Nytt tak ovanpå det gamla – snabbt lätt och snyggt!

Du ska komma nära inpå för att se att det inte är tegel. De stora, lätta pannorna gör arbetet snabbt. Och det bästa är att taket kan läggas ovanpå det gamla. Du sparar tid och pengar, och du behöver inte oroa dig för regn under arbetets gång.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
En vecka.
Pris
400 kronor/m2

Skivorna är designade så att de liknar tegel. Man måste komma nära för att se att det inte är riktigt tegel.

Intro

I byggvägledningen hjälper vi dig genom alla moment så att du får ett snyggt resultat.

Vi visar dig hur du:

 • bygger direkt på det gamla taket
 • rätar upp så att skelettet blir helt plant
 • gör fast vindskivor och takfotsbräda
 • sätter tätningar längs takets kanter
 • lägger på plattor och skruvar fast
 • lägger på nocken och gör taket tätt

Instruktion

01
Bygg direkt på det gamla taket 7 Steg

Rakt ovanpå det gamla taket lägger du ett skelett av läkt, som skruvas fast genom taket och ner i det gamla takets läkt. På eternittaket här kan den nya läkten ligga nere i vågdalarna i den ena riktningen och tvärs över ovanpå, så att det bildas ett starkt “galler”.

1

Lägg ströläkten (A) längs med taket med knappt en meters mellanrum. Sätt en skruv (6 x 120 mm) i botten genom takets gamla bärläkt.

2

De nedersta takpannorna har lossats och tryckts upp så att de inte täcker takfoten. Så sticker de inte längre ut än de nya pannorna som ska läggas på.

3

Dra ett streck med kritsnöre längs takfoten, och såga av ströläkten (A), så att de linjerar med takfoten.

4

Spänn ut ett snöre mellan de yttersta läkten. Lägg en liten kloss under i ändarna. Med en likadan kloss kollar du att alla läkt ligger i samma höjd.

5

Lägg bärläkten (B) på tvären. Den nedersta ska linjera med takfoten; nästa läkts överkant ska ligga 34 cm från den nedersta läktens botten.

6

Gör fast bärläkten (B). Det är enklast att skjuta fast dem med en spikpistol. De ska bara göras fast i ströläkten (A).

7

Ta dig förbi ventilationshuvarna som visat. Bärläkten (B) vilar på en vågtopp och en underliggande ströläkt (A).

02
Räta upp så att skelettet blir helt plant 3 Steg

Det gamla taket ligger inte helt plant längre. Därför ska skelettet rätas upp så att det utgör en helt plan yta. Här hjälper de speciella skruvarna som hör till taket. De skruvas ned genom bägge lager läkt och drar dem samman, så att det blir lätt att justera höjden och sedan räta upp hela skelettet efter ett snöre.

Det färdiga skelettet är ett stort galler av läkt. Det är nu redo för takpannorna.

1

Få skelettet att ligga plant. Snöret är uppspännt med en kloss under i varje ände. När vi skruvar fast en läkt kan vi se att den kommer för långt ned.

2

Nu drar vi tillbaka skruven litegrann. Läkten (A) häver sig, och när klossen rör snöret, ligger läkten i samma plan som de två yttersta läkten på taket.

3

Räta upp skelettet längs vindskivorna. Här och längs takåsen följer du samma princip som i punkt 1 och 2. Mitt på taket löser du det med ögonmått.

03
Gör fast vindskivor och takfotsbräda 11 Steg

Då vi har byggt taket högre genom att lägga ett nytt ovanpå, ska vindskivor och takfotsbrädor höjas upp.

Vindskivorna ska ha två brädor på, så att de passar den kommande tätningen. Takfotsbrädorna längs husets långsidor ska dock bara höjas upp med en bräda.

1

Sätt på vindskivor. De byggs upp i två lager brädor ovanpå den existerande vindskivan för att nå upp över det nya taket.

2

Första delen skjuts upp under läkten (B) och skjuts fast med spikpistol. Den kommer också att vara till stor hjälp till skelettet, så köp eller hyr en.

3

Såga till vindskivorna. Den högra är sågad lodrätt, men med sågen lite vinklad så det blir en spets i fronten. Nästa bräda sågas på samma sätt.

4

Så tät blir skarven. Då sågen vinklades litegrann, låser de två brädorna tätt på framsidan. Här sett ovanifrån.

5

Spika ihop de båda brädorna. Spika från bägge sidor, så att snittet tätas ytterligare.

6

Passa till brädorna i nästa (översta) lager. Linjen markerar hur långt brädan ska sticka upp över läktens överkant.

7

Så ser det ut inifrån. Vindskivans översta bräda sticker 7 cm upp över läkten. Då passar det till tätningen.

8

Spika fast vindskivan. Dess överkant ska linjera med läktskelettets överkant.

9

Kapa vindskivorna. Använd antingen en cirkelsåg med stor försiktighet, alternativt fogsvans.

10

Så passar vindskivor och takfotsbrädorna ihop. Vindskivorna är uppbyggda av totalt tre brädor, takfotsbrädorna består av två brädlager.

