11 vanliga fel: Så här undviker du dem

Sneda lådor och luckor! För stort hål i köksbänken till vasken! Överskåp som inte sitter lika högt! Här kan du se hur du undviker de vanligaste felen när du sätter in ett nytt kök.

Det är irriterande när det blir fel i ett av hemmets allra viktigaste rum, och även små fel kan fördärva helhetsintrycket.

I den här gör-det-självbeskrivningen hjälper vi dig på vägen och visar hur du undviker 11 dumma nybörjarfel när du sätter in ett nytt kök.

Du kan t ex se hur du slipper skeva luckor och lådor, sågar ut till vasken och sätter upp överskåpen så att de hänger helt jämnt.

Lycka till!

Skåpen sätts ihop så att de är vinkelräta

Att sätta ihop skåp och lådor kan kännas som den lättaste uppgiften. Och visst är det relativt enkelt, men du ska se till att vara mycket noggrann med att få skåpen vinkelräta. Om de inte blir vinkelräta, kommer du att få problem med att få raka linjer både lodrätt och vågrätt på alla köksdelar.

Det ögonblick då du häftar fast den tunna masonitskivan på skåpets baksida är helt avgörande. Slarvar du här blir skåpet skevt och då passar det inte ihop med nästa skåp.

De flesta skåp sätts ihop med speciella monteringsskruvar eller vanliga skruvar och träpluggar. Den sistnämnda monteringsmetoden är för övrigt lätt att stärka om du påför en omgång trälim även på träpluggarna och i skarvarna.

Skjut fast bakstycket i spåren på skåpets sidor. Kontrollera att alla skåpets delar är vinkelräta innan du häftar fast bakstycket. När bakstycket väl har häftats fast, har du ingen möjlighet att rätta till delarna.

Bakstycket häftas fast och delarna är låsta i en vinkelrät position så att skåpet passar ihop med de andra köksdelarna.

Vägglist är den bästa sockeln

Att du kommer igång ordentligt med monteringen av ditt nya kök är helt avgörande för resultatet. Det är superviktigt att kökets ”fundament”, underskåpen, monteras så att de står helt raka.

De flesta köksdelar ska monteras på justerbara ben. Justeringsarbetet blir lätt en krånglig uppgift, eftersom det är många ben som ska justeras - benen längst bak är svåra att komma åt, golvet kan vara skevt osv.

En mycket lättare lösning är att fästa en lång, rak list på väggen som skåpen kan ställas på och därefter bara ha justeringsbara ben under de främsta skåpen. Då är du säker på att skåpen kommer att stå helt raka och det är lätt att finjustera dem och att ta hänsyn till de små nivåskillnaderna som nästan alltid finns på ett golv.

Rita upp ett streck på väggen som markerar sockelhöjden. Innan du gör det ska du avgöra hur hög den färdiga köksbänken ska vara, inkl. bordsskivan till köksbänken.

Montera en list på väggen med spikpluggar, 8 x 100 mm, för varje avstånd på 40 cm. Förborra i listen innan spikpluggarna slås i. Kontrollera att listen sitter rakt för varje hål som du borrar.

Sätt upp skåpen. Justera benen så att de står helt rakt. En list skruvas fast på golvet under de främre benen. Listen är nödvändig, eftersom benen inte räcker till för att uppnå den önskade bordshöjden. När listen skruvas fast får man ett helt stabilt underlag.

Fina avslutningar längs kanten

Ditt nya kök kommer att se ofärdigt ut om du inte får ordning på de sista detaljerna - som t.ex. att göra fina avslutningar runt om längs kanten.

Det är sällan som det nya köket passar perfekt i rummet, så du behöver nästan alltid sätta upp smyglister längs kanterna och på innertaken. Det är helt individuellt vilka slags lösningar som behövs, så du kan inte utnyttja färdiga lösningar utan måste själv fundera ut hur du ska göra anpassningar med passbitar så att det passar hos dig.

Här visar vi dig några grundläggande principer för hur du kan mäta upp passbitar, t.ex. längs en sned vägg så att biten passar perfekt. Vi visar dig även hur du monterar den.

Ta en kloss och låt den följa väggens ojämnheter medan du ritar upp på passbiten så att det passar perfekt in på väggen.

