Elektrisk golvvärme - så här gör du

För elektrisk golvvärme krävs bara att du kan höja golvet 10 mm. Här kan du se hur du rullar ut värmenäten och spacklar ovanpå på självnivellerande golvspackel.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
3 dagar
Pris
1.000 kr/m2

Det tunna värmekabelnätet och den självnivellerande spackelmassan gör golvet 10 mm tjockare. Men det räcker för att golvet ska bli varmt.

Intro

Det är absolut ingen situation man vill hamna i: hela köket har totalrenoverats, nytt golv har lagts och sedan upptäcker man att man fryser fötterna av sig när man går på köksgolvet. Men problemet är inte värre än att det kan lösas, och vi visar här hur man först river bort den nylagda linoleummattan, lägger golvvärmekablar på nät lågspänning, högst 50 volt! täcker alltsammans med självnivellerande golvspackelmassa och till sist lägger ny linoleummatta.

Den nya golvet bygger 15 mm, men eftersom vi först tog bort den gamla mattan, har vi höjt golvet endast 10 mm totalt. Och det påverkar inte dörrar eller trösklar.

Instruktion

01
Gammal beläggning 4 Steg

Först ska den gamla golvbeläggningen tas bort (här handlar det om en relativt nylagd linoleummatta) tillsammans med socklar. Att golvbeläggningen ska bort beror inte enbart på att vi vill ha ett starkt underlag, utan främst för att vi vill undvika att höja golvet. För även om varken nätet med kablarna eller golvspackelmassan är tjocka, så blir höjden på det nya golvet 15 mm - inklusive det nya klickgolvet av linoleum.

Ju mindre vi höjer golvet, desto mindre är risken att vi får problem med dörrar, sockellådor och trösklar. För att inte få problem med läggning runt dörrfoder, är det bäst att ta bort fodren medan du gör golvet klart.

1

Den gamla linoleummattan skärs i remsor på 20-30 cm. Det krävs flera drag med hobbykniven för att komma igenom den sega mattan. För att kniven inte ska slinta iväg för vi den längs ett långt vattenpass av aluminium.

2

Linoleumremsorna dras bort från ena änden och i takt med att remsan lossnar från golvet rullas den ihop. Tips: Om man drar remsorna i en vinkel på 80-90 grader mot golvet minskas risken för att de ska brytas av.

3

Med en bred spackel kan vi skära loss mattan från underlaget. På så sätt går det att dra upp mattan med ena handen, medan den andra handen styr spackeln när den skär loss mattan.

4

De sista resterna av lim tas bort från golvet tillsammans med rester av beläggningen. Det går relativt lätt med en stor slipbräda och grovt slippapper. Där limmet sitter extra hårt kan man ev. använda slipmaskin med grovt slippapper.

02
Klart för nätet 5 Steg

Allra först ska du ha besök av en elektriker för att konstatera var transformatorn och jordfelsbrytaren ska sitta. Därefter gäller det att hitta en bra plats för termostaten, så att du lätt kan justera temperaturen om så behövs.

Beroende på vilket system du har valt ska du installera en avkännare för termostaten. Det är dock inte alla system som har en sådan. Nästan alla starkströmssystem har det, men ett sådant får du inte lägga själv.

Innan nätet kan läggas måste golvet primas för att den självhäftande undersidan av nätet ska fastna. Tack vare primern fastnar golvspackelmassan också lätt på betongunderlaget.

1

För avkännaren skärs två parallella spår i betongen med vinkelslip som försetts med diamant-kapskiva. Följ anvisningarna för det valda systemet eller de som elektrikern ger dig.

2

Betongen mellan spåren huggs bort med hammare och mejsel. Spåret ska vara så djupt att röret för avkännaren kommer helt ner under betongytan.

3

När spåret är klart dammsuger vi noga så att vi slipper damm och betongrester. Efter städning är det dags att stryka golvet med en betongprimer.

4

Hela golvet och spåret stryks med primer som ska passa ihop med den valda golvspackelmassan. Fråga i affären vilka produkter som passar ihop. Fördela primern på underlaget med kalkborste eller en bred pensel.

5

Röret limmas fast i spåret när primern har torkat. Arbetet går snabbt med vanlig limpistol. Tips: För att det inte ska komma in spackelmassa i änden av röret, så proppas den igen med en klick lim.

03
Nätet läggs 5 Steg

Det system som läggs på bilderna består av en tunn värmekabel som sitter fast på ett smidigt nät med självhäftande baksida. Men även om nätet kan klistra fast, så bör du komplettera monteringen med ett par limklickar, så att nätet inte flyter upp i den våta spackelmassan.

Det är viktigt att storleken på nätet motsvarar den yta som ska värmas upp (och täckas). Det är bättre att välja ett för litet nät än ett för stort. Anledningen är att du inte får klippa av kabeln och det innebär att hela kabeln ska läggas ut och den får inte läggas med överlappning. Detta resulterar i så fall i kortslutning. Nät finns i storlekar från 0,5 m2.

1

Innan du rullar ut nätet på golvet måste du kontrollera att det inte finns brott på kabeln. Tips: Be elektrikern göra ett test av hela nätet medan han ändå sätter upp termostat och jordfelsbrytare.

Anslutning till elnätet ska utföras av behörig elektriker.

2

Rulla ut nätet med kabeln på ovansidan. Börja i närheten av termostaten, så att sladdarna räcker fram när de sedan ska anslutas till termostaten.