11

Sätt rännkrokar på takfotsbrädorna. De ska bära hängrännorna och ska därför sättas upp med fall mot stupröret.

04
Tätningar sätts längs takets kanter 3 Steg

Längs husets långsidor, alltså över takfotsbrädorna, ska det sitta takfotsplåt som kan leda vattnet ned i hängrännan.

Ovanpå och lite bakom vindskivorna, överlappar tätningsbeslagen, så att det inte kan rinna in vatten.

För att göra arbetet lättare satte vi på hängrännorna.

1

Kappan trycks upp mot vindskivan och görs fast. Kappan når ned till knäcket i takfotsplåten.

2

Märk upp för tätningarna. De måste följa skarven mellan de båda vindskivorna och skydda dem mot vatten.

3

Tätningsbeslagen överlappar varandra. De skruvas fast i vindskivorna med specialskruvar.

05
Lägg på plattor och skruva fast 5 Steg

Nu blir det kul, för nu kan du se hur det kommer att bli; skivorna ska läggas på.

De är måttbeställda i takets fulla höjd, så det ska bara bli lodräta skarvar.

Den första skivan sätts fast med en skruv, och så skarvas den ihop med två bredvid. Sedan kan hela ytan riktas in efter takets kanter: takfotsbrädan och vindskivorna.

Vi lägger skivorna från höger till vänster. Det är den riktning tillverkaren rekommenderar.

Så ska skruvarna placeras. Lägg märke till att det i den näst nedersta läkten sätts skruv i alla vågdalar. Längs skarvarna mellan två skivor sitter skruvarna tätare än de gör mitt i en skiva.

1

De första tre skivorna läggs upp. Den första får en skruv ned i andra läktraden. Skiva 2 skruvas i den första i topp och botten, Skiva 3 skruvas fast i 2.

2

De tre skivorna riktas in efter takfot och -ås som en sammanhängande skiva. Nu är utgångspunkten för ett jämnt tak satt.

3

Stegen är anpassas. En läkt på vinkeljärn i stegens botten låter den vila i hängrännan. Stegen är försedd med skumgummi i botten.

4

Den tredje skivan skruvas helt fast först. Det ska skruvas i alla vågdalar ner i den andra läkten från takfoten. Följ planen som visas på ritningen till vänster.

5

Från fjärde skivan ligger allt som det ska. Den läggs bara in över den tredje skivan med en vågtopps överlapp.

06
Lägg på nocken och gör taket tätt 8 Steg

Även om det ligger ett tak under det nya, ska det nya taket vara tätt.

Det är täta skarvar mellan skivorna, men längs takåsen och vid genomföringar av skorsten och frånluftshuvar ska det tätas.

Längs taknocken säkrar nockband och nockplåtar tätheten. Vid skorstenen krävs en skorstenstätning.

1

Nockbandet rullas ut. Det ska täcka hela nocken och se till att den är tät.

2

Nockbandet läggs på. Det mjuka bandet dras över vågtopparna och trycks ner i dalarna.

3

Den första nockplåten ska ha ett ändstycke. Plåten ska sitta ute i en av ändarna på taknocken.

4

Nockplåten skruvas ned i vindskivan och sedan ned i varannan vågtopp hela vägen längs takåsen.

5

När två nockplåtar möts, ska de inte skruvas mitt i skarven, men gärna tätt in på som här.

6

Det mäts upp för skorstenen. En takplåt ska ha ett utskuret hål som passar ned över skorstenen.

7

Hålet görs med plåtsax och nibblare. Plåtnibblaren är ett specialverktyg för metall. En sådan kan hyras.

8

Den tilpassede plade lægges ned over skorstenen. Pladen er så let, at det kan klares af en mand, men man må gerne være to, hvis man vil. Ett mjukt tätningsmaterial, t.ex. Wakaflex, tätar bra omkring skorsten och liknande.

Material

 • Lindab Topline 40-takpanneprofil med infästningar, skruv etc.
 • Tryckimpregnerad ströläkt
 • Hyvlad bärläkt
 • Wakaflex-tätning

Specialverkyg

 • Plåtsax
 • Nibblare
 • Evt. spikpistol

Tidsförbrukning

Två personer kan lägga tak på en villa på 150 kvm på en vecka.

Pris

Ca. 400 kr. pr. kvm.

Svårighetsgrad

Uppgiften kräver en del byggerfarenhet. Du kan överväga att alliera dig med en snickare som kan hjälpa till med det svåraste.

Video

VERKTYG: Så här använder du spikpistolen

I den här videon lär du dig om spikpistolens funktioner och inställningsmöjligheter. Pistolen är till stor hjälp vid en lång rak olika arbetsuppgifter där du helst vill spika snabbt och med ena handen fri för att hålla i materialet, t ex vid montering av golvlister, dörrfoder, taklister, klädselbrädor och takfotsbrädor.

TEKNIK: Montering av vindskivor

Få en tät skarv - oavsett vilken lutning taket har

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Tak