Det här ska du veta innan du bygger plank?

Ska det vara högt, billigt, underhållsfritt eller ljuddämpande? Det är några av alla de frågor du måste ställa dig själv innan du väljer, då plank finns i väldigt många varianter med olika egenskaper. Och det ska inte bara väljas utifrån utseende, utan även utifrån vilka behov och önskemål du har.

Vilket plank håller bäst?

Kompositbrädor är underhållsfria och det krävs inga specialverktyg för att borra i det.

Hur högt ska planket vara? Ska det vara lätt att underhålla? Gå snabbt att sätta upp? Eller är det viktigare för dig att det är stabilt och kan hålla i många år? Ska planket vara omöjligt att se igenom, för att få lite avskildhet i trädgården? Vill du bara ha lite lä? Eller är det priset som avgör?

Det är alltså en del att ta ställning till innan du bygger ett nytt plank. Det finns nämligen många olika varianter, som alla har sina särskilda egenskaper och funktioner, så du har goda möjligheter att hitta ett plank som passar dina behov och önskemål. T.ex. finns det plank som kan dämpa buller. Det är relevant om du bor längs med en trafikerad väg. Om du har en nyfiken granne kan ditt krav på ett plank vara att det ska kunna värna ditt privatliv, då det är högt och omöjligt att se igenom. Du måste överlägga med dig själv huruvida du är beredd att måla ditt plank var tredje år. Eller om du egentligen hellre vill slippa. Oavsett vad du svarar, finns det ett plank som passar dig.

När du bygger ett plank måste du vara uppmärksam på att ju bättre kvalitet stolparna har, och ju bättre de är förankrade i marken, desto längre livslängd kommer ditt plank att få. Det gäller oavsett vilken modell du väljer.

Om du ska bygga ett gemensamt plank (som står mellan två tomter), måste du se till att både du och din granne är eniga om hur planket ska se ut innan det byggs. Du måste dessutom se vad som står i kommunens detaljplan (oavsett vilket plank du bygger). Står det ingenting gällande byggen av plank i den, så är det plan- och bygglagen du ska hålla dig till.

Det här ska du tänka på:

Vill du ha ett naturligt plank?

Så kan du bygga ett plank av slanor. Väljer du barkade granslanor får du ett av de mest “naturliga” planken som finns. Slanorna monteras vågrätt i stolpar; i ena änden monteras de på den ena sidan av stolpen och i andra änden på stolpens motsatta sida. Med slanor av bra kvalitet håller planket i ca. 25-30 år.

Du behöver inte underhålla ett plank med barkade slanor. Men var dock uppmärksam på att barken släpper med tiden, så planket kommer att se grått ut. Du kan även använda slanor utan bark, men de kräver underhåll (träskydd) för att få en så lång livslängd som möjligt.

Pris: mellan 500 och 1.000 kr. per meter, beroende på höjd och val av trä.

Vill du slippa buller?

Då ska du bygga ett bullerplank. Ett bullerplank ska vara högt och tjockt, så att det kan absorbera ljud. Det består av ett träskelett som fylls med ljudisolerande plattor på den sida som vätter ut mot oljudet. Det är viktigt att den sidan är “öppen”. Annars kan plattorna inte absorbera ljuden. På den andra sidan sätts brädor som på ett vanligt plank. Det är viktigt att plattorna skärs till noggrant och placeras med förskjutna skarvar, så att ljuden inte tränger igenom. Därför tar det lite extra tid att bygga.

Träbeklädnaden kräver underhåll för att planket ska hålla så länge som möjligt - räkna med 15-20 år. Det kan bli nödvändigt att byta ut de ljuddämpande plattorna.

Pris: från ca. 1.000 kr. per meter, beroende på vilken sorts träbeklädnad du väljer.

Vill du värna ditt privatliv?

Då kan du t.ex. välja ett plank med fjällpanel. Fjällpanel är figursågade brädor, med rillade kanter, så att de kan ”hängas” på varandra för att få ett tätt plank. Brädorna kan fästas i H-stolpar, som har ett spår i varje sida, som brädorna placeras i.

Det är lättast att använda färdig fjällpanel, men du kan också välja att sätta en så kallad liggande ytterpanel.

Då använder du helt vanliga planhyvlade brädor, som du spikar fast i stolparna så att den övre brädan sticker ut lite över den undre. Se bara till att spiken går genom båda brädorna.

Planket är lätt att bygga i exakt den höjd du önskar, och håller ca. 15-20 år. Underhåll med träskydd/färg.

Priset ligger på mellan 400 och 500 kr. per meter.

Ska det vara lågt?

