Plank och staket

Ska du bygga ett staket eller en trädgårdsgrind, då har du hamnat helt rätt. På de här sidorna hittar du nämligen massor av byggbeskrivningar och artiklar där hantverkaren hjälper dig genom de grundläggande och inledande momenten, från att välja rätt material till att visa hur du ska sätta stolparna.

Alla artiklar om plank och staket

Plank i alla dess former

Vi visar dig, steg för steg, hur du bygger ditt eget plank. Oavsett om du bygger ett trädgårdsplank, ett staket, plank av armeringsgaller eller insynsskydd av slanor, så hittar du en utförlig instruktion här.

Du hittar både enklare lösningar som systemplank, som byggs ihop av moduler, och mer avancerade varianter som flätade pilplank, som kräver viss teknik för att bygga. Du kan läsa mer om olika material för plank, t.ex. tryckimpregnerade ribbor och staketstolpar samt vilka verktyg och vilken utrustning du kan använda när du bygger plank.

Vilket plank ska du välja till trädgården?

Om du tittar på ett flygfoto av ett valfritt villakvarter märker du snabbt hur många platser det sitter plank och staket på – i massor av variationer och med olika förklaringar på varför det blev just den sorten. När du ska välja plank handlar det om så mycket mer än att det bara ska vara snyggt.

Hur högt ska planket vara? Ska det vara omöjligt att se igenom det? Hur mycket får det kosta? Orkar du måla det var tredje år? Eller vill du helst slippa lyfta ett finger när du väl har byggt upp det?

När du ska bygga ett nytt plank finns det några frågor du måste ställa dig själv, så att du kan ta reda på vilka behov du har, för det är inte bara en fråga om vilket staket du tycker är fint, även om det så klart också spelar roll. Plank kan ha flera funktioner utöver att vara en avgränsning av din tomt. Ett bullerplank kan t.ex. dämpa ljuden från bilarna om ditt hus ligger vid en trafikerad väg. Dina önskemål kan också vara att det ska vara lätt att bygga eftersom det ska gå snabbt, eller att det ska vara lätt att underhålla eller kanske ska det vara svårt att klättra över.

PLANK MED SLANOR

Ett naturligt och klassiskt plank av slanor, t.ex. barkade granslanor, som monteras i stolparna vågrätt. Slanorna placeras förskjutna, så att de i den ena änden monteras på stolpens ena sida och i den andra änden på stolpens motsatta sida. Det är vanligtvis ett högt plank.

FÖRDELAR: Enkelt och stabilt plank. Det går ganska snabbt och lätt att sätta upp och lätt att anpassa både i höjd och bredd, så att det passar dina krav. Dessutom är det lätt att byta ut en slana om det behövs.

NACKDELAR: Lång hållbarhet kräver slanor av god kvalitet och stolpar i t.ex. ek eller robinia. Barken falnar med tiden, så planket ser grått ut.

LAMELLPLANK

Ett lamellplank består av färdiga sektioner som monteras mellan stolpar, antingen med vinkelbeslag eller genom att skruva fast dem direkt i stolparna. Lamellerna är ganska klena, så planket är inte så stabilt och kan lätt gå sönder om man t. ex.klättrar över det. Finns i olika höjder, från 120 upp till 200 cm.

FÖRDELAR: Säljs i färdiga sektioner. Det är billigt och lätt att sätta upp.

NACKDELAR: Lamellerna är inte särskilt tjocka, så planket kan lätt gå sönder, t.ex. om man sparkar en boll på det. Träet är inte av någon hög kvalitet, så planket ser lite “billigt” ut. De fasta måtten på sektionerna kan göra det bökigt att få det att gå jämnt ut. Höjden är inte flexibel.

KRAFTIGT SEKTIONSPLANK

Ett plank av färdiga moduler, tillverkade av bättre/kraftigare träkvalitet. Det finns i flera varianter – från väldigt enkla till vissa med mer utsmyckning. Gemensamt för dem är att de är mycket gedigna, så att planket blir mer stabilt. Finns i flera olika höjder, från 120 upp till 200 cm.

FÖRDELAR: Det köps i färdiga sektioner, är lätt att sätta upp och är mer robust än ett lamellplank.

