Det allra viktigaste – utöver själva kontrollen – är att rensa eller tvätta takytor, täckprofiler, vinkelrännor, hängrännor och stuprör så att kvistar, grenar, löv, mossa och alger försvinner. All smuts och rester av växter suger till sig regnvatten och hindrar snön att glida av. När fukten blir kvar på taket letar den sig snabbt in via sprickor.

När du har fått tak och andra delar rena är det dags för en ordentlig koll av taket. Om någon tegelpanna saknas eller om det finns sprickor i några syns detta ofta från marken liksom större skador på vinkelrännor och hängrännor.

Mindre skador kan ibland upptäckas om du använder en riktigt stark kikare. Men det är trots allt bäst att klättra upp på taket. Du kan t.ex. inte se sprickor i takpapp från marken, inte ens med kikare. Tänk på säkerheten när du rör dig på taket!