Alla kan planlimma en diskho – och spara en förmögenhet

Du har säkert fått höra att det är omöjligt att planlimma en diskho i köket. Men det är dyrt att anlita proffs och du kan faktiskt själv försänka diskhon om du är noggrann och tar dig god tid.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
2 dagar
Pris
4.000 kronor

Diskbänken har planförsänkts, fogats och limmats fast 1 mm under bänkskivan. Visst kunde du!

Intro

Vi har i åratal fått höra att bara proffsen med stora, dyra maskiner kan planlimma, även kallat försänka, diskhon i ditt nya kök. Det stämmer inte, som tur är, för med rätt verktyg och stora mått noggrannhet kan själv få ett snyggt resultat när du försänker diskhon.

Skillnad på plan- och underlimning

När man planlimmar får man en diskho som ligger helt i nivå med diskbänken. När man underlimmar limmas överkanten av diskhon vid underkanten av bänkskivan. Båda sätten kallas försänkning.

Misstag kostar

När du ska planlimma diskhon är det viktigt att du är noggrann med mätningen. Om måtten inte passar kommer du att stå med en oanvändbar bänkskiva när du har sågat till den. Om du är noggrann när du mäter minimerar du risken för irriterande fel och dyra lärdomspengar när du ska göra en försänkt diskho.

Gör en mall

När du är säker på att måtten stämmer gör du en mall till den planlimmade diskhon. I vår guide har gjort den av 12 mm mdf-skivor. Mallen använder du när du ska göra det millimeterprecisa snittet med handöverfräsen, som diskhon ska passa in i när du försänker den. När den är klar sätter du i gång med handöverfräsen.

Övning ger färdighet

Överfräsen är ett verktyg som kräver lite tid att bemästra, så börja med att såga i ett par gamla skivor innan du sätter i gång med diskbänken. När du ska göra en planlimmad diskho ska du använda maskinen i tre olika tempon och vara extremt noggrann genom hela proceduren. För varje fräsning justeras djupet lite längre ned, så att man sakta med säkert skär till ramen som diskhon ska sitta i.

Limma fast diskhon

När du har sågat till skivan har du grunden till en planlimmad diskho! Nu ska du slipa till kanterna och sedan ska diskhon limmas fast. Då väljer du ett bra, starkt lim, som du applicerar i ett 1 mm tjockt lager. När du är klar har du en försänkt och planlimmad diskho!

Instruktion

01
Diskbänken 3 Steg

1

Mät diskbänkens yttermått mycket noga. Även om yttermåtten anges i monteringsanvisningen ska du kontrollera dem, för du ska göra en perfekt mall. Här är yttermåtten 52 x 58,5 cm.

2

Mät diskbänkens tjocklek med skjutmått, inte tumstock. Här är godstjockleken 9 mm. Falsen ska fräsas 2 mm djupare än kantens tjocklek, alltså ska vi fräsa 11 mm djupt.

3

Mät bredden på kanten runt diskbänken. Vår diskbänk har en 20 mm bred kant hela vägen runt, och det är för denna kant som vi ska fräsa en fals i bänkskivan. Det kräver noggrannhet.

02
Tillverka en mall 3 Steg

Fräsningen utförs i tre steg. Först fräser vi ett spår i bänkskivan och det markerar omkretsen på diskbänken + 1 mm. Nästa fräsning ökar falsbredden in mot det hål vi senare gör, så att hela kanten på diskbänken får rum i falsen. Den tredje fräsningen tar upp ett hål i bänkskivan, så att diskbänken kan planförsänkas.

Med tanke på att vi vill ha hög precision använder vi handöverfräs till hela arbetet, även om man teoretiskt kan såga upp hålet med sticksåg.

Första och andra fräsningen görs med samma mall. Vår mall är en 12 mm mdf-skiva på 70 x 80 cm, för att vi ska ha en bred kant kvar när hålet har gjorts.

1

Markera diskbänkens omkrets så noga som möjligt mitt på mdf-skivan. Sätt märken 7 mm utanför omkretsen hela vägen runt och rita en ny omkrets.

2

Fräs ut din mall och följ insidan av det yttersta strecket mycket noga från hörn till hörn med hjälp av parallellanslag. Fäst ett par klossar som stopp för fräsen.

3

Fäst en stödlist under mallen. Den ska fungera som anhåll när du placerar mallen på bänkskivan. Här är avståndet 5 cm från bänkskivans kant till där diskbänken ska placeras.

03
Första fräsningen 5 Steg

Nu börjar arbetet med handöverfräsen på allvar, och från och med nu gäller det att vara extra noggrann. Det är den första fräsningen som skapar den enda kant som är synlig när diskbänken är på plats.

