Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

Lägg in golvvärme med låg bygghöjd

Skriv ut Spara artikel

Nu kan du lätt få vattenburen golvvärme överallt i huset. De nyaste systemen är tunna, lätta att arbeta med och väger så lite att du även kan få golvvärme på andra våningen. Här visar vi hur du får golvvärme med låg bygghöjd.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
3 dagar
Pris
750 kr/m2
Lägg in golvvärme

Intro

Bygghöjden på golvvärme har blivit lägre. Det beror bland annat på att värmeslangar inte längre behöver vara sitta i kraftiga pex-rör, som gjuts fast i ett tjockt lager betong.

Tunnare slangar

Idag finns vattenburna golvvärmesystem med tunna slangar gjuts in i självnivellerande golvspackelmassa. Därför kan man lägga golvvärme med lägre bygghöjd.

Lägre vikt

Den låga bygghöjden på golvvärmen betyder samtidigt att golvvärmesystemet väger mycket mindre. Därför kan vattenburen golvvärme bland annat läggas på andra våningen.

Fördelar med golvvärme

Utöver den låga bygghöjden på golvvärmen, kan det finnas fler fördelar med att välja golvvärme framför traditionell uppvärmning med radiatorer. Golvvärme ger bland annat en behaglig och jämn värme i rummet. Samtidigt ger det bättre inredningsmöjligheter då man slipper ta hänsyn till elemnet som står i vägen. Och golvvärme behöver inte målas, rengöras eller underhållas.

Vatten är billigare än el

Det kan vara lite dyrt att konvertera till golvvärme, men står du själv för ombyggnaden finns det pengar att spara. Vilken typ av golvvärme du väljer kan samtidigt ha stor påverkan på din värmeräkning. Elgolvvärme kostar cirka tre gånger så mycket i drift som en lösning med vattenburen golvvärme som kopplas på fjärrvärmen.

Golvvärme med låg bygghöjd – och fall

Systemet vi lägger i denna artikel finns i tjocklekar ned till 16 mm. Här lägger vi systemet i ett rum med avlopp. Därför ska golvet ha ett fall, och då blir golvvärmelagret högre. Vi lade 25 mm spackelmassa i den ena änden av rummet – 40 mm i den andra. Med ett lager golvklinkers ovanpå blev den totala bygghöjden alltså 48-50 mm.

Samarbeta med proffs

Vi valda att låta en professionell firma stå för den sista delen av projektet, då det gav flera fördelar. Med dolda rör i golvet ville vi framförallt “köpa oss” en garanti på test av anläggningen och allt spackelarbete. Förarbetet till vår vattenburna golvvärme klarade vi fint själva.

LÄS OCKSÅ: Lägg el-golvvärme själv

Instruktion

Förberedelser

låst innehåll

logga in eller köp tillgång för att läsa detta avsnitt

Golvet ska göras om till ett underlag, där vi kan fästa värmeslangarna och täcka dem med golvspackelmassa. Först ska hål och springor täppas till så att spackelmassan inte försvinner, och sedan ska underlaget primas så att massan fäster.

För att kunna beställa tillräckligt lång värmeslang är det nödvändigt att göra en exakt ritning av rummet. När du sedan har fått slangarna får du inte korta av dem. De ska behålla sin längd.

Slangarna läggs i mjuka slingor med cirka 10 cm mellan varje slinga. De får inte läggas under fasta installationer eller där det senare hamnar toalettstol, badkar, duschhörna och liknande.

1

Golvet görs klart för den spackelmassa som senare ska läggas på värmeslingorna. Alla hål mellan vägg och golv täpps igen. Här gör vi det med drevremsor som pressas ihop hårt.

2

Runt alla rör fogar vi med akrylfogmassa, fogskum eller liknande produkter som tätar, så att det lättf ytande spacklet inte rinner bort.

TIPS: Välj en snabbtorkande massa så att du kvickt kommer vidare med jobbet.

3

Skrapa rent på golvet så att limklickar, rester av fogmassa etc. försvinner. Det gör du lättast med en spackel och den kan också avslöja om det sticker upp skruvskallar eller spikhuvuden.

4

Gör en provläggning för att vara säker på att du har mätt rätt för slangarna. Markera slangarnas placering på golvet och lägg ett snöre längs markeringarna. Snöret ska vara lika långt som slangarna.

5

Borra hål genom väggen för slangarna. Värmefördelaren (shunten) får inte sitta i rum med hög luftfuktighet, och eftersom vi lägger slangar i badrummet måste vi sätta shunten i rummet vid sidan av.

