Genväg till slätt tak: Gipstak på panelbrädor

Är du trött på ditt tak med träpaneler? Med gipsskivor, som du sätter direkt på brädorna, förvandlar du det snabbt till ett slätt tak. Se här hur - steg för steg.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
5 dagar
Pris
200 kr/kvm

Intro

Det låter kanske som ett omfattande arbete att ersätta ett brädtak med ett av gipsskivor. Men du kan ju hoppa över flera moment och då blir det plötsligt mycket enklare.

Förutsättningen är att takpanelen inte hänger i vågor. Gör den det måste du ta ner den och justera reglarna så att underkanten på dem sitter på samma nivå.

Är taket plant kan du fästa gipsskivorna direkt på takpanelen. Därmed hoppar du över rivning av det gamla taket och justering av reglar och montering av glespanel.

LÄS OCKSÅ: Gipsskruvdragare förenklar arbetet

Smarta gipsskivor gör det enkelt

Det enklaste sättet att få ett bra resultat är att använda gipsskivor med spackelkanter längs alla fyra sidorna.

Normalt är endast långsidorna försedda med en fasad kant, som ska fyllas med spackelmassa, men de skivor vi använder har fasade kanter även längs kortsidorna. Då blir det lätt att spackla ihop skivorna snyggt.

LÄS OCKSÅ: Skivlyft för endast 200 kr

De gamla takbrädorna får inte var böjda!

Innan du bogserar hem skivhissen, som underlättar enormt, ska du se till att brädorna sitter fast ordentligt för annars kan de inte bära de tunga gipsskivorna. Förstärk panelen med långa skruvar upp i reglarna. Om det finns en ångspärr i taket ska den genomhålas rejält innan du sätter upp en ny.

Läs mer om ångspärr här

Instruktion

01
Förbered taket för gipsskivorna 5 Steg

Börja med att ta bort alla skugglister längs väggarna och alla krokar och annat som skruvats fast i taket. Gipsskivorna ska ju skruvas fast direkt under takpanelen så därför måste denna sitta fast på ett säkert sätt i reglarna ovanför. Annars blir gipsskivorna för tunga. För att hitta reglarna tvingas man ofta tas loss en eller ett par brädor i bägge ändar av rummet. Här har väggen isolerats efter att paneltaket sattes upp så vi tar bort en bräda längs väggen.

Slätt innertak: Bryt loss skugglisterna 1

Bryt loss skugglisterna utan att skada tapeterna. Använd en liten kofot. Ta genast bort dyckertar från listen om den ska återanvändas.

Slätt innertak: Knacka in ett stämjärn eller en kofot 2

Knacka in ett stämjärn eller en kofot mellan ett par brädor och bryt loss den ena. Du skadar visserligen både not och spont men det har ingen betydelse. Kolla om det finns en ångspärr i taket.

Slätt innertak: Markera placeringen av reglarna 3

Markera placeringen av reglarna med tydliga streck i reglarnas längdriktning. Gör likadant i den andra änden av rummet. Dra en snörslå mellan märkena. Gör sedan likadant för övriga reglar.

Slätt innertak: Fäst 5 x 60 mm skruvar i kritstrecket 4

Fäst 5 x 60 mm skruvar i kritstrecket, genom takpanelen och upp i reglarna. Det räcker om du drar i en skruv i varannan bräda. Då sitter de fast ordentligt och blir ett starkt underlag för gipsen.

Slätt innertak: En eventuell ångspärr ska perforeras mycket noga 5

En eventuell ångspärr ska perforeras mycket noga innan du kan sätta upp mycket noga en ny. Borra 10 mm hål på var 10:e cm mellan reglarna. Det går snabbare om du har en lång borr.

02
Sätt upp ångspärr och gör den tät 4 Steg

Slätt innertak: Klipp till en våd av ångspärrsfolien 1

Klipp till en våd av ångspärrsfolien så att den blir 20 cm längre än rumsbredden. Vik ut den och fäst den i två hörn så att den hänger ner 10 cm på kortväggen. Sträck folien och fäst den med klammer.

Slätt innertak: Lägg en sträng folielim i vinkeln mellan vägg och tak 2

Lägg en sträng folielim i vinkeln mellan vägg och tak när du har sträckt ut folien och fäst den med klammer i takpanelen. Håll cirka 10 cm avstånd mellan klamrarna och väggen.

Slätt innertak: Lossa den del du har vikt upp och tryck fast den i limmet 3

Lossa den del du har vikt upp och tryck fast den i limmet. Använd en spackel för att pressa fast folien i limmet och tryck lätt uppåt så att limmet inte pressas neråt.

Slätt innertak: Tejpa alla skarvar med ångspärrstejp 4

Tejpa alla skarvar med ångspärrstejp. Våderna ska fästas med en överlappning på minst 20 cm. Tejpa också över alla hål från klamrarna och ev. skador.

03
Sätt upp gipsskivorna i taket 5 Steg

Eftersom väggar sällan är helt raka är det smartast att börja med den andra raden skivor i taket. Då kan du lättare skära till skivorna till den första raden så att de följer väggen.

