Är asbest i eternitskivor farligt?

Detta tak är från före 1982 och innehåller därför asbest.

Detta tak är från före 1982 och innehåller därför asbest.

Fråga:

Mitt eternittak är från 1978 och jag tror att det innehåller asbest. Vad ska jag göra med det?

Svar:

Det är mycket sannolikt att ditt tak innehåller asbest, eftersom man slutade använda det i takskivor först 1982. Men ett eternittak med asbest är inte farligt, så länge det ligger kvar där det ligger. Det är först när du ska byta taket som du behöver vara uppmärksam.

Du får själv ta bort det, men det måste göras med stor försiktighet och rätt skyddsutrustning. Meddela gärna kommunen, eftersom eternit inte får slängas på den vanliga återvinningsstationen.

Kolla asbest

Finns asbest i ditt tak? Kolla takskivorna. Det kan finnas ett nummer med 5-10 siffror. Börjar numret med 0 eller 1, vet du att det finns asbest. OBS! Även utan siffror kan det finnas asbest.

På den här takpannan finns det fem siffror. Den första är 0, vilket indikerar att det finns asbest i pannan.

På den här takpannan finns det fem siffror. Den första är 0, vilket indikerar att det finns asbest i pannan.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Tak