Passbiten sågas till med en sticksåg som följer uppmärkningen. När du sågar med en sticksåg kommer snittet att flisa sig mest på baksidan. Det är därför en bra idé att vända på passbiten så att den sidan som flisat sig inte vänds utåt mot rummet.

Sätt upp passbitarna längs kanterna. Montera först lister längs väggen/innertaket som håller emot när passbitarna sätts upp, så att de sitter helt stabilt. Listerna som håller emot fästs både på skåp och vägg/innertak.

Likadan placering av handtag på luckor och lådor

Luckor och lådor med handtag ser bara bra ut när handtagen har placerats exakt och helt lika - mitt på luckan eller lådan och i raka linjer både lodrätt och vågrätt. Slarva inte. Det bästa sättet att säkerställa att handtagen sitter exakt är att göra en mall som du kan borra efter. Du kan gärna göra en mall, även om du har skåp och lådor i olika bredder, om du bara gör den tillräckligt bred. Det är en sådan vi visar här. Den har även konstruerats så att handtaget kan placeras på två olika höjder. Det blir den finaste lösningen här där lådorna har en särskild profilering runt kanten på framsidan men olika höjder.

Bygg en mall av en bit vinkelrät träskiva med lister på två av sidorna. Mät ut var handtaget ska placeras så att det sitter mitt på luckan/ lådan, och mät också ut hur långt från överkanten det ska sitta. Borra därefter hål i motsvarande mall.

Placera mallen på hörnet av luckan. Förborra genom de hål som gör att handtaget placeras i mitten.

Handtagen skruvas fast med tillhörande skruvar och de bildar snygga, raka linjer i det nya köket.

Undvik skeva luckor och lådor

En förutsättning för att få helt raka linjer i köket är att luckorna och lådorna sitter på exakt samma höjd. Finjustera beslagen med en skruvdragare.

De små skruvarna i beslagen kan lossas så att luckan kan finjusteras på många olika ledder. Prova dig fram. När luckan sitter där den ska, dras skruvarna åt igen.

Ett ”monteringsstöd” hjälper dig med överskåpen

Överskåpen ska hänga helt rakt så att avståndet mellan köksbänken och överskåpen är detsamma. De kan vara rätt så svåra att hantera själv.

Det är därför bra att bygga ett stöd som du kan ställa dem på när de ska monteras på väggen. Du kan även skruva fast en tillfällig list på väggen (som för underskåpen) som fungerar som stöd för skåpen. Nackdelen med den här metoden kan vara att listen inte sitter dold, och tas listen bort när skåpen har skruvats fast i väggen så har du skruvhål som ska spacklas och eventuellt målas.

Bygg ett enkelt monteringsstöd bestående av en platta och fyra ben. Benen ska ha en sådan längd att överskåpen kommer att sitta på rätt höjd med skåpen ovanpå monteringsstödet. När skåpen har placerats på stödet trycker du det försiktigt på plats upp mot väggen och sätter ihop skåpen med monteringsskruvar.

Skruva fast skåpen på väggen. Förborra och sätt pluggar i väggen genom upphängningsbeslagen. Skruva därefter fast beslagen.

Exakt sammanfogning av underskåp

När skåpen ska sättas ihop är det viktigt att de är spikraka och i linje med varandra. Annars kommer köksdelarna inte att framstå som en samlad helhet, och det blir svårare att få köksluckorna att sitta i linje med varandra.

Underskåpen pressas ihop med tvingar så att framsidorna är i linje med varandra och så att de är vågräta.

Sätt i monteringsskruvarna. De består av en skruv med en tillhörande hylsa som skruven sätts i genom hålen i skåpets sida. Nu har skåpen fogats ihop och tvingarna kan tas bort.

Tät och solid skarv med bänkskivor i trä

Bänkskivan är en viktig del av ett nytt kök. Många väljer en bänkskiva i trä. De finns i en standardbredd på 60 cm och i olika tjocklekar med eller utan en rundad framkant. Den rundade framkanten är praktisk, eftersom den gör bänkskivan mindre känslig för slag mot kanten. I gengäld blir det en extra utmaning om bänkskivan t.ex. ska skarvas i en vinkel. Här visar vi dig hur du gör detta och får en fin skarv.

