Sätta upp gipstak på rätt sätt

Ett gipstak ligger mot isoleringen, måste sättas upp med en helt tät ångspärr för att undvika värmeförlust och röta i takkonstruktionen. Läs här hur du får till rätt uppbyggnad av gipstaket.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 vecka
Pris
80 kr/m2

Intro

Gipstakets konstruktion

Det är lätt att bygga ett gipstak, även om kraven på konstruktionen har blivit hårdare de senaste åren. Idag ska gipstakets konstruktion, när det vänder upp mot isoleringen t.ex., byggas med en helt tät ångspärr.

LÄS OCKSÅ: Montera gipsskivor

Gipstak med ångspärr

Många hus vittnar om att man förr i tiden inte tog ångspärren seriöst.

När man bygger gipstak idag vet man att en helt tät ångspärr är viktig för att hindra husets varma luft från att läcka ut, och för att säkra konstruktionen mot fuktskador.

Men med nutidens isoleringstjocklekar gör en felaktigt uppsatt ångspärr i gipstaket mer skada än nytta. Är det små hål i en i övrigt tät yta koncentreras flödet av fuktig luft dit, och då ökar risken för kondens. Förbättrar du isoleringen bör du därför ofta även förnya ångspärren i gipstaket.

LÄS MER: Guide: Allt du behöver veta om ångspärr

Gipstak i badrummet

I våtrum som badrummet ska konstruktionen av gipstak göras lufttäta för att förhindra att varm och fuktig luft strömmar upp. Då gipstak i badrummet oftast sitter så högt att det inte räknas som våtzon finns det inga direkta krav på våtrumsgips. Men skivorna och skarvarna ska vara lufttäta.

Mycket bättre utrustning än tidigare

Du kan tryggt kasta dig in i arbetet med att bygga gipstak, då dagens material och verktyg har blivit så mycket bättre. Du kan därför bygga ditt gipstak enligt konstens alla regler – bättre och mycket tätare än vad de bästa hantverkarna kunde prestera för några år sedan med den tidens material.

  • Bättre ångspärr i gipstaket: För det första använder vi idag kraftiga, sega plastdukar, som inte går sönder alls lika lätt som äldre ångspärrar av papp och metallfolie.
  • Tätare: För det andra har du en massa nya och förbättrade produkter som hjälper till att göra ångspärren tät på alla kritiska ställen – tätningskragar, fästmassa, specialtejp och mycket mer.
  • Bättre verktyg för montering av gipstak: För det tredje, och väl så avgörande: du kan få verktyg som gör arbetet betydligt enklare och därför även hjälper till att göra resultatet bättre.

REDAKTIONEN REKOMMENDERAR: Skivlyft för endast 200 kr

Rätt redskap till arbetet

Det lönar sig alltid att investera i bra material och förnuftiga verktyg när innertaket ska på plats. De underlättar arbetet enormt och utan dem finns risk att det inte blir tätt.

Gipsa tak: Material

Material till en tät ångspärr: 0,2 mm PE-plastfolie, specialtejp, kragar för genomföringar, fästmassa och täta dosor för lamputtag.

Gipsa tak: Skivlyft

Verktyg: Skivlyften hjälper dig enormt och är billig att hyra. Tack vare den kan du ensam få upp gipsskivorna till taket och fästa dem.

Gipsa tak: Gipsskruvdragare

Verktyg: Gipsskruvdragare som använder skruvar på band gör det lättare att fästa skivorna. Köp annars djupstopp för gipsmontering.

Gipsa tak: Magneter

Verktyg: Magneter som du sätter i takdosorna så att du kan hitta dem när gipsskivorna är på plats. Då kan du arbeta utan att skada ångspärren.

Instruktion

01
Underlaget 5 Steg

När familjen i denna vill beslöt att sätta upp gipsskivor som innertak valde man också att ta bort den gamla takpanelen. Först då blev det möjligt att ta bort den gamla ångspärren och ersätta den med en ny och tät folie.

När både takpanel och ångspärr har tagits bort blottläggs glespanelen. Den sitter så plant att den inte behöver åtgärdas annat än att fästas ordentligt i takbjälkarna. Mät avståndet mellan brädorna och kom ihåg det. För det avståndet ska användas när du fäster skruvar i rader i gipsskivorna.

Det är nu elektrikern ska komma och montera nya lamputtag i taket och dra fram kablar till dem.

Gipsa tak: Den gamla glespanelen kollas med ett långt vattenpass 1

Den gamla glespanelen kollas med ett långt vattenpass. Den ska vara plan och helst också vågrät, för om panelen inte sitter bra kommer inte gipsskivorna att sitta snyggt. Små skevheter kan justeras, men är den mycket ojämn bör den ersättas.

Gipsa tak: Skruva fast den gamla glespanelen 2

Skruva fast den gamla glespanelen med 5 x 60 mm träskruvar. Det är extra viktigt om panelen har monterats med spikar för då kan den lätt ge med sig av gipsskivornas tyngd. Små ojämnheter an justeras med klossar eller brickor.

