Enkel spackling med smarta takgipsskivor

Ska det gamla innertaket täckas med gips? Använd då gipsskivor med avfasade spackelkanter på alla fyra sidor. Det går snabbt, eftersom spacklingen blir så enkel.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
5 dagar
Pris
200 kr/m2

Intro

Vanliga gipsskivor har två spackelkanter. Det är långsidorna som har försänkts för att man ska få plats för spackelmassan som skapar osynliga skarvar. Men kortsidorna är inte försänkta, så det måste du ordna själv med hobbykniven. Men det blir inte alltid så bra och då syns skarvarna.

LÄS OCKSÅ: Gipsskruvdragare förenklar arbetet

Lättare gipsskivor

Om du i stället väljer en skiva med spackelkanter hela vägen runt, slipper du fasa med kniven. Det innebär också att arbetet går snabbare för det är mycket lättare att spackla breda, fasade kanter. Ett extra plus är att skarvarna blir starka.

Skivorna har samma storlek som de mest populära och är 90 cm breda och 240 cm höga. De är en smula dyrare än vanliga skivor, men jobbet går snabbare och resultatet blir snyggare.

Här sätter vi upp skivorna med fyra fasade kanter under ett putsat innertak. För att få en helt plan yta att fästa dem på monterar vi först glespanel av hyvlade brädor i putstaket.

LÄS OCKSÅ: Skivlyft för endast 200 kr

Starkt alternativ till glasfiberväv

Gipsskivorna ger dig ett helt plant innertak som aldrig spricker. Lösningen är mycket hållbar och arbetet går lättare och dammar mindre än om du först skulle fullspackla putsen, slipa och sätta upp glasfiberväv.

Instruktion

01
Förberedelser 2 Steg

Om det gamla putsade taket har försetts med masonitskivor, panel eller en annan beklädnad så ska den först tas bort. Här är det masonitskivor och när de har tagits bort ser man det gamla putsade taket, som förstås är sprucket, fyllt med små hål och skadat.

Ovanför den gamla putsen finns en glespanel och det är den som skruvarna ska få fäste i när det nya plana underlaget av hyvlade brädor sätts upp. Men putsen behöver inte tas bort.

Gipsskivor tak: Skivorna rivs rätt lätt ner 1

Skivorna rivs rätt lätt ner om du sticker in en kofot mellan dem och taket och drar neråt. Längs sidorna sitter det här en stuckatur och den låter vi sitta kvar.

Gipsskivor tak: Det gamla taket är fullt av skador 2

Det gamla taket är fullt av skador i form av sprickor och hål. Det finns ingen anledning att fylla igen hålen eller spackla över dem. Hela taket kommer ju att försvinna bakom gipsskivorna.

02
Sätt upp glespanel 4 Steg

För att få ett helt plant underlag - och det är gamla putsade tak sällan - sätts en glespanel upp av hyvlade brädor. De fästs med 5 x 60 mm skruvar i den glespanel som finns ovanför putsen.

Det kan gå med sågade brädor men hyvlade brädor gör det lättare att få taket plant. Först sätts en rad brädor hela vägen runt längs väggarna och sedan sätts brädor längs med rummet på var 30:e cm (från kant till kant).

Eftersom spackelkanten ska skäras bort från de skivor som sätts närmast väggarna placeras den första brädan 75 cm från väggen.

Gipsskivor tak: Bärja med att skruva brädor i taket längs väggarna 1

Bärja med att skruva brädor i taket längs väggarna. Hela vägen runt.

TIPS: Ev. skevheter i taket kan elimineras med hjälp av masonit och tjärpapp mellan brädorna och taket. Skruva i så fall alltid igenom pappen eller masoniten.

Gipsskivor tak: Mät från väggen till kanten på den första brädan 2

Mät från väggen till kanten på den första brädan. Här ska det vara 75 cm. Markera kanten med en pil.

VIKTIGT! Kontrollmät bredden på taket så att du inte tvingas avsluta med en för smal remsa av en gipsskiva.

Gipsskivor tak: Håll en bräda mot märket 3

Håll en bräda mot märket och skruva fast den i taket. Mitten av brädan sitter nu 80 cm från väggen, och en skiva blir 80 cm när spackelkanten längs ena sidan har skurits bort.

Gipsskivor tak: Mät från denna första bräda 4

Mät från denna första bräda och sätt ett märke på var 30:e cm tvärs över rummet. Mät på flera ställen på brädan. Skruva fast brädorna och kolla att de sitter vågrätt och plant med övriga brädor.

03
Sätt upp skivorna 3 Steg

Det finns ingen anledning att sätta upp en ångspärr om det finns ytterligare en våning ovanför. Ångspärren är aktuell endast om det finns en oisolerad vind ovanför bjälklaget.

Innan den första skivan sätts upp gör du klokt i att hyra en skivlyft (skivhiss). Den kostar 200-250 kr per dygn och underlättar arbetet otroligt mycket.

