Byggbeskrivningar
Lätt
Svår

Det är stor skillnad mellan att klättra upp på vinden på en ranglig stege mot att använda sig av en stadig trappa, som du lätt har dragit ner från vindsluckan, där den sitter fast med gångjärn. Det finns flera tillverkare av vindstrappor, men det är ingen större skillnad mellan de olika modellerna. Priset beror främst på hur bred trappan ska vara och hur många steg den ska ha. Gemensamt för trapporna är att de sitter på en välisolerad lucka, och när luckan är stängd sluter den tätt mot vinden. Det är viktigt att luckan är tät om vinden inte är uppvärmd och lika isolerad som bostaden. För varm fuktig rumsluft får inte komma upp på vinden, där fukten kan kondenseras och orsaka fuktskador. Vår trappa sitter på en lucka som är 80 x 120 cm. Den är så bred att den täcker hålet efter den första luckan och då slipper vi laga innertaket när den nya trappan är på plats. Men vi kan inte bara såga hål i bjälklaget och skruva fast den nya trappan.