24 experttips om golvvärme

Att installera golvvärme är ett stort arbete. Här får du 24 experttips så att du når hela vägen när du arbetar med golvvärmeskivor och golvvärmerör.

Här får du hjälp med både arbetet och alla svar på de funderingar du har om golvvärme. Med tips och goda råd gör vi det lättare för dig att välja mellan elektrisk och vattenburen golvvärme som skiljer sig åt på mer än ett sätt.

Det mesta av arbetet kan du göra själv, och därmed kan du spara mycket pengar på installationen. Valet är ditt.

LÄS OCKSÅ: Lägg el-golvvärme själv

1. Låg bygghöjd med trägolv

Du kan få ner värmeslangen i nivå med reglarna när du lägger värme i trägolv. Först ska du lägga isolering (A) mellan reglarna (C), men inte mer än att du får plats med bärläkt (D) på var 15:e cm, glest lagda brädor (E) och värmefördelningsplåtar (F). Avsluta med isolering (B) mellan bärläkten.

Brädorna (E) skruvas fast på bärläkten, och ovanpå brädorna läggs de tunna plåtarna (F) som värmeslangen (G) sedan ska tryckas ner i.

Nu ligger slangen stadigt men fri från reglarna. Av arbetet återstår att lägga golvpapp (H) och att fästa golvbrädorna (J) i golvreglarna.

2. Fäst slangen på armeringsnätet

Maskorna i armeringsnätet har ett bra avstånd för att fästa värmeslangen. Det gör du på varannan rad, som sitter 20 cm från varandra. Tryck ner nätet mot isoleringen så ligger det stadigt.

3. Isolera alla genomföringar

Om du vill ha golvvärme i flera golv eller kanske på en hel våning, så kommer slangarna till några rum att passera andra rum. Där bör du isolera dem ända fram till målet.

Om du glömmer det blir det svårare att styra värmefördelningen. Några rum kommer att bli för varma (där det finns flera slangar), och andra rum får inte tillräcklig värme (de som ligger sist i värmeslingan).

4. Pumpa ut värmen

För att värmen ska spridas till hela golvet måste vattnet hela tiden cirkulera i röret. För att styra detta ber du rörmokaren montera en pump och en shunt mellan värmekällan och golvet.

Det mycket varma vattnet från värmekällan leds i ett rör (1) till en termostatventil (2), som i sin tur är kopplad till en värmeavkännare. Om det börjar bli kallt i rummet öppnar termostaten och en del av det mycket varma vattnet släpps fram till cirkulationspumpen (3) som sänder ut vattnet i ett rör (4). Det släpps inte ut mer vatten från ventilen till pumpen än att vattnet i rören blir ljummet.

5. Lägre temperatur och kostnad

I hus med golvvärme kan termostaterna sättas ett par grader lägre än om de som sitter på radiatorer utan att det känns kallt i bostaden. För varje grad temperaturen sjunker minskas uppvärmningskostnaden 5-6 procent. Det beror på att du registrerar värmen med dina fötter.

Värms rummet upp av en radiator stiger den varma luften uppåt och lägger sig under taket. När den kylts ner sjunker den och glider över golvet mot radiatorn. Det uppfattar du som drag. Värms rummet upp av golvvärme blir allt över golvet varmare. Dina fötter blir varma och kroppen ljummen medan du håller huvudet kallt.

6. Du kan ibland behålla bjälklagsfyllningen

Som bjälklagsfyllning använde man förr i tiden ofta grus, makadam, kolstybb och liknande restprodukter - ja, till och med slagg. Om du är säker på att fyllningen består av grus eller lera kan du låta den ligga kvar när du lägger golvvärme. Är det slagg eller liknande bör du kontakta kommunens miljöförvaltning.

FÖRE: Golvbrädorna (A) har spikats på bjälkarna (B). Innertaket är putsat på nät och glespanel (C). Fyllningen (D) är isolering.

EFTER: Fyllningen (D) kan ligga kvar om du får plats för minst 100 mm mineralull (E). Bjälkarna rätas upp med 25 x 100 mm bräd (F) som skruvas på sidorna. Ovanpå brädorna fäster du en glespanel (G) där mellanrummen ska vara så stora att du kan lägga värmeslangen i dem. Ta också hänsyn till ev. värmefördelningsplåt. Till sist avslutar du med en ny golvbeläggning (H) med tillhörande stegljudsdämpande skikt.

7. Använd det gamla golvet

Du behöver inte kassera det gamla brädgolvet om du lägger ett helt nytt i samband med att du lägger in golvvärme. För att få in isolering under värmerören och minska bygghöjden tas golvet bort, men brädorna används som glespanel med värmefördelningsplåtar och slangar.

