Juridisk information

Kära läsare!

www.gds.se tillhandahålls av Bonnier Publications International AS

Ansvarig utgivare: Magnus Bergsten

Den information du hittar på denna webbsida har löpande genomarbetats och kontrollerats och är därför såvitt vi vet korrekt. Trots det kan vi inte utesluta att enstaka fel smyger sig in på sidorna. www.gds.se påtar sig inget ansvar för eventuella olägenheter eller skador som kan uppkomma i samband med den enskilde läsarens användning av information som lämnas på denna webbplats.

Forbehåll:
Projekten i artiklarna på www.gds.se är utförda så att de vid tidpunkten för artiklarnas utgivning följer gällande regler och lagar. Vi reserverar oss därför för eventuellt ändrade regler i förbindelse med äldre artiklar. Är du osäker kan du alltid fråga stadsbyggnadskontoret i din kommun eller hitta svar på Boverket.

Forum
När du skriver ett inlägg eller lägger in foton på www.gds.se accepterar du samtidigt att Gör Det Själv och Bonnier Publications A/S har rätt att publicera eller på annat sätt använda ditt inlägg och dina foton i tryckta och elektroniska medier med anknytning till Gör Det Själv eller Bonnier Publications A/S.

Inlägg och bilder ska följa svensk lag. Det innebär att inlägg inte får innehålla: Förolämpningar eller förtal. Hotelser, hets mot folkgrupp eller andra trakasserier. Olovliga våldsskildringar, pornografi eller barnpornografi. Uppmaning till brottslig verksamhet. Datorvirus eller annat som kan skada Gör Det Själv för alla eller andra användares utrustning, material som innebär intrång i immateriella rättigheter, såsom varumärke eller upphovsrätt och nformation som innehåller kommersiella budskap eller annan marknadsföring.
Gör Det Själv övervakar inte systematiskt forumet, men följer allmänna regler för ämnen och innehåll. Därför är det extra viktigt att forumet inte används för spam, hets mot folkgrupp, kränkande uttalanden eller andra negativa syften.
Gör Det Själv för alla har rätt att stänga av användare som inte respekterar dessa regler. Den som gör ett inlägg som strider mot lag kan personligen bli ansvarig för detta.

Externa länkar
Vi vill påpeka att webbplatsen www.gds.se innehåller länkar till sidor som inte ägs av Bonnier Publications International AS, och för vilkas innehåll vi därför inte kan påta oss något ansvar.

Upphovsrätt
Text, grafik, bilder, ljud och annat innehåll på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen. Bonnier Publications förbehåller sig alla rättigheter till innehållet, inklusive rätten att utnyttja innehåll för text- och datautvinning, jfr § 11b i upphovsrättslagen och artikel 4 i DSM-direktivet.

Om ej annat anges har Bonnier Publications International AS upphovsrätten till allt material på denna webbplats. Materialet får ej utan tillstånd användas i kommersiellt syfte. Material från webbplatsen får citeras endast med tydligt angivande av källan.

Kommersiell användning av materialet kräver godkännande av:

Bonnier Publications International AS
Postboks 543
NO-1411 Kolbotn
Norge
Användning av artiklar och ansvar
All användning av Bonnier Publications artiklar och utförande av arbete och liknande efter anvisningar i artiklarna är på eget ansvar. Bonnier Publications rekommenderar dig att följa ev. säkerhetsanvisningar, att vara försiktig och om nödvändigt skaffa experthjälp. Artiklar från Bonnier Publications varken kan eller ska ersätta professionell rådgivning.
Bonnier Publications ansvarar inte för skador eller förluster som kan ha orsakats av anvisningarna i artiklarna. Bonnier Publications ansvar är under alla omständigheter begränsat till 5000 kr.

Användning och skydd av personuppgifter
Här kan du läsa hur vi garanterar dig en bra upplevelse och skyddar dina uppgifter.
www.gds.se är en webbplats som ägs och utvecklas av Bonnier Publications-koncernen. Därför är det Bonnier Publications-koncernen som har ansvaret för insamling, användning och skydd av de uppgifter du lämnar när du besöker våra webbplatser.

Bonnier Publications-koncernen gör allt för att skydda dina personuppgifter. Läs nedanstående beskrivning om skyddet av personuppgifter inom Bonnier Publications-koncernen Online.

Denna beskrivning om skyddet av personuppgifter inom Bonnier Publications-koncernen Online gäller uppgifter som har insamlas av Bonnier Publications-koncernen via större delen av koncernens webbplatser och -tjänster samt produktsupport offline.

Villkor för registrering som användare
När du registrerar dig som användare på www.gds.se anmäls du automatiskt till nyhetsbrevet.
Du accepterar samtidigt att vi kan kontakta dig med fler spännande erbjudanden och nyhetsbrev om tidningar, böcker, musik, film och annat från Bonnier Publications-koncernen via brev, telefon och andra elektroniska medier (t.ex. e-mail, SMS).
Du kan få information från följande företag i Bonnier Publications-koncernen:
Bonnier Publications International AS
Bonnier Publications AS
Benjamin Publications AS
Du kan när som helst tacka nej till nyhetsbrevet. Det finns en länk för avregistrering i alla utskick, och genom att ta kontakt med oss kan du när som helst strykas från alla kontaktlistor.