Då passar det klassiska staketet med spjälor. Det är byggt av trä med stolpar och liggare, i vilka smala spjälor monteras med lagom avstånd emellan. De smala spjälorna är sågade med en spets i toppen. Staketet kan köpas som färdiga moduler, vilket gör det lätt att sätta upp. Du kan dock enkelt bygga det själv från grunden.

Träet ska behandlas med olja, träskydd eller färg. Och det tar tid att måla, då det är många små kanter. Livslängden om det underhålls ordentligt är 15-20 år.

Om du köper färdiga moduler ligger priserna på från ca. 100 kr. per meter och uppåt, beroende på träets kvalitet.

Ska det vara billigt?

Då är det perfekt med ett skärmplank. Det är ett av de billigaste planken som finns. Det består av färdiga sektioner som monteras mellan stolpar, med vinkelbeslag eller genom att skruva fast sektionerna i stolparna.

Det är billigt för att kvaliteten på träet sällan är särskilt hög. Lamellerna är ganska klena, så planket kan lätt gå sönder om du t.ex. sparkar en boll på det. Å andra sidan är det lätt att byta en sektion om den skulle gå sönder. Räkna med en livslängd på 5-8 år. Det håller längre om du behandler med olja, träskydd eller färg.

Priserna ligger på från ca. 250 kr. per sektion.

Ska det vara högt?

Då kan du t.ex. välja ett plank med lockpanel. Det är enkelt att anpassa i höjden - brädorna sågas bara till i den längd du önskar, så att du kan få ett högt, stabilt och kompakt plank, som även stoppar nyfikna blickar. Konstruktionen är av trä med stolpar och tvärslåar, som brädorna görs fast i med en bräda ovanpå två andra, som är placerade med lite mellanrum. Träet ska behandlas med olja, träskydd eller färg för att få en så lång livslängd som möjligt. Räkna med att det håller 15-20 år.

Priset är 400-500 kr. per meter.

Vill du slippa måla?

Välj då ett plank av komposit. Om du inte vill investera mer tid på ditt plank när det väl är byggt, så bör du satsa på ett kompositplank. Komposit är en blandprodukt, oftast av plast förstärkt med t.ex. glasfiber. Det gör att materialet tål väder och vind väldigt bra, så det har en lång livslängd, vanligtvis på 25-30 år - och detta utan att du behöver lyfta ett finger på alla dessa år. Komposit kan dock blekna efter några år, men det kan fräschas upp med speciella kompositprodukter. Planket byggs med “trall” av komposit, som körs ned i spår i H-stolpar, som antingen är av betong, komposit eller trä.

Priset ligger på runt 1.000 kr. per meter.

Ska det ge lä?

Då är ett liggande brädplank ett bra val. Om ett plank ska ge lä är det viktigt att det inte är helt tätt och massivt. Det måste släppa igenom lite vind för att det inte ska uppstå vindturbulens på “baksidan” av planket. Ett plank med brädor, som är placerade liggande med lite avstånd emellan uppfyller dessa krav, och ger dig lä. Det är enkelt att anpassa till exakt den höjd du önskar. Och mellanrummet mellan brädorna kan regleras, så att det blir omöjligt att se igenom planket. Brädorna görs fast på bägge sidor av ett antal stolpar. Planket går snabbt och enkelt att bygga, och är dessutom billigt.

Priset ligger på runt 300-500 kr. per meter.

Ska det vara enkelt?

Då kan du skaffa dig ett kraftigt sektionsplank. Du gör det lätt för dig själv om du väljer ett plank av färdiga moduler. När stolparna väl är på plats, ska modulerna bara fästas. Köper du t.ex. ett sektionsplank av trä av bra och kraftig kvalitet, får du ett riktigt stabilt plank, som har en hållbarhet på 8-15 år. Behandlar du modulerna med olja eller färg så håller de längre. Modulerna finns ofta i olika höjder från 120 cm till 200 cm. Vissa finns även med utsmyckning.

Priser från 500 kr. per sektion och uppåt.

Ska det vara robust?

Då är en gabionmur av nät och sten perfekt. Med grund element av metall och sten är det inte bara extremt robust, det har även en vädigt lång hållbarhet. Muren består av kraftiga metallnät, som sammanfogas så att de kan fyllas med stora stenar.

Näten finns i olika storlekar, och det är smart att hålla sig till standardstorlekarna, så att du slipper kapa dem. Gör du det riskerar du nämligen att förstöra beläggningen som skyddar näten från att rosta. Muren kan byggas i flera olika höjder, men oftast är den låg, då det är ett mycket tungt arbete.

Gabionmurar är ganska dyra, och ligger på från ca. 1.500 kr. per meter, plus sten.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Plank och staket