Montering av kök - från A till Ö

Följ med när vi planerar och bygger ett komplett IKEA-kök – från idé till färdigt kök. Det är billigt, bra kvalitet och rimligt pris och så är det enkelt att bygga! Vi guidar dig från början till slut.

Intro

All respekt till köksfolket hos Ikea. Den svenska möbeljätten från Älmhult erbjuder världens mest prisvärda vardagskök.

Du kan hitta både bättre och billigare kök på marknaden, och du kan absolut hitta saker som inte finns med i Ikeas stora katalog. Men att hitta ett kök med så stora valmöjlig heter, så bra rådgivning och hög kvalitet till samma pris - det är verkligen inte det lättaste.

Det firar vi i detta nummer genom att planera och bygga ett kök från Ikea - och följa Ikeas vägledning från första tanke till sista låda.

Världsmästare i sin egen kategori

Ikea har haft kunskapen, musklerna och viljan att utveckla och finputsa sitt kök, vilket gör att det är så nära perfekt det kan komma inom sin kategori. Det är ett kök för familjen som har pengar till att köpa lägenhet eller hus, men inte har råd med, eller behöver, ett kök för flera hundra tusen kronor. Och om du har självförtroende nog att bygga ihop köket själv, bör Ikea åtminstone vara med i planeringsstadiet.

Den grundläggande kvaliteten finns ingen anledning att tvivla på. Du har glädje av att varuhuset kan pressa priserna, producera stort och hantera och sälja möblerna i de platta paketen, som köparna själv får förvandla till möbler.

Stommar, lådor och skåp är för det mesta de samma som du hittar i betydligt dyrare kök. Om du vill ha bättre kvalitet måste du oftast betala flerdubbelt för ditt nya kök.

Självklart finns det detaljer som du kanske saknar, och sådant som kunde ha varit bättre. Så utöver att följa de spår Ikea har lagt ut, och komma med goda råd under vägen, ska vi även gå igenom hur vissa saker kan göras bättre. Vi kommer också att inspirera till hur du kan ge ditt nya Ikea-kök en egen personlig touch.

Med kompletta steg-för-steg-beskrivningar och materiallista guidar vi igenom uppsättningen från början till slut:

 • Sockel och skåp
 • Bänkskiva och vask
 • Hårda vitvaror
 • Lådor och luckor

Instruktion

Först: montering av sockel och skåp

Ikea är inofficiella världsmästare i monteringsanvisningar. Varje skruv och liten pryl finns med i manualen. Det är verkligen värt mödan att läsa anvisningen och följa den i alla led när du monterar dina köksskåp.

För en amatör borde det vara mer eller mindre omöjligt att förvandla de tusentals skruvar, brickor, lister och beslag från Ikea till ett kök.

Men det går fint. Och har du lite erfarenhet av verktyg, bygger du inte bara ett kök; du skapar en solid möbel som utstrålar kvalitet som du på andra ställen skulle få betala upp till 5 gånger så mycket för.

Det beror på att Ikea har förfi-nat den här sortens möbler som kunderna själva ska montera, in i minsta detalj - och finjusterat sina manualer, och har så blivit inofficiella världsmästare.

Det kan fortfarande vara förvirrande. Särskilt om du hoppar över några sidor. Men lärdomen av två dagars arbete med att montera detta kök är: När något inte passar har vi missförstått eller missat något i anvisningen.

Smarta beslag håller ihop stommarna

Vi börjar med att montera de enskilda skåpens yttre skal - själva stommen. Här får du hjälp av en klassisk teknisk detalj, excenterskruven, som tillsammans med träpluggar binder ihop spånskivorna med nanometerprecision.

De flesta skåp monteras efter några gemensamma principer, men små olikheter kan vända upp och ned på teknik och ordning. Det är en av orsakerna till att det lönar sig att följa anvinsingen minutiöst, så varje sak monteras i rätt tid.

1

3 excenterskruvar skruvas i varje sidoplatta. Då underskåpet inte har en skiva i toppen ska det bara sitta skruvar nedanför. Motsvarande pluggar trycks in i kanten av bottenplattan.

2

Sidstyckena trycks på plats på bottenplattan. Pluggarna ger ett så gott grepp att du kan placera bägge sidstyckena innan du spänner fast dem med excenterhuset som trycks in i bottenplattan och vrids åt höger.

