Låt det regna på ditt gröna tak

Gröna tak gör nytta för de minskar risken för översvämning och stopp i dagvattenrören.

• Förlänger takets livslängd
• Bra för klimatet
• Avlastar dagvattensystemet

Gröna tak är ingen direkt nyhet, för vi har ju alltid haft gröna tak sedan vi började lägga grästorv, mossa och liknande på våra tak.

Men i dag finns det många varianter och gröna tak blir allt populärare, bland annat för att det har blivit lättare att lägga dem.

I dag rullar man nämligen ut en matta som är bunden till ett nät på takunderlaget. De så kallade sedummattorna är tåliga, kräver nästan inget underhåll och har dessutom lång livslängd. Inte nog med det: det moderna gröna taket är bra för klimatet och skonar våra dagvattensystem när himlens portar är öppna.

Frågor & svar

Måste man sköta ett grönt tak?
Ett tak med träd, buskar och gräsmatta måste skötas medan de vanliga sedum-mattorna inte kräver någon skötsel, endast en koll ett par gånger per år.

Blir det inte kallt i bostaden med ett sådant tak?
Nej, taket isolerar på vintern och kyler ner på sommaren.

Varför är det bra att lägga ett grönt tak?
Eftersom det kan hålla kvar upp till 80 procent av allt regn som faller på taket i stället för att låta regnvattnet rinna vidare via hängränna och stuprör till dagvattensystemet, som i så fall lätt översvämmas.

Producerar ett grönt tak CO2?
Nej, ett grönt tak producerar syre medan växterna suger till sig koldioxid, alltså CO2, mellan 2 och 6 kg/m2 per år tar det gröna taket hand om. Därför är det fördelaktigt ur miljösynpunkt.

Varför ska man ha gröna tak även mitt inne i en stad?
Eftersom gröna tak både har en ljuddämpande effekt och för att de fångar in förorenande partiklar, som flyger runt i luften.

Vad ska jag göra om en del av taket vissnar?
Om en del av växterna vissnar så ska du ge dig upp på taket och undersöka dräneringen. Är det stopp så att vattnet inte rinner undan till hängrännan, kommer växterna att stå i vatten och då ruttnar de. Skulle så vara fallet ska döda växter tas bort, dräneringen rensas och nya mattor läggas på.

Kan det gröna taket läggas på pappklätt tak?
Nej, fukten kommer att bryta ner takpappen. Ett grönt tak kräver en vattentät folie, som håller vatten och rötter borta från underlagstaket.

Kan man gå på taket?
Det beror hur taket är uppbyggt och vad det består av, men man kan normalt gå försiktigt på ett sluttande sedumtak.

Ska jag kontakta kommunen?
Ja, eftersom taket är en del av husets utseende och alla ändringar av utseendet kräver bygglov eller annat tillstånd. Det kan finnas bestämmelser som reglerar takbeläggningen i ett visst område.

Hur länge håller taket?
Längre än ett vanligt tagel- och papptak eftersom den täta delen inte utsätts för uv-strålning.

Hur mycket väger ett grönt tak?
Ett modernt grönt tak väger mellan 50 och 60 kg/m2 när det är vattenmättat, ungefär som ett betongpannetak. Med andra växter kan vikten komma upp på 120 kg.

Kan jag lägga taket själv?
Ja, det kan du, men du bör under alla omständigheter arbeta tillsammans med en duktig rådgivare. Det är t.ex. mycket viktigt att underlagstakets konstruktion är förstärkt för att tåla tyngden av det gröna taket och att du tar hänsyn till lutningen. Det är inte säkert att du får hållbarhetsgaranti om du lägger taket själv.

Här är det ett cykelskjul som har fått ett grönt tak av sedummattor.

Vad är ett grönt tak?

Ett grönt tak är ett tak som består av ett växtlager i stället för en beläggning.

I flera storstäder försöker man nu anlägga små parker eller gräsmattor på taken till stora hus. Men ett grönt tak kan också vara grästorv på utedasset vid sommarstugan. Begreppet grönt tak kan därför tolkas på flera sätt.

De stora anläggningarna på de stora hustaken kallas även intensiva tak och kan ha små buskar och träd. Men det förutsätter att taken är platta. I Sverige är det vanligast med lutande tak, och då väljer vi växter som inte behöver någon skötsel, alltså extensiva tak.

