihop rätt - utan manual. Men du får det PRECIS som du vill ha det - i de material som du tycker mest om! — Bo Karlsen

Instruktion

01
Sockel 3 Steg

Köket byggs på en stadig sockel som på många sätt är betydligt enklare än moderna justerbara plastfötter.

Sockeln skruvas ihop av ett fram-och bakstycke i full höjd med lite lägre mellanbitar. Fördelen med att mellanbitarna får lite luft till golvet är att du då inte riskerar att få problem med eventuella ojämnheter. Här har sockeln byggts av plywood, men MDF- eller limträskivor går också bra.

Sockeln placeras på golvet så att fronten får önskat avstånd till skåpens framkant. Den justeres på plats med distansklossar och fästs i golvet.

1

Sockeln monteras. Fram- och bakstycke (A) skruvas ihop med hjälp av mellanbitarna (B) med 5 x 60-mm-skruvar.

2

Palla upp sockeln i vågrätt läge med distansklossar på 60 cm avstånd, gärna tätare. Var flitig med vattenpasset, för det är helt avgörande att sockeln ligger helt jämnt.

3

Sockeln skruvas fast Sockeln skruvas fast i golvet med möbelvinklar och passande skruvar - korta i front- och bakstycke, så att de inte går igenom, och längre skruvar i golvet.

02
Botten och sidor 5 Steg

Skåpens stommar består främst av deras botten och sidor. Här väljer vi att dela upp botten i delar, en för varje sektion - på samma sätt som man vanligtvis gör i moderna kök, där varje sektion har sin egen stomme. Fördelen är att det är lättare att skruva ihop delarna en och en på sockeln. Det gör det också lättare att sätta skåpsidorna helt exakt.

Innan du sågar till skivorna ritas alla snitten upp, så att du utnyttjar skivorna optimalt.

1

Skåpsidor och botten sågas ut. Här används sänksåg med styrskena, vilket förenklar att såga långa, raka snitt. Även en cirkelsåg och en rak bräda kan användas.

2

Första skåpsidan (D) och botten (E) skruvas ihop från skåpsidan, så att den blir gavel på vänster sida. Förborra innan du skruvar, så att du inte riskerar att träet spricker. Här används tre 4,5 x 60-mm-skruvar.

3

Den monterade sidan (D och E) skruvas fast i sockeln (A). Den placeras med 1 cm avstånd till väggen, och botten (E) fästs i sockeln med 4,5 x 60-mm-skruvar.

4

En ny botten (E) skruvas fast när du har skruvat fast nästa sida (D) i den redan fastskruvade undersidan (E). Tryck in den nya botten hårt mot sidan innan den fästs.

5

Den sista skåpsidan och botten skruvas ihop innan den skruvas fast i sockeln genom botten. Du kan nämligen inte komma åt att skruva fast sidan utifrån.

03
Bänkskiva 8 Steg

Bänkskivan ska sågas till på längden, förses med bakkantslister och få hål utsågade för vask och spishäll, innan den fästs ovanpå skåpen.

Bakkantslisterna gör vi själva av en bit av bänkskivan som vi fräser ut så att den blir rundad. Listerna skruvas och limmas fast i bakkant och båda sidorna.

Här ska spishäll och vask sänkas ner i skivan, så vi fräser ut en kant som de kan ligga på, så att ovansidan på vask och spishäll kommer i höjd med bänkskivan.

1

Bakkantslisterna (G och H) fästs i bänkskivan med lim och skruvar, 4,5 x 40 mm, när de har kapats i 45 grader i ändarna, så att du får snygga hörnfogar. Kom ihåg att förborra, så att listerna inte spricker.

2

Mät upp för vasken på bänkskivan (F). Vasken placeras så att den djupa delen passar i den fjärde sektionen från vänster och 6 cm från bänkskivans framkant. Rita hela vägen runtom vasken.