6

Städa noga i rummet. Borsta och sopa undan grövre saker och dammsug sedan hela golvet. Det ska vara rent innan det primas.

7

Hela golvet primas för att inte vara sugande. Primern fördelas lättast med en pensel eller liten målarrulle.

TIPS: Tillverkaren av slangar rekommenderar primning även när slangarna har lagts. Då fäster spackelmassan extra bra.

Lägg värmeslangar

låst innehåll

logga in eller köp tillgång för att läsa detta avsnitt

Värmeslangarna har levererats, och vi har markerat på golvet var de ska läggas. För säkerhets skull kollade vi med ett snöre, som har samma längd som slangarna, att mönstret som vi har ritat stämmer. Värmefördelaren har monterats på väggen i rummet vid sidan av. Nu är det dags att rulla ut slangarna och fästa dem med specialclips som köps tillsammans med slangarna.

Slangarna läggs i mjuka slingor och det är viktigt att de inte viks någonstans.

Det system vi har valt (Thermotech) har en inbyggd elpanna som kan hålla vattnet varmt även om du har stängt av centralvärmesystemet i resten av huset under sommaren.

1

Den ena slangänden ansluts till shunten. En liten stödhylsa trycks in i värmeslangen innan den monteras. Stödhylsan ser till att slangen inte kläms ihop när den spänns fast.

2

Värmeslangen spikas fast med medföljande clips. Fäst ett på var 10:e-15:e cm. Håll mindre avstånd i början och i alla kurvor.

VIKTIGT! Slangarna ska tryckas ner på underlaget, också sedan när du spacklar.

3

Värmeslangarna ligger i likadana slingor i nästan hela rummet. Det ger en jämn fördelning av värmen. Det ska inte ligga slangar under badkar och toalettstol. Badkaret ska stå till vänster.

Klart för spackling

låst innehåll

logga in eller köp tillgång för att läsa detta avsnitt

När de tunna slangarna har lagts på plats, ska golvet behandlas en gång till med primer. Ja, även slangar och clips.

Vi beslöt att låta en vvs-firma testa systemet och ansvara för spacklingen av golvet. Det kostade 3620 kr, men gav oss samtidigt en garanti och en försäkring - om något oförutsett skulle inträffa. Om du själv vill spackla ska systemet först testköras. Häll vatten i systemet och låt pumpen arbeta cirka en kvart.

Om det inte läcker ut något vatten, kan du börja spackla. Var extra noga runt golvbrunnar, för dålig tätning mellan brunn och fläns på ett höjt golv är en vanlig orsak till vattenskador.

1

Rörmokaren höjer först brunnen med en ring, för att brunnens ovansida ska komma i nivå med golvbeläggningen, när den har lagts.

2

Brunnen tätas med en ring och tillhörande lock för att det inte ska rinna ner flytspackel i avloppsröret.

TIPS: Man kan även använda en gummilist som fästs med silikon.

3

Små avståndsbrickor klipps till rätt höjd. Brickorna limmas sedan fast på golvet för att ligga stadigt.

4

Brickorna placeras på flera ställen på golvet. De ska hjälpa dig se att spackelmassan får rätt nivå överallt.

TIPS: Om du är duktig på att arbeta med flytspackel, kan du lägga ut allt spackel på en gång och slipa fram ett korrekt fall.

Så här fungerar det

Spackla golvet

låst innehåll

logga in eller köp tillgång för att läsa detta avsnitt

Här ska golvspackelmassan fördelas på ett underlag av spånskiva, och därför väljer vi Fiber Quick från Bostik. Massan är fiberförstärkt och kan därför användas på trägolv som arbetar (rör sig). På betonggolv behöver massan inte vara fiberförstärkt.

Oavsett vilken massa du väljer är det viktigt att du följer anvisningarna på förpackningen. Blanda rätt så att konsistensen blir den rätta och likadan varje gång du blandar. Det är lätt att blanda flytspackel med omrörare i borrmaskin, men du ska blanda flera stora portioner, och de kan vara tunga att hantera. Här lägger vi 25 mm i ena änden av rummet och 40 mm i den andra.

1

Spackelmassan blandas efter anvisningarna på förpackningen. Du behöver en skopa eller burk att ösa med.

VIKTIGT! Du får inte tillsätta mer vatten än vad som anges, för då minskar styrkan på det färdiga golvet.

2

Blanda stora portioner spackelmassa i sänder. Här blandar vi 75 kg på en gång. Fördelen med att blanda en stor portion är att massan lättare blir homogen och att den då har lättare för att flyta ut jämnt och snyggt.