Förr var det vanligt med tak där gräset växte högt, men sådana anläggs i dag rätt sällan annat än på timmerhus. Ett sådant tak kräver en mycket stark tak-och byggnadskonstruktion eftersom det kan väga 150 kg per kvadratmeter när det är vattenmättat. I dag används mest sedummattor med olika slags stenpartiväxter och suckulenter som inte blir så höga och inte kräver skötsel.

Gröna tak blir vanligare även i större städer där de skonar dagvattensystemet, tar hand om surt regn och suger till sig förorenande luftpartiklar.

Växter till gröna tak

Det allra vanligaste materialet till gröna tak är sedummattor som mestadels består av nät, väv och fetbladiga växter.

Fetknoppen heter sedum på latin och det är alltså den som har gett namn åt de mattor man använder till gröna tak. Mattorna består av nät och väv och på dem har man planterat fetknopp och andra fetbladiga växter. Fetknopp är en så kallad suckulent, alltså en växt som kan suga till sig och lagra stora mängder vätska i sina mycket tjocka blad.

Mattorna finns i flera varianter men kan i stort sett delas in i två grupper. Dels de rena sedummattorna, dels mattor gjorda med andra växter än fetknopp.

När sedummattan har lagts och växterna vattnats kan den bli cirka 5 cm tjock, lite beroende på hur mycket gräs som finns i mattan. Vikten ligger då på cirka 50 kg per kvadratmeter. Man får ett mer färggrant tak om man blandar olika vilda växter i sedummattan, för då kan den ändra färg lite i takt med årstiderna. Underhållet av gröna tak är rätt minimalt. Man brukar rekommendera 2-4 inspektioner per år beroende på vilka växter som använts. Sedummattor säljs ofta med växtgaranti.

Sedummattor är ganska lättlagda, är lätta att sköta, mycket tåliga och väger inte så mycket.

Hur mycket kostar ett grönt tak?
Mattorna inkl. underlag och dränering kostar cirka 500 kr per kvadratmeter. För ett hus med en takyta på 120 kvadratmeter blir priset för allt material, men exklusive läggning, cirka 60000 kr. Därutöver ska du betala för rådgivning och läggning.

Hur mycket vatten kan taket ta hand om?
En grundregel är att ett grönt tak tar hand om minst 50 procent av allt regn som faller på taket. I vissa fall kan taket ta hand om upp till 80 procent.

Är taket klart när det har lagts?
Ja, mer eller mindre. Du kan lägga på lite jord och så, men då är det viktigt att det inte blåser för annars kan både frön och jord blåsa bort. Ett tak med mossa och sedummatta blir cirka 50 mm tjockt.

När är det bäst att lägga det gröna taket?
Gröna tak ska helst läggas på våren och när man är säker på att det inte kommer flera frostnätter. När mattorna har lagts vattnas taket igenom och därefter gödslar men en gång.

Ett tak med sedummattor kan skilja sig mycket från andra med sedummattor. Det beror på typen.

Hur har det gröna taket byggts upp?

Det är egentligen inte märkvärdigare att lägga ett grönt tak än vilken annan takbeläggning som helst. Taket ska förstås kunna bära vikten och liksom vid läggning av tegeltak lägger du först ett underlagstak.

Ett grönt tak med sedummatta består av flera skikt. Längst ner ska det finnas att fast underlagstak, t.ex. av råspont, och ovanpå det ett vattentätt skikt, ett slags gummiliknande folie. Denna folie ser till att fukt och rötter inte tränger ner till underlagstaket.

Ovanpå folien läggs ett dränerande skikt med små fördjupningar. Dessa ska dels se till att rötterna inte står och badar i vatten, dels ska de fungera som behållare för överskottsvatten, som växterna kan suga till sig om det blir en period med torka.

Ovanpå dräneringen lägger man ett så kallat växtlager av jord som är särskilt lämplig för just de växter som taket ska täckas med.

Slutligen är det dags för sedummattorna, som består av nät och/eller väv med fetknopp och andra suckulenter. Mattorna binds ihop med varandra men kan naturligtvis inte spikas fast på taket. Trots att de ligger löst blir de liggande även om det blåser hårt. Hittills har vi inte hört talas om sedummat-tor som flugit iväg i storm, men när det blåser med orkanstyrka och tegelpannor yr som snöflingor i luften, så kan sedummattorna flyga iväg.

Vilka fördelar och nackdelar har gröna tak?

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Tak