Video
Lätt
Svår

Om takrännan lutar lite inåt kommer vattnet så småningom att blöta upp takfotsbrädan så att den ruttnar. Men det gör inget. Den finns på plats för att ta stryk i stället för takkonstruktionen. Den har ungefär samma uppgift som vindskivorna på gavlarna, och de ska ju också bytas med jämna mellanrum. När du har tagit bort takfotsbrädan bör du passa på att kolla hur takstolarna har det. Skulle någon av dem vara rutten i änden, ska du såga bort den yttre delen och ersätta den med nytt trä. Men här håller vi oss till byte av takfotsbrädan. Takstolarna tar vi en annan gång.

FÖRBEREDELSE:

1. Börja med att ta bort hängrännan

För att lyckas med det måste du vrida loss stupröret innan du trycker upp rännan, så att den lossnar ur beslagen.

2. Även krokarna som håller rännan

sa tas bort. Om de är i gott skick kan de återanvändas. Om rännan sitter fast i beslag som inte sitter på brädan, kan beslagen sitta kvar.

3. Dela takfotsbrädan i hanterbara bitar

Det görs lättast med sticksåg. Efteråt blir det enklare att ta ner brädan.

4. Kolla hur ändarna på takstolarna har det

Här finns det så många skruvhål att det blir svårt att fästa den nya takfotsbrädan ordentligt. Det blir nödvändigt att förstärka änden.

5. Vi förstärker med en kraftig regel

som kapas cirka 40 cm lång och därefter skruvas fast. När det är gjort kan den nya takfotsbrädan monteras. TIPS: Dra i skruvarna i regeln halvvägs medan du står på marken.

MONTERING:

1. Mät hur lång brädan ska vara och såga

den till rätt längd. Efteråt målar du den, och det innebär strykning med olja och sedan målning med fasadfärg eller utelasyr. Glöm inte ändträet.

2. Fäst en stödbräda och lägg den nya takfotsbrädan på plats

Om du måste använda stege, se då till att den är förankrad och står stadigt. Här har du nytta av en ställning.

3. Fäst brädan med rostfria skruvar

som tål fukten bättre än vanliga skruvar. Det är smart att först markera på brädan var takfotsändarna hamnar, så att du vet var du ska skruva.

4. Fäst rännkrokarna på brädan

Börja med en krok i varje ände av brädan. Dra en lina mellan dem så hjälper den dig att rikta in placeringen av krokarna.

5. Kolla fallet innan alla krokar skruvas fast

Hängrännan ska luta mot stupröret. Ett fall på 2–3 mm per löpmeter är lagom.

6. Klicka fast hängrännan i rännkrokarna

men först måste du kanske ordna anslutningen till stupröret. Se över både hängränna och stuprör . Finns det skador så laga dem nu medan du har ställningen på plats