Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

Inred vinden

Spara artikel Du måste vara inloggad för att kunna spara artiklar

Du kan få många extra och värdefulla kvadratmetrar bostad om du isolerar vinden och klär väggarna med gipsskivor. Följ anvisningarna så får också du en betydligt större bostad.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
4 veckor
Pris
500 kr/m2

Vi har i förväg monterat dörr och fönster (det kräver bygglov), och nu är det dags att isolera med 240 mm isolering. Ångspärren sätts 45 mm in för att skyddas.

Intro

Det är många fördelar med att isolera och inreda vinden. Dels är det lättare och mycket billigare än att bygga till, dels utförs allt arbete inomhus, och därför kan man arbeta oavsett om solen skiner eller om det regnar. Slutligen slipper man göra om tomten till en byggplats medan man arbetar.

Funderar du på att skaffa större villa eller radhus eller vill du inreda vinden till föräldrasovrum och tv-rum? Då ska du hänga med här. För här visar vi hur arbetet ska utföras på bästa och enklaste sätt. Du får dessutom svar på en mängd frågor, även sådana du ännu inte har ställt.

Läs artikeln noga och sug åt dig de bitar du har nytta av.

Men innan du beställer isolering och gipsskivor är det en del du måste tänka på. Hur högt blir det till tak när du har isolerat? Hur många kvadratmeter bostadsyta får du extra? Är det över huvud taget tillåtet att inreda vinden i villan eller radhuset? Hur tjock ska isoleringen vara?

Den sista frågan kan du ofta få svar på i de broschyrer isoleringsfirmorna ger ut, och hittar du inte svaret där, kan du kontakta en arkitekt eller byggnadsingenjör. Men innan du gör det ska du veta att maximal isolering för att tjäna in pengarna ligger på knappt 400 mm i mellansverige. Här är takstolarna 245 mm, men eftersom det ska finnas 50 mm luftspalt mellan tak och isolering fick vi endast rum med 190 mm isolering. Det är i minsta laget, så därför monterades stålreglar på undersidan av takstolarna för att vi skulle få plats med ytterligare 45 mm. Väljer du 95 mm reglar får du plats för tjockare isolering.

Till sist monterades dubbla gipsskivor, vardera 13 mm tjocka, på utsidan av stålreglarna. Ångspärren satte vi upp på utsidan av den 45 mm tjocka isoleringen.

Instruktion

Du ska ha bygglov

Innan du kommer för långt i planerna om att inreda vinden, är det ett par saker du ska känna till. Eftersom inredning av vinden förutsätter att du uppfyller bestämmelserna om dagsljus, krävs att du monterar fönster. Då förändrar du utseendet på taket och därmed byggnaden, och en sådan ändring kräver bygglov. Det kan också vara så att byggnaden finns i ett område som är detaljplanerat och planen utesluter inredning av vindsvåningar. Svaret får du av byggnadskontoret.

Förutsättningen för att du ska få lov att inreda vinden är, att utrymmet anses lämpligt för detta och att rumshöjden inte är lägre än 240 cm där innertaket är horisontalt. Vid snedtak accepteras 190 cm. Minst hälften av den inredningsbara ytan ska ha 240 cm till tak. På teckningen nedan visar vi hur man beräknar den inred-ningsbara ytan i en fastighet. Som du ser ska även ytor som ligger 60 cm utanför den punkt där takhöjden är 190 cm tas med i beräkningen.

När bostadsytan ökar och användingsområdet för den tidigare vinden ändras bör du söka bygglov. Närmare besked får du av byggnadskontoret.

Om fönster eller fönsterdörr gör att du får direkt insyn till grannen, kan det krävas grannens godkännande innan bygglov beviljas. Om huset redan från början är försett med takkupor och fönster för senare isolering och inredning, får arbetet påbörjas först när du gjort en bygganmälan.

