Billig gör-det-själv-golvvärme under trägolv

Ska du installera golvvärme under befintliga trägolv, kan du spara pengar genom att återanvända de gamla golvbrädorna som underlag för värmefördelningsplåtar och värmerör.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 vecka/20m2
Pris
600kr/m2

Intro

Du behöver inte ringa efter hantverkare om du vill riva upp ett gammalt trägolv för att lägga värmeslingor och isolering och avsluta med ny parkett. Nej, det är ett typiskt jobb för gör-det-självare, där du kan spara mycket pengar på både material och arbetslöner.

Här visar vi hur du kan spara en hel del pengar och hur du slipper släpa byggmaterial genom att återanvända det gamla golvet. I stället för att köpa golvskivor med frästa spår för värmeslingorna lägger du de gamla golvbrädorna på ett sådant sätt att slingorna kan fixeras mellan dem. De skulle ju annars slängas.

Normalt går det till så att när golvbrädorna har rivits ut, så ska de lastas på ett släp och köras till tippen. Därefter ska du släpa in de nya och dyra golvskivorna. Med vår teknik slipper du bär ut brädor, slipper köra iväg dem och slipper kånka in golv skivor. Golvbrädorna ska bara sågas av och läggas på plats.

Läs också: Gjut golv med golvvärme och slipp kalla fötter

När du ändå har rivit upp att golvbrädorna så vore det dumt att inte isolera bjälklaget ordentligt. Ligger det ovanför en krypgrund ska du också hindra kall luft att komma upp i bjälklaget och hindra varm fuktig luft att ta sig ner till krypgrunden.

Läs artikeln och kolla våra bilder innan du gör en skiss över var du vill lägga värmeslingorna – och brädorna.

Värme under trägolv

Det är tyvärr fortfarande många som tror att golvvärme innebär att man gjuter ner värmeslingor i betong. Det finns nämligen specialutvecklade system för trägolv och ett sådant är lättare att styra än de i betonggolv.

Värmen i trägolvet transporteras i plastslangar (pex-rör) som ligger direkt under trägolvet. Värmen blir jämnt fördelad över golvet tack vare värmefördel- ningsplåtar av aluminium. Plåtarna gör också att det inte bildas märken i trägolvet av värmen.

Värmeslangen läggs utan skarvar i slingor cirka 30 cm från varandra. Den 20 mm tjocka slangen ska vara godkänd för golvvärme. Det innebär bl.a. att den är försedd med en syrespärr som hindrar syre att tränga in till vattnet i röret. Syret kan annars orsaka rostbildning i stålrör och radiatorer på andra ställen i huset. Golvvärme anses mer fördelaktig än radiatorer eftersom man ofta kan hålla en något lägre temperatur i bostaden.

LÄS OCKSÅ: Lägg el-golvvärme själv

Instruktion

01
Förberedelser 6 Steg

Först ska du ta bort alla socklar och foderlister runt karmarna. Därefter ska du bryta upp golvbrädorna. Eftersom de ska återanvändas gäller det att vara försiktig så att de inte skadas.

Det har däremot ingen betydelse om not och spont skadas för de ska ju inte sättas ihop på samma sätt igen.

Spikarna kan dras ut med spikutdragare, t.ex. Hultafors Atle, eller genom att slå igenom dem med spikdrivare.

Förr var det vanligt att man som brandisolering använde lera eller kolstybb i bjälklaget. Sådana fyllnadsmaterial ska förstås tas bort från bjälklaget för att du ska kunna isolera det.

1

Börja med att ta bort socklarna, men gör det på ett sådant sätt att väggarna inte skadas. Om spikarna har rostat fast i tegelväggen så ger de ordentligt hårt motstånd.

2

Det kan avra knepigt att få en öppning i golvet. Borra hål i en av brädorna och såga sedan av den med sticksåg. Går borren ner i en regel provar du en bit därifrån.

TIPS: Du kan även använda en sänksåg.

3

Förr i tiden la man ofta golvet innan väggarna putsades. Det kan därför bli nödvändigt att såga längs med väggen för att kunna bryta loss brädorna.

4

Knacka ner spikarna genom brädorna med en spikdrivare så blir det lättare att få loss brädorna.

5

Därefter bryts brädorna upp från ena änden av rummet. Dra upp spikarna ur reglar och bjälkar och ta sedan bort den gamla isoleringen.

6

När isoleringen har tagits bort blir det lättare att komma åt glespanelen som isoleringen ligger på. Dra ut spikarna och lägg brädorna åt sidan. Ta bort spikar, lister och annat från reglar och bjälkar.

02
”Nytt” undergolv 4 Steg

För att utnyttja värmen på bästa tänkbara sätt är det viktigt att isolera golvet. Ta därför bort all gammal isolering. Kolla om det är nödvändigt att palla upp bjälkar eller reglar. Fäst därefter några av de gamla brädorna i glespanelen under bjälkarna som stöd för isoleringen. Du kan ev. också använda några överskottsbrädor från golvet.

Lägg sedan vindpapp och fäst den på sidan av bjälkarna med häftklammer. Längs väggarna kan du använda fogskum eller monteringslim.

Golvet som ska styra värmeslangen gör du av de gamla golvbrädorna som kapas snett i ena änden.

Lägg på så mycket isolering som möjligt och se till att den sluter tätt mot bjälkarna.