Kopierringen på handöverfräsen ser till att du kan föra fräsen ända in längs mallens sidor, men du måste förstås ändå styra fräsen.

Fräs i tre omgångar och öka djupet undan för undan. Det gör du lättast genom att använda revolveranslaget på fräsen.

1

Placera mallen på bänkskivan på ett sådant sätt att diskbänken hamnar precis mitt i underskåpet, när bänkskivan har lagts på plats. Markera placeringen med tunna blyertsstreck längs sidorna.

2

Pressa anhållet mot bänkskivan. Det är det som bestämmer hur långt in på skivan som hålet görs. Lås sedan mallen på skivan med tvingar.

3

Ställ fräsen på mallen och lägg en liten skivbit av 12 mm mdf under sulan på fräsen, så att den står plant och vågrätt. Pressa ner fräsen tills notfräsen stöter emot bänkskivan. Ställ in och lås fräsdjupet på 11 mm. Ta bort skivbiten.

4

Håll fräsen stadigt och se till att sulan är vågrät. Lägg den bit du fräste bort från mallen i hålet så att fräsen får stöd och fräs sedan hela vägen runt. Fräs i flera omgångar tills du är nere på önskat fräsdjup - här 11 mm.

5

Kolla att fräsdjupet är detsamma överallt i spåret. Lägg märke till den lätta rundningen i hörnet. Den är nästan identisk med den form som kanten runt diskbänken har.

Om skivan har skarpa, vinkelräta hörn, får du ta lite hjälp av ett stämjärn.

04
Andra fräsningen 2 Steg

Nu ska vi skapa den fals där vi sedan kan lägga diskbänkens kant. Eftersom vi inte har tillgång till superdyra maskiner med tillhörande precision, beslutar vi oss för att göra falsen 2 mm djupare än godstjockleken på kanten. Då får vi plats för en fog på 1 mm. Den försluter och förseglar effektivt utrymmet mellan bänkskivan och diskbänken, och därmed finns det ingen risk att det tränger ner fukt där.

Vi använder samma mall som till den första fräsningen, men vi förskjuter den 10 mm, först åt ena hållet och sedan åt de tre andra hållen. Vi ska återigen fräsa 11 mm djupt i flera omgångar, och eftersom notfräsen är 12 mm i diameter gör den hela falsen i ett svep.

1

Förskjut mallen 10 mm från ursprungsläget och in mot centrum av bänkskivan. Utgå från blyertsstrecken och fräs sedan en sida i sänder.

2

Mallen är densamma som den vi började med, men den ska förskjutas 10 mm.

05
Ta upp ett hål 5 Steg

Nu är det dags att såga hål i bänkskivan, så att diskbänken kan läggas ner i hålet. Men vi sågar inte - vi fräser. Handöver-fräsen är mycket mer exakt än en såg.

Först ska vi tillverka en ny mall, och den ska konstrueras så att falsens bredd blir 21 mm. Hålet i bänkskivan blir då 55,7 x 49,2 cm.

Vi ska också fräsa urtag för de monteringsbeslag som håller diskbänken på plats, så även dem lägger vi in i mallen. Kom ihåg att du vid mätning ska ta hänsyn till kopierringen, som förskjuter skaftfräsen - precis som i de två första fräsningarna. När du är klar ska diskbänken passa perfekt i hålet.

1

Följ den nya fräsmallen. Fräs i flera omgångar tills den långa notfräsen bryter igenom den 38 mm tjocka bänkskivan och gör ett hål.

2

Nu kan du ta bort den bit som frästs loss. Om du är försiktig kan du nu lägga bänkskivan på ett arbetsbord, eller palla upp den en bit. Det är viktigt att underlaget är stadigt.

3

Diskbänken passar nästan i hålet. Det är bara de sex monteringsbeslagen som sticker ut från kortsidorna och framsidan, som inte får plats i falsen.

4

Markera för beslagen på din mall. Gör urtag i mallen så att de passar i storlek vid fräsning med kopierring. Dvs. mallen ska ha ett 11 mm brett urtag och det ska vara 50 mm långt. Då blir urtaget i bänkskivan 5 mm brett och 38 mm långt.

5

Gör en provmontering. Det är viktigt att diskbänken ligger plant i sin fals och att den har försänkts 2 mm i förhållande till bänkskivans ovansida.

06
Limning 6 Steg

Vi behandlar bänkskivan med fin olja, och vi stryker fram- och baksida samt alla frästa kanter. Anledningen är att vi vill försegla mot inträngande fukt.