3

Sätt ett nytt streck 1 cm innanför första markeringen. Det är här hålet till vasken ska sågas. De långa snitten i hålet sågas till med sänksåg och hörnen med sticksåg, så blir resultatet så exakt som möjligt.

4

En fals fräses längs kanten hela vägen runt, så att vasken kan sänkas ner i höjd med bänkskivans yta. Du kan ev skippa falsen och låta vasken vara lite högre än bänkskivan. Gör också hål för spishällen.

5

Bänkskivan (F) läggs på plats. Den skruvas Den skruvas fast i skåpsidorna (D) med möbelvinklar. Det är smart att fästa de innersta på alla sidor innan skivan läggs på, så att du kan komma åt bättre.

6

Skruva fast bänkskivan (F) i möbelvinklarna med 4 x 25-mm-skruvar, två på varje sida (D) i fram- och bakkant. Det är smart att låta skivan kunna röra sig lite genom att låsa den antingen framme eller där bak.

7

Här borras hål för blandaren i vasken med hjälp av ett specialborr som ofta kan beställas tillsammans med vasken.

8

Avlopp och blandare monteras på vasken. Det är ofta lättare att fästa vasken i bänkskivan med undersidan uppåt, men det vågade vi inte här med bara en man som kunde vända på bänkskivan.

04
Lådor 7 Steg

Lådfronterna till de fem skåpsektionerna sågas ut av två limträskivor med en sänksåg. Först sågas två skivor som är 36 och 40 cm höga. I den första skivan sågas ut 3 mm djupa, genomgående spår med ett avstånd på 12 cm. I den andra skivan sågas ett motsvarande spår 16 cm från ovankanten. Spåren döljer att lådorna är olika stora och gör att lådfronterna ser likadana ut och blir harmoniska att titta på.

Lådornas botten- och bakstycken sågas ut och sätts ihop med metallskenorna och lådfronterna. De ihopsatta lådorna monteras på skenor som fästs i skåpstommarna.

1

Lådfronterna sågas ut ur skivan där det först har sågats 3 mm spår med 12 cm mellanrum. Därefter sågas skivan av på tvären, så att fronterna får rätt bredd, och till sist sågas de till i önskad höjd.

2

Handtag i fronterna fräses ut efter en mall med 10 mm notfräs på 18 mm djup. För att bättre kunna få tag kan du slipa en fördjupning på handtagets ovansida. En enklare lösning är att sätta möbelknoppar.

3

Bottnar (J) och bakstycken (K och L) sågas till av plywood. Skivans djup ska motsvara lådans metallsida, hellre för kort än för lång. Bredden ska motsvara skåpsöppningens bredd minus 62 mm.

4

Bakstycket (K) skruvas fast i metallskenorna som monterats på bottenplattan (J). Metallsidorna fästs på undersidan av bottenplatan med små skruvar, som också används för att fästa bakstycket.

5

Skenorna skruvas fast i skåpets sidor (D). Även här används skruvar som beställts med skenorna. I förväg har det borrats hål för skenorna med hjälp av en borrmall från Häfele.

6

Lådorna sätts på plats i skenorna, och de två mätverktygen som följer med lådorna, placeras på kanten av metallskenorna. Mätverktyget används för att placera ett beslag, så att fronten kan monteras.

7

Placera fronten framför lådan och markera på baksidan var monteringsbeslaget ska placeras. Det gör du genom att slå till fronten när den sitter som du vill.

