Så här installerar du golvvärme under trägolv

Det gäller att isolera effektivt innan du installerar golvvärme under trägolvet. Annars sipprar den dyra värmen ner. Se hur du ska göra - ändå från grunden.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
3 dagar
Pris
600 kr/m2

Intro

Därför ska du ha trägolv med golvvärme

Golvvärme blir mer och mer populärt i nybyggda hus. Värmen är behaglig, och du slipper fula element i bostaden. Men ofta har den vattenburna golvvärmen lång reaktionstid när du skruvar upp eller ned temperaturen eftersom det tar lång tid att värma upp ett tungt betonggolv.

Lägger du istället värmeslangarna precis under själva golvbrädorna går uppvärmning och nedkylning mycket snabbare. Värmefördelningsplåtar ser till att värmen fördelas jämnt. Och eftersom de är av aluminium värms de upp mycket snabbare än betong.

Börja från botten

Innan du kan lägga värmen måste du försäkra dig om att värmen inte läcker ut ur huset på grund av dålig golvisolering. Så när du ändå ska ha upp golvbrädorna ska du börja med att isolera, och om nödvändigt rikta upp bjälklaget.

Ett trägolv med golvvärme kräver som sagt värmefördelningsplåtar. Värmen fördelar sig inte av sig själv i trägolvet. När plåtarna lagts ut ska du lägga ned värmeslangarna i plåtarnas spår, och då kan du lägga trägolvet ovanpå och koppla på värmen.

LÄS OCKSÅ: Lägg el-golvvärme själv

Därför fungerar golvvärme så bra

Fördelen med golvvärme är inte bara att du slipper fula element. Du kan även sänka uppvärmningskostnaden ganska ordentligt. Golvvärmen är nämligen där den behövs – nere vid golvet, där du och familjen håller till. Radiatorvärme måste först stiga upp till taket och cirkulera nedåt i rummet, och i den processen hinner den varma luften kylas ned. Det innebär att mycket värme går förlorad, och att du därför måste skruva upp elementen rejält. Golvvärmen under trägolvet behöver helt enkelt inte samma temperatur.

Så gör du

Om du vill ha golvvärme under trägolv eller golvvärme under plankgolv måste du vara uppmärksam på att själva golvet inte ska vara tjockare än 38 mm. Och du bör alltid rådfråga tillverkaren av det golv du lägger ovanpå värmeslangarna.

I denna guide får du en steg för steg-vägledning och en massa tips, så att du själv kan skaffa värme i trägolvet.

Instruktion

01
Ta bort golvet 3 Steg

Golvvärme trägolv: Börja med att ta bort socklarna 1

Börja med att ta bort socklarna. Använd kofot, men se upp så att du inte skadar väggen när du bryter. Har du tänkt måla väggarna, så gör det nu - innan du tar bort golvet.

Golvvärme trägolv: Du kan säkert återanvända brädorna 2

Du kan säkert återanvända brädorna senere i projektet som underlag för värmefördelningsplåtarna. Ta därför bort dem försiktigt så att du slipper köpa nya brädor.

Golvvärme trägolv: Ta bort kolstybb eller sågspån 3

Ta bort kolstybb eller sågspån som finns i bjälklaget i många äldre bostäder. Men om du ändå får plats för 95 mm isolering, kan du låta den gamla fyllningen ligga kvar. Skyffla annars bort den och bär bort den i spannar.

02
Plant underlag 5 Steg

När du har tagit bort de gamla golvbrädorna och ev. fyllning i bjälklaget, är det dags att skapa ett alldeles plant underlag. För att lyckas med detta behöver du markera ett par fixeringspunkter i rummets fyra hörn. Hur arbetet går till förklarar vi med teckningarna på vänster sida. Vi har valt att fästa 25 x 95 mm brädor på sidorna av bjälkarna. Vi börjar med endast en skruv i varje ände på brädan, och eftersom brädor sällan är helt raka fäster vi en lina på ovankant av brädan. Den används sedan att sikta efter när brädan fästs på mitten. Då mäter vi avståndet upp till baslinjen som ritats på väggen. Sedan dras brädan fast.

Golvvärme trägolv: Här har den första brädan fästs 1

Här har den första brädan fästs med en skruv och lim i båda ändar. En lina har sedan dragits från ände till ände på ovansidan av långsidan. Linan fästs med skruv och lyfts upp av små klossar.

