Varför spricker innertaket?

Rensa sprickan och ta bort all lös puts och ev. tapet innan du gör en förstärkt lagning.

Rensa sprickan och ta bort all lös puts och ev. tapet innan du gör en förstärkt lagning.

Fråga

Hur kan det komma sig att mitt putsade innertak fortsätter spricka även efter att jag har lagat det med spackelmassa?

Svar

Det är väldigt vanligt att putsade tak spricker då och då. Sprickorna uppstår oftast vid små rörelser och sättningar i byggnaden och är i regel helt ofarliga – får du upprepade gånger stora och djupa sprickor som du oroar dig för ska du kontakta ett proffs och få ett expertutlåtande.

De små sprickorna kan du laga själv. Om dina lagningar med vanligt akryleller sandspackel spricker upp igen, så kan du gå lite mer grundligt till väga.

Då vill vi rekommendera dig att rensa i och omkring sprickan och ta bort lös puts och eventuell tapet eller väv. Därefter ger du sprickan ett lager gipsspackel eller filler, trycker in en remsa armeringstejp i spacklet (så att tejpen täcks), låter det torka, slipar och spacklar ige

LÄS MER: Så lätt reparerar du ett hål i ett putsat tak

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Innertak