Innertak

Få råd och instruktioner för hur du själv bygger ett nytt innertak. Du kan även hitta inspiration till hur du kan renovera ett äldre innertak.

Nytt innertak – vad ska du välja?

Om du ska ha ett nytt innertak finns det flera valmöjligheter. Din egen smak och tidens trender är ofta det som i slutändan bestämmer vilket innertak du väljer. Och så klart även de praktiska förhållanden som isolering, akustik och ekonomi.

Renovering av innertak

Men kanske betyder “nytt” innertak inte helt nytt innertak, utan endast renovering av innertak. Det kan vara ett innertak av träpanel som bara behöver målas. Eller så kan det vara ett putsat tak, där det endast är några hål som ska täppas igen. De är allihop reparationer som du enkelt själv kan utföra. Dessa typer av reparationer av innertak kräver inte mycket mer än lite god vilja och ett kik i våra steg-för-steginstruktioner.

Här kan du t.ex. läsa hur du målar det gamla paneltaket: Målning av paneltak och hur du reparerar ett hål i ett putsat tak: Så lätt reparerar du ett hål i ett putsat tak

Helt nytt innertak av trä

Om du redan har ett innertak av trä, men vill byta ut det, bör du ta bort det gamla först. Du måste också ta reda på vad som ligger bakom brädorna/panelen, och om det ska sättas en ny ångspärr.
Har du ett putsat innertak ska du regla upp en stomme, som skruvas fast i takbjälkarna, innan du börjar sätta upp innertaket. Sedan är det bara att börja!
Här hittar du alla våra artiklar om trätak.

Helt nytt innertak av gips

Med gipsskivor i innertaket får du intrycket av ett putsat innertak. Men i motsats till gammaldags puts, kommer gipsskivor med väv ge dig en starkare yta som inte spricker eller krackelerar. Och spacklar du riktigt noga, kommer skarvarna bli osynliga.
Om du redan har ett trätak kan du antingen välja att ta ner det, innan du sätter upp gips, eller så kan du skruva fast gipsskivorna i trätaket. Men det kräver att du är helt säker på att trätaket sitter ordentligt fast. Annars måste du ta ner det.

LÄS OCKSÅ: Innertak av gips

Andra sorters innertak

Utöver de vanligaste materialen till innertak, trä och gips, finns det olika typer av skivor, t.ex. Troldtekt. Skivorna användes tidigare mest i industrilokaler, men på senare år har skivorna blivit mer och mer vanliga att använda som innertak i enfamiljshus, inte minst på grund av deras ljuddämpande egenskaper.

Sida 1 / 2