Gjuten golvvärme för halva priset

Om du vill ha golvvärme klarar du absolut av att fixa allt själv. Med effektiv isolering mot marken, och ett skydd mot gasformig radon, kan du gjuta ett golv med inlagda värmeslingor. Då är komforten i toppklass. Om du dessutom själv kan blanda betongen, kostar det bara hälften så mycket.

Intro

Det är ett stort projekt att kasta sig ut i att fixa golvvärme själv – men det finns möjlighet att spara mycket pengar om du gör det. Här får du en noggrann gör det själv-vägledning till hur du kan lägga vattenburen golvvärme.

Vi visar, steg för steg, hur du:

 • radonsäkrar på ett enkelt sätt
 • isolerar under golvvärmen och undviker köldbryggor
 • skär i polystyren
 • lägger golvvärme i slingor på armeringsnät
 • blandar betongen själv
 • gjuter golvet

Instruktion

01
Radonspärr på det lätta sättet 2 Steg

Vi lägger en skiva på ett plant och avjämnat skikt av sand. Det är en RadonSafety-skiva som har försetts med spår. Det smarta med en sådan konstruktion är att den gör det möjligt att installera radonsug, antingen direkt eller senare, om för höga koncentrationer av det radioaktiva, gasformiga ämnet radon uppmäts under huset. Alternativt ska en radonspärr läggas mellan isoleringen och det gjutna golvet.

1

Lägg ut skivorna på det avjämnade skiktet. Underlaget består av sand som har avjämnats så att det från början är helt plant. De stora skivorna med måttet 120 x 120 cm, läggs precis över varandra, så att spåren leder genom hela rummets längd och bredd.

2

Skär till skivorna med en varm-trådsskärare. Varmtrådsskäraren är blixtsnabb, mycket precis och skräpar inte ned så som t.ex. en fogsvans eller sticksåg gör. Varm-trådsskäraren kan hyras hos det professionella byggvaruhuset.

02
Isolering med förhöjd effektivitet 5 Steg

Isolering ska påföras under golvvärmen. Annars försvinner all värmen ned i marken. Tryckfasta polystyrenskivor är en lätt och praktisk lösning. Polystyrenskivorna är normalt vita. När de är grå, som här, beror det på att grafit har tillsatts. Detta ger enligt tillverkaren en förbättrad isoleringsförmåga på inte mindre än 20 procent. Du kan alltså spara en femtedel av isoleringstjockleken eller lägga samma skikt och få 20 procent högre isoleringsförmåga.

1

Lägg skivorna i förband. Se till att det aldrig ligger två skivor i en rak linje. Du ska vanligtvis skära av en skiva för att det ska gå jämnt upp. Det du skär bort börjar du med på nästa rad osv.

2

Skydd mot köldbryggor. Upp mot yttermuren ska du säkerställa att betongen som ska läggas på inte får direkt kontakt med muren. Det är effektivt att placera 20 mm flamingoskiva lodrätt ovanpå det första skiktet av polystyrenskivor.

3

Nästa skikt läggs ovanpå. Återigen lägger man i förband, men den här gången även i förhållande till skiktet under: Två lodräta skarvar får inte mötas, eftersom det då bildas en köldbrygga.

4

Täta små hål, sprickor och liknande med expanderande fogskum. Målet är att ytan ska vara helt tät. Var försiktig när du doserar skummet - det utvidgar sig.

5

Så ser uppbyggnaden ut. Först RadonSafety-skivan. Därefter 150 mm polystyren följt av 100 mm polystyren. Det ger en bra isolering

03
Golvvärme i slingor på armeringsnät 4 Steg

Det varma vattnet ska ledas ut i flexibla PEX-slangar under golvet. Vi gjuter in slangarna i ett betongskikt så att värmen fördelas jämnt i golvet. För att säkerställa att värmeslingorna hamnar inne i betongen ska slingorna lyftas upp från underlaget. Detta kan göras på många sätt. Här lägger vi armeringsnät (rionet) ovanpå avståndslister av metall som är 25 mm höga. Betongen omsluter armeringsnätet och värmeslingorna på alla sidor.