1

Skruva fast brädor som glespanel under bjälkarna. Sätt dem på max var 40:e cm och dra i 5 x 80 mm skruvar snett uppifrån och ner genom brädorna. Låt dem sticka ut på båda sidorna av bjälkarna.

2

Rulla ut vindpapp och fäst den på insidan av bjälkarna och på glespanelen. Du får inte använda underlagspapp eller annan tät papp för då kan du få fuktskador.

3

När du har fyllt upp mellan bjälkarna med isolering fästs de gamla golvbrädorna. Lägg dem med baksidan upp och sörj för ett 3 cm mellanrum på var 30:e cm. Då skapar du plats för värmeslangen.

4

Bestäm hur slangen ska ligga och markera med pilar på golvet. Håll 3 cm mellan brädorna och en väggen för frammatning. Se också till att det är plats att vända slangen.

03
Dra värmeslang 4 Steg

Innan du rullar ut värmeslangen ska du lägga värmefördelningsplåtarna. De tunna aluminiumplåtarna läggs med spåren i de mellanrum du har skapat.

När du sedan lägger slangen är det en fördel om du har en medhjälpare. Det är nämligen rätt tungt och ganska besvärligt att hantera en rulle med kanske 50 meter slang eller mera. Med en medhjälpare blir det också lättare att pressa ner slangen i spåren i plåtarna.

Slangen får inte vridas när den läggs. Ett färgat streck på slangen visar om den läggs rakt eller vrids.

Pex-rör ska inte skarvas och därför kan rullen bli ganska stor. Ju större den är, desto mer ohanterlig är den. Slangen ska dessutom pressas ner i spåren. Det är klart en fördel att ha en medhjälpare till detta.

1

Lägg värmefördelningsplåtarna på golvet och håll lite avstånd mellan dem så att de inte överlappar varandra. Lägg dem så att det finns plats att vända slangen längs väggarna.

2

På undersidan av plåtarna finns två spår där de kan brytas av i tre olika längder. Det gör det möjligt för dig att kombinera plåtarna till önskad längd.

3

Pressa ner en 20 mm tvock brädstump i skarven mellan två plåtar för att få spåren på rak linje. Fäst plåtarna med pappspikar på ena sidan. Du får endast spika ena sidan så att golvet kan arbeta under plåtarna.

4

Den ena änden av slangen läggs längs väggen. Slangen dras från shunten längs väggen till den andra änden av rummet och därifrån längs den i slingor tillbaka till shunten.

04
Det nya trägolvet 5 Steg

Innan du lägger det nya golvet ska du lägga en ångspärr, så att fuktig luft inte tränger ner i isoleringen, för det kan leda till fuktskador. Dammsug rummet noga innan du lägger folien. Känn också efter att det inte finns vassa kanter, spikar eller annat som kan skada folien.

Det nya golvet läggs som flytande golv. Det innebär att det läggs som en stor sammanhängande yta som inte fästs på reglar och bjälkar. Den ”flyter” ovanpå ångspärren. Börja med att lägga en kraftig skumplast eller gummimatta som håller fast brädorna, fördelar trycket och är stegljudsdämpande.

1

Rulla ut ångspärrsfolie på golvet med minst 20 cm överlappning av våderna. Använd endast äkta ångspärrsfolie.

2

Tejpa alla skarvar noga med ångspärrstejp. Du ska inte bara tejpa 2 skarvarna längs våderna utan också upp mot väggarna.

3

Rulla ut ett stegljudsdämpande underlag tvärs över våderna med ångspärrsfolie. Underlaget får inte läggs med överlappning för då blir golvet ojämnt, så håll 5 mm mellan våderna.

4

Om du lägger klickgolv ska brädorna läggas från vänster mot höger för annars kan kortändarna inte klickas ihop. Förskjut skarvarna minst 50 cm så att de inte ligger efter varandra.

5

Knacka in varje bräda med ett par lätta slag med slagkloss emellan tills brädan sluter tätt mot den föregående och den kan pressas ner utan motstånd.

Material

• Mineralull, 45 mm
• Mineralull, 70 mm
• Vindpapp
• Ångspärrsfolie, 0,2 mm
• Ångspärrstejp
• Stegljudsdämpande underlag
• Häftklammer och fogskum
• Pex-rör till värmeslingor
• Värmefördelningsplåtar
• 5 x 80 mm skruvar
• Pappspikar
• Golvbeläggning

Tidsförbrukning

Räkna med att ett rum på cirka 20 m2 tar en vecka.

Pris

500-600 kr/m2 exkl. kostnad för golvbeläggning. Med spårade skivor ökar priset med 200-400 kr/m2.

Svårighetsgrad

Om du börjar med att göra en utförlig skiss så blir det lätt att beställa det material som behövs till arbetet.

Video

TEKNIK: Klickgolv - läggning i förband

Med förskjutna skarvar blir golvet starkt och stabilt

Video

TEKNIK: Klickgolv - den sista raden

Med ett slagjärn är det lätt att få brädorna på plats

Video

TEKNIK: Golvbräda under dörrfoder

Med ett multiverktyg klaras kapningen av lätt

Video

TEKNIK: Golvbräda - runt om rör

Med en kil blir skarven nästan osynlig

Video

TIPS: Exakt anpassning av isolering

Video

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Golvvärme