Elektrisk golvvärme eller vattenburen golvvärme?

Det är enkelt att lägga elektrisk golvvärme, men i drift är vattenburen golvvärme billigast. Vi går igenom fördelar och nackdelar med de två typerna av golvvärme. Klicka här och läs innan du bestämmer dig.

Golvvärme är för många det ultimata sättet att värma upp huset på, och det finns stora fördelar med den typen av värmekälla.

Du har frihet att inreda huset precis som du vill, eftersom du inte behöver göra plats för rör och liknande inne i rummet. Golvärmen kommer förmodligen även ge dig lägre uppvärmningskostnader, eftersom värmen blir jämt fördelad i hela rummet. Du får mindre drag i rummen och vi klarar oss ofta med en lite lägre temperatur i våra hem om bara fötterna har det varmt och gott.

Golvvärmens svaga sida är att det ofta tar längre tid för ett rum att värmas upp än det gör med ex. radiatorer eller värmepump.

Elvärmen är dyrast i längden

Både vid nybyggnation och vid renovering kan du ofta passa på att lägga golvvärme, och på så sätt slippa både radiatorer och synliga rör.

Den första givna frågan är alltid om du föredrar att värma upp golvet med varmt vatten som leds runt i golvet via slangar, eller med elektriska värmekablar.

Eftersom det med dagens energipriser i Sverige kommer att vara upp till runt tre gånger dyrare att värma upp med el än med en vattenburen lösning, borde svaret alltid, utan tvekan bli vatten.

Det är däremot oftast billigare och enklare att lägga elgolvvärme. Och så tar det mindre plats höjdmässigt. Tänk bara på att räkna in kostnader för elektriker, eftersom du inte får lägga elgolvvärme själv.

LÄS OCKSÅ: 4 slags golvvärme på få millimeter

Varma rum eller varmt klinker

Men ditt val beror också på hur mycket energi du räknar med att lägga på din golvvärme.

Ska hela huset eller stora rum värmas upp av golvet, är driftskostnaden avgörande. Många kvadratmeter golv kräver många golvvärmemattor eller slangar, och då bör du i regel satsa på vatten, om det finns en praktisk möjlighet för det.

Men om dina planer mer handlar om att göra klinkergolvet i badrummet lite skönare att gå på, så kanske du ska fundera på den elektriska varianten. För om det bara ska läggas elvärme i det golvet, är det både komplicerat och dyrt att etablera ett helt golvvärmesystem. Den elektriska golvvärmen har även den fördelen att du kan dra igång värmen, utan att behöva ha igång hela värmesystemet, som kanske är avstängt under sommaren.

Fortfarande osäker på vad som är bäst för dina behov? Läs dessa sidor och bli klokare på golvvärmens alla fördelar.

4 varianter

Oavsett om du har ett gjutet golv eller en konstruktion på bjälkar eller reglar, kan du lägga golvvärme.

I båda fallen ligger utmaningen i att isolera under värmen, så att du inte slösar energi på att värma upp källaren eller krypgrunden.

Och så ska värmen fördelas så jämnt som möjligt i golvet, så golvet inte har kalla områden.

LÄS OCKSÅ: Installation av golvvärme

1. Vatten i betongplatta

Slangen leder runt det varma vattnet i en solid betong­ platta. Eftersom betongen fördelar värmen effektivt, kan slangen läggas med förhållandesvis stort avstånd. Däremot är det en trög värmekälla, då hela den tunga plattan ska värmas upp (eller kylas ner), innan du känner av effekten i rummet. Uppe på betongen du lägga klinker, stavparkett eller ett flytande trägolv.

2. Vatten i träkonstruktion

Här läggs slangarna i ett lager för sig själv, oftast antingen avgränsade av brädor i passande tjocklek eller nertrycka i spårade spånskivor. Ovanpå detta lager lägger du sedan ett flytande trägolv, till exempel ett laminerat klick­ golv. Eftersom trä leder värme sämre än betong, kräver denna uppbyggnad natt slangarna läggs ner i tunna aluminiumplåtar, som är formade så att de klämmer åt runt värmelslangen och fördelar ut värmen på sidorna.