3

Bakstycket skjuts ned på plats. Utskärningen till upphängningsbeslagen ska vara i toppen. Och pass på nu, för det kan gå galet även för den bästa. Den vita sidan ska vara vänd mot skåpets insida!

4

De två metallskenorna skruvas på överkanten av sidoplattorna. Tryck samtidigt plattorna in mot kanten av skenan, så att avstånden mellan sidoplattorna blir lika i både topp och botten.

Stommens vinklar låses i 90 grader

Du har monterat delarna till stommen - men nu måste du verkligen hålla tungan rätt i mun. Utmaningen i hela arbetet är att låsa stommen med helt räta vinklar - och det gör du först när du spikar fast det styva bakstycket i sidoplattorna.

För det krävs ett systematiskt arbete, och det kan du få med hjälp av monteringsanvisningen, som har delat upp den till synes enkla processen i ett antal självständiga steg. Om du slarvar här blir stommarna skeva - och då får du aldrig köket att passa ihop.

1

Första stiftet slår du i det ena sidostycket tätt inpå bottenplattan. Bakstycket pressas helt i botten i spåret på sidan och i spåret i bottenplattan.

2

Det andra stiftet slår du i botten av det andra sidostycket. Här pressar du samtidigt bottenplattan tätt mot bakstycket. Streckade linjer visar var stiften kan sitta.

3

Vinkeln mellan bottenplattan och sidostyckena passas till med en lådfront som vinkelhake. Den bör bli vinkelrät om du pressar det första sidostycket in mot bakstycket.

4

Det tredje stiftet slås i toppen på samma sidostycke som du satte det första i. Därmed låser du fast vinkeln mellan sidstycket och bottenplattan.

5

Resten av stiften slås i. Spara några stift till de avståndsklossar som ska sitta på bottenplattan, om skåpet ska hängas upp på väggskenan.

Skåpen hängs upp på en väggskena

För att ställa skåpen upp har Ikea infört ett nytt system: En skena som täcker hela skåpsradens längd skruvas upp på väggen, stommarna hängs på den, och sedan justeras de lösa sockelbenen under framkanten i höjdled.

Skenan ser till att stommarna hänger lika högt och vågrätt i längdled. Men det är en riktig utmaning att få skenan vågrät och helt rak. Slår sig skenan det minsta, kan skåpen inte monteras tätt.

Skenan är bra till överskåpen, men till golvskåpen rekommenderar vi faktiskt att bygga en fast sockel istället.

1

Upphängningsbeslagen skruvas i skåpets sidor i de förborrade hålen. På höga skåp och överskåp skruvas beslagen fast innan bakstycket sätts in. På bottenplattan sätts två avståndsstycken sedan fast.

2

Rita upp för skenan. Till de 80 cm höga underskåpen ska det vara minst 82 cm från golv till skenans underkant. Det ger 8 cm luft till sockeln, - och bänkhöjden 90 cm. Ett laservattenpass är till stor hjälp.

3

Skenan skruvas upp löst. Skenans hål är större än skruvarnas huvuden, så sätt först skruvarna i väggen, häkta upp skenan på dem - och sätt på de speciella spännskivor-na, som kan reglera skenans höjd.

4

Sätt avståndsklossar bakom skenan för att utjämna skevheter i väggen. Du bör därför sätta upp skenan löst i det första skedet, så att du direkt kan justera höjden med spännskivorna, och se till att skenan blir rak med hjälp av avståndsklossarna.

5

Skenan justeras på plats. Den ska inte bara hänga vågrätt i rätt höjd, precist och jämns med de höga skåpen som hänger på sin egen skena. Den ska också vara helt jämn i bredden, annars kommer skåpen att glappa i framkant.

6

Stommen hängs upp på skenan. Här avviker vi lite från anvisningen och väntar med att sätta på sockelbenen tills dess att skåpet är upphängt, så att vi inte riskerar att knäcka av dem.

7

Sockelbenen sätts i botten och skruvas i tills stommens botten är vågrät. Benets fasta del har fyra utskjutningar som sitter lite förskjutna. Det gör systemet flexibelt, så att två grannskåp kan dela på ett ben.