Golvvärme trägolv: Med en exakt likadan kloss kollar du avståndet mellan brädan och linan 2

Med en exakt likadan kloss kollar du avståndet mellan brädan och linan. Det kan vara nödvändigt att pressa ner eller lyfta upp brädan. När klossen precis passar mellan lina och bräda, skruvas brädan fast med skruvar var 50:e cm

Golvvärme trägolv: Spänn tre tvärgående linor över rummet 3

Spänn tre tvärgående linor över rummet. Även nu använder du identiska klossar. Stryk lim på nästa bräda och håll den mot linan. När klossen precis rör linan, fäster du brädan med skruvar på sidan av bjälken.

Golvvärme trägolv: Du måste kanske såga urtag i brädorna 4

Du måste kanske såga urtag i brädorna om det finns rör eller andra hinder som ligger ovanför bjälkarna. Det ska du ha tagit hänsyn till när du markerar baslinjen. Lägg märke till den lilla klossen. Den ser till att brädan hamnar på rätt höjd.

Golvvärme trägolv: När alla brädor har skruvats fast 5

När alla brädor har skruvats fast på sidorna av bjälkarna, kan du lägga ut isoleringen. Se principen på teckningarna på vänster sida. Skär isoleringen så att den sitter en aning i spänn mellan brädorna.

03
Värmeplåtar 8 Steg

Golvvärme trägolv: När du har lagt isoleringen 1

När du har lagt isoleringen, ska de gamla golvbrädorna fästas och det blir med baksidan uppåt. Spåret mellan brädorna ska vara 3 cm och avståndet mellan spåren 30 cm. Då kan värmefördelningsplåtarna lätt fixeras.

Golvvärme trägolv: Räkna ut hur slangen ska dras 2

Räkna ut hur slangen ska dras och markera det med pilar. Se till att det finns en vändplats med en radie på minst 15 cm. Om du vill ha golvvärme ända ut till väggen ska brädorna sluta 3 cm från väggen och snedsågas som på bilden.

Golvvärme trägolv: Nu lägger du ut plåtarna på golvet 3

Nu lägger du ut plåtarna på golvet. De får inte överlappa varandra - då är det bättre att de läggs med lite avstånd från varandra. Där plåtarna kan delas är de perforerade och då behöver du inte använda plåtsax eller bågfil.

Golvvärme trägolv: Fixera plåtarna 4

Fixera plåtarna. Ta en kloss som är cirka 20 mm bred och knacka ner den lätt i spåret i plåten så att det trycks ner mellan brädorna. Fäst sedan en pappspik i bägge ändar av plåten. viktigt! Du får bara spika i den ena fliken så att plåten kan röra sig lite.

Golvvärme trägolv: Pex-röret är försett med ränder 5

Pex-röret är försett med ränder som är längsgående. På så sätt kan man snabbt se hur mycket man ev. vrider slangen när den rullas ut från rullen.

Golvvärme trägolv: Du kan lägga slingan på plats 6

Du kan lägga slingan på plats utan medhjälpare. Ta rullen i händerna och tryck försiktigt ner röret i spåren med fötterna i takt med att du matar fram.

Golvvärme trägolv: Så här vänder du slingan i änden på brädorna 7

Så här vänder du slingan i änden på brädorna. Röret läggs i en båge med en radie på 15 cm om du inte använder färdiga vändskivor. Det rör som ligger längs väggen är returdelen, som har dragits fram tillbaka till shunten.

Golvvärme trägolv: När du har lagt hela slingan 8

När du har lagt hela slingan, ska du helst ha kommit tillbaka till det ställe där du började, och du ska ha en bit slang över i bägge ändar så att du kan ansluta de två ändarna till shunten. Dammsug nu golvet noga innan trägolvet läggs.

04
Det nya golvet 5 Steg

Ovanpå värmefördelningsplåtarna ska du lägga ett stegljudsdämpande underlag av kraftig lumppapp eller helst av 2 mm tjock cellplast, s.k. foam. Undvik att använda korksmulepapp. Cellplasten inte bara dämpar stegljud, den fördelar också trycket jämt över hela golvet.

Trägolvet läggs som flytande golv, vilket innebär att alla brädorna hänger ihop men ingen av dem har fästs i underlaget. Då kan trägolvet röra sig i takt med att fuktighet och temperatur ändras.

Golvet kan bestå av brädor eller skivor. Lägger du spånskiva, kan du lägga matta, linoleum eller vinyl ovanpå.

Här har vi valt att lägga långa brädor, och de limmas i not och spont.

