Gröna tak är ingen direkt nyhet, för vi har ju alltid haft gröna tak sedan vi började lägga grästorv, mossa och liknande på våra tak.

Men i dag finns det många varianter och gröna tak blir allt populärare, bland annat för att det har blivit lättare att lägga dem.

I dag rullar man nämligen ut en matta som är bunden till ett nät på takunderlaget. De så kallade sedummattorna är tåliga, kräver nästan inget underhåll och har dessutom lång livslängd. Inte nog med det: det moderna gröna taket är bra för klimatet och skonar våra dagvattensystem när himlens portar är öppna.