1

Avståndslisterna är 25 mm höga. De finns i olika fabrikat och material. Du kan även använda andra typer av avståndshållare.

2

Listerna läggs ut med 60 centimeters mellanrum över hela golvet. Ut mot väggarna håller de ett avstånd på 10 cm. Här längst ut i kanten ska det inte läggas golvvärmeslingor.

3

Armeringsnätet läggs ovanpå. Metallnätet är lätt att klippa eller skära till så att det passar. Det vilar bara ovanpå avståndslisterna.

4

Lägg ut värmeslingorna på nätet. Slingorna binds fast med ståltråd eller kabelstrips. De håller ett avstånd på 10 cm till väggarna (detta säkerställer du redan när du lägger avståndslisterna och armeringsnätet). Slingorna böjer sig så som visas och läggs ut på ett 30 centimeters avstånd. Då fördelas värmen jämnt över hela golvet. Anslut systemet själv eller anlita en auktoriserad VVS-montör.

04
Gjut golvet 9 Steg

Den förhållandevis lilla mängden betong kör vi in med skottkärra. Med lite tempo hinner man detta utan problem innan betongen torkar. När du kör och går på golvet ska du skydda golvvärmeslingorna. De håller för en viss belastning, men lägg en skiva över, så fördelar du vikten och skonar slingorna. Se till att du har en mätpunkt så att du kan försäkra dig om att golvet blir vågrätt.

1

Kör in betongen. En liten bunke närmast dörren ger avlastningsskivan något att ligga på, så att den inte trycker direkt mot slingorna.

2

Lägg ut en avlastningsskiva för att skona värmeslingorna. Ett stycke kryssfaner eller liknande är bra att använda för detta ändamål.

3

Mät höjden med laser. En cirkel- eller linjelaser kan skicka ut ett vågrätt streck som du kan mäta efter. På så sätt försäkrar du dig om att golvets höjd är densamma överallt. Börja med övergången till det angränsande golvet.

4

Mät också i hörnen så att du från början lägger någorlunda rätt mängd betong. Vi mäter här från samma laserstreck som tidigare.

5

Lägg ut vattenledningsrör (stigare). Rörens överkant passar precis med den höjd som du vill att golvet ska ha. In mot väggen får du hålla mursleven vågrätt och köra längs med det rör som ligger närmast.

6

Avjämna betongen med en rätskiva som vilar på rören. Ytan mellan de två rören avjämnas nu i rätt höjd.

7

Lyft upp rören försiktigt så snart en yta har avjämnats. Ju mindre hål röret efterlämnar desto lättare blir det sista arbetet.

8

Lappa igen hålen efter rören. Eftersom betongen har avjämnats på bägge sidor om hålet, kan du försiktigt rätta till den med mursleven.

9

Släta till betongen med två putsbrädor. Gör cirkelformade rörelser tills ytan är slät och fin. Rör dig baklänges mot dörren.

Material

 • 0-8 mm avjämningsgrus
 • 0-4 mm putsgrus
 • Cement
 • RadonSafety-skiva (Sundolitt)
 • Polystyrenskivor (Sundolitt)
 • 6 mm armeringsnät/rionet
 • 25 mm höga avståndslister
 • Golvvärmeslingor

SPECIALVERKTYG

 • Tvångsblandare
 • Varmtrådsskärare

Tidsförbrukning

En fin, lång helg.

Pris

Ca 1 200 kr per kvm.

Svårighetsgrad

Det är ett stort projekt att kasta sig ut i - men det finns möjlighet att spara mycket pengar om du gör det.

3D-modell

3D-modell

Golvvärme

Golvvärme med effektiv isolering mot marken och ett radonskydd.

Öppna 3D-modell

Video

TIPS: Undvik etsningsskador

Video

VERKTYG: Så här använder du cirkellasern

I den här videon lär du dig ställa in och använda cirkellasern. Den kan både ge en obruten lasermarkering 360 grader runt om och göra en knivskarp lasermarkering i en riktning. När du har koll på hur den ska användas, blir det lätt att markera exakta höjdmått på längre avstånd, t ex när du ska jämna till golv eller bygga terrass.

Video

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Golvvärme