Byggbeskrivningar
Lätt
Svår
Före

Före

Du behöver inte ringa efter hantverkare om du vill riva upp ett gammalt trägolv för att lägga värmeslingor och isolering och avsluta med ny parkett. Nej, det är ett typiskt jobb för gör-det-självare, där du kan spara mycket pengar på både material och arbetslöner.

Här visar vi hur du kan spara en hel del pengar och hur du slipper släpa byggmaterial genom att återanvända det gamla golvet. I stället för att köpa golvskivor med frästa spår för värmeslingorna lägger du de gamla golvbrädorna på ett sådant sätt att slingorna kan fixeras mellan dem. De skulle ju annars slängas.

Normalt går det till så att när golvbrädorna har rivits ut, så ska de lastas på ett släp och köras till tippen. Därefter ska du släpa in de nya och dyra golvskivorna. Med vår teknik slipper du bär ut brädor, slipper köra iväg dem och slipper kånka in golv skivor. Golvbrädorna ska bara sågas av och läggas på plats.

Läs också: Gjut golv med golvvärme och slipp kalla fötter

När du ändå har rivit upp att golvbrädorna så vore det dumt att inte isolera bjälklaget ordentligt. Ligger det ovanför en krypgrund ska du också hindra kall luft att komma upp i bjälklaget och hindra varm fuktig luft att ta sig ner till krypgrunden.

Läs artikeln och kolla våra bilder innan du gör en skiss över var du vill lägga värmeslingorna – och brädorna.

Värme under trägolv

Det är tyvärr fortfarande många som tror att golvvärme innebär att man gjuter ner värmeslingor i betong. Det finns nämligen specialutvecklade system för trägolv och ett sådant är lättare att styra än de i betonggolv.

Värmen i trägolvet transporteras i plastslangar (pex-rör) som ligger direkt under trägolvet. Värmen blir jämnt fördelad över golvet tack vare värmefördel- ningsplåtar av aluminium. Plåtarna gör också att det inte bildas märken i trägolvet av värmen.

Värmeslangen läggs utan skarvar i slingor cirka 30 cm från varandra. Den 20 mm tjocka slangen ska vara godkänd för golvvärme. Det innebär bl.a. att den är försedd med en syrespärr som hindrar syre att tränga in till vattnet i röret. Syret kan annars orsaka rostbildning i stålrör och radiatorer på andra ställen i huset. Golvvärme anses mer fördelaktig än radiatorer eftersom man ofta kan hålla en något lägre temperatur i bostaden.