Högre till taket – med frilagda bjälkar

Är ståhöjden i källaren för låg? Ta då bort det gamla taket och sätt upp metallreglar och gipsskivor mellan bjälkarna. Det ger bättre ståhöjd och ett fint innertak med frilagda bjälkar.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
5 dagar
Pris
400 kr/m2

Intro

I många äldre villor är det lågt till tak i källaren, men det går att skapa mera höjd om du bara river ner det gamla taket och sätter upp ett nytt. Inte under bjälkarna utan mellan dem. Då får du 3–4 cm högre till taket under bjälkarna och mellan dem vinner du ytterligare cirka 10 cm.

En annan fördel med denna insats är att både ljud- och värmeisoleringen förbättras.

Till det nya taket används metallreglar som fästs på bjälkarna. Utrymmet mellan bjälkarna fylls helt med mineralull och till sist skruvas dubbla gipsskivor fast under reglarna. Om du hellre vill använda träreglar, så gör du det. Men det går snabbare och är billigare att arbeta med metallreglar.

Instruktion

01
Sätt upp stålreglar 3 Steg

1

Först ska det gamla taket rivas ner. Det görs lättast med kofot. Arbetet dammar mycket och du måste därför använda mask. Skydda också ögonen och se till att vädra ordentligt i rummet.

2

Håll en avståndskloss mot brädorna (när du ha kollat om de sitter vågrätt) och skruva sedan fast profilerna (reglarna) på bjälkarna. Då hamnar de på samma avstånd från brädorna överallt i rummet.

Såga till ett par klossar på 90 mm som motsvarar tjockleken av två mineralullsskivor.

3

Fäst vinkelprof ler på väggarna mellan bjälkarna. De placeras ovanför de profiler som du har fäst på bjälkarna och ska sedan bära mineralullen i kortändarna. Profilerna klipps lätt i önskade längder med plåtsax.

02
Isoleringen 4 Steg

Taket isoleras i två omgångar med mineralull, men om du vill kan du ersätta två 45 mm skivor med en 95 mm skiva. Mineralullen ska sitta lätt i spänn mellan bjälkarna, men utan att pressas fast.

Om du använder två skivor kanske den översta sjunker lite i mitten innan den undre, som vilar på stålreglarna, kan stötta den. Dra ev. fast en skruv mitt i isoleringen så att den hålls på plats innan gipsskivorna sätts upp.

1

Sätt fast de övre mineralullsskivorna mellan bjälkarna, så att de sitter i spänn. Undvik att skära isoleringen i småbitar. Ju längre remsor du får upp på en gång, desto bättre. Om isoleringen hänger i mitten kan den fästas med en skruv.

2

Markera på en list var de tvärgående monteringsprofilerna ska placeras. Håll helst 45 cm avstånd eftersom det motsvarar bredden på en halv skiva. Här använder vi skivor på 90 x 240 cm.

Skjut in listen mot väggen och överför märkena för tvärreglarna till bjälkarna.

3

Klipp ut de tvärgående monteringsprofilerna. Det går snabbt med plåtsax. Klipp från två sidor, vik och klipp av resten. Profilerna ska klippas så att de blir 1 cm kortare än avståndet mellan bjälkarna.

Lägg monteringsprofilerna på stålreglarna, rätta till dem efter märkena och fäst dem med korta plåtskruvar.

4

Lägg nu upp det andra skiktet mineralull mellan de tvärgående monteringsprofilerna, som håller det första skiktet mineralull på plats. Skär isoleringen så att den sitter i spänn när den sätts upp, men utan att den pressas ihop.

03
Gipsskivorna 5 Steg

När isoleringen är på plats, är det dags att skruva fast dubbla gipsskivor under stålreglarna. Och det är viktigt att du inte nöjer dig med endast en gipsskiva. Med två skivor får du bra ljudisolering.

Trossfyllningen bestod ju av kalkgrus, som isolerade mot ljudgenomträngning och dessutom hade brandhämmande effekt. Samma effekt kan du uppnå med de dubbla gipsskivorna.

Det översta skiktet skärs så att det är en fog på 5-10 mm runt om. Den fylls med akrylfogmassa, som också medverkar till ljuddämpningen. Vid montering av gipsskivorna ska du se till att skarvarna inte hamnar rakt ovanför varandra. Förskjut skivorna en halv längd.

1

Sätt upp de första gipsskivorna med några få skruvar när du har skurit skivorna i rätt format. Kontrollmät avståndet mellan bjälkarna, för i äldre hus kan det vara olika avstånd mellan dem, liksom bjälkarna kan vara olika grova.

2

Fyll springan mellan bjälkarna och gipsskivorna med akrylfogmassa och lägg på rikligt, så att fogen verkligen fylls igen. Ljud kan lätt finna små sprickor och tränga igenom. Fortsätt sedan med nästa skikt gipsskivor.

3

Det andra skiktet gipsskivor sätts upp. Skivorna ska skäras till för att passa så exakt som möjligt mot bjälkarna. Börja vid väggen med en halv skiva, om du satte upp en hel skiva längst upp. Då förskjuts skarvarna cirka en halv skiva.

Fäst gipsskivorna med skruvar på cirka var 20:e cm i stålreglarna.

4

Tryck fast armeringstejp mitt över fogen mellan skivorna. Om du har vänt skivorna ”vinkelrätt” mot bjälkarna får du försänkta kanter i varje fog. Fäst först tejpen och lägg sedan på grovspackelmassa.

5

Nu ska alla fogar spacklas igen. Börja med en något grövre spackelmassa, som pressasa in ordentligt i fogarna. När massan har härdat spacklas två gånger med finspackelmassa. När den ändrat färg och blivit vit är den torr.

Om det finns små springor mellan skivorna och bjälkarna, kan du täppa igen dem med akrylfogmassa.

Material

13 mm gipsskivor:

 • 90 cm breda skivor (F) och (H)

45 mm tjock mineralull, ev. 95 mm:

 • Isolering (D) och (E)

Dessutom:

 • Vinkelprofil, typ H50 (C)
 • Monteringsprofil (typ S 25/85)
 • Gipsskruvar, 35 mm
 • Gipsskruvar, 45 mm
 • Gängskärande skruvar, 13 mm
 • Akrylfogmassa (G)
 • Grovspackel
 • Finspackel
 • Armeringstejp
 • Div. färg

Specialverktyg

 • Plåtsax

Tidsförbrukning

3–5 dagar för ett rum (exklusive torktider för färg)

Pris

Cirka 400 kr per kvadratmeter.

Svårighetsgrad

Det är enklare och går snabbare att använda reglar av metall i stället för trä.

Ritning

Så här är taket konstruerat

Ovanpå bjälkarna (A) ligger golvbrädorna (B). Vinkelprofiler (C) fäst på bjälkarna och de första mine-ralullsskivorna (D) sätts i spänn utan att pressas. Monteringsprofiler fästs på var 45:e cm på stål-reglarna, och nästa skikt mineralull (E) läggs på plats. De första gipsskivorna (F) fästs på 5- 10 mm avstånd till bjälkarna. Foga med akrylfogmassa (G) och montera de sista gipsskivorna (H).

Så här är taket konstruerat

Video

TEKNIK: Kapa gipsskivor

Med en vass hobbykniv går det lätt och snabbt

TIPS: En gipsbit säkrar rätt skruvdjup

TEKNIK: Skarva gipsskivor

Självhäftande glasfibernät gör skarven stark

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Gipstak