De gamla brädorna läggs med 3 cm avstånd och så att slangarna kan läggas i slingor med 30 cm mellanrum. Då passar också plåtarna.

8. Slangvändning på tre sätt

När du lägger värmeslangar och fördelningsplåtar på glest lagda brädor kan du vända slangen vid en vägg på flera sätt. Du kan t.ex. korta av två brädor 15 cm från väggen (A) eller föra ner slangen under brädorna (B). Vid köksskåp etc. ska slangen vända en bit framför skåpet (C).

Golvvärme rör: A
Golvvärme rör: B
Golvvärme rör: C

9. Vik ut värmen

Du slipper kånka på stora skivor och kan minska bygghöjden om du använder dig av de amerikanska skivorna Primo Heat. Skivorna sitter ihop som ett dragspel och är gjorda för 12 mm slangar, och alla skikt gör att du kan nöja dig med ett 14 mm golv ovanpå. Total bygghöjd blir då 29 mm. Från www.primoproducts.eu

10. Slanglangning

Det är bäst att vara två när värmeslangen ska tryckas ner och fördelas i fördelningsplåtarna, men på ett trägolv kan du langa ut slangen ensam. Bär hela rullen och släpp ut lite slang i sänder medan du försiktigt trampar ner den i spåren. Se upp så att slangen inte vrids, för då får du problem.

När du gjuter ner slangen i betong är det svårt att vara ensam. Då är det bäst att vara tre. En håller rullen, en styr slangen på plats och den tredje fäster den.

11. Köp blandad betong

Du kan spara både tid och pengar på att gjuta med färdigblandad betong. Du slipper att räkna ut hur mycket cement, sand och singel som ska blandas, du behöver inte hyra en blandare och det blir inte nödvändigt att ringa alla kompisarna för att be om hjälp. Och du skonar gräsmattan.

Färdigblandad betong levereras direkt till dörren med betongbil och du kan få betongen pumpad in på tomten upp till 30-40 meter från gatan.

12. Slangar på band

Ett säkert sätt att få slangarna jämnt fördelade är att använda monteringsband av plast. Sådana säljs av bl.a. Uponor. De är 60 cm långa och kan klickas ihop. På ovansidan sitter klämmor för slangarna. På undersidan finns tänder som trycks ner i isoleringen. Innan du gjuter kan du lägga armeringsnät över rören. Banden kan även användas på betong. Då fästs de med skruvar och pluggar.

13. Langa betong

Om du beslutar dig för att själv blanda betongen, behöver du inte dra på dig ryggskott av att kärra betong. För cirka 300 kr per dygn kan du hyra ett transportband, som kan flytta både torra och fuktiga material.

14. Bryt plåten

Värmefördelningsplåtar är försedda med tunna spår som gör att du kan bryta av dem utan verktyg. De ska hellre ligga med lite avstånd än överlappa. De sprider värmen effektivt trots att de är tunna, eftersom aluminium leder värme så bra.

15. Golvvärme på gjutplåtar

Slangarna kan monteras direkt på så kallade gjutplåtar (som gör det möjligt att gjuta på träbjälklag).

Till det behöver du specialklämmor (clips) som knackas ner igenom plåten. Börja med att markera på plåtarna hur slangen ska ligga och förborra sedan för klämmorna. Hålen borras med 6 mm borr på cirka var 30:e cm.

Klämmorna kan användas till både 16 och 20 mm slangar, vilket gör att man måste pressa ner den tjockare slangen. Klämmorna har räfflade skaft och sitter säkert när de har slagits ner.

Det är en fördel att vara två om jobbet. En kan hålla slangen och styra den medan den andre fäster slangen i klämmorna.

16. Gör en kalkyl över kostnaden

Fjärrvärme är billigare än el, men om du värmer villan med olja, så är elektrisk golvvärme den lösning du bör välja. Men det finns andra faktorer - utöver den ekonomiska - som kan påverka valet.

Uppvärmning eller komplement? Ska du värma hela rummet med golvvärme eller vill du bara komplettera befintligt värmesystem?

Renovering eller nybygge? Vid renovering kan det vara svårt att få plats för värmeslangar, eftersom de kräver en bygghöjd på minst 30 mm. Och ska det göras korrekt, ska värmeslangarna gjutas in i 50-100 mm betong. Elektrisk golvvärme behöver inte mer än cirka 10 mm bygghöjd.

