1. Har du frågor om din prenumeration, din räkning eller utdelningen av din tidning?
 2. Har du frågor eller kommentarer till redaktionen?

  (Redaktionen påtar sig intet ansvar för obeställda manuskript, fotografier, teckningar, digitalt material etc.)

 3. Vill du annonsera på vår webbplats?
  • Theodore Selbo
   Mail: [email protected]
   Annonsansvarig
   +46 (0)72 388 41 17
   OBS – Inga prenumerationsärenden.
 4. Vill du annonsera i tidningen Gör Det Själv?
  • Theodore Selbo
   Mail: [email protected]
   Annonsansvarig
   +46 (0)72 388 41 17
   OBS – Inga prenumerationsärenden.
 5. Vill du läsa prenumerationsvillkoren?