Video
Lätt
Svår

De skyddande brädorna som sitter vågrätt ovanpå vindskivorna kallas vattbrädor. De utsätts för väder och vind och kräver därför regelbundet underhåll med bl.a. målning. Om du slarvar med detta är risken stor att de spricker när det är torrt och varmt. När det sedan regnar tränger fukten lätt in i träet och skadar det. Därför bör du byta ut brädorna innan de blir för dåliga.

Få tillgång till alla projekt

Det är enkelt att byta ut en skadad vattbräda. Ta bort den gamla och skruva fast den nya – det är allt. Vi använder här en 19 x 95 mm tryckimpregnerad bräda som har målats. Brädan monteras så att den sticker ut lite över vindskivan och så att det blir tätt mellan brädorna.

PROBLEM

Färgen flagar så att fukt tränger in och vid torka spricker brädan.

LÖSNING

Ta bort den gamla brädan och ersätt den med en ny.

Om du inte underhåller vattbrädorna regelbundet så blir de så dåliga att det går ut över vindskivorna och i värsta fall taket.

GÖR SÅ HÄR:

1. Ta bort den gamla vattbrädan

Här har brädan spikats fast så det går lätt att bryta loss den med en kofot. Men skona i så fall vindskivan med en bräda så att det inte blir fula märken i den. Skär ev. med kniv mellan brädorna så att färgen släpper.

2. Mär och markera

för såglinjen på de kortändar som möts vid takåsen. Det är viktigt att de två brädorna skarvas så tätt som möjligt. Kapa brädorna med fogsvans men vänta med att kapa dem på längden.

3. Lägg vattbrädorna på vindskivorna

så att de sticker ut 15 mm från vindskivorna. Då minskas risken för att det rinner in vatten mellan vattbräda och vindskiva och sedan letar sig in i taket.

4. Förborra och skruva fast brädan

Om vindskivan är 27 mm och vattbrädan sticker ut 15 mm så finns centrumlinjen på vindskivan 28 mm från kanten av vattbrädan. Förborra på var 50:e cm och fäst med 4,5 x 70 mm rostfria skruvar.

5. Kapa vattbrädorna i längd

när de har skruvats fast. Låt dem sticka ut minst 10 mm från vindskivornas kortändar för att de ska skydda mest möjligt. Såga gärna snett inåt så att det bildas en droppkant.