3. Värmekabel i gjuten konstruktion

Kablarna gjuts fast i ett tunt lager av golvspackelmassa, innan du lägger på golvtyp. En lämplig variant är att gjuta fast kablarna på en isolerande skiva som är solid nog till att bära golvet. Då behöver du inte värma upp ett tjockt lager betog tillsammans med golvet. Anlita alltid en auktoriserad elektriker.

4. Värmekabel på enkel konstruktion

När du ska lägga golvvärme på ett befintligt trägolv, är det smidigast att placera värmekablarna i en aluminiumsandwich. Den placeras mel­ lan det gamla golvet och ett nytt flytande trägolv, ex. klickgolv. Mellan det gamla golvet och värmemattan läggs ett skyddande och isolerande lager på minst 3 mm, så att konstruktionen endast lyfter golvvärmen med knappt 5 mm, plus det nya golvets höjd. Anlita alltid en auktoriserad elektriker.

Vattenburen golvvärme

Värmen ska ner i golvet, den ska fördelas jämnt i golvet - och inte minst ska man ha koll på hur mycket värme golvet kräver.

Du kan värma upp ditt golv med antingen varmt vatten eller med el.

De vattenburna lösningarna hämtar värmen via ett centralt värmesystem som kan drivas av allt från pelletskaminer och naturgas till värmepumpar och fjärrvärme. De elektriska systemen ska bara anslutas till en strömkälla.

I båda fallen ska temperaturen styras via en rums-termostat, som vi känner igen från radiatorer.

Men en rumsgivare på väggen är inte tillräckligt. För det första måste värmen fördelas jämnt, och i synnerhet de ingjutna vattenburna systemen är så tröga att systemet även bör ta hänsyn till utetemperaturen, och helst kunna reglera värmen redan innan temperaturskillnaderna känns av inomhus.

I dag ”pratar” de flesta system trådlöst med varandra - och de smartaste kan du styra med din mobil.

LÄS OCKSÅ: Spara värme med nya smarta termostater

Detta får du göra själv

Om du har ett värmesystem i form av ex. pelletskamin får du själv göra allt, samt anslutning av vatten och styrenhet. Räkna med ca 1000- 1200 kr per kvm.

Klicka på siffrorna på bilden här nedan och läs om den vattenburna golvvärmens många delar.

 1. Den centrala styrenheten stänger av och kopplar på värmen utifrån den information den får från rumsgivarna. I de mer avancerade varianterna utifrån den även från en massa andra förhållanden och instruktioner. De mest avancerade styrenheterna går att ställa in på semsterläge, så att de håller huset frostfritt i perioder, och till nattsänkning där temperaturen sänks några grader under natten. Utöver detta kan den styras både via dator och från app.
 2. Shuntgruppen säkrar rätt temperatur i vattenslangarna utifrån den information den tar emot från styrenheten. Ställdonen tar emot information från rumsgivaren. Varje ställdon i gruppen är ansluten till en slinga (en golvvärmeslang). I större rum är det ofta flera slingor (slangar). Med golvvärme är du, i motsats till radiatorer, tvungen att säkra en jämn temperatur över hela golvet om du vill undvika att golvet värms upp kraftigt varje gång luften i rummet blir för kall. Det säkrar ställdonet genom att stänga respektive slinga i golvet och pumpa runt vattnet. När mer vatten ska värmas upp öppnas ställdonet igen och nytt vatten hämtas från värmesystemet.
 3. Ett modernt värmesystem kan kopplas till smarthome-system och styras via wi-fi, ex. från en mobiltelefon.
 4. Det varma vattnet kan värmas upp på en mängd olika sätt: fjärrvärme, gas, olja, träpellets eller liknande.
 5. Värmefördelningsplåtarna är nödvändiga i enkla träkonstruktioner, där du inte har betong som fördelar värmen från slangarna och ut i sidorna. Fördelningsplåtarna består ofta av 0,5 mm aluminium som är försedda med spår, så att de klämmer åt om den aktuella värmeslangen. Värmeslangarna trycks ner i spår i skivorna, så att golvet kan läggas ovanpå.
 6. Slangarna med det varma vattnet är i de klassiska lösningarna ofta ett kraftigt pex-rör på 17-20 mm. Röret är antingen ingjutet i betong eller hålls fast av ett lager med brädor eller skivor under ett flytande trägolv. Det kan vara en enda lång slang som slingrar sig hela vägen runt. I större rum leds vattnet ofta i olika slingor för att säkra en jämnare uppvärmning.
 7. En utegivare berättar om utetemperaturen för det centrala värmesystemet. I anläggningar med vatten och tunga betonglager är det en stor fördel att systemet på förhand kan höja värmen även om kylan ännu inte märks av inne i huset.
 8. Betonglagret i den klassiska varianten av golvvärme fördelar värmen effektivt. Ju tjockare lager av betong, desto jämnare kommer värmen fördelas– och ju längre tid kommer det ta innan temperaturförändringen du önskar märks i golvet och sedan i rummet.