När bänkskivan består av flera delar är det viktigt att skarven blir tät, så att skivan tål att det rinner ut vätska utan att vätskan försvinner ner i sprickor och ger fuktproblem.

Bänkskivorna läggs upp på underskåpen så att du får en överblick över var den rundade framkanten ska tas bort. Markera hur mycket som ska tas bort så att du får en tät skarv.

Såga till bänkskivan med en cirkelsåg 2. Såga till bänkskivan med en cirkelsåg med styrskena. Den sista biten av den rundade kanten tas bort med fogsvans och stämjärn så att du får ett knivskarpt hack där stödskivan passar in.

Skarven ska stärkas med både beslag och så kallade lameller. Markera var de ska placeras - två bordsbeslag och tre lameller.

Fräs hål för lamellerna med en lamellfräs.

Borra hål med ett forstner-borr för bordsbeslagen och gör ett spår från hålet ut till kanten på skivan. Detta görs genom att man sågar flera sågspår nära varandra med en sticksåg och därefter hugger bort träet med ett stämjärn. Du kan fräsa spåret med en handöverfräs. Beslagen monteras och skarven blir helt tät.

Skurlist som fungerar som en fin avslutning längs väggen

När du har monterat en ny bänkskiva behöver du vanligtvis också avsluta på ett fint sätt längs väggen. En vägg är sällan helt rak, så det finns i regel små ojämnheter mellan bänkskiva och vägg som du med fördel kan dölja. Om bänkskivan är av trä är det lämpligt med en skurlist som monteras med silikon. På så sätt får du inte problem med vatten som rinner in under listen.

Skurlisten skärs till på längden så att den passar exakt. Ta hänsyn till om det ska vara en list vid änden på bänkskivan.

Montera listen när du har påfört rikligt med silikon på sidorna mot bord och vägg. Skurlisten fixeras tillfälligt med långa lister och tvingar tills silikonet är torrt. Behöver du göra en skarv mitt på skurlisten bör du göra ett snett snitt - det gör nämligen att det blir mindre tydligt när träet med tiden drar ihop sig lite.

Ta bort det överflödiga silikonet. Detta görs enklast med en spetsig fogpinne som har stått ett par timmar i vatten med sulfat.

Mät upp noggrant och såga ut för diskhon

När du själv monterar en bänkskiva i trä behöver du vanligtvis såga hål i skivan för både diskho och spishäll. De här hålen ska sitta exakt i skåpet - för mäter du fel och hålet blir för stort är bänkskivan förstörd. Är hålet för litet innebär det dubbelt arbete.

Lyckligtvis följer det med en mall till de flesta diskhoar och spishällar som du bara lägger på bänken och ritar upp runt. Följer det inte med en mall bör du vara extra noggrann med uppmätningen.

Handtag på skåp och luckor som sitter helt exakt är den perfekta finishen på ditt nya kök.

Rita upp efter mallen där diskhon ska placeras. Följer det inte med en mall till din diskho får du mäta upp noggrant, eventuellt efter en vinkelrät skiva.

Såga ut för diskhon. Du får det finaste snittet med en sänksåg. En sticksåg längs en rätskiva kan också användas - och du ska absolut använda en sticksåg till hörnen.

Foga runt kanten med en sanitetsfog och sätt därefter diskhon på plats. Fogen säkerställer att det inte tränger in vatten under diskhons kant. Sätt upp maskeringstejp runt kanten så att du inte får fogmassa på bänkskivan.

Välj skruvar i rätt längd för montering av bänkskivan

När du ska fästa bänkskivan på skåpsdelarna, är det viktigt att du väljer en skruv av rätt storlek. Den ska vara så lång att bänkskivan sitter fast ordentligt. Å andra sidan får den inte vara så lång att den går igenom bänkskivans yta för då är bänkskivan förstörd.

Markera ordentligt och se till att ha full koll på hur tjock din nya bänkskiva är. Det är viktigt att vara uppmärksam på detta om du väljer en tunn skiva av kompaktlaminat.

Innan du skruvar ska du förborra i toppskivan på skåpen. Skruvarna ska placeras ut med ett avstånd på ca 60 cm.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Kök