Lär dig tekniken: Att sätta träpanel i innertak

VIDEO: Här kan du se hur snickaren sätter upp ett nytt innertak ovanpå det gamla gipstaket. Då har du bra på fötterna om du själv ska igång med att sätta upp träpanel i taket.

Gör så här

Om spikarna är svåra att lossa kan det hjälpa att knacka till listen, så att spikhuvudena kommer ovanför träytan och kan plockas bort med en hovtång. Om infattningen sitter fast ordentligt, som här, kan man behöva lossa den lodräta infattningen också. Då går det lättare att få bort den övre.

Mät nu upp hur långa takplankorna kan vara. Innan du börjar såga och montera är det bra att hålla upp en takplanka så att man ser att allt passar. Här behöver den lodräta infattningen justeras i ena änden. Och även lite i den här änden. Justeringarna markeras.

Såga av de små bitarna. Här kommer en multicutter väl till pass. Det är svårt att komma till med en vanlig såg. Mät nu upp hur många plankor som ska användas. Här behöver du använda ett knep: mät först från ena hållet, markera och mät sedan från andra hållet och lägg ihop de båda måtten.

Nu kan den första plankan kapas till. Här behöver vi såga ur för ledningarna som går upp i taket.Ursågningens bredd markeras. Och hantverkaren märker ut hur långt in i plankan den ska gå. Ursågningen markeras på frihand. Såga in i plankan från båda sidor och knäck bort den lilla biten.

Nu kan den första takplankan sättas upp och knackas på plats. Takplankorna är försedda med fjäder och not. Kom ihåg att vända fjädern utåt. Väggen är inte helt rät, så en bit av plankan måste sågas av för att passa. Annars fortplantar sig skevheten via övriga plankor och monteringen blir svårare, samtidigt som taket hamnar snett.

Den lilla biten sågas lättast till med en sticksåg. Innan du fortsätter ska du kontrollera att det är lika långt från den första plankan till den andra väggen i båda ändarna på plankan.Här stämmer måtten. Om det inte hade varit fallet skulle du nu ha fått såga till plankan så att avståndet blivit detsamma. Annars hade det blivit problem att få upp den sista plankan.

Den första spiken fästs med spikpistol. Spiken skjuts i vinkel genom kanten. Även om det är frestande får du inte skjuta fast taket genom själva fjädern. Då får du nämligen inte dit nästa takplanka. Det är bara här man behöver spika i båda sidorna. Den yttersta spikraden som nu syns väl kommer att döljas av en skugglist.

Takplankorna är 12 mm tjocka, ungefär lika tjocka som det gamla taket. Därför väljer hantverkaren att fästa dem med 45 mm dyckert. Nu är det värsta över. Påföljande plankor ska bara tryckas på plats och skjutas fast. Spikarna följer en rät linje, det blir snyggast så. Tre spikar i varje planka räcker när taket inte är bredare än så här. Spikarna fästs i samma reglar som det gamla taket satt i. De sitter normalt med 40-60 cm mellanrum. Det passar bra även här.

Arbetet går snabbt och lätt ända tills sista plankan ska upp. Här vållar en kabel lite besvär, den måste lossas. Och en bit av plankan måste sågas av så att kabeln får plats. Annars passar plankan bra och kan bara tryckas upp över karmen. Slutligen pressas den i läge med hjälp av ett stämjärn. Nu är det nya taket klart. Det tog faktiskt knappt en timmes arbetstid.

LÄS OCKSÅ: Nytt tak med snygga, frilagda bjälkar

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Paneltak