Lyxigt kök: Så gör du snygga träfogar

Är du redo för en utmaning i ditt nya snickarkök? Använd exklusiva träfogar till lådor, skåp och bänkskivor. Här kan du se hur du gör de olika momenten.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 dag / 1 helg
Pris
400 / 2 500 kronor

Intro

Det rådande köksmodet ger oss anledning att titta närmare på hur köken sätts ihop. Snickerifogar är nämligen ett tecken på fint hantverk och god kvalitet.

Du kan göra de här snygga skarvarna själv. Och det kräver inte några andra verktyg än ett vasst stämjärn, en fintandad såg och naturligtvis massor av precision.

Lär dig göra de exklusiva fogarna

I den här gör-det-självbeskrivningen visar vi hur du kan göra en kökslåda med fingerskarvar och ett bord med laxstjärtsfogar.

Lådan kräver precision, men annars är en fingerskarv inte så svår. Bordet är en större utmaning som kräver lite hantverkskänsla och att du är vän med ditt stämjärn. Vi hjälper dig genom projektet, steg för steg.

Lycka till.

Instruktion 1

LÅDA MED FINGERSKARVAR

LÅDA MED FINGERSKARVAR
Flera rader av kökslådor med fingerskarvar ger en oerhört snygg effekt. Det är inte särskilt svårt att göra en kökslåda med fingerskarvar, och när du väl har gjort en kan du snabbt massproducera dem till resten av köket.

Bygg efter en mall

LÅDA MED FINGERSKARVAR

Kännetecknet på en perfekt fingerskarv är att tappar och tapphål är lika breda och att skarven är tät. Uppdelningen i tappar/tapphål ska göras så att en tapp och ett tapphål har en viss bredd, alltså får det inte bli en tunn flisa i träets yttersidor. Fronten och sidorna på den låda som visas har tillverkats av hyvlad ek med måttet 15 x 142 mm. Tappar och tapphål är 15 mm breda. Vi bygger en mall som säkerställer att markeringarna blir identiska.

På lådfronten finns tapphålen, alltså det trä mellan mallens listbitar som ska huggas bort. På lådans sidor sitter tapphålen under mallens listbitar. Markera tapphålen tydligt och såga alltid på den sida av strecket som är riktad inåt mot tapphålen. På så sätt säkerställer du att tapparna passar in tätt i tapphålen.

1

Mallen består av en träbit (15 x 14,2 cm lång och 6 cm bred). Mät 7,5 mm från ”den blåa sidan” och placera en bit av en list med måttet 15 x 15 mm så att den sticker ut 2 cm på bägge sidor om mallen. Placera lister med måttet 15 x 15 mm parallellt på ett 1,5 cm avstånd på resten av mallen.

2

Lägg upp mallen på lådfrontens ändstycke och mät 16 mm ned från ändträet (= materialets tjocklek + 1 mm) samt rita upp vinkelrätt mot ändträet. Mallens blå sida hålls hela tiden till höger och blir lådans överkant. Rita upp längs samtliga ”fingrar”.

3

Vippa mallen och håll den stadigt så att den är i linje med lådans kanter. Dra ett streck över ändträet. Använd mallens motsatta ände som ska ritas upp på lådfrontens andra sida. På lådfronten ritas tappar/tapp-hål upp på båda sidorna. Lådans sidor ritar man endast på den ena sidan.

Front och sidor sågas till och huggs ut

När du har ritat upp på lådfronten och sidorna ska du sätta igång med stämjärn och såg. Vi använder en japansåg - ett riktigt snickeriverktyg som endast kan såga när den dras tillbaka och inte framåt såsom en fogsvans. Den gör ett fint och exakt snitt.

När du är klar med sågen ska stämjärnet börja användas. Det är även viktigt att järnet är knivskarpt, eftersom det är omöjligt att uppnå millimeterexakta uthuggningar med halvslöa stämjärn.

1

Markera tydligt det trä som ska tas bort (tapphålet). Vi sågar med en mycket fintandad och tunnbladig japansåg. Placera eventuellt ut en listbit som markerar att sågdjupet har nåtts.

2

Tapphålen är tydligt markerade och har sågats loss i sidorna. Håll stämjärnet lodrätt och stick ned det ett par mm i strecket. Hugg igenom till hälften och vänd därefter träet.

3

Lådträet vänds, och samma uthuggningsteknik används på motsatt sida tills träet har lossat och tapphålet är helt fritt från trä.

4

Gör en provfog - lådfronten är till vänster och den ena sidan på lådan till höger. Fogen ska vara tät och trög - men det ska vara möjligt att banka ihop den utan att träet flisar sig.

Sidor och front sätts ihop

Tapparna i lådfronten och den ena änden av lådans sidor har huggits ut och vi kan nu sätta ihop lådan. Skarvarna ska vara täta och tröga att sätta ihop, men inte så tröga att träet flisar sig.

Vi limmar fingerskarvarna med trälim och sätter i några dyckertar i lådans bakre kant där de snygga tappfo-garna saknas. På så sätt hålls lådan ihop på ett solitt sätt.

1

Bakstycket fälls in i båda sidostyckena i en 15 mm bred och 10 mm djup fals. Ställ in kapsågens sågdjup så att den sågar 10 mm nedåt. Såga spår tätt sida vid sida och rensa falsen med stämjärnet.

2

Banka ihop den ena fingerskarven till hälften och påför trälim på alla ytor som ska limmas. Därefter slås skarven ihop med en gummiklubba tills den blir helt tät.

3

Bakstycket fästs i falsen. 4 dyckertar slås in i varje sida. Använd en spikdrivare så att de hamnar helt i nivå med lådans sidor.