8

Stommen dras fast i grannstommen medan placeringen kan justeras. Den skruvas fast med 4 x 40 mm skruvar mellan hålen i sidorna. Pass på så att du inte skruvar för djupt. Till sist låses skåpen fast i skenan.

9

Nu är de nakna stommarna till våra skåp längs väggen på plats. Nästa steg är att montera dem snyggt och stänga av mot golv och vägg.

Skåpen tätas mot golv och väggar

Stommarna är nu stående/hängande. Nu ser vi till att raden av enkelskåp framstår som EN solid möbel. Bänkskivan kommer själv att hålla ihop stommarna, men vi fäster även skåpen från sidorna genom att täcka de vita ramarna med sidstycken i samma kulör som fronterna. Du kan naturligtvis också välja en annan färg och framhäva fronterna.

Du kan välja att fästa botten av skivan i stommens underkant, men vi sätter den hela vägen ned till golvet för att få känslan av en solid möbel med många funktioner.

1

Sidstyckena sågas ut med en så pass fintandad klinga att kanten inte flisar sig. De 13 mm tjocka skivorna har samma yta som fronter och luckor.

2

Vi skuvar först ett sidstycke på den öppna gaveln ut mot rummet. Skivan sätts på skåpssidan och skruvas fast från insidan med 4 x 30 mm skruvar - se upp så att de inte går igenom den tunna skivan!

3

Sidstyckena kan dölja väggens ojämnheter. Skivan är så bred att den kan passas till väggen, samtidigt som den döljer den breda sprickan som upphängningsskivan orsakar.

4

Sidan av det höga skåpet täcker vi också med ett sidstycke. Även här kommer det att dölja sprickan bakom stommen och dess vita sida, så att skåpet hänger ihop. Bänkskivan förs in under sidstycket.

5

Avståndsstycket mellan det höga skåpet och väggen streckas upp. Kom ihåg att ge plats till ett sidstycke som vi sågar ut av samma skiva. Ju bättre avståndsstycket följer väggen, desto finare blir övergången.

6

Avståndsstycket skruvas på det smala sidstycket, innan vi skruvar fast den på skåpets sida in mot väggen. Du måste förborra, annars kommer skruvarna att spräcka den tunna skivan.

7

Sidstycket och avståndsstycket skruvas på skåpet som en samlad enhet. Det är ganska enkelt att styra på plats och skruva fast från insidan av skåpet.

Sockelfronten klickas på benen

Nu behöver vi bara stänga till skåpet ned mot golvet, innan vi sätter igång med bänkskiva, diskho, lådor och allt annat som ger det tomma skalet sina funktioner.

Sockelfronten i plast kan kännas lite billig i förhållande till övriga delar av skåpet men den har den klara fördelen, att den liksom sockelbenen inte tar skada av om den en dag skulle hamna under vatten.

När du ska klicka fast sockelfronterna på benen kommer du säkert, liksom vi, att märka att ett par ben är felvända. Det är inga problem - benen kan lätt vändas nu.

1

Sockelfronten sågas till med en fintandad bågfil. Fronten förs obruten genom alla element där det är möjligt - men bryts bl.a. vid kylskåpet av med ett galler, så att kylskåpet kan släppa ut värme.

2

Sockelfronten klickas på sockelbenen med clips som vrids på plats i ett spår bak på listen och förskjuts, så de hamnar vid var sitt ben. Ska två clips gripa om samma ben, vrids de från var sitt håll in i spåret.

Köksbänk och diskho

Vi har ställt upp skåpen till det nya köket och nu ska stommarna få innehåll och funktion. Även här lönar det sig att följa anvisningarna noggrannt - och läsa dem innan du börjar pilla.

Du har byggt de enskilda skåpstommarna, du har fogat samman dem till en solid möbel, och du har gjort en perfekt övergång till väggar och golv - men det är fortfarande bara ett tomt skal. Nu ska du ge stommarna innehåll, ge varje skåp sin särskilda funktion med luckor, hyllor, lådor och vitvaror.

Vi börjar med bänkskivan - och med diskho och avlopp. Många väljer att måttbeställa skivan med diskhon monterad, så att de inte riskerar att såga fel och förstöra bänkskivan. Men med en skiva för 549 kronor från lagret vågar vi chansa, och även här är det inga problem så länge du läser monteringsanvisningarna noggrannt.