Isolering

Låst innehåll

logga in eller köp åtkomst för att läsa detta avsnitt

Isolering av krypvinden

Försök isolera vindsutrymmet så långt ut mot yttertaket som möjligt innan du reser en ev. stödbensvägg. På så sätt undviker du problem med frost i de rör som ev. ligger utanför stödbensväggen. Tänk då också på att dra ner ångspärren förbi golvet, så att den ansluter till ytterväggen.

Isoleringen får inte ligga an mot underlagstaket eftersom det då kan bildas kondens på undersidan av taket. Det ska finnas en luftspalt på minst 50 mm mellan isolering och tak. Den åstadkommer du med hjälp av t.ex. ståltråd (som vi visar) eller genom att fästa lister på takstolarna som håller ut isoleringen från underlagstaket. De första 190 mm isolering klarar vi genom att först lägga en 145 mm skiva mellan takstolarna. Utanpå den läggs en 45 mm skiva.

Till sist sätter vi upp ångspärr och fortsätter med ytterligare 45 mm isolering. Då hamnar ångspärren så långt in i isoleringen att den inte skadas när elektrikern drar rör och sätter kontakter.

1

Börja med att dra ett streck på sidan av takstolarna, 50 mm från underlagstaket. Fäst en 1 mm galvaniserad ståltråd i märlor och dra ståltråden i sicksack mellan takstolarna.

Ståltråden ser till att det är 50 mm luft mellan isolering och underlagstak.

2

Fortsätt sedan med att sätta upp isolering mellan takstolarna. Här börjar vi med 145 mm tjocka skivor som är rätt styva. De passar precis mellan takstolarna och sitter kvar utan ”hjälp”.

3

Med en halv isoleringskivas förskjutning skjuter vi ner 45 mm skivor utanför. Om ståltråden tar emot kan du använda en bit masonit eller kartong att hålla undan tråden med. Dra upp masoniten när skivan är på plats.

Kolla att det är 50 mm mellan isolering och underlagstak, t.ex. med en spegel.

4

Sätt upp ångspärren med en överlappning på 20 cm, och fäst den på takstolarna med häftklammer. Kom ihåg att alla skarvar ska tejpas och att du ska använda specialtejp till detta.

LÄS MER: Därför är ångspärr viktigt

Stålprofiler

Låst innehåll

logga in eller köp åtkomst för att läsa detta avsnitt

1

Stålprofilerna fästs liggande på takstolarna med 45 cm c/c-avstånd. Markera för placeringen med tusch och fäst profilerna med självborrande skruvar (då slipper du förborra).

2

Fäst profiler även i det utrymme som senare blir krypvind. Om det är möjligt att komma åt, fäster du gipsskivor utanpå ångspärren så att du inte av misstag prickar hål i den.

3

Fäst stålprofiler även på stödbenen, både längs golvet och mitt på. Den längs golvet kan sedan användas när du ska fästa sockelisterna. Upptill sätts en justerbar vinkel som hindrar sprickbildning i gipsskiveskarvarna.

4

Fäst en väggregel på golvet ett par centimeter från gavelkonstruktionen. På så sätt får elektrikern plats att dra sina kablar utanpå ångspärren. Fäst också en likadan regel längs snedtaket.

5

Förena regeln på golvet och takregeln med en lodrät regel. Om det finns en dörr i väggen ska regeln sitta kant i kant med karmen. Fäst nertill och kolla att regeln är lodrät innan du fäster upptill.

6

Fortsätt med lodräta reglar längs resten av väggen. Klipp reglarna i lagom längd och fäst dem lodrätt med ett centrumavstånd på 45 cm. Här kan det vara bra att ha en fixertång.

Dörrar och fönster

Låst innehåll

logga in eller köp åtkomst för att läsa detta avsnitt

När den första delen av isoleringen är klar och när ångspärren har satts upp, ska du sätta upp ytterligare reglar. De ska vara fäste för gipsskivorna och ge plats för den sista delen av isoleringen. Det går lätt när det är en ren vägg, men runt dörrar och fönster måste du tänka dig för.