4

Lack eller olja är en smaksak. Det är den avslutande behandlingen som får skarvarna att framträda och betonar att de är unika.

Instruktion 2

BORD MED LAXSTJÄRTFOGAR

BORD MED LAXSTJÄRTFOGAR
Köksbänken är naturligtvis en av de viktigaste delarna i köket, och här är det verkligen möjligt att briljera med eleganta snickerifogar. Vi har gjort ett elegant bord i stavlimmad ek med skarvar av snygga laxstjärtfogar. Principen är enkel, men det är viktigt att du är noggrann med uppmätningen och uthuggningen så att fogarna blir helt täta.

Håldelen huggs ut först

Bänkskivorna är 60 cm djupa och 4 cm tjocka. Börja med att mäta 4,1 cm in vid skivans ändar och rita ett parallellt streck längs båda ändarna. Rita på båda sidor av skivan. Den extra millimetern säkerställer att tapparna sticker ut från ytan och att slutresultatet blir plant efter slipning.

1

Rita upp en laxstjärt på skivans mitt. Tap - pens breda del ska vara så bred som skivan är tjock, dvs. 4 cm. Tappens smala del är hälften så tjock. Mät ut för den ena sidan och kontrollera om fördelningen passar.

2

Rita upp laxstjärtarna. När fördelningen av laxstjärtar har mätts ut, ritar du upp dem från skivans ände till det parallella strecket. Kontrollera att vinkeln på laxstjärten är 15 grader- den får inte vara lägre!

3

Rita upp på den andra sidan. Använd en vinkel och rita 90 grader över ändträet. Det underlättar om man streckmarkerar det som ska huggas bort (dvs. det trä som ska tas bort).

4

Såga till laxstjärtarna. Spänn fast skivan och såga längs markeringen. Lägg snittet på den sida av strecket där träet ska tas bort. Såga exakt ned till strecket. Det är bra om man markerar på båda sidorna.

5

Ritsa i träet. Skär lodrätt nedåt i blyertsstrecket med en vass hobbykniv. Det gör det lättare att hugga ur träet.

6

Hugg ur till kanten. Håll stämjärnets plana sida helt mot den lodräta kanten och hugg 3-4 mm nedåt med järnet i träet som ska tas bort. Stämjärnet ska luta en aning mot dig själv.

7

Hugg ut från ändträet. Vänd stämjärnets avfasade sida nedåt och hugg ut från ändträet. Hugg nedåt med ett svagt lutande stämjärn och bryt av från änd Fortsätt med att hugga ut tills du är halvvägs i förhållande till skivans tjocklek. Vänd därefter på skivan och fortsätt från den andra sidan.

Tappdelen huggs ut och bordet monteras

Nu ska du välja vilka sidor av skivorna som ska synas - alltså vara vända utåt och uppåt. Se till att märka ut ditt val på skivorna så att du även kan komma ihåg det senare! På samma sätt som förut ska du rita upp en linje 4,1 cm in på bordsskivan - parallellt med ändträet. Rita upp på båda sidorna och i bägge ändar.

Lägg bordsskivan med baksidan nedåt mot arbetsbordet så att den ena änden sticker ut lite över kanten. Fixera bordsskivan med ett par tvingar.

1

Spänn fast en hjälpbräda. Brädan fixeras med skruvtvingar så att den är exakt i linje med blyertsstrecket i tapphålens botten. Sätt en liten kloss emellan så att tvingen inte gör märken i skivan.

2

Spänn fast bordsskivan. Bordsskivan fixeras med skruvtvingar så att bordsskivan vilar på hjälpbrädan. Håldelen ska ligga tätt mot bordsskivans ändträ. Rita upp efter håldelens tapphål på bordsskivan.

3

Rita upp tapparna. Använd de uppmärkta tapparna och tapphålen i ändträet som utgångspunkt och rita upp på bordsskivan. Även den här gången ska man rita upp på skivans bägge sidor innan man sågar.

4

Övning ger färdighet. Använd samma metod som förut. Skär lodrätt nedåt med hobbykniven och hugg ut i små bitar halvvägs ned i det trä som ska tas bort, vänd skivan och hugg nedåt från den andra sidan.

5

Sätt ihop bordet. Lägg bordsskivan plant nedåt och klossa upp håldelen - eller ”bordsbenen” - så att tappar och tapphål ligger i jämnhöjd. Kontrollera att de passar innan du limmar.

Material

  • Trä till lådorna (här ek)
  • Trälim
  • Dyckertar

Specialverktyg

  • Japansåg
  • Kap-/gersåg

Tidsförbrukning

En dag för en låda.

Pris

Ca 400 kr för den låda som visas.

Svårighetsgrad

Precision är avgörande, men annars är det inte så svårt att skapa en fingerskarv.

Ritning

Laxstjärtfogen

En laxstjärtfog består av en håldel och en tappdel. Vi gör håldelen på de skivor som blir köksbänkens ben och tappdelen på bänkskivan. Antalet laxstjärtar mäts ut från mitten av skivan och ut mot sidorna. Du får ett fint resultat om tappens översta del är lika bred som bänkskivan är tjock. Tappens nedersta del ska vara hälften så bred som den översta. De två yttersta tapparna ska vara hälften så breda som de övriga, gärna lite mindre.

Laxstjärtfogen

Video

TIPS: Fördela limmet med en pensel

VERKTYG: Så här använder du excenterslipen

I den här videon lär du dig allt om excenterslipens möjligheter. Den är det självklara valet när du ska slipa större vågräta ytor, oavsett om du ska ta bort gammal färg och lack eller om du ska finslipa samlingar och obehandlat trä. Men den klarar också finare polering, t ex om bänkskivan i köket ska oljas om.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Kök