Lägg märke till att gipsskivorna ska monteras vinkelrätt mot brädorna.

Mät taket och räkna ut hur många skivor som behövs för att täcka taket. Tänk på att räkna bort spackelkanterna längs väggarna.

En skivhiss är oumbärlig under arbetet. Den kan du hyra.

Slätt innertak: Spänn en lina tvärs över taket 1

Spänn en lina tvärs över taket. Den markerar bredden på den första skivraden. Linan ska placeras maximalt 80 cm från väggen så att du kan skära bort spackelkanten på de 90 cm breda skivorna.

Slätt innertak: Dra ner hissen så långt som möjligt 2

Dra ner hissen så långt som möjligt så blir det lättare att lägga på en gipsskiva. Hissa därefter upp skivan mot taket. Kör fram hissen tills skivan ligger längs linan och är 5-8 mm från kortväggen.

Slätt innertak: Kortändarna förstärks med plåtband 3

Kortändarna förstärks med plåtband för att det inte ska uppstå sprickor i taket. Plåtbandet skjuts in halvvägs under kortänden och fästs med gipsskruvar.

Slätt innertak: Mät nu för gipsskivorna i den första raden 4

Mät nu för gipsskivorna i den första raden. Ta flera mått från kanten på den uppsatta skivan och mot väggen. Se till att förskjuta alla kortändsskarvar med 50 cm från rad till rad.

Slätt innertak: Börja nästa rad med den del du skar bort 5

Börja nästa rad med den del du skar bort från den sista skivan i den avslutade raden. Men det förutsätter att det blir minst 50 cm förskjutning från tidigare kortändsskarvar.

04
Spackla skarvarna och täta kanterna 4 Steg

Nu har du klarat av det grövsta och det är dags att fortsätta med det som ger ett snyggt resultat, nämligen finishen. Du ska täta länga kanterna, grunda, sätta upp armeringstejp, spackla och slipa alla skarvar.

De fyra spackelkanterna gör det lätt att få ett snyggt resultat.

Om du grundar gipsskivorna med en primer innan du spacklar går spacklingen lättare eftersom skivorna då inte reser sig. Det blir också lättare att få en slät yta och ett fint innertak.

Slätt innertak: Skär av ångspärrsfolien längs väggen 1

Skär av ångspärrsfolien längs väggen med en vass hobbykniv när du har satt upp alla gipsskivor. Dra lite neråt i folien medan du skär snett uppåt. Folien får inte hänga ner under gipsskivorna.

Slätt innertak: Försegla springan mellan taket och väggen hela vägen runt 2

Försegla springan mellan taket och väggen hela vägen runt med en akrylfogmassa. Var noga med att pressa in den ordentligt så att springan försvinner. Akrylfogmassa spricker inte och är ganska smidig.

Slätt innertak: Fäst armeringstejp över skarvarna 3

Fäst armeringstejp över skarvarna. Börja med kortändarna där spackelförsänkningen är djupare. Därefter tejpar du långsidorna. Det gör inget om tejpremsorna korsar varandra. tejpremsorna korsar varandra.

Slätt innertak: Lägg på rikligt med spackelmassa i skarvarna 4

Lägg på rikligt med spackelmassa i skarvarna. Ta cirka en halvmeter i sänder. Dra sedan av överflödig massa med en bred spackel. Låt massan torka och upprepa tills du fyllt igen skarvarna. Låt torka och slipa.

Material

 • 13 mm gipsskivor med 4 försänkta kanter
 • 38 mm gipsskruvar för trä
 • Gipsspackelmassa
 • Armeringstejp
 • 0,2 mm ångspärrsfolie
 • Folielim
 • Ångspärrstejp
 • Akrylfogmassa
 • Takfärg
 • 5 x 60 mm skruvar
 • Plåtband

Specialverktyg

 • Skivhiss (hyrs)
 • Ev. gipsskruvdragare

Tidsförbrukning

3-5 dagar för ett rum på 20 m2. Torktid tillkommer

Pris

Cirka 175-200 kr per kvadratmeter.

Svårighetsgrad

Det blir mycket lättare att spackla och resultatet blir snyggare om du använder gipsskivor med fyra spackelkanter.

Video

TEKNIK: Kapa gipsskivor

Med en vass hobbykniv går det lätt och snabbt

TEKNIK: Skarva gipsskivor

Självhäftande glasfibernät gör skarven stark

VERKTYG: Så här använder du gipsskruvdragaren

Den kan bara en sak. I gengäld gör den det perfekt. Ska du sätta upp många gipsskivor kan du ställa in den för att sätta skruvarna på exakt rätt djup och därefter kan du arbeta blixtsnabbt. I den här videon kan du lära dig allt om maskinens inställningsmöjligheter och om hur du arbetar med den.

TIPS: En gipsbit säkrar rätt skruvdjup

TIPS: Hemmagjord gipshiss

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Gipstak