Video
Lätt
Svår

GÖR SÅ HÄR:

1. Ta bort alla taklister hela vägen runt

Oavsett om det är skugglister eller andra lister som har dolt övergången mellan vägg och tak, ska du ta det försiktigt så att väggen inte skadas.

2. Alla spikar, skruvar och krokar i taket ska tas bort

– även om de är försänkta. För det kvittar hur du än målar, så kommer du att se resterna av dem. En spetsig sidavbitare brukar få grepp, annars använder du kniv och hammare.

3. Spackla igen alla hål

Välj en akrylspackelmassa som är så flexibel att den inte lossnar om träet i taket arbetar i takt med luftfuktigheten. VIKTIGT! Välj en spackelmassa som du sedan kan slipa och måla.

4. Springor mellan brädor tätas med akrylfogmassa

Ett paneltak av brädor arbetar, och då duger det inte med en hård spackelmassa. Vi väljer i stället akrylfogmassa som inte kan slipas. Den ska genast slätas ut med våt svamp, innan den torkar.

5. Till sist ska taket målas

Även om taket har målats förr kan det vara klokt att försegla alla kvistar med kvistlack. Ett omålat tak grundmålas två gånger med spärrgrund innan du slutmålar två gånger med halvblank eller blank färg.