Så här byter du dina vindskivor!

En skadad vindskiva kan förstöra husets takkonstruktion och det bildas röta och svamp på vinden. Se på vår video hur du byter dina vindskivor.

Vad är en vindskiva?

En vindskiva ska skydda takutsprånget på husets gavel, så att vind och fukt får svårt att tränga in under takbeläggningen. Fukt kan i längden skapa röta och svamp. Det är därför viktigt att husets vindskivor fungerar som det är tänkt.

Röta och svamp i takkonstruktionen är riktigt illa för inomhusklimatet och dyrt att få åtgärdat. Vindskivor finns i flera olika material – bland annat tryckimpregnerat trä. En vindskiva i tryckimpregnerat trä har fördelen att impregneringen gör den väldigt motståndskraftig mot väder och vind, och så är den billig.

I vilka material kan man köpa vindskivor?

Vindskivor av aluminium är populära bland annat för att de inte kräver något underhåll. Alu-vindskivor finns främst som klassiskt ”aluminiumfärgade”.

Köper du däremot vindskivor av plåt, kan du ofta välja mellan flera olika färger – främst röda och svarta.

Väljer du vindskivor av zink, får du också ett material som kräver minimalt underhåll. Du bör dock vara uppmärksam på att zink som åldras får en ärggrön färg, som för övrigt är riktigt snygg.

LÄS OCKSÅ: Fibercement: Brädor som ALDRIG ruttnar

Kan man själv byta vindskivor?

Ja. Du kan mycket väl byta vindskivor själv, men det är enklast att vara två, eftersom vindskivor ofta är ganska långa. Har du ett hus med vindskivor av tryckimpregnerat trä, är det ”bara” att montera ned de gamla vindskivorna, mäta dem och montera de nya på samma sätt (du får en utförlig beskrivning i videon längre ner i artikeln).

VIDEO: Så här sätter du upp nya vindskivor

Här visar snickaren hur du mäter och sätter upp nya vindskivor. Vi har tagit bort de två yttersta raderna taktegel, så att det blir gott om plats att arbeta på. Dessutom ger det oss möjlighet att anpassa takläkten så att vindskivan passar perfekt mot den yttersta raden taktegel.

Video

Här får du en beskrivning av hur snickaren arbetar i videon:

Ett antal kortare bitar skruvas dit. De ska senare användas för att göra fast de täckande brädorna. Den första brädan till vindskivan hålls upp så att den stöter an mot teglet. Då blir det lättare att placera den helt rätt.

Börja med att göra fast den på mitten. Är brädan en aning skev kan man tvinga fast den i ändarna. Och drar man en skruv genom takläkten in i vindskivan kan du vara säker på att den sitter ordentligt fast.

Brädorna vi använder är tryckimpregnerade, 25x150 mm. När den första biten av vindskivan är monterad markerar vi på var och en av takläkten var de ska kortas av. Använd en vinkelhake för bästa resultat.

Nästa vindskivebräda ska nämligen göras fast i läktens ändträ. Därför är det viktigt att man sågar rätt och riktigt. De sista två raderna tegel läggs på plats. Och när man lägger tegel gäller det att komma i håg att alla uthängande pannor ska spikas fast.

Brädan är inte anpassad i längd. Därför markerar vi med hjälp av ett vattenpass så att snittet hamnar i flukt med taksparren. Nästa bräda läggs upp. Notera att vi skruvat dit en liten hjälpkloss, så att man kan klara jobbet ensam.

Även här görs brädan först fast i mitten. Därefter fästs den där den ligger an mot den första brädan vi fäste.Vi markerar och sågar till, så att de två brädor som kommer att sitta underst passar perfekt mot varandra.

En skruv i vindskivan kan också användas för att stötta nästa bräda. Skruven sitter så till att nästa bräda hamnar i rätt höjd, vilket gör monteringsarbetet snabbt och enkelt. Nu när båda brädorna skruvats fast kan vindskivan sågas till.

Hantverkaren drar ett lodrätt streck, vilket med denna taklutning ger en vinkel. Det skapar harmoni i konstruktionen. På samma sätt monteras den andra brädan på husets långsida.

Är du noga med att mäta innan du skruvar blir resultatet bra. Om brädan, som här, inte är tillräckligt lång, ska den naturligtvis bara förlängas över en av takbjälkarna.

Precis som innan markerar vi och sågar längs med den bräda som sitter vinkelrätt mot. På grund av taklutningen sticker hörnet på den vinklade brädan upp en aning. Den måste sågas av innan toppbrädan kan monteras.

Toppbrädan placeras så att den sticker ut omkring 1 cm i framkant. Det blir snyggast. När allt sitter rätt skruvas den fast. Man bör använda rostfria skruvar i tryckimpregnerat trä, eftersom de varken rostar eller reagerar kemiskt med impregneringspreparaten.

Toppbrädan ser till att det inte rinner in vatten i taket och skadar sparrar och läkt.Nu sitter vindskivorna på plats och ger bygget ett fullständigare uttryck.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Tak