Det är bäst att börja med den första raden hela skivor och när den är på plats kan du lätt mäta avståndet från kanten till väggen och skära till de skivor som ska sitta närmast väggen.

Skivorna fästs med 30 mm gipsskruvar i brädorna på var 20:e cm.

Gipsskivor tak: Den första raden hela skivor lyfts på plats 1

Den första raden hela skivor lyfts på plats. Skivorna längs väggen ska skäras men det väntar du med tills de hela skivorna har monterats. Placera kanten mitt på brädorna.

Gipsskivor tak: Nu sätts gipsskivan fast under brädorna med sex skruvar 2

Nu sätts gipsskivan fast under brädorna med sex skruvar, en i varje hörn och två på mitten. När det är gjort sitter skivan fast så att skivlyften kan flyttas och resten av skruvarna dras i.

Gipsskivor tak: Springan längs väggen tätas med akrylfogmassa 3

Springan längs väggen tätas med akrylfogmassa. Den ska pressas in ordentligt så att fogen verkligen fylls. Fördelarna med akrylfogmassan är att den är flexibel och övermålningsbar.

04
Spackling 3 Steg

Gipsskivor tak: Fäst armeringstejp över alla skarvar 1

Fäst armeringstejp över alla skarvar. Bandet fäster lätt men måste tryckas fast. Börja med kortsidorna för där är fördjupningen störst. Fortsätt sedan med långsidorna. Försök sätta tejpen så att den hamnar mitt i varje skarv.

Gipsskivor tak: Pressa fast rikligt med spackelmassa i skarvarna 2

Pressa fast rikligt med spackelmassa i skarvarna. När du har lagt på massan håller du spackeln tvärs över skarven och drar samtidigt som du pressar. Fyll en halv till en meter i sänder innan överskottsmassan dras av.

Gipsskivor tak: Ta bort överflödig spackelmassa med en bred och styv spackel 3

Ta bort överflödig spackelmassa med en bred och styv spackel. När massan har torkat spacklar du en gång till och när även denna massa har torkat är det dags att slipa - inte tidigare. Nu har du ett slätt tak som kan grundas och målas.

Material

• 12,5 mm gipsskivor, 90 x 240 cm (Knaufdanogips, Surface Board)
• 30 mm gipsskruvar (gips på trä)
• Gipsspackelmassa
• Armeringstejp
• Akrylfogmassa
• 22 x 95 mm hyvlade brädor
• 5 x 60 mm skruvar (för montering av brädorna i taket)

Specialverktyg

• Skivlyft (hyrs)
• Ev. gipsskruvdragare
• Ev. gipsvinkel
• Ev. ställning (hyrs)

Tidsförbrukning

3-5 dagar för cirka 20 m2.

Pris

Cirka 200 kr per m2.

Svårighetsgrad

När du har skapat ett plant underlag av glespanel så är det lättare att sätta upp skivor än att få ett putsat tak med sprickor snyggt igen.

Video

TEKNIK: Kapa gipsskivor

Med en vass hobbykniv går det lätt och snabbt

TEKNIK: Skarva gipsskivor

Självhäftande glasfibernät gör skarven stark

TIPS: En gipsbit säkrar rätt skruvdjup

TIPS: Hemmagjord gipshiss

Tips & Tricks

Så här skär du gipsskivorna på rätt sätt

Skivorna kan skäras längs stållinjal, men det är bäst att använda en gipsvinkel. Då skär du nämligen alltid vinkelrätt mot kanten.

På Internet och i broschyrer visas ofta att du kan skära baksidan av skivan med en hobbykniv när skivan har brutits. Det kan gå bra men risken är stor att kartongen trasas sönder och gipsskivans styrka försämras.

Här visar vi det allra bästa sättet att skära gipsskivor på.

Skär igenom kartongen på framsidan med en hobbykniv. Skär längs gipsvinkel eller stållinjal. Det ger bäst resultat.

Res skivan så den vilar på kanten medan du trycker knäet mot baksidan vid spåret. Då bryts skivan och du kan bocka den.

Skär nu igenom kartongen på baksidan med en vass hobbykniv, så trasas inte kartongen sänder.

Ny stuckatur

Innertaket sänks knappt 5 cm när du sätter upp gipsskivor på detta sätt och det innebär att ev. stuckatur försvinner ovanför skivorna. Men du kan köpa ny stuckatur av cellplast och limma fast under gipsskivorna. Sådan stuckatur finns i flera utföranden och mönster. De är lätt att såga till och limmas lätt fast på gipsskivorna.

Ytan på stuckatur av cellplast är mjuk och därför rätt ömtålig, men det har ju ingen betydelse när den sitter taket där man inte kommer åt den.

Stuckaturen sågas lätt med fintandad såg i en geringslåda.

Till montering används stuckaturlim eller monteringslim. Tryck fast stuckaturen.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Gipstak