Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

Ångspärr för dummies

Spara artikel Du måste vara inloggad för att kunna spara artiklar

DÄRFÖR ÄR ÅNGSPÄRREN VIKTIG: En familj på fyra avger 10–15 liter vattenånga per dygn bara genom dagliga göromål och genom att andas. Det är därför experterna vill ha ångspärrar i våra hus. Men vad innebär egentligen det lite underliga begreppet? Om du är osäker är du definitivt inte ensam. Vi är många som är "dummies" när det gäller ångspärrar.

Aldrig mer osäker på ångspärren

Ångspärren är nödvändig eftersom vi avger mycket fukt och ånga i hemmet.


1. När vi duschar avges massor av vattenånga.

2. Om du torkar dina kläder inomhus avges fukt.

3. När vi andas och när vi svettas leds fukt ut i luften.

4. Med en bra spisfläkt försämras inte luften av fukt från din matlagning.

FRÅGA & SVAR

Klicka på frågan och kom direkt till svaret längre ner i artikeln

Vad är en ångspärr?

En ångspärr är, enkelt förklarat, en plastbit som ska säkerställa att varm, fuktig luft från husets insida inte kan ta sig genom innertak och väggar och ut i isoleringen i väggarna eller på vinden.

Om varm, fuktig luft hamnar där omvandlas den till kondensvatten när den möter den kalla luften, och då kan det uppstå fukt och efter ett tag mögelsvamp eller röta i husets bärande konstruktioner.

Det får endast finnas en ångspärr, och den ska placeras på den invändiga och varma sidan av väggarna. Oavsett om du bygger till, renoverar eller bygger nytt, så är det klokt att placera ångspärren en bit in i isoleringen, förslagsvis bakom den inre delen av regelstommen. Då punkteras den inte varje gång du slår i en spik för att hänga upp en tavla.

Varför har man en ångspärr egentligen?

För att säkra huset mot fukt, mögelsvamp och röta i konstruktionerna. Och för att hålla värmen kvar inomhus. Värmen försvinner mycket snabbare ut genom springor än genom en tät ångspärr.

En felaktigt placerad ångspärr kan resultera i omfattande fukt- och rötskador i bärande delar. Det värsta av allt är att du kan nekas ersättning av försäkringsbolaget om du slarvat med ångspärren.

Förr i tiden sög oisolerade väggar till sig en del av fukten medan otäta fönster och dörrar ombesörjde "naturlig ventilation". När man sedan isolerade ytterväggarna blev det nödvändigt att skydda byggnadsdelar som innehöll organiskt material som trä mot fukt. Och till det använde man en ångspärr.

På vintern kommer fukten i den varma rumsluften att kondenseras (förtätas) i ytterväggen, och det sker när luften kyls ner till sin daggpunkt. Det är ungefär på samma sätt som när spegeln eller fönstret i badrummet immar igen när du har tagit ett varmt karbad. Om luften kondenserar i väggarna minskas isoleringseffekten, väggarna blir fuktiga och risken för svamp- och rötangrepp ökar.

Hur vet jag om jag har en ångspärr i mitt hus?

Ångspärren dök upp under 1960-talet och i början oftast som papp med aluminiumfolie. En lösning som sällan var särskilt tät. Är ditt hus äldre är det inte byggt med ångspärr (men den kan ha monterats in i efterhand).

Du kan inte se en ångspärr utan att ta bort beklädningen från innertak eller väggar. Om du gör det, kommer den att se ut som plastfolie eller aluminiumfolie.

Ångspärr: Hur vet jag om jag har en ångspärr i mitt hus?

En ångspärr är antingen plastfolie eller papper med aluminiumfolie.

Behöver JAG en ångspärr?

Det beror delvis på hur tjock isolering du har i ditt hus. Alla nya hus har en inbyggd tät ångspärr. Idag trycksätter man nya hus för att säkerställa att ångspärren är helt tät. Så i nya hus är svaret entydigt ja.

Nya hus är oftast isolerade med 3–500 mm isolering (till exempel mineralull), och det är avgörande för valet av ångspärr. Som tumregel säger man att du ska ha en ångspärr i ditt hus om du har tjockare isolering än 200 mm i väggarna och taket.

Var ska ångspärren sitta?

En ångspärr ska ALLTID sitta på den varma sidan av isoleringen, alltså närmast in mot husets insida. ALDRIG på isoleringens yttersida!

Ångspärren kan dock placeres 1/3 in i isoleringen. Lägger du till exempel 300 mm isolering i en vägg kan du placera ångspärren så att det är 200 mm isolering ut mot kylan, sedan en ångspärr, och de sista 100 mm isolering närmast in mot innerväggen.

På det viset undviker du att göra hål i ångspärren när det ska monteras stickkontakter eller hängas upp saker på väggen med spik eller skruvar.

Hur kan jag vara säker på att skarven mellan två ångspärrsremsor är tät?

När två remsor folie överlappar ska skarvningen vara minst 15 cm bred. Ångspärr kan köpas på rulle med en bredd på 215 cm av just den anledningen. Skarvningarna tejpas över hela längden och alltid ovanpå ett fast underlag.

Ångspärr: Hur kan jag vara säker på att ångspärren är tät?

Ångspärrstejp tätar skarven.

Vad menas med daggpunkt?

Daggpunkten är då den varma, fuktiga inomhusluften är så pass nedkyld att den omvandlas till kondens.

Teoretiskt sett sker detta cirka 200 mm ut i isoleringsmaterialet. Har du mindre än 200 mm isolering, kommer inneluften alltså som tumregel att kondensera först på den andra sidan av isoleringen och då ventileras den bara bort.

Men har du mer än 200 mm isolering, uppstår kondensen inne i isoleringen.

Är det inte skadligt för hälsan att bo i en ångspärrsplastpåse?

