Byggbeskrivningar
Lätt
Svår
Undvik dyra fuktskador med effektiv intäckning

Taket ska naturligtvis vara tätt. Det är ju husets kanske viktigaste del av den så kallade klimatskärmen, som skyddar huset mot väder och vind. En väsentlig del av tätheten står intäckningsplåtar av olika slag för.

De finns överallt där taket bryts av en annan byggnadsdel eller där det vinklas, t.ex. vid skorstenen, takkupor, takfönster och vinkelrännor. Det är på sådana ställen det lätt bildas en otäthet.

Det är inte längre tillåtet att använda blyplåt vid intäckning. Det är bra för vår miljö, men gör det svårt för husägare som nu tvingas försöka få aluminium och stålplåt att vara lika tänjbara och smidiga som blyplåt. Men med nya material som exempelvis Wakaflex är det möjligt. Se bara här.