Enkel tillgång till vinden med vindstrappa

För att få plats med en nerfällbar vindstrappa är det ofta nödvändigt att kapa en takbjälke, och då måste du förstärka konstruktionen. Här kan du se hur du ska göra.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 dag
Pris
10.000 kronor

Intro

Det är stor skillnad mellan att klättra upp på vinden på en ranglig stege mot att använda sig av en stadig trappa, som du lätt har dragit ner från vindsluckan, där den sitter fast med gångjärn.

Det finns flera tillverkare av vindstrappor, men det är ingen större skillnad mellan de olika modellerna. Priset beror främst på hur bred trappan ska vara och hur många steg den ska ha. Gemensamt för trapporna är att de sitter på en välisolerad lucka, och när luckan är stängd sluter den tätt mot vinden. Det är viktigt att luckan är tät om vinden inte är uppvärmd och lika isolerad som bostaden. För varm fuktig rumsluft får inte komma upp på vinden, där fukten kan kondenseras och orsaka fuktskador.

Vår trappa sitter på en lucka som är 80 x 120 cm. Den är så bred att den täcker hålet efter den första luckan och då slipper vi laga innertaket när den nya trappan är på plats.

Men vi kan inte bara såga hål i bjälklaget och skruva fast den nya trappan.

Bjälklaget förstärks

Bjälklaget ligger vinkelrätt över den hall där vindstrappan ska gå ner. För att det ska vara lätt att använda den, måste vi kapa en av bjälkarna. Det kan man inte göra utan vidare, för bjälken är inte bara en del av bjälklaget utan också en del av den konstruktion som bär taket.

Vi måste förstärka bjälkarna vid sidan, så att de tar över den belastning, som den sågade bjälken tog hand om. Det kallas att göra en avväxling. Det är inte svårt att utföra en sådan, men du ska ta hjälp av t.ex. en arkitekt eller ingenjör, som kan visa hur det går till i just ditt hus.

Gamla leksaker, julpynt och annat som inte används så ofta kan nu lätt bäras upp på vinden.

Instruktion

01
Markera för hålet 3 Steg

1

Utrymmet runt luckan rensas och kontrollmäts, innan vi köper ny vindslucka med trappa. Vi bestämmer oss för en lösning som innebär att en av bjälkarna måste sågas. Därför ska vi också skaff a virke till kortlingarna i avväxlingen samt beslag.

2

Ramen runt den gamla vindsluckan tas försiktigt bort. Vi vill helst slippa reparera innertaket när vi är klara med montering av vindstrappan, så därför skär vi först längs foderlisterna med vass hobbykniv innan vi sågar av dem och lirkar loss dem.

3

Hålet för den nya vindsluckan markeras på undersidan. Även nu gäller det att vara noggrann och försiktig så att innertaket inte skadas. Därför skär vi först igenom gipsskivorna med en vass hobbykniv innan vi sågar.

02
Bjälken avväxlas 5 Steg

För att få plats för den nya vindstrappan i bjälklaget, är det nödvändigt att såga bort en bit av en bjälke. Men det kan inte bara göras hur som helst. Inte nog med att bjälken bär glespanelen som finns ovanför innertaket. Den går dessutom från hammarband till hammarband och är en del av den konstruktion som bär upp taket. För att inte försvaga konstruktionen gör vi en avväxling, och det innebär i praktiken att vi flyttar den kraft som den kapade bjälken utsätts för till de bjälkar som ligger närmast. Och det gör vi innan vi sågar av bjälken.

Avväxlingen ska också bära den glespanel som kapas och den ram, som den nya vindstrappan sitter fast i.

1

Hörnen i det nya hålet överförs till vindsgolvet när vi borrar rätt upp från innertaket. Hålet ska vara lite större än vindsluckan för vi ska ju också skapa plats för ramen som trappan sitter fast i. Det ska dessutom finnas fogmån runt ramen.

2

När borren har gått igenom markerar vi hålen tydligt. Nu kan vi sätta upp avväxlingen, och det görs innan vi sågar hål. Fördelen med denna arbetsordning är att glespanelen och innertaket blir sittande utan skador.

3

Här är hela avväxlingen. De två kraftiga reglarna (B) får sticka ut 15 cm från grannbjälkarna (X). Den nya kortlingen (A) låter vi också sticka ut 15 cm från reglarna. Sidorna (C)anpassas i storlek till hålet.

4

Reglarna skruvas fast på bjälkarna med 6 x 120 mm skruvar. Samma skruvar används även vid montering av kortlingen (A) och sidorna (C). Vi förborrar överallt med 4 mm borr för skruvarna.

5

Brädorna fästs i kortlingen (A) med vinkelbeslag och beslagsskruvar. Se bara till att skruvarna inte går igenom brädorna. När detta är klart är utväxlingen färdig och vi kan såga hål.

