Golvvärmen fungerar inte - hitta felet

Har du problem med golvvärmen kan du i de allra flesta fall själv leta dig fram till orsaken till problemet. Läs när vi går igenom principerna för systemet och de 3 vanligaste felen.

Har du fått kalla fötter, även om du har golvvärme?

Då är du inte ensam, för många av oss upplever att golvvärmen inte fungerar som den borde.

Men du kan lätt själv söka dig fram till orsaken till problemet.

Du behöver bara veta lite om principerna för ett golvvärmesystem innan du börjar leta efter de vanligaste orsakerna till att det blir fel.

Forstå golvvärmesystemet

Klicka på siffrorna på bilden här nedan och läs om hur ett golvvärmesystem fungerar.

 1. Rumsgivare (RG) på väggen i varje rum håller koll på temperaturen och skickar signal till styrenheten.
 2. En backventil är öppen åt det håll där vattnet behövs och ser till så att vattnet inte rinner tillbaka till pannan.
 3. Pannan ger varmvatten som kan komma från fjärrvärme, en pellets-panna eller t ex en luftvattenvärmepump.
 4. En styrenhet tar emot signaler från termostater och rumsgivare och ser till att reglera vattentemperaturen.
 5. En shunt med en pump (P) blandar vattnet så att det håller rätt temperatur innan det pumpas ut i golvvärmerören.
 6. Fördelare förbinder golvvärmerören med shunten och ser till att vattenflödet till systemet är rätt. Här sitter också termostaten (T) - även kallade t ex ställdon och termoventiler.

Hjärtat i golvvärmesystemet består av några fördelarrör och en så kallad shunt.

Fördelarrör

Fördelarrören utgör förbindelsen mellan golvvärmerören och det varma vattnet. Här rinner det varma vattnet igenom och ut i rören (via den ena raden rör) och det nedkylda vattnet rinner tillbaka (via den andra raden rör). På de fördelarrör som får det “använda” vattnet i retur, sitter termostat (ställdon) som ser till att vattnet får rätt temperatur. Här sitter de nederst. På den översta raden på den här modellen sitter flödesmätare. De mäter hur många liter vatten som går igenom systemet per minut. Ju snabbare vattnet rinner igenom, desto högre kan temperaturen bli.

Shunt

Shunten reglerar frammatningstemperaturen på det vatten som ska ledas in i värmerören. Därför sitter det vid shunten, som visas här, också en termostatventil, som säkerställer temperaturen, och en cirkulationspump. Pumpen pumpar runt vattnet i rören, och här är dimensioneringen viktigt. Pumpens kapacitet måste passa till rörens längd och dimension. Om rören är för långa, kan pumpen inte trycka runt vattnet tillräckligt snabbt. Och då kyls det ner för mycket innan det kommer hela vägen genom de långa rören för att slutligen rinna i retur till shunten, som ska se till att vattnet värms upp igen. Konsekvensen blir ljummet vatten och ett halvkallt golv. I mindre golvvärmesystem, där det t ex bara ska vara golvvärme i en tillbyggnad, kan arrangemanget vara ännu mer kompakt (ofta kallat en minishunt).

FEL 1:

Golvet är kallt - värmen fungerar inte.

 • Är det tänt i pannan? Har du pellets- eller gaspanna, kan den ha slocknat. Vid fjärrvärme ska du kolla om det kommer värme in i huset.
 • Har batteriet i den trådlösa rumsgivaren laddat ur?
 • Går pumpen i golvvärmeanläggningen? Om inte, stäng av och sätt på igen. Går den inte, måste du byta den eller ringa VVS-aren.
 • Kolla golvvärmens termostater. Det ska gå att öppna och stänga dem. Om de är stängda kan du demontera dem och motionera stiften, precis som på ett element. Stiften ska vara helt rörliga.
  LÄS OCKSÅ: Spara värme med nya smarta termostater
 • Kolla centralvärmepumpen som sitter t ex på pannan eller i din fjärrvärmeenhet. Den kan vara för svag för att “mata” golvvärmesystemet. Lägg handen på fördelaren och stäng av golvvärmepumpen. Om fördelarrören förblir varma, finns problemet inte i golvvärmesystemet utan förmodligen i centralvärmepumpen, som då kan behöva bytas till en ny och starkare.

LÄS OCKSÅ: IR termometer – mät temperaturen överallt

FEL 2:

Golvet är halvkallt - värmen kan inte riktigt ta sig.

 • Felet kan bero på hur hela din anläggning är uppbyggd, så att du inte kan fixa det utan att göra om allt. Det kan t ex bero på att rören är för långa, så att vattnet inte kan pumpas genom ordentligt. Därför delar man ofta upp anläggningen i mindre slingor.
 • Det kan också vara att fördelarrören, som leder vattnet fram till rören, är för små. De bör aldrig vara under 22 mm, även om själva vattenrören kan vara 16 mm.
 • Rören kan ligga på för stort avstånd. Du kan märka skillnaden med fötterna: Golvet är inte lika varmt överallt utan skiftar mellan kallt och varmt.

LÄS OCKSÅ: Installation av golvvärme

FEL 3:

Golvvärmen fungerar bra i ett rum men dåligt i ett annat.

 • Det handlar förmodligen om en felinställning. Varje tillverkare har en bruksanvisning till sitt system, och med den i handen kan du göra inställning efter ett schema och kanske få värmefördelningen att fungera igen. Vissa anläggningar är självreglerande, och dessa kan du inte ställa in. Ring VVS-aren.
 • Det kan bero på att golvvärmen inte lagts på rätt sätt, t ex att två slingor är väldigt olika långa. Då väljer vattnet den kortaste vägen och den korta slingan värms upp väldigt mycket medan den långa måste vänta på det varma vattnet. När du lägger golvvärme, bör du eftersträva att ihopkopplade slingor ska vara någorlunda lika långa.

LÄS OCKSÅ: Så fungerar en cirkulationspump

Problemet kan också finnas här

Det är inte alltid golvvärmens fel att det är problem. Isolering, fönsters storlek och golvets tjocklek kan också spela in.

 • Huset är dåligt isolerat. Som tumregel kan golvvärme ge värme på 40-50 watt per kvm. I ett äldre hus (om det inte har tilläggsisolerats ordentligt) kan värmebehovet vara 100 watt per kvm. Det krävs alltså bra isolering för att ha golvvärme.
 • Ett rejält brädgolv är svårt att värma upp underifrån. Generellt gäller att ju tunnare golvbeläggning, desto bättre värme. Och ju längre ner värmerören ligger, t ex i ett tjockt lager betong, desto sämre fungerar det.
 • Om du har stora fönsterpartier, där solen värmer upp rummet, stänger termostaten av värmen. När solen försvunnit måste anläggningen starta upp igen, och det kan lätt ta mellan fyra och tio timmar innan golvvärmen värmt upp golvet igen. Då är det smart att ha temperaturstyrd reglering av t ex överfönster för att reglera värmen i rummet.
 • Om golvvärmen ligger under köksskåp, kommer en stor del av värmen att gå till spillo. Och då kan det vara svårt att få rummet tillräckligt varmt.

LÄS OCKSÅ: Radiatorn blir inte varm - så här löser du själv problemet

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Golvvärme