3

Skär upp nätet om du måste rulla åt ett annat håll. Skär försiktigt mitt emellan kablarna med vass hobbykniv. ViKTiGT! Var försiktig så att du inte skadar kabeln med kniven.

4

När du har skurit nätet, kan du vända rullen försiktigt och fortsätta åt andra hållet. Våderna ska ligga parallellt med varandra men utan överlappning.

5

Limma fast kabeln och nätkanterna på underlaget, så att de inte lyfts eller förskjuts när du fördelar golvspackelmassan. Det lättaste är att fästa ett par limklickar här och där.

04
Spackling 3 Steg

1

Blanda den cementbaserade spackelmassan enligt anvisning på förpackningen. Tips: Blanda med omrörare i borrmaskinen. Då får du en jämn konsistens utan klumpar.

2

Låt spackelmassan sätta sig några minuter, blanda igenom den en gång till och häll till sist ut den på golvet. Du ska inte hälla ut allt på en gång. Börja i ett hörn längst bort från dörren till rummet och täck upp till 2 m2 i sänder.

3

Bjälp spackelmassan att flyta ut. Även om den är självnivellerande så bör du dra ut den med spackelspade eller tandspackel. Lägg på så mycket att nätet med kabeln täcks fullständigt, men lägg inte på så mycket att nätet ”drunknar”.

05
Klicka fast golvet 10 Steg

När golvspackelmassan har härdat (det tar minst ett dygn), kan du lägga den golvbeläggning du vill ha. Men undersök först att den tål golvvärmen.

Normalt läggs linoleum i form av små kvadrater eller också som matta, som svetsas ihop. Det kräver både experter och kunnande - och pengar till firman som lägger det. Du kan själv lägga linoleum om du väljer en ny variant, klickgolv. Bitarna är 30 x 90 cm, läggs en rad i sänder och klickas ihop. De finns i ett stort antal kulörer och kan läggas som enfärgat eller mönstrat golv. Skarvara är så täta att de inte syns.

1

Mät golvet noga innan du lägger den första raden. Dels för att se om rummet är vinkelrätt, dels för att räkna ut att den sista raden inte blir för smal.

2

Lägg golvet från en sida och vänd noten framåt. Här börjar vi med korta rader under spisen. Lägg märke till avståndsbrickorna, som ser till att vi håller 10 mm avstånd mot väggar och skåp.

3

Mät upp för en rad i sänder. Glöm inte att hålla 10 mm avstånd till alla hinder. Plattorna sågas lätt med sticksåg. Tips: Såga plattorna från baksidan så är det ingen risk att de trasas sönder.

4

Börja med att klicka ihop en rad plattor med varandra, kortände mot kortände. Tips: Förskjut kortändeskarvarna så låser sig de olika raderna bättre på golvet.

5

När du har klickat ihop kortändarna lyfts hela raden och tippas ner i noten på föregående rad. Se till att sponten pressas ner ordentligt i noten innan du trycker ner raden mot golvet.

6

Knacka ihop raderna försiktigt tills du inte längre ser skarven. Tips: Gör en slagkloss av en bit av en platta och slå på den, så att du inte skadar noten på den sist lagda raden.

7

Skjut in golvet under foderlisterna runt dörren. Om du inte har tagit bort listerna sågar du av dem på plats med handsåg eller helst en Feincutter eller liknande maskin. Lägg en platta under sågen så sågar du på rätt höjd.

8

Plattan kan inte tippas på plats om den dessutom ska skjutas in under en foderlist. Plattan ska därför först in under foderlisten och sedan får du skära bort en del av noten. Nästa rad läggs på plats i en sträng lim.

Skär bort en del av noten med vass hobbykniv och häll lim i skarven.

9

Den sista raden mot väggen kan inte knackas på plats med hammare och slagkloss. Försök i stället att pressa raden på plats med hjälp av en kofot eller ett litet brytjärn.

10

Avsluta läggningen med att sätta upp socklar eller små kvartsstavar eller trekantlister, som täcker springan på 10 mm mellan beläggningen och väggen. Fäst i väggen och inte i golvet som ska kunna arbeta.

Material

Till 8,5 m2 golv:
• 8 m2 värmekabel på nät, max 48 volt
• 70 kg golvspackelmassa
• 2,5 lit primer för betongunderlag
• 8,5 m2 Marmoleum Click (Forbo)
• 15 m kvartsstav eller trekantlister

Specialverktyg
• Vinkelslip med diamantskiva
• Borrmaskin med blandare
• Ett par olika spacklar

Golvvärme:
Det finns flera leverantörer av lågvoltssystem, bl.a. www.floorheating.se

Tidsförbrukning

Räkna med att arbetet tar 2-3 dagar i ett normalstort rum eller kök. Lägg till tid för härdning av spackelmassan, minst ett dygn.

Pris

Totalt cirka 1.000 kr/m2

Svårighetsgrad

Det är lätt att lägga nätet med kablarna. Om du bara är noggrann vid fördelning av spackelmassan, så blir det också lätt att lägga golv ovanpå den plana ytan.

Ritning

Så här ser det varma golvet ut

Värmekabeln (A) på det självhäftande nätet läggs på det stabila, rena och torra underlaget (här betong). Kablarna täcks av självnivellerande golvspackelmassa (B). Ovanpå läggs ett klickgolv (C) av linoleum med stegljudsdämpande underlag.

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner tidningsartikeln nu

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Golvvärme