Golvvärme trägolv: De första brädorna pressas ihop 1

De första brädorna pressas ihop så att de bildar en rak linje i framkant. Här har vi satt ihop två rader brädor och limmat i alla skarvar, även i kortändarna. Tvingar håller ihop medan limmet torkar.

Golvvärme trägolv: När limmet har torkat 2

När limmet har torkat - det tar minst en timme - kan brädorna skjutas in mot väggen. Därefter ska väggens form överföras till brädorna. Det görs med en liten kloss och penna. Såga längs strecket med sticksåg.

Golvvärme trägolv: Håll ett avstånd på 10 mm mot väggen 3

Håll ett avstånd på 10 mm mot väggen och andra fasta föremål. Här använder vi plastkilar som hjälp. viktigt! Du får inte skruva fast tunga föremål på golvet för då kan golvet spricka när det rör sig ("arbetar").

Golvvärme trägolv: Brädorna ska limmas med parkettlim 4

Brädorna ska limmas med parkettlim enligt de anvisningar som golvvärmeleverantören ger. Stryk lim i noten och lägg en sträng på ovansidan av sponten. Knacka in brädan med hjälp av slagkloss tills lim pressas upp ur skarven.

Golvvärme trägolv: Det sista brädan kan inte knackas in från kortänden 5

Det sista brädan kan inte knackas in från kortänden. Skjut in brädan så gott du kan, och pressa sedan brädan på plats med en kofot. Skona väggen med en bit plywood. En annan lösning är att skaffa en slagkloss som proffs använder.

Material

• 25 x 95 mm furu till nivelleringsbrädor
• 95 mm mineralull
• Wirsbo pex-rör för golvvärmeslingor
• Wirsbo värmefördelningsplåtar, 28 x 115 cm
• 5 x 80 mm skruvar
• Pappspikar
• Trälim
• Parkettlim
• Kraftig golvpapp som dämpar stegljud
• Nylonlina

Specialverktyg

• Rotationslaser/slangvattenpass
• Ev. kap- och geringssåg
• Ev. sticksåg

Tidsförbrukning

2-3 dagar för ett rum på cirka 10 kvadratmeter.

Pris

Räkna med 500-600 kr per kvadratmeter exklusive en ev. ny golvbeläggning.

Svårighetsgrad

Du måste vara noga med att få ett plant underlag.

Ritning

Så här ser det ofta ut under brädorna

Vem vet vad som finns under golvbrädorna?

Här är en genomskärning av ett gammaldags bjälklag.

Golvbrädorna (B) har spikats fast på bjälkarna (A). På våningen nedanför avslutas bjälklaget med t.ex. puts (D) eller en brädbeklädnad. Mellanrummet kan vara fyllt med isolering, men ofta är det bara sågspån eller kolstybb (C). I en del äldre hus finns det dessutom en blindbotten, som har monterats i spår på sidan av bjälkarna.

Så här ser det ofta ut under brädorna

Du kan låta kolstybben (C) eller sågspånen ligga kvar, om du bara får plats för en isolering av 95 mm mineralull (F) eller mera. Bjälkarna nivelleras med reglar eller brädor (E), t.ex. 25 x 95 eller 28 x 70 mm, som fästs på sidorna. Ovanpå dessa spikar eller skruvar du fast de gamla golvbrädorna (G) med mellanrum, så att fördelningsplåtarna får plats. Är brädorna ojämna, får du köpa nya. Till sist läggs ny golvbeläggning (H) på golvpapp.

Video

TEKNIK: Golvbräda under dörrfoder

Med ett multiverktyg klaras kapningen av lätt

TEKNIK: Golvbräda - runt om rör

Med en kil blir skarven nästan osynlig

TIPS: Exakt anpassning av isolering

TIPS: Förskjut isoleringen

TIPS: Slipp märken från kofoten

Tips & Tricks

Värmen stiger - priset sjunker

Med vattenburen golvvärme kan dina uppvärmningskostnader bli mindre än om rummet värms upp av radiatorer. Temperaturen kan nämligen sänkas ett par grader utan att du märker det.

EN RADIATOR får värmen att stiga upp till taket, där den uppvärmda luften kyls ner och därför sjunker mot golvet. Det kan upplevas som drag eller att det är golvkallt.

GOLVVÄRME fördelar värmen över hela golvet, och därifrån stiger den mot taket. Resutatet är att fötterna har det varmt och gott, men det är behagligt svalare i huvudhöjd. Nackdelen med ett golvvärmesystem är att det är dyrt att reparera ev. skador på det.

Redaktionen rekommenderar: Hitta felen i golvvärmesystemet

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Golvvärme