Bänkskivan sågas till

Bänkskivan sågar vi till i längden med ett vinkelrätt snitt, och sedan sågar vi till bakkanten så att den följer väggens ojämnheter. När bänkskivan är monterad kommer vi täta in mot väggen med svart silikonfogmassa i en 3-4 mm bred fog som blir nästan osynlig.

Då det är nästan omöjligt att rita direkt på det svarta laminatet, ritar vi upp för snitten på maskeringstejp. Snittet in mot väggen kräver en sticksåg, men det raka snittet klarar vi med sänksågen.

1

Bänkskivan kortas av, så den blir tät i överkant mot överskåpet och sticker ut 1-2 cm över skåpets gavel. Första snittet gör vi bara 2-3 mm djupt, så att vi undviker att flisa laminatet när vi sedan sågar hela vägen igenom.

2

Väggens ojämnheter ritas upp på skivan. Vi tar en kloss lika tjock som det största avståndet mellan skivan och väggen och drar med den mellan vägg och penna ett streck, som avspeglar väggen. Snittet sågar du med en sticksåg.

Diskhon sätts i bänkskivan

Den största utmaningen med att själv montera diskhon i bänkskivan är att träffa helt rätt när man sågar ut hålet för den.

Hela arbetet - mätning, utsågning och montering - görs bäst från undersidan av bänken, medan den ligger upp och ner på några reglar som du kan såga i. Först när diskho och blandare är monterade lägger man tillbaka bänkskivan på skåpen.

1

Innerkanten av skåpet under diskhon ritas upp på undersidan av bänkskivan medan den ligger på plats på skåpet. Sedan flyttar vi över bänkskivan på ett par reglar med undersidan upp.

2

Diskhons omkrets ritas upp på undersidan av skivan. Kanten av diskhon läggas 45 mm från bänkskivans framkant. Sidorna ska ligga helt rakt, tätt mot skåpets sidor.

3

Hålet ritas upp exakt 1 cm innanför diskhons utritade omkrets. Hålet ska vara mindre än diskhon, annars faller den ju ner genom diskbänken.

4

De raka snitten sågar vi med en sänksåg. Ikea föreslår att hela hålet sågas med sticksåg, men om du har en sänksåg med skena blir de raka snitten perfekta, och det går mycket snabbare.

5

Sticksåg fixar de böjda snitten. För att inte riskera att flisa laminatet, sågar vi från baksidan. Då skivan ligger på två reglar faller det utskurna inte ned utan ligger kvar på reglarna.

6

Clipsen för fastspänning klickas på plats i kanten av diskhon. De långa clipsen på kortsidorna ger vi en remsa maskeringstejp, så att de inte flyttar sig när vi lägger bänkskivan över diskhon.

7

Bänkskivan sänks ned över diskhon och spänns fast på den. Diskhon har en tätningslist på kantens undersida, så när diskhon är på plats, spänns den bara fast med de små clipsen.

8

Bänkskivan läggs på och dras fast med 2 skruvar genom skenorna både i fram- och bakkant av varje stomme. De långa clipsen på diskhon spänns fast i skåpssidorna med små beslag.

Dina nya vitvaror

Vi bygger in vitvarorna i skåpen och sänker ned spisen i bänkskivan, så de blir en del av inredningen. Vi använder Ikeas egna maskiner, så att sakerna passar ihop.

Tvättmaskinen är förvillande lik lådfronterna, frysen och kylskåpet har samma luckor som resten av köket, och spishällen linjerar med bänkskivan. Vi tycker mycket om kök där maskinerna inte står uppställda som på en varuhusutförsäljnig, utan är fullt integrerade delar av skåpen.

Vill du försäkra dig om att allt passar ihop, köper du skåp och vitvaror ihop, som vi gör hos Ikea. Det begränsar ditt utbud, men förenklar arbetet.

Diskmaskinen

Utmaningen med diskmaskinen är att få dina lådfronter att sitta rätt. För att alla Ikeas luckor och lådfronter ska kunna passa till alla Ikeas disk maskiner finns det många hål. Så du måste läsa monteringsanvisningen noggrant för att lyckas på första försöket.

