Kan du öppna upp till nock i villan?

I de allra flesta fall kan du öppna upp i nock - även om du bor i en helt vanlig villa. Metoden och slutresultatet beror på din takkonstruktion. Få överblick över dina alternativ här.

Öppna upp till nock

Man får mycket ljus och luft genom att öppna upp till nock.

Högt i tak. Full takhöjd. För många är det en dröm att få mer ljus och rymd i huset – och kanske till och med få fina takbjälkar som syns.

Men kan det göras i ett helt vanligt enplanshus? Och kan man välja mellan att bara få högt i tak, det vill säga öppet till taknocken så att innertaket följer taklutningen, och att synliggöra takbjälkarna som man kan se i gamla hus och i stora herrgårdar?

Det korta svaret är: Ja, det kan du förmodligen göra.

Detta behöver du ta reda på först

Förutsättningen för att ta bort innertaket är att du antingen bara har en våning i ditt hus eller att du utgår från den översta våningen. Det innebär samtidigt att eventuella vindsutrymmen försvinner, för det är vanligtvis det som ligger mellan ytter- och innertaket.

Du behöver börja med att krypa upp på vinden och titta hur takkonstruktionen ser ut. Det är takstolarna som håller upp taket, men konstruktionen kan skilja sig en hel del mellan olika huskonstruktioner.

Om du bor i ett äldre hus kommer du antagligen ha ramverkstakstolar. I fristående hus från 1960- och 1970-talet kan fackverks- och saxtakstolar ofta vara förekommande. De kan också vara synliga, men ger ett helt annat utseende.

Med en större eller mindre insats kan du öppna upp ända till taknocken – det vill säga ta bort de synliga takstolarna helt och få ett snedtak med samma lutning som yttertaket, ända upp till nocken.

LÄS OCKSÅ: Inred vinden

Titta uppe i taket

Öppna upp till nock: Ta bort innertak

En vanlig enplansvilla med fackverkstakstolar. Gångbron och de tvärgående synliga balkarna är inte en del av takkonstruktionen.

Det är ganska enkelt att avgöra vilken ramkonstruktion som ditt hus är byggt med. Du behöver bara titta på själva takkonstruktionen från insidan, vilket vanligtvis görs genom att krypa upp och titta i vindsutrymmet. Du kan sedan jämföra med ritningarna på följande sidor. I de allra flesta fall kommer det framgå om du har ramverks-, fackverks- eller saxtakstolar. Om du ändå skulle känna dig osäker kan en behörig fackman snabbt avgöra det.


Husets takbjälkar avgör resultatet

Vi utgår från denna villa. Vi skulle vilja ha lite högre i tak, men vi vet inte hur takkonstruktionen ser ut. Kanske måste den friläggas. Kanske måste den byggas om helt så att vi får öppet ända upp till nocken, utan synliga takstolar. I artikeln här kan du se hur vardagsrummet kommer att se ut om vi öppnar upp det - med synliga ramverks-, fackverks- eller saxtakstolar och om vi öppnar upp ända till nocken.


Frilagd ramverkstakstol

Ramverkstakstolar väljs oftast om man planerar att använda en takkonstruktion för till exempel en vind eller övervåning. Den här typen av takstolar har en horisontell bjälke som är en viktig del av konstruktionen. Oftast behövs tre stödpunkter, särskilt om spännvidden är stor. Om du vill ta bort stödstolparna bör du kontakta en professionell fackman.

Ramverkstakstolen gör det dock möjligt att byta ut en del av hanbjälken mot till exempel en stålvajer. Det är delen mellan de två vertikala stödstolparna, som oftast sitter på varsin sida, som kan ersättas. Denna förändring kräver också en professionell rådgivning eftersom konstruktionen annars kan kollapsa.

Frilagda ramverkstakstolar kan ge ett helt nytt utseende till ett rum. Nya takstolar är monterade med synliga metallbeslag, medan gamla ofta är gjorda med fina tappfogar och träpluggar.

  • Ramverkstakstolar är mycket vanliga i äldre hus och i hus där det finns övervåning eller där man kan bygga en.

Frilagda bjälkar kan skapa ett helt nytt utseende i ett rum.

Frilagd fackverkstakstol

Många fristående hus är tillverkade med en fackverkskonstruktion. Den kännetecknas av att den har en hanbjälke (den vågräta bjälken) där stängerna bildar ett nät mellan den bärande sidan mot takytan och bjälklaget. Nätet ska bidra till att bjälklaget blir starkare.

På de flesta platser kan dessa takstolar friläggas och takhöjden kan bli högre. Men tar man bort den horisontella bjälken kan konstruktionen kollapsa. Takstolarna är monterade med platta, synliga metallbeslag.

  • Fackverk är en vanlig konstruktion i fristående hus/villor från 1960-talet och framåt.
  • Det är sällan utfört med någon finess och konstruktionen är ofta rätt klen och tänkt att endast kunna bära det valda taket.

Den horisontella bjälken kan inte tas bort utan att allt riskerar att kollapsa.

Frilagd saxtakstol

Saxtakstolar påminner om fackverk, men utan hanbjälke. Det bildar ett nät likt en sax (därav namnet) och ofta fixerar man taket från insidan av ”saxen” Det betyder att snedtaket mycket karakteristiskt går upp till nocken, men har en mindre lutning än yttertakets lutning.

Precis som fackverk kan saxtakstolar också höja taket och ge lite extra takhöjd. Saxtakstolar monteras oftast med platta, synliga metallbeslag.

  • Saxtakstolar är lätta att se eftersom taket oftast inte är platt utan går upp till nocken, dock med en mindre lutning än takets.
  • Takstolarna kan friläggas, men görs sällan med någon finess. Konstruktionen är t.ex. monterad med synliga beslag.

Taket har redan en lutning, men det kan höjas genom att takstolarna friläggs.

Öppet till nock med dolda balkar

Ett snedtak under nocken utan synliga takstolar görs ofta mellan en balk som är placerad under nocken och en balk som är belägen på ytterväggen. Mellan dessa kan man sedan använda fackverk, reglar eller liknande för att skapa en viss lutning mellan de två balkarna. Isoleringen finns mellan dessa områden och taket förses med vanligt takmaterial, så att takbjälken inte syns.

Denna konstruktion innebär att styrkan sitter i ytterväggarna, och det är därför viktigt att t.ex. de stabiliserande väggarna inte tas bort i utrymmen som har denna konstruktion. Trycket kan annars göra att väggarna pressas utåt. Helst bör en fackman anlitas.

  • Taknock utan synliga takstolar kräver en påtaglig ombyggnad av takkonstruktionen.

Nockbalken kan antingen vara synlig, som här, eller inbyggd.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Innertak