Hela året eller bara på vintern? Den elektriska golvvärmen kan stängas av och sättas på när du vill. Vattenburen golvvärme kräver att systemet är i drift hela året - såvida du inte kan isolera kretsen till ett rum och stänga av cirkulationen där.

Tänk framåt! Hur kommer energiförsörjningen i det område du bor i att se ut om 5 eller 10 år? Har kommunen en plan för att ansluta villorna i kvarteret till fjärrvärmecentralen?

ELEKTRISK GOLVVÄRME

Innebär att en sladd avger värme, precis som trådarna i en brödrost fast med mindre värmeutveckling. Sladden ska läggas i täta slingor och det räcker att den packas in i ett 10 mm spackelskikt. Sladden sitter ofta på nät.

FÖRDELAR: Enkel installation • Billig i inköp • Kräver nästan ingen bygghöjd • Termostat sätts utanför rummet.

NACKDELAR: Elektriker ska lägga slingorna.

VATTENBUREN GOLVVÄRME

Kommer från en slang där det cirkulerar varmt vatten. Slangen ansluts till centralvärmesystem eller fjärrvärme.

FÖRDELAR: Billig i drift • Ingen risk för KORTSLUTNING • Inga kalla zoner • Värmen fördelas snabbt.

NACKDELAR: Stor bygghöjd • Dyr i inköp • Kräver rumstermostat • Fungerar endast när hela systemet är i drift.

17. Nätet ska kollas innan det läggs

I dag, när allt fler handlar via Internet, kan det vara svårt att avgöra kvaliteten på produkten. Om du har köpt elektrisk golvvärme på nätet, ska du göra elektrikern uppmärksam på detta, och be honom kontrollera att nätet fungerar som det ska. Var sedan uppmärksam på att du inte får lägga nät själv utan att du har ett avtal med elektrikern.

18. Snabb läggning med nät

Grundregeln för elektrisk golvvärme är att endast behörig elektriker eller person utsedd av denne har lov att utföra installationen. Det innebär att det är förbjudet område för dig som gör-det-självare.

Men, som det ofta står i läggningsanvisningar för elnät, så kan du - efter uttryckligt avtal och i samarbete med elektrikern - lägga nätet. Det ska täcka hela golvet bortsett från under skåp och toalettstol.

19. Lägg klinker på nätet

I våtrum är det nödvändigt att skydda elnätet under tätskiktet, men det behövs inte i t.ex. en hall. Det innebär att du kan lägga klinker direkt ovanpå elnätet. Lägg på ett tjockt skikt kakelfix och dra ut det så att det täcker helt. Tryck sedan ner klinkern i fixet. På så sätt slipper du gjuta och bygghöjden kan minskas.

20. Värme från en sladd

Ett kallt klinkergolv kan göras varmt och behagligt med en värmekabel som är transformerad ner till svagspänning, 12-48 volt. En sådan får du lägga själv och kabeln limmas fast på klinkern innan den täcks med självnivellerande spackelmassa. Till slut läggs nya klinker. Tätskikt behövs inte om du väljer ett system från Golvvärmebutiken.

21. Varmt lim till ett varmt golv

Det har blivit vanligt att limma fast både värmekablar och nät med smältlim och det gör även många elektriker. Om du lägger lågspänningskabel och limmar den, ska du vara försiktig så att spetsen på limpistolen inte kommer åt kabeln, för då kan isoleringen smälta.

22. Lägg pussel

Gör en skalenlig ritning över de rum där du vill lägga elnät. Klipp sedan pappersremsor motsva-rand de nät du har tänkt köpa. Pussla ut bitarna så ser du hur många nät som behövs och var de ska ligga.

23. Kablar på nät

Elektrisk golvvärme kommer från kablar som antingen läggs som de är eller läggs som nät.

Oavsett vad du väljer, ska du köpa ett komplett system med avkännare, termostat och andra tillbehör.

24. Elvärme på nät eller inbakad i folie

Det går snabbt att rulla ut elkablar på nät, trots att nätet ska läggas i golvspackelmassa. Om du inte har så mycket utrymme på höjden, finns det en specialvariant som är endast 0,2 mm tjock! Det är en folie, där kablarna är inbakade. Många känner igen lösningen från husbilar och husvagnar, men systemet kan med fördel användas även i bostaden. Men då talar vi om komfortvärme - inte uppvärmning av stora rum. Folie på 0,2 mm finns med 48 V spänning och folie för 250 V spänning som är 0,3 mm tjock. Säljs av t.ex. Alleco.

Redaktionen rekommenderar: Hitta felen i golvvärmesystemet

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Golvvärme