Undvik dyra fuktskador

Det är inte längre tillåtet att använda blyplåt till tätning runt t.ex. skorstenar. Men det finns andra smidiga material som effektivt håller tätt.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 dag
Pris
2.000 kronor

Intro

Taket ska naturligtvis vara tätt. Det är ju husets kanske viktigaste del av den så kallade klimatskärmen, som skyddar huset mot väder och vind. En väsentlig del av tätheten står intäckningsplåtar av olika slag för.

De finns överallt där taket bryts av en annan byggnadsdel eller där det vinklas, t.ex. vid skorstenen, takkupor, takfönster och vinkelrännor. Det är på sådana ställen det lätt bildas en otäthet.

Det är inte längre tillåtet att använda blyplåt vid intäckning. Det är bra för vår miljö, men gör det svårt för husägare som nu tvingas försöka få aluminium och stålplåt att vara lika tänjbara och smidiga som blyplåt. Men med nya material som exempelvis Wakaflex är det möjligt. Se bara här.

Instruktion

01
Mot skorstenen 8 Steg

Här arbetar vi med en produkt som heter Wakaflex. Den består av fem skikt som laminerats runt en kärna av aluminiumnät. På undersidan finns remsor av butyl, som fäster på alla material när skyddsremsan tagits bort.

Eftersom butyl fäster på allt, gäller det att ta bort remsan undan för undan och det blir besvärligt och kan tvinga dig att köpa nya remsor.

Förutsättningen för att butylen ska fästa är att underlaget är rent och torrt och att lösa partiklar har tagits bort.

VIKTIGT! Den flexibla intäckningsplå-ten måste pressas fast ordentligt mot både skorstenen och taket.

1

Underlaget ska vara rent. Det innebär att du bör ha tvättat av takbeläggningen och låtit den torka. Är takpannorna fuktiga fäster inte butyl. Skrapa också bort t.ex. alger.

2

Wakaflex kan skäras eller klippas med plåtsax. Mät bredden på skorstenen och lägg till cirka 10 cm i bägge ändar. Överlappning ska ske med minst 5 cm och intäckningsplåten ska gå minst 5 cm upp på skorstenen.

3

Kom ihåg att vatten rinner neråt. Det får inte tränga ner vatten bakom takpannorna så därför börjar du tätningen runt skorstenen nerifrån. Då kommer varje följande del att ligga ovanpå den föregående och göra det helt tätt.

4

Börja med den nedersta delen. Folien på baksidan är perforerad. Riv av den mittersta delen av den så att den klistrande baksidan blir fri. Sätt gärna ett par märken på skorstenen så att du vet var ovankanten ska tryckas fast.

5

Limma fast biten mellan skorstenen och taket. När du har tryckt fast den river du bort den övre delen av skyddsfolien. Tryck fast den övre delen mot skorstenen. Se till att de frilagda ändarna inte fäster på taket.

6

Dra bort den nedre skyddsfolien och tryck fast intäckningsplåten på takpannorna. Det räcker om du tills vidare fäster den på pannornas vågtoppar.

7

Klipp i intäckningsplåten cirka 3 cm ner från ovankanten och 45 grader in till skärningspunkten mellan skorstenshörnet och viklinjen. Tryck fast delarna mot både skorsten och tak.

8

Forma intäckningsplåten efter takpannorna. Tryck och massera försiktigt ner den på plats i vågdalarna så att den sluter tätt och sitter rakt. Gör sedan likadant på den andra sidan av skorstenen.

02
Längs nocken 6 Steg

Arbetet fortsätter längs nocken och här är det viktigt att du finner en viklinje. Det gäller att finna den linje som intäck-ningsplåten naturligt får när den viks.

Det är faktiskt enklare än det låter. Lägg plåten på plats över nocken men utan att ta bort skyddsfolien. Då ser du var den viker ner sig medan du försiktigt skjuter den på plats. Det är viklinjerna som du ska klippa i med plåtsaxen.

