Video
Lätt
Svår

För att kunna byta ut en skadad takpanna krävs det att du har en likadan i reserv. Det brukar finnas en stämpel eller ett märke på pannans undersida som avslöjar var den kommer ifrån. Hittar du ingen som passar kanske du kan finna en begagnad. Kolla på nätet var det finns firmor som handlar med begagnade byggnadsdelar.

Om du inte tycker att takpannorna runt den skadade sitter tillräckligt fast när du har lyft dem, så kan du fästa dem med kramlor eller rent av stryka fästmassa där de överlappar varandra.

PROBLEM

Orsaken till att en panna har sprucket är oklar, men nu saknas en bit och det är hål ner till underlagstaket.

LÖSNING

Den skadade pannan tas bort och ersätts så att taket blir tätt igen.

Orsaken till att en panna har sprucket är oklar, men nu saknas en bit och det är hål ner till underlagstaket.

GÖR SÅ HÄR:

1. Lyft den panna som överlappar den skadade

Det är i regel den panna som ligger till vänster. Lyft upp den så mycket att pannorna kan lirkas isär. Lägg en kloss eller kil under den.

2. Även ett par pannor i raden ovanför ska lyftas

för att den skadade pannan ska kunna dras bort. Lyft försiktigt upp pannan ovanför till höger med en kofot. Lägg en kil eller kloss under den så att den skadade kan tas upp.

3. Ta bort den skadade pannan

Raden ovanför måste nu lyftas upp så högt att pannan kan lirkas av den läkt den ligger på. Ta bort alla trasiga delar men se upp så att underlagstaket inte skadas.

4. Skjut in den nya takpannan

under den överlappande pannan till vänster och in under de pannor som ligger i raden ovanför. Den ska skjutas in så långt att klacken glider upp och ner bakom läkten.

5. När takpannan ligger som den ska

tar du försiktigt bort klossar och kilar. Det är ofta nödvändigt att lyfta och lirka lite med flera takpannor för att den nya ska låsas fast ordentligt.

Hämta hela artikeln och se hur lätt det är.