1

På undersidan av diskbänken limmar vi upp folie, så att den skyddas mot den fukt som väller upp när vi öppnar maskinen för tidigt.

2

Diskmaskinen skjuts på plats. Avloppet under diskhon i det angränsande skåpet är fördraget, och bägge skåpen har utskärningar för slangarna.

3

De långa upphängningsskenorna skruvas på luck-fronterna. Kolla anvisningen noga. De många hålen i fronter och skenor ger många felaktiga alternativ.

4

Beslagen till luckan skruvas på skenorna. Nu ska du titta noga i manualen igen, så att beslagen träffar rätt hål när du häktar på fronten på maskinens lucka.

De skenor som vi har skruvat luckfronter på, förses med plastpluggar som häktas på diskmaskinens lucka i toppen. I botten sätts två beslag, som fronten slutligen skruvas fast genom.

5

Maskinen skjuts in och görs fast. Slangar och kablar kopplas. Benen justeras så att maskinen står vågrätt, och den säkras i fronten, så att den inte välter framåt.

6

Fronten skruvas slutligen fast på luckan med en skruv från varje sida. Vänta tills alla lådor och luckor är på plats, så att du kan finjustera placeringen.

Ugn, kylskåp och frys

De höga skåpen som vi ska sätta in ugn och kyl- och frysskåp i, är beställda speciellt för ändamålen. De rymmer förstärkta hyllor, spår och utskärningar för ventilation, och de är utrustade med de beslag som ska göra fast dem i skåpet och i luckorna... och en oumbärlig manual.

1

Skenorna till ugnens hylla skruvas upp i hålrad nr. 16 från botten, genom avlånga hål i skenorna. Höjden justeras, så att skenornas underkant är 77 cm, och så fixeras de med skruvar.

2

Särskilda skruvar till hyllan ovanför ugnen skruvas i hålrad nr. 24 från botten. De speciella skruvarna griper tag i hyllan, så att den motsatta hyllan på löst hyllstöd stabiliserar skåpet.

3

Hyllan för ugnen skruvas på de fasta skenorna. Den stabiliserar sidorna och ger stabilitet för ugnen. Över ventilationshålet bakom hyllorna sätter vi galler, så att de inte stängs av misstag.

4

Ugnen görs fast i skåpet. Den lyfts upp på sin hylla, rättas in i sidled och fixeras i bägge sidor med skruvar in i framkanten av skåpssidorna.

5

Kyl- och frysskåpet ställs liksom ugnen på fasta hyllor med ventilation i botten. Här hämtas kalluft in nedifrån golvet, där vi får skjuta in ett galler under sockeln.

Lådor och skåp

För alla som vuxit upp med Lego eller pussel, är det rena barnleken att montera lådorna och hänga upp dem i skåpen. Men delarna passar ihop på flera sätt, och bara ett av dem är korrekt, så ibland måste du börja om från början.

Lådorna sätts in

När du packar upp delarna till en låda känns det hela ganska rörigt. Men du ska bara arbeta lugnt och metodiskt, hålla ordning på de många delarna och ha monteringsanvisningen framför dig från början till slut. Du kan inte göra något galet, bara bli tvungen att göra om något moment.

1

Lådans sidor klickas fast på bakstycket. Metalldelarna kan vara kluriga, men använd slitsarna till botten som riktmärke så går det lätt.

2

Lådbotten skjuts in i sidorna och botten, och delarna görs fast med ett par skruvar genom bakstycket.

3

Beslag skruvas på fronterna. Håll koll på manualen! Utifrån lådans typ, plats och höjd används olika hål.

4

Botten och sidorna klickas på fronten. Utöver det kraftiga beslaget i sidan säkras de höga fronterna med en stång.

5

Lådornas skenor skruvas upp. Det är många hål både i skåpet och i skenan! Hitta rätt sida i manualen, så att du träffar rätt.

6

Lådorna skjuts in på sina skenor. De ska sitta ordentligt, så att lådan stannar när den är helt utdragen.

Handtagen

Handtag ska monteras på våra luckor och lådor. De dras fast inifrån med maskin skruv som vi borrar hål för rakt genom fronter och luckor med ett 4 mm borr.

För att placera handtagen helt jämnt på alla fronter använder vi Ikeas borrmall. Den kan användas till i princip alla Ikeas handtag, så du får själv välja vilka hål du ska borra genom.