NACKDELAR: De fasta måtten på sektionerna kan göra det svårt att få det att gå ihop på ett givet avstånd. Höjden ligger fast och är inte flexibel. Det finns många kringelikrokar att ta sig in i, om du skulle vilja måla planket.

LIGGANDE BRÄDPLANK

Planket består av vågräta brädor som är placerade förskjutna på stolparna med lite avstånd emellan. Det är likadant på bägge sidor, och det är inte möjligt att se igenom det såvida brädorna inte placeras med ett för stort mellanrum. Lämpligt både som medelhögt och fullhögt plank.

FÖRDELAR: Enkelt och stabilt. Lätt att bygga och lätt att anpassa både i höjd och bredd, så att avstånden mellan stolparna blir de samma på ett givet avstånd.

NACKDELAR: De många vågräta brädorna med avstånd emellan gör det lätt att klättra över. Det är många kanter att måla.

STÅENDE PANELPLANK

Brädor monterade som stående panel är ett klassiskt plank som blir helt tätt. Det är lättast att göra med gavelbeklädnadsbrädor, som sammanfogas med not och spont. Det kan även göras med vanliga brädor. De monteras i vågräta stag som är fastgjorda mellan stolparna. Lämpligt som högt plank.

FÖRDELAR: Det är väldigt stabilt och lätt att anpassa både i höjd och bredd. Stolparna behöver inte stå i exakt samma avstånd, om du kan leva med hur det ser ut på framsidan. Planket är svårt att klättra över.

NACKDELAR: Det är många kanter att måla, om du skulle vilja det.

KLINKBYGGT PLANK

Ett klinkbyggt plank byggs vanligtvis av brädor med not och spont. Brädorna kan göras fast i H-stolpar, som har ett spår i varje sida som de placeras i. De kan även monteras i läkt på insidan av vanliga stolpar. Planket kan också byggas av vanliga brädor, och fungerar som både lågt eller högt plank.

FÖRDELAR: Stabil lösning – särskilt med not- och spontbrädor. Lätt att sätta upp med klinkbrädor i H-stolpar. Lätt att anpassa både i höjd och bredd. Svårt att klättra över.

NACKDELAR: Kräver noggrannhet så att brädorna hamnar i samma höjd i alla sektioner. Lite besvärligare med “vanliga” brädor än brädor med not och spont.

KOMPOSITPLANK

Planket är enkelt och består vanligtvis av stående H-stolpar, och brädorna sätts i stolparnas spår. Om du väljer betongstolpar som är gjutna i marken, får du en väldigt stabil konstruktion. Brädorna fogas samman med små fästdon, som annars används vid arbete med ändträ. Kan byggas både lågt och högt.

FÖRDELAR: Ett stabilt plank med minimalt underhåll och lång hållbarhet. Det är lätt att anpassa både i höjd och bredd, så att avstånden mellan stolparna blir lika stora på ett givet avstånd. Planket är svårt att klättra över.

NACKDELAR: Komposit falnar efter några år, men kan fräschas upp med speciella produkter. Betongstolpar är tunga, men det finns lättare H-stolpar i komposit eller trä.

RANCHSTAKET

Ett öppet staket, oftast byggt av trä och består av lodräta stolpar med vågräta tvärstag emellan, som är placerade med stort avstånd. Det är väl lämpat som avdelare i trädgården, vid en terrass eller som avgränsning av en stor naturtomt. Staketet kan byggas både högt och lågt.

FÖRDELAR: Det är lätt att bygga. Den luftiga konstruktionen är flexibel och lätt att anpassa både i höjd och bredd. Växter kan klättra på det. Om ett tvärstag ruttnar eller går av, är det lätt att byta ut. Staketet är lätt att måla.

NACKDELAR: Det är lätt att klättra över eller ta sig under och ger ingen lä eller avskärmning överhuvudtaget, om du inte du planterar buskar längs med staketet.

AVSKÄRMNING AV NÄT OCH STEN

Gabionmurar är kraftiga metallnät fyllda med stora stenar. Det vanligaste är ljusa eller gråaktiga stenar. Näten finns i olika storlekar, och det kan vara värt att använda sig av de storlekar som finns, så att du slipper kapa det. Gabionmurar brukar oftast vara låga.

