Nytt gipstak: Enklare än du tror

Det tar ett par dagar att sätta upp ett nytt innertak. Men det går ofta snabbare än att fixa till det gamla. Dessutom kan det nya taket ge dig bättre akustik och möjlighet till bättre isolering.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 vecka
Pris
13.000 kronor
En gipshiss är ett måste om du sätter gipsskivor ensam. Den kan du hyra.

En gipshiss är ett måste om du sätter gipsskivor ensam. Den kan du hyra.

Intro

Även om du behöver lägga ett par dagar för att sänka innertaket, kan det i många fall vara den bästa lösningen. Ett nedsänkt innertak kan ge dig bättre akustik och isolering, dölja eventuella rör och visa sig vara en betydligt snabbare väg till ett snyggt innertak, om ditt tak är gammalt och slitet och därför skulle kräva en omfattande renovering.

Det är en klar fördel att välja en “paketlösning” från samma tillverkare med delar som passar ihop. Det finns olika system; här använder vi ett från en tysk tillverkare, men principen är ofta den samma.

Om du är tveksam om hur starkt underlaget är som taket ska fästas i, bör du rådfråga tillverkaren eller en sakkunnig, så att du får en stark och hållbar lösning.

Instruktion

01
Sätt stålstomme runt om kanten 6 Steg

1

Mät upp i vilken höjd innertaket ska sitta. Markera med en tuschpenna när du har bestämt dig, så att du har några markeringar att sätta stålstommen efter.

2

Såga till stålprofilerna på längden. Det kan du göra t ex med en vinkelslip.

3

Sätt dubbelhäftande tejp på baksidan av profilen - på den sida som ska vändas in mot väggen.

4

Sätt profilen på väggen utifrån dina markeringar. Med tejpen på baksidan kan profilen sitta kvar tills du skruvat fast den. Det är smart, om du arbetar ensam.

5

Skruva fast profilen i väggen med långa 5 x 80 mm-skruvar. Borra först i väggen och genom profilen med en slagborrmaskin.

6

Var noggrann i hörnen, där profilerna möts. Det är viktigt att de sitter i exakt samma höjd, så att du inte får problem när skivorna ska sättas upp.

02
De längsgående profilerna sätts upp 6 Steg

De längsgående bärprofilerna i metallstommen ska i det här systemet monteras med hållare, som i det närmaste påminner om en tunn men stark vajer. Hållaren består av en ögla i ena änden, där det sätts en skruv som skruvas i taket. Därefter böjs hållaren nedåt och i andra änden sitter ett fäste (ett fixer-ankare) som profilerna fästs vid.

Profilerna klipps av på längden med en plåtsax och förlängs med speciella skarvbitar.

1

Mät upp för hållarna som stommen till taket ska hänga i. Här används en snörslå som med en snärt mot taket från vägg till vägg markerar den linje som hållarna ska placeras på.

2

Fäst hållarna i taket. De skruvas fast med 5 x 80 mm skruvar på ett avstånd av 50 cm. När hållaren fästs, böjs den nedåt så att fixerankaret i andra änden är färdigt att använda.

3

Profilerna till stålstommen klipps till, så att de passar till längden mellan väggarna. Det är enklast om du använder en plåtsax.

4

Fäst de längsgående profilerna med fixer-ankaret på hållarna. När profilerna sitter rätt, fästs de med bara ett tryck på fästet längst ner på hållaren.

5

Stålprofilerna sätts ihop på längden med en speciell skarvbit, som klickas på plats i änden av profilen. Här är profilerna 3 meter långa, så det behövs skarvar för att kunna nå från vägg till vägg.

6

De längsgående profilerna ska inte gå ända ut till väggen. Det ska finnas ett avstånd på minst 5 cm hela vägen runt kanten.

03
Tvärprofiler, isolering och ångspärr 6 Steg

Tvärgående profiler ska fästas i de längsgående stålprofilerna, så att du får en stålstomme som ser ut som ett schackbräde med en massa fyrkanter. Tvärprofilerna sätts med speciella krysshållare, när ändarna satts på plats i stålprofilen runt kanten mot väggen.

När stålstommen är färdig, läggs det upp isoleringsskivor. De fungerar även som ljudisolering mellan våningarna.

Innan gipsskivorna sätts upp, ska ångspärr sättas i taket.

1

De tvärgående profilerna sätts på plats i kantprofilerna på väggen. När de hålls lite diagonalt och har klippts till med lite luft i ändarna, kan du lätt lirka dem på plats.

2

Fäst de tvärgående profilerna i de längsgående med de speciella krysshållarna, som fästs på de längsgående profilerna. Se till att profilerna sitter vinkelrätt mot varandra.

3

Kolla avstånden mellan de tvärgående profilerna. Avståndet här är 41,5 cm. Det är viktigt att du inte gör avståndet större än tillåtet för det system du väljer. Annars kan det försvaga konstruktionen.

4

Taket isoleras när stålstommen är färdig. Här använder vi 145 mm-isolering från Knauf, som inte kliar lika mycket som traditionell isolering. Kom ihåg andningsmask, skyddsglasögon och handskar.