Material

27 mm stavlimmad skiva av ask

 • 1 skiva, 362 cm
 • 4 skivor, 302 cm
 • 1 skiva, 202 cm

Från dessa sågas:

 • 1 sockelfront (C), 9 x 362 cm (sätts ihop av två)
 • 7 skåpsidor (D) a 62 x 76 cm
 • 6 skåpbottnar (E) à 62 x 57,3 cm
 • 1 bänkskiva (F), 361 cm
 • 1 bakkantslist (G), 5 x 366 cm (sätts ihop av två)
 • 2 bakkantslister (H) à 5 x 65 cm
 • 2 fronter (M1) à 59,7 x 39,7 cm
 • 1 front (M2), 59,7 x 35,7 cm
 • 7 fronter (M3) à 59,7 x 23,7 cm
 • 3 fronter (M4) à 59,7 x 15,7 cm
 • 4 fronter (M5) à 59,7 x 11,7 cm
 • 1 front (M6), 59,7 x 10,5 cm

15 mm plywood, t ex av björk

 • Sockel fram- och bakstycke (A) à 8 x 360 cm (sätts ihop av två)
 • 7 mellanbitar (B) à 6 x 34 cm
 • 18 lådbottnar (J) à 51 x 54,8 cm
 • 8 lådbaksidor (K) à 7 x 51 cm
 • 10 lådbaksidor (L) à 12-16 x 51 cm

Beslag till lådorna

 • 8 uppsättningar utdragsbeslag, 92/550 mm
 • 7 uppsättningar utdragsbeslag, 92/550 mm med reling
 • 3 uppsättningar utdragsbeslag, 115/550 mm med reling

Dessutom

 • Köksvask, Intra Primus D100
 • Blandare, Adora, utdragbar
 • Induktionshäll, 80 cm
 • Inbyggnadsugn, 60 cm
 • Självborrande rostfria skruvar, 4 x 25, 4,5 x 40 och 5 x 60 mm
 • Specialskruvar till lådsystemet beställs med skenorna
 • Trälim
 • Silikonfogmassa
 • Mörk träolja till bänkskivan
 • Färglös olja till övrigt trä

Specialverktyg

 • Sänksåg med styrskena

Tidsförbrukning

Pris

35.000 kronor.

Svårighetsgrad

Du måste arbeta med precision för att uppnå ett professionellt resultat, men alla steg går att få till.

Ritning

Så här är köket uppbyggt

Så här är köket uppbyggt

Video

VERKTYG: Så här använder du sänksågen

I den här videon lär du känna snickarens favoritsåg. Sänksågen förs alltid längs en styrskena som ser till att snittet blir exakt – oavsett om det ska vara rakt eller vinklat, om det ska gå igenom materialet eller inte, eller om det börjar i kanten eller mitt på materialet. Det gör sågen lämplig till allt från spår i en bräda till att såga rent längs kanten när trallbrädorna har lagts.

TEKNIK: Montering av köksvask

Noggrann mätning är receptet för succé

VERKTYG: Så här använder du handöverfräsen

I den här videon kan du se hur du ställer in och använder handöverfräsen för att skapa perfekt finish när du arbetar med trä. Det finns ett otal olika frässtål, så du kan göra allt från snygga profilerade kanter och noter till dolda fogar och utfräsningar för gångjärn. Vi går igenom de olika sorternas frässtål och visar hur du använder dem.

TIPS: Exakt mätning med tre kontrollpunkter

Tips & Tricks

Bänkkivornas ytor

För att träet ska bli så tåligt som möjligt får det en rejäl ytbehandling. Det är smart att göra det innan skivorna sågas till, eftersom det går lättare att göra det på stora ytor.

Slipa skivorna med t ex korn 60 eller 80 eller direkt med korn 120, beroende på hur ytan ser ut.

Skivorna oljas med ett tunt lager som masseras och slipas in med en speciell sorts svamp för ändamålet. Efter 20 minuter torkas den överflödiga oljan bort.

Borrmall

Det kan löna sig att investera i borrmallen från Häfele, så att hålen till lådornas skenor kan borras med stor precision. Det följer med ett speciellt djupstopp till borret.

1

Borra först hålet närmast framkanten till skenan på den nedersta lådan. Borra därefter hål till de andra lådornas skenor vid den främre kanten på samma sida.

2

Till sist borras de bakre hålen genom den vågräta borrmallen.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Nytt kök