3

Med snörslå gör du ett streck på glespanelen tvärs över rummet. Strecket anger kanten på den första gipsskivan (den har du mätt dig fram till). Det är bättre att börja på mitten och skära längs väggarna, för de är sällan vinkelräta.

Gipsa tak: Elektrikern drar fram kablar och fäster dosor i taket 4

Elektrikern drar fram kablar och fäster dosor i taket. De ska placeras så att de precis går igenom de övre gipsskivorna, så här krävs lite mätning.

Gipsa tak: Kablarna rullas ihop i dosorna och en magnet placeras i varje dosa 5

Kablarna rullas ihop i dosorna och en magnet placeras i varje dosa. De gör det möjligt att finna dosorna när de undre gipsskivorna har monterats och döljer dem. Det röda kritstrecket till höger markerar den första gipsskivan.

02
Ångspärren 7 Steg

Den gamla ångspärren i denna villa hade alla klassiska fel. Den hade satts upp slarvigt så att den var skrynklig, våderna överlappade inte varandra, den slöt inte tätt mot ytterväggarna och den var trasig vid varje lamputtag.

Med tilläggsisoleringen hade vi också skaffat material som skulle göra det lättare att få det tätt. Men det är lika viktigt att använda rätt teknik när de långa våderna av den åldersbeständiga byggfolien sätts upp. Det bästa är att fästa den längs ena kanten först och sedan släta ut den och fästa den andra kanten. Folien finns ofta i två bredder, 140 cm resp. 270 cm - ju bredare desto bättre, för då går det snabbt att täcka taket.

Gipsa tak: Den första våden sätts upp som en gardin 1

Den första våden sätts upp som en gardin tvärs över rummet. Skär först till folien så att den är 15 cm längre än rummet i varje ände. Fäst folien på var 30:e cm 240 cm från väggen. Då överlappar den 20 cm i taket och hänger ner 10 cm på väggen.

Gipsa tak: En tjock sträng folielim klickas ut 2

En tjock sträng folielim klickas ut på väggen precis under glespanelen längs de väggar som den första våden ska fästas på. Vänta med resten av rummet för annars torkar limmet.

Gipsa tak: Nu ska våden häftas fast på gles-panelen 3

Nu ska våden häftas fast på gles-panelen. Det är viktigt att den ligger så slätt som möjligt. Börja mitt på den ”gardin” som hängts upp och pressa upp folien mot taket undan för undan medan du fäster den. Stoppa 5 cm från väggen.

Gipsa tak: När hela våden är på plats trycks kanten in i limmet 4

När hela våden är på plats trycks kanten in i limmet. Pressa in folien i vinkeln mellan vägg och tak. Det är extra viktigt att folien sitter i vinkel för att inte skadas när gipsskivan sätts upp.

Gipsa tak: Nästa våd sätts upp på samma sätt 5

Nästa våd sätts upp på samma sätt. Först längs ena kanten i mitten av rummet och sedan längs väggen. Överlappningen ska vara minst 20 cm och kanten ska förstås ligga på en bräda så du får mothåll när du tejpar längs kanten.

Gipsa tak: Samtliga klammer ska täckas av ångspärrstejp 6

Samtliga klammer ska täckas av ångspärrstejp. Den långa raden av tättsittande klammer längs kanten kan tejpas över med en lång remsa. Övriga klammer täcks av bitar som du klipper till.

Gipsa tak: Nu ska lamputtagen tryckas igenom folien 7

Nu ska lamputtagen tryckas igenom folien. Skär först ett litet kryss i plastfolien så att den kan pressas upp runt dosan och tryck sedan en uttagskrage över dosan. När den är på plats dras skyddspapperet bort och lappen klistras fast.

03
De övre skivorna 7 Steg

Om du har ett par medhjälpare kan ni sätta upp 120 cm breda gipsskivor i taket utan en skivlyft. Utan medhjälpare måste du ha en lyft. Du kan själv lägga en skiva på lyften och sedan styr du lyften så att den står rätt och hissar du upp skivan på plats. Medan lyften håller skivan skruvar du fast den.

Börja mitt inne på taket med den första skivan. Du kan markera placeringen med små plywoodbitar längs ditt streck. När den första skivan rättats till och skruvats fast går det lätt att sätta upp resten. Undvik att börja med en skiva som ska förses med hål för lamputtag.

Gipsa tak: Den första skivan ska sättas mitt i taket 1

Den första skivan ska sättas mitt i taket. Styr lyften tills den står under plywoodbitarna. Den första biten sätts 235 cm från ena kortväggen och den andra 240 cm längre bort. Då kan du styra skivan på plats mot bitarna.

Gipsa tak: Skivan skruvas fast i glespanelen 2

Skivan skruvas fast i glespanelen med 30 mm gipsskruvar för trä. Med en skruvdragare för bandskruv går arbetet synnerligen snabbt.

TIPS: Markera med blyertsstreck på skivan var glespanelen sitter.

Gipsa tak: Nästa skiva lyfts upp och skruvas fast 3

Nästa skiva lyfts upp och skruvas fast i förlängningen av den första. Skjut in skivan mot kanten och plywoodbiten så att den sitter i rak linje.

