De flesta elektriska golvvärmesystemen kräver bara högst 5 mm i bygghöjd och kan läggas direkt under t.ex. kakel eller klinker. Därför märker man snabbt när värmen skruvas upp eller ner. Denna typ av golvvärme är ett populärt gör-det-själv-projekt, eftersom installationen är jämförelsevis enkel.