1

Handtagens hål borrar vi genom borrmallen. Vi börjar med att dra ett streck mitt på alla fronternas överkant. Mallens mitt markering läggs över strecket, och så borrar vi rakt genom fronten i de två utvalda hålen.

2

Handtaget monteras med maskinskruvar från insidan. Tekniken är densamma för luckorna, där vi också använder mallen för att säkerställa att handtagen sitter jämnt.

Fronter och luckor justeras efter varandra

1

Fronternas lutning justeras i lod med hjälp av de stänger som förbinder baksidan och fronterna. De skruvas tills fronten är lodrät.

2

Fronten kan lyftas och vridas, när du lossar en liten skruv inuti lådans sida. Så kan du säkerställa att lådorna sitter helt i linje.

3

Luckorna lutas och vrids på plats med hjälp av ställskruvar i gångjärnen. Du höjer luckan steglöst genom att skruva.

4

Nu är hela den ena delen av det nya köket klart att använda. Bara ön med spishäll, bänkskiva och fyra skåp med lådor saknas - så har vi ett komplett kök med vitvaror för hela familjen för 39 155 kronor.

Material

Alla delar i vårt kök är utrustade med de solida Maximera-lådorna. Luckor, fronter och sidor är i serien Veddinge. Vitvarorna är inga toppmodeller, men bra köp i den stabila mellanklassen.

Raden vid väggen

Från vänster till höger, alla 60 cm breda och 80 el. 220 cm höga med 2 synliga lådfronter.

 • Skåp med 4 lådor 2.021 kr.
 • Skåp till diskho m. 2 lådor 966 Diskho, avlopp, blandare 2.469 kr.
 • Integrerad diskmaskin m. fronter och droppskål 4.811 kr.
 • Skåp med 3 lådor 1.713 kr.
 • Överskåp till ugn m. 3 lådor och 1 lucka 2.410 kr.
 • Ugn 2.995 kr.
 • Överskåp till kyl & frys 1.562 Kyl- och frysskåp 4.795
 • Bänkskiva (Säljan) 549 kr.
 • Sidobeklädningar 1173 kr.
 • Sockel och upphängning 1190 kr.
 • Handtag till luckor och lådor 808 kr.

Raden vid väggen totalt: 27.462 kr.

Köksön

4 stk. 80 cm skåp, varav 2 stk. 60 cm djupa och 2 stk. 40 cm djupa, alla med 2 synliga fronter.

 • Skåp och bänk m. bänkskiva, sockel osv. 8.398 kr.
 • Induktionshäll 3.295 kr.

Köksön totalt: 11.693 kr.

Helt nytt kök: 39.155 kr.

Ritning

Sockel och skåp

Smarta beslag håller ihop stommarna

Smarta beslag håller ihop stommarna

Skåpen hängs upp på en väggskena

Skåpen hängs upp på en väggskena

Skåpen tätas mot väggar

Skåpen tätas mot väggar

Skåpen tätas mot golv

Skåpen tätas mot golv

Köksbänk och diskho

Multimedia

Video

IKEA-kök monterat på 20 sekunder

Så här såg det ut när vi monterade ett IKEA-kök på en helg.

Video

Tips & Tricks

Goda råd är gratis när du planerar kök

När du planerar ett nytt kök får du massor av hjälp hos Ikea, både på nätet och i butiken, med att förvandla dina idéer till en konkret plan och en samlad beställning.

Ä ven om grundtanken bakom Ikea är att låta oss själva hitta, hämta och bygga möblerna som de säljer till oss, så finns det massor av hjälp att hämta när dina lösa idéer ska konkretiseras till en plan för ditt nya drömkök.

Utöver den inspiration du finner hos vänner och bekanta, i tidningar och på tv, och inte minst under ett besök på Ikea, kan du alltid använda Ikeas katalog och hemsida. Och när du vill göra drömmarna till verklighet, hittar du på hemsidan en flik med namnet “4 steg till ditt nya kök”, som hjälper dig komma igång med Ikeas design program på din dator.

Programmet är med lite övning lätt att använda. Men de flesta har nytta av att boka en tid hos Ikeas rådgivare och göra klart arbetet där. Inte bara för att rådgivarna kan programmet, utan även för att deras erfarenhet hjälper dig att välja de bästa lösningarna.