5

Sätt dubbelhäftande tejp på stålprofilerna som du senare kan fästa ångspärren i.

6

Sätt upp ångspärren när du har tagit bort skyddsfolien på den dubbelhäftande tejpen. Tryck fast ångspärren ordentligt mot tejpen och sätt extra tejp där de olika våderna överlappar varandra.

04
Gipsskivorna sätts upp 6 Steg

När isolering och ångspärr är på plats, är det dags att sätta upp gipsskivorna.

Här gäller det att mäta ordentligt, så att du kan kapa skivorna så exakt som möjligt. Ju mer exakta skarvar det blir mellan gipsskivorna, desto mindre spacklande blir det efteråt.

Se till att ha en bra hobbykniv med extrablad för kapningen.

Om du ska sätta upp gipsskivorna ensam, har du nytta av en gipshiss för att hålla skivorna på plats tills du skruvat fast dem.

1

Mät och skär till gipsskivan med en vass hobbykniv. Skär längs en rätskiva, så att det går igenom pappen. “Knäck” av gipsskivan och skär av pappen på baksidan också.

2

Kanterna skärs rena med en gipsrasp eller en vass kniv, så att det inte lämnas kvar pappremsor. Rena, dammfria kanter är enklare att spackla.

3

Sätt gipsskivorna i taket. En skiva placeras på gipshissen och körs bort till taket där den ska skruvas fast. Skivorna sätts i förband, lite förskjutna från varandra, så att det inte bildas krysskarvar.

4

Ta bort överflödig ångspärr längs kan - terna, när alla gipsskivor har monterats i taket. Ångspärren skärs bara av med en hobbykniv.

5

Alle skarvar primas, så att spackelmassan kan vidhäfta ordentligt. Det är en bra investering att skaffa en lång pensel, med bra räckvidd.

6

Sätt spackelremsa över skarvarna, innan du spacklar. Då är det inte någon risk att skarvarna spricker.

05
Spackla, slipa och måla 7 Steg

Nu ska du sätta igång med efterarbetet. Skarvarna ska spacklas och slipas, så att taket blir en helt jämn och enhetlig yta.

Om det är ett större tak, som här, blir det en hel del slipandet. Då kan det vara en bra idé att hyra en giraffslip.

Innan du målar, ska skivorna primas - precis som du gjorde med skarvarna -så att färgen får en bra vidhäftning.

En akrylfog hela vägen runt kanten fulländar ditt nya innertak.

1

Spackelmassan blandas, så att den blir färdig att fylla i skarvarna. Konsistensen ska vara som vispad grädde. Här har vi valt spackel som ska röras ut i vatten, men du kan också köpa färdigblandat spackel.

2

Fyll skarvarna med spackelmassa. Börja med de längsgående skarvarna. Här är det enklast att dra på spacklet med en putsbräda av stål. Dra först tvärt över skarven, så att den fylls, och därefter längs med.

3

Skruvhålen fylls också med spackelmassa. De ska som regel spacklas två gånger, eftersom det första lagret ofta kan krympa lite. Här är det enklare att använda en mindre spackel.

4

Taket slipas helt jämnt med fint sandpapper, t ex korn 100, när spackelmassan torkat. En giraffslip är en bra idé. Kom ihåg att ta bort allt slipdamm.

5

Foga runt kanten med en akrylfogmassa, innan du målar taket. Akrylfogen är övermålningsbar, så du får en osynlig övergång när taket är målat. Det ser samtidigt till att taket är helt tätt.

6

Taket primas innan det målas. Primern ser till så att färgen får god vidhäftning. Det är enklast om du har en spruta, men en roller kan också användas.

7

Måla taket med en lämplig takfärg. Ofta krävs det två strykningar. Det går lättast med en roller på skaft, så att du får bra räckvidd.

Material

 • Kantprofiler, 27 x 28 mm
 • Bärprofiler, 27 x 60 mm
 • Hållare med fixerankare
 • Skarvbitar
 • Krysshållare
 • Isolering, 145 mm
 • Dubbelhäftande tejp
 • Tejp (till ångspärr)
 • Ångspärr
 • Gipsskivor, 13 x 1200 x 2400 mm
 • 5 x 80-mm-skruvar (till stenvägg)
 • 3,5 x 25 mm gipsskruvar
 • Sandpapper, korn 100
 • Primer
 • Spackelmassa
 • Akrylfogmassa
 • Takfärg

Specialverktyg

 • Slagborrmaskin
 • Plåtsax
 • Snörslå
 • Gipsrasp
 • Stålspackel
 • Gipshiss
 • Byggnadsställning

Tidsförbrukning

Knappt en veckas tid för 35 m².

Pris

Cirka 13.000 kronor för 35 m².

Svårighetsgrad

Ett nedsänkt innertak är ett stort projekt som kräver lite gör-det-själverfarenhet.

Ritning

Video

TEKNIK: Kapa gipsskivor

Med en vass hobbykniv går det lätt och snabbt

TEKNIK: Skarva gipsskivor

Självhäftande glasfibernät gör skarven stark

TIPS: En gipsbit säkrar rätt skruvdjup

TIPS: Hemmagjord gipshiss

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Gipstak