Byggbeskrivningar
Lätt
Svår

Det låter kanske som ett omfattande arbete att ersätta ett brädtak med ett av gipsskivor. Men du kan ju hoppa över flera moment och då blir det plötsligt mycket enklare.

Förutsättningen är att takpanelen inte hänger i vågor. Gör den det måste du ta ner den och justera reglarna så att underkanten på dem sitter på samma nivå.

Är taket plant kan du fästa gipsskivorna direkt på takpanelen. Därmed hoppar du över rivning av det gamla taket och justering av reglar och montering av glespanel.

LÄS OCKSÅ: Gipsskruvdragare förenklar arbetet

Smarta gipsskivor gör det enkelt

Det enklaste sättet att få ett bra resultat är att använda gipsskivor med spackelkanter längs alla fyra sidorna.

Normalt är endast långsidorna försedda med en fasad kant, som ska fyllas med spackelmassa, men de skivor vi använder har fasade kanter även längs kortsidorna. Då blir det lätt att spackla ihop skivorna snyggt.

LÄS OCKSÅ: Skivlyft för endast 200 kr

De gamla takbrädorna får inte var böjda!

Innan du bogserar hem skivhissen, som underlättar enormt, ska du se till att brädorna sitter fast ordentligt för annars kan de inte bära de tunga gipsskivorna. Förstärk panelen med långa skruvar upp i reglarna. Om det finns en ångspärr i taket ska den genomhålas rejält innan du sätter upp en ny.

Ladda ned hela artikeln och få en komplett steg-för-steg-guide.