Byggbeskrivningar
Lätt
Svår
Grönt tak: Så läggs ett grönt tak

Ett grönt tak sköter i stort sett sig själv. Det ska bara ses över 1-2 gånger om året.

Det finns många goda anledningar till att välja ett grönt tak. Du får ett levande tak med ett naturligt och varierat utseende samt en lång livstid på ca. 50 år. Ett grönt tak är även ett miljövänligt och klimatsmart val. Det kan nämligen suga upp regnvattnet som träffar takytan, så att detta inte rinner direkt ner och gör marken mättad.

De mest absorberande gröna taken kan ta upp cirka 80 procent av vattenmängderna. Ett grönt tak bidrar också positivt till CO2 -siffrorna, eftersom plantorna producerar syre och samtidigt tar upp CO2 . Ett grönt tak är dessutom isolerande på vintern och svalkande på sommaren, och så är växterna på taket ljuddämpande. Taket har en lång livstid, och underhållet av det är minimalt.

Dessutom är de gröna taken inte bara klimatsmarta. De är även vackra. Väljer du ett tak med blommande sedum bidrar du även till att hjälpa bina.

LÄS OCKSÅ: Vill du läsa mer om tak? Här har vi samlat alla våra artiklar om tak.

Uppbyggnad

Ett grönt tak kan läggas på både ett platt tak och på ett tak med lutning. I regel ska undertaket byggas precis som ett ”vanligt” tak. Dock krävs en särskild alukant med dräneringshål vid takfoten och en vattentät folie, innan sedummattorna läggs ut.

Grönt tak: Uppbyggnad
  1. Kryssfanér(22 mm)
  2. Vattentät folie
  3. Takfot
  4. Alukant med dräneringshål
  5. Gummiduk (1 mm)
  6. Sedummattor

Så läggs ett grönt tak

Sedummattorna finns i olika storlekar, 60, 80 och 120 mm, allt beroende på hur mycket vatten de ska suga upp. På ett platt tak räcker det att välja en matta som är 60 cm. Om takets lutning är över 20 grader, ska du använda mattor med en höjd på minst 80 cm, för att taket ska kunna ta upp vatten åt plantorna.

De höga mattorna ska också användas i områden med hårt väder, ex. vid havet där avdunstningen av vatten är större. Plantorna har därmed behov av större mattor som kan behålla vattnet en längre tid.

LÄS OCKSÅ: Skydda dig mot skyfall

Olika typer av planteringar

Gröna tak finns i flera olika sammansättningar, ex. med blommor. Gemensamt för alla plantor är dock att de är sedumplantor, som är mycket tåliga och lättskötta. Deras naturliga växtplats är oftast på klippor där de har lärt dig leva under extrema förhållanden med både kyla, värme, blåst osv. De sköter i stort sett sig själva.