Elektrisk golvvärme

Elgolvvärmemattorna kan antingen limmas fast under golvet eller läggas som mattor direkt under golvbrädorna.

LÄS OCKSÅ: Installation av golvvärme under trägolv

Golvvärmemattan är den vanligaste och mest kända typen av golvvärme. Kablarna är sammanlänkade i ett nät, som bara kan rullas ut på undergolvet. Här kan det ex. fästas i en spackelmassa eller i fästmassa, om det ska läggas klinker på golvet. Golvmattan väljs utifrån den storlek och effekt som ditt hem behöver. Kontakta elektriker för rådgivning och prisuppgift. Om du vill ha golvärme under ett parkettgolv har elektri den perfekta lösningen.

Värmekablarna ligger i en sandwich av aluminiumfolie, som fördelar värmen jämnt. Den läggs bara på en tunn reflektorskiva, som bibehåller värmen. Hela konstruktionen tar inte mer plats än 5-8 mm. Priset per kvadratmeter för denna lösning beror på hur stor effekt du önskar. Kontakta elektriker.

 1. Värmetråden i de elektriska systemen kan köpas som kabel som elektrikern fritt placerar och fäster, men det är långt ifrån alla som använder den varianten. Nätet går bra att klippa i, så länge elektrikern undviker slangarna. Därefter anpassar elektrikern värmemattan efter rummet, innan den täcks med ett lager av golvspackelmassa, fästmassa eller liknande. Näten köps med den effekt som passar för stället, ex. 100 watt per kvadratmeter. Näten kan ofta kopplas samman i serier, och i ändarna är det kraftigare kablar, som inte värms upp av elen.
 2. Mattorna ansluts till en strömkälla av elektrikern. Strömmen kan komma från ett kraftvärmeverk, från vind- eller vattenkraft osv.
 3. “Kalla kablar” är de kablar som skapar förbindelsen till styrenhet och strömförsörjning. Det är helt enkelt trådar som är så grova att strömmen kan passera genom dem med så lite motstånd att de inte värms upp (i motsats till värmekablarna).
 4. Här kan du ställa in den temperatur du vill ha i rummet. Styrningen är sammankopplad med golv- och rumsgivare.
 5. En temperaturgivare nere i golvet ser till att golvytan inte blir för varm. Givaren kan kombineras med en rumsgivare, så den centrala styrningen tänds och stängs av från båda givarnas input. I en del fall har man endast en givare, och den sätts till en temperatur som är 3 grader högre än den temperatur som man vill ha i rummet.
 6. En temperaturføler nede i gulvet sikrer, at gulvoverfladen ikke bliver for varm. Føleren kan kombineres med en rumføler, så den centrale styring tænder og slukker ud fra begge føleres input. Føleren er i nogle tilfælde den eneste føler og sættes fx til en temperatur 3 grader højere end den temperatur, man ønsker at der skal være i rummet.

Så lägger elektrikern elgolvvärme

Det är en enkel match för en elektriker att lägga elgolvvärmemattor i ex. ett badrum.

Mattorna med värmeslangar är bara att rulla ut, klippa till och binda samman (om en matta inte räcker).

LÄS MER: 24 experttips om golvvärme

Golvvärme el: Temperaturgivare 1

Temperaturgivaren limmas fast. Den läggs mellan värmetrådarna.

Golvvärme el: Hen lägger ut nätet, och häller över spackel 2

Hen lägger ut nätet, och häller över spackel. Mattorna är tillklippta.

Golvvärme el: Spackelmassan jämnas ut 3

Spackelmassan jämnas ut. När den är torr kan du lägga klinker på badrumsgolvet.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Golvvärme