3

När all spackelmassa har fördelats, ska den jämnas ut med en bred spackel. Avståndsbrickorna talar om för oss om vi har lagt på tillräckligt mycket massa eller ej. Spåren efter gummistövlarna fylls igen sist.

4

I rum med golvbrunn etableras ett jämnt fall i hela rummet mot brunnen,. Här är rummet ganska litet och fallet är totalt 15 mm.

Gör ett perfekt fall

låst innehåll

logga in eller köp tillgång för att läsa detta avsnitt

1

När spackelmassan har torkat skrapar du bort den vid brunnen, så att det bildas ett större fall där. Om du gör det innan spackelmassan har härdat är det som att skrapa i mjuk lera. Härdningen tar 2-6 timmar beroende på luftfuktighet.

2

Kolla att fallet mot brunnen är korrekt. Det gör du lättast med vattenpass. Om spackelmassan är för torr att skrapa med spackel, måste du använda en slipmaskin.

3

Golvet slipas lätt med slipsten för att få en slät yta. Slipningen tar bort små toppar och bubblor i ytan. Härefter ska spackelmassan genomhärda innan vi kan lägga på tätskikt. Denna spackelmassa har en härdningstid på 24 timmar.

Tre andra golvvärmesystem med låg bygghöjd

PÅ NÄT. Det finns system där den smala pexslangen har fästs på ett nät, som lätt rullas ut. Slangen i NeoTherm MiniHeat-system är 8 mm tjock och man kan köpa nät på 2,5 resp. 5 kvadratmeter, men de kan inte klippas. Bygghöjden kan komma ner på 16 mm.

I SPÅR. I flera system ska golvvärmeslangarna tryckas ner i spår. Man kan köpa färdiga skivor av polystyren, plast, metall eller trä. Hör med din byggmarknad vad som kan tas hem. Läggningen underlättas med spårade skivor. Bygghöjd: 30 mm.

I SKIVOR. Det finns andra lösningar än spårade skivor. I ett system dras slangarna inuti skivor av metall eller plast som är försedda med hål. Dessa fylls sedan igen med spackelmassan. Systemet gör det möjligt att lägga golvvärme med låg bygghöjd.

Material

Till golvvärme:

 • Thermotech Minifloor 8
 • Primer

Till spackling av golvet:

 • Golvspackelmassa Fiber Quick
 • Avståndsbrickor
 • Ev. golvbrunn
 • Ev. förhöjningsringar med membran
 • Ev. akrylfogmassa
 • Ev. drevremsor

Tidsförbrukning

Om du arbetar snabbt och metodiskt kan du bli klar på 2–3 dagar, men jobbet ska fördelas på flera arbetsdagar.

Pris

Vi har köpt värmeslangar och spackelmassa till två små rum på totalt 11 kvadratmeter. Det kostade cirka 8 000 kr.

Svårighetsgrad

Det är relativt enkelt att lägga slangarna. Du ska bara vara noggrann. Att spackla golv är däremot inte så lätt.

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner tidningsartikeln

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Logga in
Ogiltig e-postadress
Lösenord behövs
Visa

Redan prenumerant? Prenumererar du redan på tidningen? Klicka här

Ny användare? Få åtkomst nu!

Nollställ lösenord.

Skriv in din e-postadress, så skickar vi anvisningar om hur du återställer ditt lösenord.

Ogiltig e-postadress

Kontrollera din e-post

Vi har skickat ett e-postmeddelande till med instruktioner om hur du återställer ditt lösenord. Kontrollera ditt skräppostfilter om meddelandet inte har kommit.

Uppge nytt lösenord.

Skriv in ett nytt lösenord. Lösenordet måste ha minst 6 tecken. När du har upprättat ditt lösenord blir du ombedd att logga in.

Lösenord behövs
Visa

password_reset.form.password_is_changed

Din beställning
Beställning
Skapa Profil
Du är på väg att köpa tillgång till:
Byggevejledning: Lägg in golvvärme med låg bygghöjd
Totalt pris: 149 kr
Mer för mindre?
Få över 1 000 byggbeskrivningar och full digital åtkomst för bara 29 kr.
  • Tillgång till över 1 000 digitala byggbeskrivningar
  • Du kan säga upp din prenumeration när som helst.
  • Efter erbjudandet fortsätter prenumerationen som en tillsvidareprenumeration för 79 kr i månaden
Endast 29 kr första månaden
Du ska skriva in ditt förnamn
Skriv in ditt efternamn
Ogiltig e-postadress
Ditt lösenord ska bestå av minst 6 tecken
Visa
signup.credentials_form.terms_error
Tillbaka
Logga in
Ogiltig e-postadress
Lösenord behövs
Visa
Tillbaka