Mot en dörr- eller fönsterkarm ska du använda en specialprofil. Dels håller den in ångspärren mot karmen, dels är den fäste för den första gipsskivan - för den kan du ju inte fästa i isoleringen.

1

Runt dörrar och fönster monterar du kantprofiler på karmträet både längs sidorna och upp- och nertill. Ångspärren kläms fast mellan karm och profil.

2

Håll en vinkel mot karmen och skjut in den mot kantprofilen. Sätt hörnregeln 13 mm från vinkeln och fäst den sedan i golvregeln. Då får du plats för den första gipsskivan i smygen.

3

Skär till gipsskivor så att de passar i smygen. Fasa av dem på baksdan så att de kan tryckas in i kantprofilerna, som döljs av nästa gipsskiva.

Nu kan elektrikern komma och dra kablar i gaveln, under snedtaket och i krypvinden utan att skada ångspärren.

4

De sista isoleringsskivorna sätts på plats när elektrikern är klar. 45 mm isolering passsar precis i reglar och profiler.

VIKTIGT! Be elektrikern göra en ritning där alla kablar, uttag och strömbrytare finns. Om några år har alla annars glömt det.

5

Håll fast de sista isoleringsskivorna med tejp så at de inte ramlar ner innan du har satt upp gipsskivorna. För att tejpen ska fästa måste du nog avfetta stålreglarna.

Ångspärr runt fönster

När du sätter upp ångspärren (A) på väggen, ska du låta den gå ut en bit i fönsteröppningen och in bakom karmen. Komplettera sedan med en bred remsa ångspärr (B) som följer smygen hela vägen runt med en överlappning på 20 cm in över den (A) på väggen. Tejpa skarvarna. Låt remsorna (B) gå in under och bakom karmen. Foga med fogmassa runt karmen innan du fäster de sista isoleringsskivorna.

Inspektionslucka till vinden

Låst innehåll

logga in eller köp åtkomst för att läsa detta avsnitt

Man ska aldrig stänga igen helt till en krypvind när det finns rör eller kablar där. Lösningen kan då vara en inspektionslucka, så att man kan sticka in huvudet och en ficklampa för att se att allt står rätt till eller lokalisera en skada. Vi monterar en isolerad inspektionslucka på 50 x 50 cm, som vi köpte klar för montering. Det är enklare än att snickra en egen, isolerad lucka.

1

I denna stödbensvägg ska vi sätta in en inspektionslucka på 50 x 50 cm. Först markerar vi på golvet var luckan bör placeras och sedan klipper vi av 60 cm från regeln.

2

Skruva fast gipsskivorna på väggen när du har monterat övriga skivor.

3

Ovanför märket på golvet markerar vi nu 50 x 50 cm för luckan på väggen. Vi borrar 8 mm hål i varje hörn och sågar med sticksåg.

4

Vi kollar att ramen till luckan passar i hålet. Luckan sätter vi inte på plats förrän vi har spacklat och målat hela väggen.

Luckan trycks fast i ramen och lossnar när man ger den en extra tryckning.

Sätt upp gipsskivor

Låst innehåll

logga in eller köp åtkomst för att läsa detta avsnitt

1

Skruva fast gipsskivor på profilerna i snedtaket. Börja nerifrån med en hel skiva. Håll cirka 5 mm avstånd till skivorna på gaveln, så att du kan fylla fogmassa i skarven. Fortsätt med de lodräta stödbensväggarna.

2

Så snart det första skiktet gipsskivor har satts upp ska du foga längs kanterna. Välj en akrylatfogmassa och se till att fogarna fylls helt. Då kan du vara säker på att det är tätt.

3

Sätt upp nästa skikt gipsskivor på gaveln. Börja med en hel skiva mot dörrkarmen. Dra i skruvar var 20:e cm längs alla kanter och var 30:e cm mitt på skivorna. På stålreglar räcker det med 32 mm skruvar, på trä krävs 45 mm skruvar.