Insamling av dina personuppgifter
På vissa av våra webbplatser och applikationer ber vi dig lämna personuppgifter, t.ex. e-mailadress, namn, hemadress, adress till ditt arbete eller telefonnummer. Vi samlar eventuellt också in demografiska uppgifter, t.ex. postnummer, ålder, kön, preferenser, intressen, inknappade data eller andra uppgifter, som ger dig möjlighet att få största möjliga glädje av våra webbplatser.

För att få tillgång till vissa av Bonnier Publications-koncernens tjänster ombeds du dessutom att logga in med en e-mailadress och ett lösenord.

Du kan använda samma identifikationsuppgifter för att logga in på många olika av Bonnier Publications-koncernens webbplatser och -tjänster samt hos utvalda partners till Bonnier Publications-koncernen. När du loggar in på en av Bonnier Publications-koncernens webbplatser eller -tjänster, kan du samtidigt automatiskt loggas in på andra av Bonnier Publications-koncernens webbplatser och -tjänster.

Du kan också som en del av skapandet av dina identitetsuppgifter ombes att ange frågor och hemliga svar, som vi kan använda för att bekräfta din identitet och till hjälp vid annullering av ditt lösenord, samt en alternativ e-mailadress.
Dina identifikationsuppgifter tilldelas dessutom ett entydigt id-nummer, som används för identifiering av dina identifikationsuppgifter och till dem knutna uppgifter.

Analysverktyg
Vi kan komma att samla in information om din användning av Bonnier Publications-koncernens webbplatser och -tjänster. Vi kan t.ex. använda analysverktyg för webbplatser på vår webbplats för att inhämta uppgifter från din browser, bland annat den webbplats du kom ifrån, det sökprogram och de nyckelord du använde för att hitta vår webbplats, de sidor som du får se på vår webbplats, extraprogram i din browser och browserns bredd och höjd. Vi kan också använda metoder, t.ex. med cookies, för att samla in uppgifter om de sidor som du besöker, de hyperlänkar du klickar på och annat som du företar dig på våra webbplatser och i våra tjänster.

När du mottar nyhetsbrev från Bonnier Publications-koncernen, använder vi eventuellt olika mätverktyg, anpassade hyperlänkar eller liknande tekniker för att fastställa om det aktuella e-mailet öppnats, och vilka hyperlänkar du klickar på, så att du i framtiden kan få målriktade e-mailmeddelanden eller annan information.

Uppgifter som insamlats via en tjänst hos Bonnier Publications-koncernen kombineras eventuellt med uppgifter från andra tjänster inom koncernen, för att du skall få en mer homogen och personligt anpassad upplevelse i kontakten med oss. Vi kan komma att komplettera insamlade uppgifter med uppgifter från andra företag. T.ex. kan vi använda tjänster från andra företag, som gör det möjligt för oss att identifiera ett överordnat geografiskt område baserat på din IP-adress, så att vissa tjänster kan anpassas till det geografiska området.

Användning av dina personuppgifter
Bonnier Publications-koncernen insamlar och använder dina personuppgifter för att driva och förbättra sina webbplatser och -tjänster. Denna användning kan innebära att sörja för en effektivare kundservice, att förbättra webbplatserna eller att göra tjänsterna lättare att utnyttja genom att ta bort kravet på att du anger samma uppgifter flera gånger. Användningen omfattar också undersökningar och analyser, som inriktas på en förbättring av våra produkter, tjänster och tekniker samt visning av innehåll och reklam, som är anpassad till dina intressen och hobbyer.

Vi använder också dina personuppgifter i kommunikationen med dig. Vi skickar eventuellt vissa nödvändiga servicemeddelanden, t.ex. välkomsthälsningar, betalningspåminnelser, information om tekniska problem eller ändringar och säkerhetsinformation.

Vidarebefordran av dina personuppgifter
Förutom genom de förfaranden som tas upp i denna beskrivning lämnas dina personuppgifter inte utan din tillåtelse vidare utanför Bonnier Publications-koncernen och dess dotterföretag och associerade företag.

Enstaka tjänster kan erbjudas i samarbete med ett annat företag. Om du registrerar dig för och utnyttjar sådana tjänster, kan både Bonnier Publications-koncernen och det andra företaget komma att motta information, som insamlas i samband med den tjänst som samarbetet gäller.

Dessutom ingår vi ibland avtal med andra företag om att de på våra vägnar skall tillhandahålla begränsade tjänster, t.ex. behandling och leverans av försändelser, kundsupport, behandling av transaktioner eller utförande av statistiska analyser av våra tjänster. Dessa serviceföretag kommer enbart att få tillgång till sådana personuppgifter som är nödvändiga för att kunna tillhandahålla tjänsten. De åläggs att hemlighålla denna information och har inte tillåtelse att utnyttja informationen för andra syften.