När det är klart ska diskbänken limmas fast i falsen som vi har fräst. Limmet fäster inte på den oljade ytan, så vi stryker först flera gånger med lack. Det är viktigt att kanten runt hålet har förseglats noga, för det är där som det ev. kan tränga in fukt.

Vi använde en lim- och fogmassa som heter Tec7. Den fäster på i stort sett alla underlag och ger en fast, men smidig fog. Massan finns i flera kulörer och vi har här valt svart (som diskbänken).

1

Kanterna slipas lätt. Efter fräsning finns det ett lätt skägg längs allt ändträ, men det försvinner snabbt även när vi slipar för hand.

2

Lackera falsen och ändträet. Det ska göras flera gånger. Var noga så att det inte kommer lack på ovansidan av bänkskivan om den sedan ska ytbehandlas. Lacken ska härda innan du kan lägga på lim och fogmassa.

3

Lägg en sträng lim- och fogmassa på bottnen av falsen. Släta ut massan med spackel så att hela bottnen täcks av ett cirka 1 mm tjockt skikt. Fördela också massa på kanten.

4

Lägg ner diskbänken i hålet, pressa fast den och spänn beslagen så att den dras ner i fästmassan. Det ska pressas upp lite massa mellan diskbänken och skivan. Annars måste du foga efteråt.

Gaffertejp skyddar kanten på diskbänken. Maskeringstejp fäster inte.

5

Ta bort tejpen efter en timme, för då har fästmassan härdat så mycket att fogen inte skadas. Nu måste du vänta ett dygn, innan du kan fortsätta arbetet.

6

När fästmassan har härdat skärs fogen ren i nivå med bänkskivan. Dra ut bladet en bit på en brytbladskniv och dra plant med bänkskivan, så skärs överflödig fogmassa bort. Nu kan du oljebehandla bänkskivan om du vill.

Material

• Diskbänk med bred kant
• 38 mm bänkskiva av stavlimmat trä
• 12 mm mdf till mall
• Fog- och fästmassa, här Tec7
• Lack
• Maskeringstejp
• Anhåll

Specialverktyg

• Handöverfräs
• 12 mm notfräs, 9 cm lång

Tidsförbrukning

En eller två arbetsdagar, men ta det lugnt och jäkta inte.

Pris

Cirka 4000 kr, dvs. under halva priset. Priset beror på de valda materialen.

Svårighetsgrad

Jobbet är en utmaning så du bör ha erfarenhet av att styra en handöverfräs. Arbeta steg för steg och kontrollmät flera gånger under jobbet.

Ritning

SÅ HÄR SKA DET SE UT NÄR DU ÄR KLAR

Kanten på diskbänken ligger i en fals som du har fräst en millimeter djupare än godstjockleken och en millimeter bredare än kanten. Då får du plats för en tunn fog under och vid sidan av kanten.

SÅ HÄR SKA DET SE UT NÄR DU ÄR KLAR

FÖRSTA FRÄSNINGEN

Först fräser du omkretsen inkl. till-lägg för fog och kopierring. Ett 12 mm frässkaft gör ett 11 mm djupt spår när du följer mallen.

FÖRSTA FRÄSNINGEN

HÅLET SÅGAS UT EFTER EN NY MALL

För att få så stor precision som möjligt använder vi inte såg utan handöverfräs när vi tar upp hål för diskbänken i bänkskivan. Vårt nya frässkaft (som är extra långt) gör att vi kan fräsa rakt igenom bänkskivan. Men vi måste göra en ny mall, och den gör vi av 12 mm mdf. Det kostar visserligen lite extra men det är bagateller i förhållande till vad vi sparar på eget arbete. Tillverkningen utförs på samma sätt som när vi gjorde den första mallen.

HÅLET SÅGAS UT EFTER EN NY MALL

GÖR PLATS FÖR BESLAGEN

Det finns ett antal beslag runt alla diskbänkar, och de används för att spänna eller skruva fast diskbänken. Dem måste vi fräsa plats för.

Vår diskbänk är försedd med sex beslag som behövs vid montering.

GÖR PLATS FÖR BESLAGEN

Video

VERKTYG: Så här använder du handöverfräsen

I den här videon kan du se hur du ställer in och använder handöverfräsen för att skapa perfekt finish när du arbetar med trä. Det finns ett otal olika frässtål, så du kan göra allt från snygga profilerade kanter och noter till dolda fogar och utfräsningar för gångjärn. Vi går igenom de olika sorternas frässtål och visar hur du använder dem.

TEKNIK: Montering av blandare

Med noggrann mätning sitter den perfekt centrerat

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Diskho