Bara om du inte har någon ventilation i huset. I ett modernt hus finns ventilatonssystem installerade som sköter tillförsel av ren, uppvärmd luft.

Det brukar ofta vara en anläggning som blåser ut den använda inomhusluften, medan den kalla uteluften sugs in och värms upp av värmen från inneluften.

Har du inte en sådan anläggning bör du se till att sätta ventiler i väggar och fönster, så att du får ett kontrollerat luftutbyte i din bostad.

Ska plasten limmas, häftas eller skruvas fast?

Det är lättast att häfta plastfolien på innertak eller väggar med en häftpistol, men på puts/tegel ska den fästas med ångspärrsfog i fogpistol.

Ångspärr: Ska plasten limmas, häftas eller skruvas fast?

Med en häftpistol går det snabbt att montera ångspärren.

Ångspärr: På puts/tegel ska ångspärren fästas med ångspärrsfog

In mot väggarna ska plasten fogas.

Går det inte hål när jag häftar fast den blå folien?

Jo, men hålen/stiften täcker du över med en bit ångspärrstejp.

Ångspärr: Går det inte hål i ångspärren när jag häftar fast den blå folien?

Häftstift ska tejpas över.

Ska det sitta en ångspärr även i sommarstugan?

Om sommarstugan är isolerad med mer än 200 mm och är uppvärmd, så ja.

Men är huset oisolerat (eller isolerat med mindre än 200 mm) och ouppvärmt i perioder, kan du hamna i en situation då det är kallare inne i huset än utanför. Och då kan en ångspärr vara problematisk, eftersom den hamnar på den kalla (invändiga) sidan av isoleringen.

Vart tar fukten vägen om jag packar in hela huset i ångspärrsfolie?

Fukten i din bostad ska du släppa ut genom ventilation. Antingen en regelrätt ventilationsanläggning eller ventiler i väggar och fönster samt utsugning via ventilatorer och fläktar.

Hur tätar jag runt ett rör?

Du kan köpa manschetter som passar rör och andra genomföringar i olika storlekar. De säkerställer en perfekt tätning och är mycket lättare att arbeta med än metervis med tejp.

Ångspärr: Hur tätar jag runt ett rör?

Manschetten sluter helt tätt kring röret.

Gör det någonting om det är ett litet hål i plastfolien?

Ja, hål har absolut betydelse eftersom den fuktiga luften kommer att söka sig ut genom varje litet hål. Ska mycket luft ta sig ut genom ett litet hål kommer koncentrationen av fukt bli stor på just detta ställe.

REDAKTIONEN REKOMMENDERAR: Rätt teknik ger helt tät ångspärr
Gör som hantverkaren

Kan takbrädorna spikas fast genom spärren?

Ja, du kan både spika och skruva genom ångspärren, till exempel för att montera gipsskivor. Men om du skruvar ut en skruv igen så måste du täta hålet efter den med ångspärrsfog eller ångspärrstejp.

Ångspärr: Du kan både spika och skruva genom ångspärren

Om skruven tas bort ska hålet tätas.

Jag har stött på en sliten ångspärr av aluminiumfolie. Kan jag sätta in en ny under den gamla?

Nej, du ska inte stänga in något organiskt material, till exempel takbrädor, mellan två ångspärrar. Ska du sätta in en ny ångspärr ska den sitta direkt ovanpå den gamla (och då kan du ju lika gärna ta bort den gamla aluminiumfolien).

Är det en omöjlig uppgift kan du perforera den gamla ångspärren med ett 10 mm borr. Hålen ska så sitta med cirka tio centimeters mellanrum för att garantera att den gamla ångspärren är helt verkningslös, innan du sätter upp en ny, tät ångspärr.

Kan jag sätta upp ångspärr på en vägg åt gången eller ska det sättas i hela huset samtidigt?

Du kan mycket väl sätta ångspärr på en enda vägg om du till exempel renoverar. Men du gör klokt i att se till att ångspärren senare kan häftas ihop med den kommande ångspärren i innertaket eller angränsande väggar.

Det är lite bökigt, så om det är möjligt är ett helt rum åt gången det bästa sättet att få ett bra resultat.

Ska jag sätta ångspärr i badrummet?

Nej, ett modernt badrum ska ju förses med ett tätskikt för att det inte ska tränga in vatten i väggen. En ångspärr inuti väggen resulterar ofta i omfattande fuktskador, eftersom det kan tränga ut fukt via en liten spricka i väggbeklädnaden, till exempel där du har skruvat upp tvålkopp, handdukshängare och så vidare. Grundregeln är att det aldrig får finnas två fungerande ångspärrar i en vägg.

REDAKTIONEN REKOMMENDERAR: Fuktsäkert tak i badrummet

Vad är en ångbroms?

Ångbromsen är delvis diffusionsöppen och skiljer sig därför från ångspärren i och med att den tillåter ånga att passera, om än endast utifrån och in. Ångbroms är ett utmärkt alternativ i hus som inte är uppvärmda hela året, för i sådana hus kan det bildas fukt på utsidan av en vanlig ångspärr när det är varmare utomhus än inomhus.

Vad är en fuktspärr?

Fuktspärr kallar man den folie eller plastmatta som man lägger på betongplattor. Fuktspärren ska hindra fukt från plattan att leta sig upp i bostaden. Det är i dag vanligt med så kallade ventilerade fuktspärrar.

Skapa Profil

purchase.course_name_message

Skapa Profil
Du ska skriva in ditt förnamn
Skriv in ditt efternamn
Ogiltig e-postadress
Ditt lösenord ska bestå av minst 6 tecken
Visa
signup.credentials_form.terms_error
Logga in
Ogiltig e-postadress
Lösenord behövs
Visa
Tillbaka