Rådgivningen är gratis - på sätt och vis. För din rådgivare kommer säkert att hitta saker som du aldrig drömt om att köpa, och göra dig uppmärksam på detaljer som gör köket finare och bättre. Å andra sidan slipper du slösa pengar på lösningar som inte fungerar.

Vi mäter upp vårt rum
För att konkretisera alla lösa idéer ska du göra en exakt uppmätning av ditt rum, där du också har ritat ut dörrar, fönster, stickkontakter, vattenrör och avlopp.

Då inga väggar eller golv är helt jämna, får du ta flera mått så att en skev vägg inte förstör planen.

Efter att ha ritat ut rummet på millimeterpapperet från Ikeas broschyr skissar vi upp en lös idé för rummet. Vi hämtar inspiration i de principer Ikeas katalog ger oss, de vägleder oss i hur man bygger ett så funktionellt kök som möjligt.

Vi ritar upp köket på en dator
Nu ska vi alltså försöka rita upp vårt drömkök i designprogrammet på Ikeas hemsida. Vi klickar oss fram till programmet, skapar en profil och startar ett nytt projekt. Vi kan spara kopior av projektet under tiden, så att vi alltid kan återvända till tidigare lösningar, och vi har tillgång till projektet och profilen från vilken dator som helst med internet.

Vi väljer en rumstyp och bygger upp köket med dörrar, fönster, avlopp och så vidare. Där sakerna är skeva använder vi de minsta måtten.

Eller så kan vi hämta in skåpen från menyn till vänster i programmet. Det är väldigt enkelt: Vi klickar oss fram till skåpet som vi vill använda, trycker på “Lägg till” - och så står skåpet i rummet. Vi kan sedan flytta det dit vi vill ha det, och vrida det åt rätt håll.

Vi kan hela tiden välja om vi vill se vårt digitala kök rakt ovanifrån som en grundskiss eller som en 3D-ritning som vi kan vrida och vända på.

Rådgivare justerar planen
Nu är vi hos Ikea, där vi har en tid hos en rådgivare som hämtar vårt förslag på nätet. För att få det bästa möjliga köket utfrån våra preferenser justeras det i samråd med oss. Rådgivaren berättar om svagheterna med hörnlösningen, och vi enas om att ställa skåp längs den ena väggen och flytta ut spishällen till en köksö istället.

I hörnet har vi nu två höga skåp. I det första skåpet har vi en inbyggd ugn som sitter i bordshöjd, och i det andra har vi kyl och frys.

Hela köket beställs
Vårt kök är nu på plats. Skåpen vid väggen kostar 27.462 kronor med ugn, diskmaskin, diskho och kyl/ frys, medan köksöns fyra skåp, spishäll och den stora bänkskivan hamnar på totalt 11.693 kronor.

Alla skåp väljs i exakt den form och med den funktion de ska ha. De levereras sedan med de utsågningar, skenor, lådor och så vidare, som hör till varje specialitet - och som vi aldrig skulle komma ihåg om vi själva skulle välja allting.

Den färdiga planen
Här är drömmarna nedkokade till ett konkret projekt med Ikeas samlade erfarenhet inbyggd.

Nu har vi fått de många funktionerna rätt placerade, valt ut skåpen och alla vitvaror, hittat en passande bänkskiva och valt fronter och luckor som passar till den.

Under tiden har Ikeas planeringsprogram ritat ut delarna, så att vi får se allt sammans rakt framifrån, rakt ovanifrån och från sidorna.

När rådgivaren slutligen trycker på knappen för att beställa hela härligheten, går det upp för oss hur bra det är att programmet också kommer ihåg och håller koll på delarna. För även om de enskilda skåpen bara syns som ett nummer, innehåller det alla upplysningar om vilka hyllor, skruvar och beslag varje enskilt skåp ska rymma, och vilken fukntion det ska ha - och ändå sträcker sig den samlade inköpslistan över många sidor.

Men så har rådgivaren också kommit ihåg allt. Allt! Från upphängning och sidobeklädningar till inbyggda lampor, droppskål under diskmaskinen och det lilla verktyget som ska skära hål för blandaren i vår diskho.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Nytt kök