Eftersom vi håller på att lägga nytt tak på villan, så lägger vi intäckningsplåten på nockregeln innan nockpannorna läggs. Då blir det tätt längst upp.

1

Fäst intäckningsplåten längs nocken genom att fästa den tänjbara plåten på sidan av regeln och upp mot skorstenen. Se till att plåten täcker och ligger parallellt med taket. Dra av folien och tryck fast.

2

Markera en viklinje på nästa plåt på den andra sidan. Lägg den så att den undre kanten kommer i nivå med underkanten av täckplåten du satte fast längs skorstenen och över pannorna.

3

Dra loss skyddsfolien på den del som ska limmas fast på takpannorna. Tryck, pressa och massera fast plåten.

4

Klipp lodrätt längs skorstenen men 2-3 cm från den. Den flik som nu frigörs viks in över den första täckplåten, där den ska tryckas fast.

5

Klipp av toppen lodrätt upp från nockregeln. När du har gjort det kan du trycka fast plåten på den plåt som redan sitter på plats.

6

Klipp till intäckningsplåten som ska sitta på nockregeln så att den når fram till skorstenen. Tryck fast den ovanpå de plåtar som nu redan tätar runt skorstenen. Det blir en snygg och tät avslutning vid nocken.

03
Snygg avslutning 7 Steg

När den flexibla intäckningsplåten har satts fast som den ska så är det dags att montera beslag som täcker kanten av plåten. Det finns färdiga beslagssatser för skorstenar och de är gjorda för just intäckningsplåtar från Wakaflex. En komplett sats kostar cirka 800 kr.

Men du kan också använda dig av standardlister av aluminium. Det blir billigare men kräver möjligen en smula mer arbete. Listerna ska monteras på skorstenen så att de går ner över kanten på plåten. En bra byggfogmassa hjälper till att hålla tätt tillsammans med de skruvar som listerna fästs med.

Blås rent i hålen när du har borrat och innan pluggarna trycks in.

1

Håll en list mot skorstenen så att halva listen går ner över intäcknings-plåten. Håll upp ett vattenpass och markera var listen ska sågas av.

2

Kapa listen med tigersåg eller bågfil - naturligtvis med blad avsett för aluminium. Du kan ev. använda vinkelslip, men då ska du stå på marken och kapa så att det inte yr gnistor på taket.

3

Borra hål i skorstenen för pluggar. Varje list ska sättas fast med tre skruvar, en på mitten och en i varje ände. Stick pluggar i hålen och borsta bort lös puts och borrdamm från intäckningsplåten.

4

Fortsätt på samma sätt hela vägen runt skorstenen. När delarna har sågats gör du en provmontering genom att dra i skruvarna en liten bit. Kolla att delarna passar ihop. Lossa sedan skruvarna en smula igen.

5

Vippa ut aluminiumlisten en bit så att den hänger i skruvarna. Tryck ut en cirka 10 mm bred sträng av byggfogmassa, takkitt eller annat fästmedel i skorstenens färg bakom listen och i hela listens längd.

6

Nu kan du dra åt skruvarna. För att det ska bli tätt ska fogmassan pressas upp lite ovanför listen. Torka genast bort utträngande massa, framför allt om den avviker i färg från skorstenen.

7

Intäckningsplåtarna är på plats och i vårt fall kan vi nu skruva fast nockpannorna. Om ditt tak är av tegel så fäster du kanske pannorna med kramlor.

Material

• Wakaflex (från www.monier.se)
• Aluminiumlister, alt. beslagssats
• Byggfogmassa, silikon el. dyl.
• Skruvar och pluggar

Specialverktyg

• Plåtsax

Tidsförbrukning

Räkna med att det tar fyra- fem timmar att få det tätt, men det kommer att ta dig en hel dag för du ska sätta upp stege, ordna fallskydd etc.

Pris

Cirka 2000 kr.

Svårighetsgrad

Arbetet är ganska enkelt men du ska vara noga med att få delarna på plats.

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Tak