4

Skruva fast nästa skikt gipsskivor på stödbensväggen. Se till att ovankanten på skivorna hamnar så att skivorna i snedtaket kan vila mot kanten. Lodräta skarvar utan bakomliggande profil förstärks med bandstål.

5

Fortsätt med nästa skikt i snedtaket, där du börjar med en halv skiva som ska vila på ovankanten av de lodräta skivorna på stödbensväggen. Kortändesskarvar ska vara förskjutna och förstärkta med bandstål.

6

På utåtgående hörn monteras hörnskydd av metall. De kan skruvas fast, men om du har ett fästverktyg för hörnprofiler, kan du använda det. När profilen sitter fast är det klart för spackling, slipning och slutligen målning.

Material

 • Isolering, 45 mm och 145 mm skivor
 • Ståltråd och märlor
 • Ångspärr
 • Ångspärrstejp
 • Butylband för tätning
 • Häftklammer
 • 32 mm gipsskruvar
 • 45 mm gipsskruvar
 • 13 mm plåtskruvar
 • 45 mm stålprofiler
 • 45 mm väggreglar av stål
 • 45 mm stålreglar
 • Kantprofiler
 • Armeringstejp
 • Spackelmassa50 x 50 mm variabla vinkelprofiler
 • Hörnskydd
 • Brädor och skruvar för justering av takstolar
 • Brädor att hålla isoleringen med
 • Ev. inspektionslucka
 • Akrylfogmassa
 • Bandstål

Specialverktyg

 • Plåtsax för stålprofiler
 • Fixertång för skarvning av stålprofiler

Tidsförbrukning

Räkna med 2–4 veckor

Pris

Upp till 500 kr/m2

Svårighetsgrad

Här får du en detaljerad anvisning som du kan följa steg för steg.

Video

TIPS: Exakt anpassning av isolering

TEKNIK: Kapa gipsskivor

Med en vass hobbykniv går det lätt och snabbt

TEKNIK: Skarva gipsskivor

Självhäftande glasfibernät gör skarven stark

VERKTYG: Så här använder du gipsskruvdragaren

Den kan bara en sak. I gengäld gör den det perfekt. Ska du sätta upp många gipsskivor kan du ställa in den för att sätta skruvarna på exakt rätt djup och därefter kan du arbeta blixtsnabbt. I den här videon kan du lära dig allt om maskinens inställningsmöjligheter och om hur du arbetar med den.

TIPS: En gipsbit säkrar rätt skruvdjup

Tips & Tricks

3 metoder när du skarvar ångspärren

Ångspärren är en 0,20 mm tjock pe-folie, och den ska sluta tätt runt alla snedtak, tak och ytterväggar. Om det finns hål i plasten eller om den inte har skarvats rätt, försvinner det fuktig luft ut till kallare utrymmen, där fukten kondenserar och så småningom ger upphov till fuktskador. Dessa kan uppträda som röta, svamp eller mögel. Det kostar dig så småningom ny isolering och nytt underlagstak. Var därför noga med att skarva plasten med tejp eller butylband.

 1. Plasten sätts upp med 20 cm överlappning och skarven mellan remsorna tätas med tejp.
 1. Om plasten i stället skarvas på en regel och sedan kläms med en list behöver du inte tejpa skarven.
 1. Här avslutas ångspärren precis under taket och dras ner en bit på ytterväggen där den tätas med butylband. Plasten hålls på plats av t.ex. en skugglist.

Tidningsartikel

Ladda ner tidningsartikeln

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Skapa Profil

purchase.course_name_message

Skapa Profil
Du ska skriva in ditt förnamn
Skriv in ditt efternamn
Ogiltig e-postadress
Ditt lösenord ska bestå av minst 6 tecken
Visa
signup.credentials_form.terms_error
Logga in
Ogiltig e-postadress
Lösenord behövs
Visa
Tillbaka