FÖRDELAR: Extremt stabil avskärmare som inte kräver underhåll och håller i riktigt många år.

NACKDELAR: Vanligtvis ett ganska bred avskärmning som tar en del plats på tomten. Besvärligt att kapa, och du riskerar att förstöra beläggningen på näten, så att de rostar. Kräver ett plant underlag. Arbetet är tungt – även att ta bort det igen om du ångrar dig eller vill byta ut det mot någonting annat.

BULLERPLANK

Ett bullerplank är högt och tjockt. Det består av ett träskelett som fylls upp med stenull till isolering, som ska absorbera ljuden. Sidan med stenullen ska vändas mot bullret, så att den kan “suga” åt sig ljuden, och bör inte täckas över. Den andra, “fina” sidan kläs oftast med någon form av beklädnadsbrädor.

FÖRDELAR: Ett bullerplank kan sänka ljudnivån med 5-6 dB, så att du kan sitta i trädgården som vätter ut mot en trafikerad väg. På insidan liknar det ett helt vanligt plank.

NACKDELAR: Det tar längre tid att bygga än ett vanligt plank eftersom du ska vara noggrann med att skära till stenullen och placera skarvarna förskjutet, så att ljuden inte kan tränga igenom. Det är inte särskilt vackert på utsidan

KLASSISKT STAKET

Det klassiska staketet är lågt och byggt av trä. Det består av stolpar med tvärstag emellan, som stående spjälor görs fast i. Spjälorna placeras med lite avstånd, vilket gör staketet luftigt. Det är vanligtvis sågat som en spets i i toppen. Det är lättast att köpa ett staket i färdiga sektioner, som bara ska monteras i stolpar

FÖRDELAR: Det är lätt att byta ut en dålig spjäla. Det går snabbt att sätta upp om du köper färdiga sektioner.

NACKDELAR: Det är ett stort arbete att bygga från grunden – med många spjälor att såga till och sätta upp, särskilt om topparna ska pyntas med spetsiga utsågningar. Det är många kanter att måla. Det är lätt att klättra över

PLANK MED SNEDA BRÄDOR

Planket är byggt av trä med stolpar som står ganska tätt. Mellan stolparna sätts brädor upp diagonalt med lite avstånd emellan. Brädorna är kapade med ett diagonalt snitt i ändarna och uppsatta på bägge sidor. Är du inte så noga med insyn, räcker det att sätta brädor på den ena sidan. Kan byggas både högt och lågt.

FÖRDELAR: När brädorna sitter diagonalt styvar det upp konstruktionen så att den blir mer stabil. Höjden och bredden är flexibel och enkel att justera på denna typ av plank. Det är lätt att byta ut en bräda om det skulle behövas.

NACKDELAR: Det är mycket mätning och sågning som kräver noggrannhet för att få ett snyggt resultat. Det är många kanter som ska målas.

BYGGLOV

Det finns olika krav och regler att förhålla sig till om man ska upprätta ett plank eller en mur. Det är byggnadsnämnden i din kommun som bestämmer om det krävs bygglov för just ditt plank. Vanliga, låga staket och grindar kräver oftast inget bygglov, men kontakta din byggnadsnämnd om du är osäker.

Undantag för plank

Ett plank däremot kräver oftast bygglov. men det skiljer sig från kommun till kommun, och även när det kommer till plank så finns det undantag. Du får t.ex. bygga ett 180 cm högt plank 3 meter från huset, så länge det inte är närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Ett exempel på ett sådant plank är vindskydd för uteplatsen. Murar behöver du inte söka bygglov för så länge de inte är högre än 50 cm (gäller i de flesta kommuner).

Vem underhåller?

Om inget annat är sagt om underhållet av ett staket vid en tomtgräns är båda grannarna underhållsskyldiga. Om grannen skulle flytta kan det dock vara bra att skriva ett så kallat avtalsservitut, som lämnas in till närmaste inskrivningsmyndighet. Vid en flytt övergår då underhållsplikten till den nya grannen. För plank vid tomtgräns gäller oftast att den som sökt bygglov och äger planket har underhållsplikt.

Sida 1 / 4