03
Hålet sågas 3 Steg

1

Nu vet vi var hålet ska vara och brädorna sitter fast. Hålet sågas med sticksåg och vi följer spåret vi gjorde med hobbykniven. Hur stort hål du ska göra beror på vilken trappa du har valt. Se de anvisningar som medföljer trappan.

2

Nu återstår bara att kapa bjälken. Det gör vi ovanifrån med fogsvans. När den har kapats i ena änden fäster vi den tillfälligt med ett beslag. Då ramlar den inte ner när vi sågar av den i den andra änden.

När vi har kapat bjälken fästs den tillfälligt medan vi kapar i den andra änden.

3

Den bortsågade biten av vindsgolvet tas ner när beslaget har lossats. Nu har vi ett hål på 80 x 120 cm för den nya trappan. Vi har också en stark ram att fästa den i och avväxlingen är klar.

04
Trappan monteras 5 Steg

1

Vi fäster ett tätningsband på de två långsidorna runt trappans ram. Samma tätningsband fästs också på kortsidorna i hålet i bjälklaget. Markera på ram resp. hålsidor så att banden möts i alla hörn. Banden är självhäftande.

2

Vi fäster en bräda under de två kortsidorna av hålet. Då kan vi lyfta upp trappan i hålet och sedan lägga ner den så att den vilar på brädorna. De två brädorna sätts så långt ut att luckan kan öppnas när trappan vilar på dem.

3

Trappan lyfts upp på vinden och läggs försiktigt ner på de två stödbrädorna under hålet. Det är bra att ha en medhjälpare. Dels är trappan tung, dels får varken den eller tätningbanden skadas.

4

Karmen klossas på plats i hålet och fästs med grova skruvar, 7,5 x 95 mm. Här ska det sitta tre skruvar i varje ände och två på varje långsida. Avståndet mellan skruvarna justeras och klossarna sätts där skruvarna ska dras i.

5

Nu kan luckan öppnas och trappan fällas ner. Alla delar levereras ihopsatta. Det är endast fjädrar och bärarmar som ska monteras i efterhand. Följ tillverkarens anvisningar så att delarna monteras rätt.

05
Trappan kortas av 3 Steg

1

Nu är det dags att korta av trappan så att den passar till takhöjden i hallen. Fäll ner trappan med den nedre delen vikt bakåt och uppåt. Håll trappan så att stegen är vågräta och mät därefter avståndet från golvet till vangstyckena.

2

Den nedersta delen av trappan kortas av. Den ska vara så lång att den går från näst nedersta delen till golvet - minus 2 cm, som behövs för plastfötterna. Om du kapar trappan vinkelrätt, ser plastfötterna till att hålla vinkeln mot golvet.

Plastfötterna skruvas fast på de kapade vangstyckena.

3

Fjädrarna finjusteras efter den nya längden på trappan. De har ställts in för att passa till en trappa med vågräta steg, men om du har vinklat trappan mera, tvingas du justera dem, t.ex. genom att vrida kroken ett varv.

06
Karmen tätas 3 Steg

1

Den röda skyddsfolien på tätningsbandet dras bort så att bandet kan expandera. Kolla att det inte drar snett och att det sluter tätt i hörnen.

2

Vi avslutar med en vitmålad foderlist, och den fäster vi med små dyckertar på karmen. Hörnen har redan geringssågats och vi stryker kortändarna med lim för att skarven ska förbli tät länge.

Hörnskarven limmas.

3

Till sist lägger vi på lite akrylfogmassa i springor och på spikhuvuden innan vi snabbt målar. Det är inte nödvändigt med lås på luckan för den sitter fast med ett snäpplås. Nu är den enkla och raka vägen till vinden klar.

Akrylfogmassan slätas ut med fuktigt finger eller plastspackel.

Material

45 x 145 mm reglar
• 1 kortling (A), cirka 120 cm
• 2 reglar (B) à cirka 210 cm
• 4 sidor (C) – totalt cirka 230 cm

Dessutom:
• En vindstrappa (här från Timberman, se mera på www.timbermanscandinavia.se)
• Vinkelbeslag, 50 x 50 mm
• Beslagsskruvar
• Träskruvar, 6 x 120 mm och 7,5 x 95 mm
• 2 stödbrädor à 120 cm (till att bära trappan medan den monteras)
• Täcklister i trä eller speciallister i plast från trappleverantören

Tidsförbrukning

Räkna med drygt en arbetsdag - lite längre om du ska kapa en bjälke och montera en avväxling. Räkna då med att laga innertaket efteråt.

Pris

Mellan 5 000 och 10 000 kr.

Svårighetsgrad

Det är rätt enkelt att montera både lucka och beslag. Måste du såga av en bjälke, ska du samarbeta med en arkitekt om var bjälken ska kapas.

Ritning

För att få plats för en vindstrappa tvingas man ofta kapa en av bjälkarna, och det kräver en avväxling.

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Innertak