Byt trapetstak på en helg

Alla trapetstak slits ut med tiden. De blir sköra, otäta och fula – och ljuset får svårare att tränga igenom.Genom att byta det gamla taket håller du inte bara vattnet borta. Du stänger även in ljuset under övertäckningen.

Intro

I denna gör-det-självbeskrivning lär du dig att byta trapetstak.

I artikeln kan du läsa om olika varianter av trapetstak, och så visar vi dig hur du:

 • monterar ner det gamla taket
 • kontrollerar den underliggande konstruktionen. Eventuella skador ska nämligen åtgärdas.
 • mäter upp och monterar de nya skivorna
 • skyddar vindskivorna

Instruktion

01
Ta bort det gamla taket 3 Steg

Det finns många skruvar i ett tunt trapetstak. Dessa säkerställer inte bara att taket blir liggande, utan även att det inte skallrar när det blåser. Det blir dock lite arbete när taket ska bytas.

När skruvarna är rostiga och har suttit i taket i ett antal år kan de vara besvärliga att avlägsna. Ofta blir spåret i skruven runt när du försöker lossa den, och många av skruvarna kommer troligtvis att gå av. Det kan därför vara nödvändigt att skära av dem med en vinkelslip eller knipsa av dem nere vid regeln med en tång.

1

Börja med att montera bort täcklister och andra beslag som ligger ovanpå takskivorna. Var uppmärksam på att du får ut alla spikar och skruvar.

2

Skruvdragaren har störst chans att "bita sig fast" i spåret på de rostiga skruvarna med en helt ny bits och ett fulladdat batteri.

3

När du har lyft bort takskivorna sitter alla de avbrutna skruvarna kvar i läkterna. Dessa kan du skära bort. Det är dock lättast att bryta av skruven genom att böja den fram och tillbaka med en bra tång.

02
Kontrollera underliggande konstruktion 4 Steg

När alla skruvar och skivor har monterats bort, är det en bra idé att gå igenom den bärande konstruktionen och kontrollera om det finns röta eller andra skador. Eventuella skador ska nämligen repareras innan de nya skivorna monteras. I vårt fall var avståndet mellan de befintliga reglarna så stort att vi valde att sätta in en extra regel. Utöver det upptäckte vi en enskild läkt med ett avsnitt som var ruttet.

1

Vi placerade regeln under läkterna. I den ena änden kunde vi sticka in regeln över den befintliga bärlinan och fästa den med skruvar och ett balkankare.

2

Kontrollera om det finns röta eller andra skador på de befintliga läkterna och den övriga konstruktionen. Gör en markering i träet med en syl eller en liten skruvmejsel. Finns det mjuka punkter, som i det här fallet, ska träet bytas ut.

3

Skär bort den ruttna delen av läkten. Lägg snittet mitt på regeln så att den nya läkten har något att vila på. Det är en fördel om det går att se till att den nya läkten vilar på tre reglar.

4

Lägg den nya läkten på plats och skruva fast den ordentligt. Vid skarvarna vinklas skruvarna mot varandra så att läkterna dras ihop helt.

03
Mätning och montering 6 Steg

Takkonstruktionen är klar för nya skivor. Det är en fördel om skivorna kan läggas i ett stycke. Om de är för korta och du behöver göra en skarv, ska skarven placeras över en läkt och överlappa den intilliggande skivan 15 centimeter.

Skivorna läggs med en överlappning på minst ett vågigt avsnitt på den angränsande skivan. Överlappningen kan även vara större. Till infästningen använder vi toppskruvar med en mjuk hätta. Skruvarna monteras genom den översta delen på ett vågigt avsnitt.

1

Mät upp takytan så att du vet hur många och hur långa skivor du ska använda. Skivorna finns i längder på upp till ca sex meter och täcker normalt omkring en meter i bredd.

2

Det lättaste sättet att skära i de tunna trapetsskivorna är med en vinkelslip med en tunn kapskiva. Du kan även använda en fintandad såg, men det är svårare och kräver dessutom ett bra stöd.

3

Vänta med att skära till skivorna tills de har lagts på plats. Finns det inte plats får du skära till dem efter mått innan du lägger ut dem.

4

Lägg 2-3 skivor på plats med den önskade överlappningen innan du börjar skruva fast dem. Det gör det möjligt att rätta till skivorna så att de ligger vinkelrätt på huset eller regeln innan du fixerar dem.

5

Använd en vinkelslip med en ny kapskiva när trapetsskivorna ska anpassas till vindskivorna. Se till att längden passar in på takrännan och använd eventuellt en bräda så att snittet blir helt rakt.

6

Skumtätningsklossar säkerställer att vind, drivsnö och löv inte tränger in under taket. Det lättaste är att trycka klossarna på plats nedifrån innan takskivorna skruvas fast i den yttersta läkten.

Material

 • Trapetsskivor
 • Monteringsskruvar med hätta
 • Tryckimpregnerade terrassbrädor
 • Täckbrädor
 • Klossar av skumplast
 • Diverse beslag och skruvar

Till reparationen använde vi dessutom:

 • Tryckimpregnerat virke, 50 x 100 mm
 • Extra regel
 • Förstärkningsreglar

Tidsförbrukning

En helg.

Pris

Ca 2 500 kr per 10

Svårighetsgrad

Det svåraste är att montera alla skruvarna så att de inte trycks för hårt mot taket. Demonteringen kan vara lite besvärlig.

Tips & Tricks

Kom ihåg att skydda vindskivorna

Det finns flera alternativ när du ska täta mellan vindskiva och takyta. Du kan välja en traditionell toppbräda eller en tätare lösning med en av de många aluminiumkapslarna som man kan köpa för det här ändamålet.

Syftet med att skydda vindskivan är att förhindra vatten att rinna ned mellan vindskiva och takyta. Vilken lösning du bör välja varierar från tak till tak och beror bl.a. på hur takets profil möter vindskivan.

Den traditionella toppbrädan monteras 2 tredjedelar in över taket och täcker övergången mellan takyta och vindskiva.

Vattbrädebeslag med droppnäsa skyddar vindskivan på överkanten och leder in vattnet lite på takytan.

Universalkapseln kan anpassas så att den förutom att skydda vindskivans överkant kan leda in vattnet en bra bit in på takytan.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Takplåt