4 alternativ: så här får du tunn golvvärme

Det är i dag möjligt att lägga golvvärme i så tunna skikt att de nästan inte påverkar golvets tjocklek. Värmen kan komma från både elkablar och vattenrör.

Om det är möjligt att göra ditt tolv endast 10 mm tjockare så kan du också få plats för ett golvvärmesystem. Har du ytterligare ett par millimeter att tillgodo så kan du välja mellan flera olika system, både elslingor och rör med vattenburen värme.

De allra enklaste elsystemen drivs med 12 eller 24 volt och de kan du få lägga själv, men så snart det är högre spänning ska en elektriker stå för jobbet. Du får däremot lägga vattenburen värme själv. De tunna kablarna och rören kräver att slingorna läggs tätt för att värmen ska spridas. Men de kan läggas i nästan alla golv.

4 sorters golvvärme på få millimeter:

  1. Värmekablar i täta slingor
  2. Gjut in slangen i golvspackelmassan
  3. Blixtsnabb lösning med självhäftande plast
  4. Fräs ner slangen i isolerande byggskivor

LÄS OCKSÅ: Installation av golvvärme under trägolv

1. Värmekablar i täta slingor

Även om rör för vattenburen värme i dag finns i extremt små dimensioner så kan man ändå klämma in elslingor med ännu mindre bygghöjd.

Golvet blirendast en futtig centimeter tjockare om du lägger elslingor i golvspackelmassan innan du avslutar med klinker eller trägolv. Det innebär att det endast är ett tunt skikt till att fördela värmen och eftersom det inte går så bra, måste man i stället lägga kablarna i täta slingor.

Även om du kan köpa billig el, så blir det dyrt att värma upp ett rum. Så därför läggs elslingor endast för att ge komfortvärme och som komplement till annan uppvärmning.

Den stora nackdelen med elslingor för uppvärmning är att vi gör-detsjälvare inte får lägga dem. Det är ett arbete för behörig elektriker.

Tunn golvvärme: Värmekablar i täta slingor

Mattan med värmekabel limmas direkt på golvet och täcks sedan med golvspackelmassa. Total bygghöjd: 10 mm.

2. Gjut in slangen i golvspackelmassan

Den 8 mm tjocka slangen i Thermotec Minifloor 8-systemet kn du gjuta in i den golvspackelmassa du lägger för att få ett plant golv innan du lägger t.ex. klinker.

Slangen spikas fast på golvspånskiva innan du fullspacklar. Då får du ett vattenvärmt klinkergolv med mycket låg vikt och en fenomenalt låg bygghöjd. Spackelmassan är så seg att det räcker att den är totalt 16 mm tjock för att bära. När du sedan lägger på fästmassa och klinker så fördelas värmen jämnt över hela golvet. Slingorna läggs 10 cm från varandra.

Detta system passar utmärkt i mindre rumsom komplement till radiatorvärme. På sommaren kan vattnet värmas med en inbyggd elpatron om du vill ha ett varmt golv.

Tunn golvvärme: Gjut in slangen i golvspackelmassan

Värmeslangen är endast 8 mm tjock och läggs i täta slingor, max 10 cm från varandra, innan golvet spacklas.

3. Blixtsnabb lösning med självhäftande plast

Några moderna vattenburna värmesystem klarar sig med ett minimum av utrymme och sparar dessutom tid. De knoppförsedda plastskivorna från Uponor med självhäftande baksida trycks fast på golvet och därefter pressas den 10 mm tjocka slangen ner mellan knopparna. När du sedan har täckt slangen med golvspackelmassa och arbetar ner massan mellan slangarna kan golvet lägggas efter ett par timmar. Den totala bygghöjden är 15 mm exkl. klinker.

Tunn golvvärme: Blixtsnabb lösning med självhäftande plast

De självhäftande plastskivorna klipps till och trycks fast. Därefter läggs slangen med 5, 10 eller 15 cm inbördes avstånd.

4. Fräs ner slangen i isolerande byggskivor

Du kan själv fräsa spår för en värmeslang eller ett värmerör i de kompakta byggskivorna från Wedi, som består av en fast kärna av isolerande skum som på utsidan armerats med ett tunt skikt cement och glasfiberväv. Med en notfräs i slangens bredd kan du lätt fräsa de spår som behövs, trycka ner slangen eller rören på plats och därefter lägga klinker.

Polystyrenskummet i byggskivorna fördelar inte värmen, tvärtom. Eftersom det inte heller ligger värmefördelningsplåtar av metall på golvet så krävs det en värmefördelande beläggning som fästmassa och klinker för att hela golvet ska bli varmt. Slangen måste läggs i täta slingor.

Tunn golvvärme: Fräs ner slangen i isolerande byggskivor

De finns många byggskivor med färdiga spår för värmeslangar. Men du kan själv fräsa spåren eller skapa dem med brädor.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Golvvärme