TIPS: Lägg skivan på lyften så att ena änden kommer upp först och trycks på plats.

Gipsa tak: Nästa skivrad sätts upp 4

Nästa skivrad sätts upp så att skarvarna mellan kortändarna förskjuts i förhållande till den första raden. Det löser du ofta genom att börja med den bit du har tagit bort från sista skivan i första raden.

Gipsa tak: Hålen för dosorna sågas i de övre gipsskivorna 5

Hålen för dosorna sågas i de övre gipsskivorna innan de sätts upp. Mät till centrum av varje dosa från föregående skiva och borra hål i gipsskivan med 80 mm hålsåg. Hålet är lite större än dosan och då är det ingen risk att kragen på den skadas.

Gipsa tak: Skivorna längs väggarna skärs något för smala 6

Skivorna längs väggarna skärs något för smala. När du har mätt noga längs hela skivlängden drar du bort 3-4 mm. Det är för att skivan inte ska skada den mycket noggrant fastsatta ångspärren.

Gipsa tak: När du har satt upp samtliga skivor 7

När du har satt upp samtliga skivor skär du av ångspärren. Sätt ett nytt blad i kniven och skär så noga som möjligt längs kanten på gipsskivan i taket. Nu är den nya ångspärren skyddad.

04
De undre skivorna 5 Steg

De undre gipsskivorna i taket ska förskjutas så att det inte bli genomgående skarvar - varken längs långsidorna eller kortsidorna. Det försvagar taket och ökar risken för skador.

Den första skivan i det undre lagret sätts därför upp en glespanelbräda från de längsgående skarvarna, och återigen ska du dra streck för monteringen. Det är smart att också nu använda klossar att styra skivorna mot.

De skivor som sätt upp till sist mot väggarna ska vara 2 mm smalare än utrymmet. Då minskas risken att kanten skadas när skivan sätts upp. Monteringen avslutas med en tät akrylfog mellan skivan och väggen.

Gipsa tak: Den första av de undre skivorna 1

Den första av de undre skivorna sätts upp mitt i rummet. Kritstreck och klossar markerar placeringen. Skivorna ska förskjutas en bräda i sidled. Här är det 40 cm centrumavstånd mellan brädorna. Det får gärna markeras på de övre skivorna.

Gipsa tak: Kortändarna förstärks med bandstål 2

Kortändarna förstärks med bandstål om det är mer än 30 cm centrumavstånd mellan brädorna i glespanelen. Bandstålet klipps i lagom långa bitar och skjuts halvvägs in över skivan som monteras.

Gipsa tak: Skivorna närmast väggen 3

Skivorna närmast väggen lyfts först upp på väggsidan eftersom små ojämnheter längs eller på väggen lätt kan skada den ömtåliga, skurna kanten.

TIPS: Om skivlyften inte kommer åt kan du hålla skivan på plats med ett par klossar.

Gipsa tak: Nu ska du leta reda på de dolda dosorna i taket 4

Nu ska du leta reda på de dolda dosorna i taket. Det gör du med magnetverktyget. När du för sökaren i närheten av dosan registrerar delarna varandra. Sökaren sätter sig exakt under dosan. Markera centrum med en penna.

Gipsa tak: Hålet till dosan borras med 67 mm hålsåg 5

Hålet till dosan borras med 67 mm hålsåg. Stå en bit från hålsågen för det dammar rejält (eller använd skyddsglasögon). Etersom du bara ska borra igenom en skiva ska du inte trycka hårt för då går hålsågen in i kablarna.

Material

Till ett rum på 3,5 x 6,8 m:
• 0,2 mm ångspärr
• 4 tuber folielim
• 4 kragar till takdosor
• Skruvar till glespanel, t.ex. 5 x 60 mm
• 19 gipsskivor, 120 x 240 cm
• Gipsskruvar på band, 30 och 41 mm till trä och 41 mm till stål

Specialverktyg
• Skivlyft (hyrs)
• Gipsskruvdragare (hyrs/köps)
• Ev. magneter till att hitta takdosor ovanför gipsskivorna
• Häftpistol för ångspärrsfolie

Tidsförbrukning

1 vecka.

Pris

Cirka 2 000 kr för 26 m2.

Svårighetsgrad

Med rätt material, rätt verktyg och tillräcklig kunskap om jobbet får du lätt ett tätt och bra gipstak.

Video

VERKTYG: Så här använder du gipsskruvdragaren

Den kan bara en sak. I gengäld gör den det perfekt. Ska du sätta upp många gipsskivor kan du ställa in den för att sätta skruvarna på exakt rätt djup och därefter kan du arbeta blixtsnabbt. I den här videon kan du lära dig allt om maskinens inställningsmöjligheter och om hur du arbetar med den.

Video

TEKNIK: Kapa gipsskivor

Med en vass hobbykniv går det lätt och snabbt

Video

TIPS: Hemmagjord gipshiss

Video

TEKNIK: Skarva gipsskivor

Självhäftande glasfibernät gör skarven stark

Video

TIPS: En gipsbit säkrar rätt skruvdjup

Video

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Gipstak