Få in mer ljus i enplanshus med fackverkstakstolar

Takfönster kan vara en utmaning i ett typiskt 70-talshus med låg taklutning och fackverkstakstolar. Vi har fått en arkitekt att lämna 3 förslag på hur man kan släppa in ljuset.

Takljus är en lämplig lösning om rummet verkar mörkt och trist. Men i ett typiskt 70-talshus med låg taklutning och fackverkstakstolar är det inte så lätt att få till. Vi vände oss till en arkitekt för att få hjälp. Se hans tre förslag på ljusinläpp.

Rummet innan:

Rummet innan

Även om fönstren ut mot havet är stora, verkar rummet mörkt och instängt eftersom takets överhäng stjäl allt ljus. Överhänget på taket sticker nästan ut två meter från huset.

1. Vind upp till taknocken

Beskrivning:
Vi tar bort både underramar och stödben på takstolarna och lyfter innertaket innertaket hela vägen upp till taknocken. Därefter kan vi sätta in fönster i taket. På ritningen finns det förutom ett fönster i taket också plats för ett fönster med specialmått i gaveln.

Metod:
En limträbalk uppe i taknocken stöttar takstolarna så att både stödben och underramar kan tas bort. Den ena änden av balken vilar på yttermuren och den andra på en stolpe mitt i rummet. Stolpen står på ett gjutet fundament under golvet. Golvet ska läggas om och innertaket ska isoleras och kläs med gips.

Pris hos snickare:
ca 430 000 kr.

2. Glastak i överhänget

Beskrivning:
Det stora problemet i rummet är att det nästan två meter breda överhänget med brunt ribbtak stjäl allt det ljus som borde komma in från de stora fönstren, som är riktade mot sydost ut mot havet. Vi tar därför bort ribbtaket och byter ut takplattorna mot armerat glas.

Metod:
Överhänget är en integrerad del av takkonstruktionen, så för att kunna blottlägga takstolarna ska det tätas och isoleras mot den varma delen av taket. När de armerade glasskivorna har monterats överst på takstolarna, ska en övergång mot takplattorna skapas och några justeringar göras på vindskivorna.

Pris hos snickare:
ca 200 000 kr.

3. Ljusinsläpp med takstol

Beskrivning:
Vi sätter in två stora Velux-fönster (94 x 160 cm) bredvid varandra med en synlig takstol emellan. Det ger nästan 3 kvm fönsteryta. Det som verkligen gör skillnad är att sidorna i fönstersmygen vinklas, så att hålet i innertaket blir 5,5 kvm.

Metod:
Fönstren sätts i utifrån. Först därefter skär vi hål i innertaket, tar bort isoleringen och bygger formsättningen för fönstersmygen. Baksidan på fönstersmygen fodras med 300 mm isolering in mot innertaket. På insidan monteras först en fuktspärr och därefter kläs det hela med fibergips. Till sist spacklar vi så att den nedersta kanten mot innertaket blir knivskarp.

Pris hos snickare:
ca 70 000 kr

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Innertak