Visning av reklam
Många av de webbplatser och onlinetjänster vi och våra partners erbjuder stöds av reklam. Vi visar reklam på våra egna webbplatser och eventuellt på våra reklampartners webbplatser.

Vi ger emellertid även andra företag, t.ex. google.se, som levererar reklam, bland annat reklamnätverk, tillåtelse att visa reklam på våra webbplatser. Dessa företag kan ge dig möjlighet att välja bort målinriktad reklam på basis av sina cookies. Företagen är oftast medlemmar av Network Advertising Initiative, som ger konsumenter möjlighet att på en central plats välja bort målinriktad reklam från medlemsföretag.

När vi visar onlinereklam för dig, placerar vi i din dator en blivande cookie, som känner igen din dator varje gång vi visar reklam för dig. Eftersom vi har reklam på alla våra webbplatser, kan vi i efterhand samla in information om hur du eller andra som använder din dator har sett och/eller klickat på den reklam vi visar.

Vi använder informationen till att göra antaganden om vad som kännetecknar dig, dina intressen eller preferenser och till att visa målriktad reklam, som vi tror kan intressera dig. Vi kan också knyta samma denna information med ett efterföljande besök, ett köp eller en annan aktivitet, som du företar dig på deltagande annonsörers webbplatser, för att ta reda på hur effektiv reklamen är.

Även om vi kan använda en del av den information vi samlar in för att anpassa vår reklam till dig personligen, har vi konstruerat våra system så att de uteslutande väljer reklam utifrån data, som inte identifierar dig personligen och direkt. Vi kan t.ex. välja att visa reklam på grundval av vissa generella intresseområden eller segment, som vi har härlett ur (a) demografiska data eller intressedata, bland annat uppgifter du har lämnat, när du skapade en profil hos oss (t.ex. ålder, postnummer eller kön), demografiska data eller intressedata inhämtade från andra företag och en bred, geografisk placering härledd från din IP-adress, (b) de sidor du får visade och de hyperlänkar du klickar på, när du använder webbplatser och -tjänster hos Bonnier Publications-koncernen och Bonnier Publications-koncernens samarbetspartners.

Skydd av dina personuppgifterr
Vi på Bonnier Publications-koncernen vill skydda dina personuppgifter. Vi utnyttjar en lång rad säkerhetstekniker och förfaranden för att skydda dessa uppgifter mot obehörig åtkomst, användning eller visning.

Om ett lösenord används för att skydda dina konton och personuppgifter, ligger det på ditt ansvar att hålla lösenordet hemligt. Dela inte information av detta slag med andra. Om du delar dator med andra, måste du alltid logga ut, innan du lämnar en webbplats eller en tjänst. Detta för att skydda din information, så att nästa användare inte får tillgång till den.

Användning av cookies
Bonnier Publications-koncernens webbplatser använder "cookies" för att hjälpa dig att logga in på våra tjänster och för att göra din onlineupplevelse personligt anpassad. En cookie är en liten textfil, som placeras på din hårddisk av en webbplatsserver. Cookies innehåller information, som senare kan läsas av en webbserver på den domän som placerade den aktuella cookien hos dig. Cookies kan inte användas för att köra program eller föra in virus i din dator.

Ett av de viktigaste syftena med cookies är att dina inställningar och annan information sparas på din datorer, så att du sparar tid genom att inte varje gång behöva ange samma uppgifter, och så att du kan få se ett personligt anpassat innehåll och relevanta annonser, när du nästa gång besöker dessa webbplatser.

Du har möjlighet att acceptera eller avvisa cookies. De flesta webbrowsers accepterar automatiskt cookies, men du kan normalt ändra inställningarna i browsern, så att den avvisar cookies, om du så önskar. Om du väljer att avvisa cookies, kan du kanske inte logga in på eller använda andra interaktiva funktioner på Bonnier Publications koncernens webbplatser och -tjänster, som är beroende av cookies, och vissa annonsinställningar, som är beroende av cookies, kan kanske inte genomföras.

Ändringar av denna beskrivning av skyddet av personuppgifter
Vi uppdaterar ibland denna beskrivning av skyddet av personuppgifter, så att den avspeglar förändringar i våra tjänster och kunders feedback. Om vi gör väsentliga förändringar av denna beskrivning eller av sättet på vilket Bonnier Publications-koncernen använder dina personuppgifter, underrättar vi dig genom att antingen tydligt publicera ett meddelande om dessa ändringar innan de införs eller genom att skicka ett meddelande direkt till dig. Vi rekommenderar att du regelbundet läser genom denna beskrivning för att hålla dig informerad om hur Bonnier Publications-koncernen skyddar dina uppgifter.

Kontaktinformation
Bonnier Publications-koncernen tar gärna emot dina kommentarer till denna beskrivning om skyddet av dina personuppgifter. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss här.

Om du inte accepterar ovanstående villkor, ber vi dig lämna webbplatsen.

Med vänlig hälsning
Gör Det Själv/Bonnier Publications International AS