5 TIPS: Så snickrar du en stabil grind

Här får du snickarens allra bästa knep som gör det möjligt för dig att snickra en snygg och superstadig grind/port som aldrig kommer att hänga snett.

Klicka på länken och kom direkt till avsnittet längre ned i artikeln.

Grindar och portar i plank kommer irriterande snabbt att hänga lite snett. Därför har vi frågat vår snickare vad han brukar göra för att inte råka ut för problemet. Du får alla hans knep och goda råd. Följer du dem så kan du vara säker på att grinden/porten håller formen.

Här består porten av en ram och i den har det frästs spår för fjällpanel. Oavsett vilken sorts port du snickrar är det viktigt att du förstärker den med en snedsträva. Den ger stabilitet och är en av de viktigaste insatserna för att skapa en formstark grind eller port. Det är förstås också viktigt att stolpen som grinden hänger står orubbligt.

Här visar snickaren en mycket stabil montering med pinnbultar i en vägg. Ska du montera grinden på ett trähus räcker det om du skruvar fast den.

1. Beslag: Luta beslaget lite in mot väggen

Det krävs rejäla beslag för att förhindra att en tung port eller grind ska hänga. Om du lutar beslaget lite bakåt och in mot väggen minskas risken.

2. Fogar: Skruva försiktigt så blir fogen snygg

Ramen runt porten eller grinden görs med geringssågade brädor i hörnen. För att få en perfekt fog är det viktigt att du först skruvar liten från den ena sidan, därefter från den andra och sedan igen från den första sidan. Om du redan från början drar in skruvarna helt så är risken stor att den ena skruven drar för bi den andra och då kan fogen bli skev eller ful.

3. Montering: Stolpen måste stå mycket stadigt

Det är otroligt viktigt att stolpen står mycket stadigt så att den orkar hålla en tung port utan att välta. Här står stolpen mot en vägg av lättbetong så därför förankras den med pinnbultar som låses i stenarna med tvåkomponentsmassa (Fix extra plus). På så sätt kan stolpen förankras utan att väggen skadas. Har du träfasad kan stolpen fästas med franska skruvar.

1

Mät upp för stolpens placering. Den ska naturligtvis stå lodrätt. Här fäster vi den på en lättbetongvägg med fyra pinnbultar och ankarmassa. Stolpen är 190 cm så vi använder oss av fyra pinnbultar.

2

Pinnbultarna som är 10 mm tjocka kapas med vinkelslip. Här gör vi dem så långa att de kommer att sticka ut en bit från väggen. Stolpen är 95 mm så de ska sticka ut cirka 100-110 mm.

3

Pinnbultarna fästs i väggen med hjälp av en tvåkomponentsmassa som hålen fylls med. För att massan ska fästa måste man dammsuga hålen noga först. Hålen är 12 mm i diameter och pinnbultarna vrids fast.

4

Stolpen sätts på plats så snart massan har härdat och när 12 mm genomgående hål har borrats. Därefter är det smart att borra upp en bit med t.ex. 30 mm borr, så muttrarna kan försänkas.

5

Stolpen måste stå lodrätt och det kollas flera gånger med vattenpass. Här har vi möjlighet att justera placeringen lite genom att sticka in en avståndsbricka mellan stolpen och väggen.

4. Linjer: Brädorna justeras i nivå med staketet

Om du ska sätta upp din port eller grind vid sidan av ett plank eller ett staket med vågräta brädor så blir det snyggast om du höjdjusterar brädorna i porten/ grinden så att de sitter på samma nivå som de i staketet/planket. Palla upp grindens ram så att den hamnar på rätt höjd ovanför marken och dra sedan vågräta streck på ramen på samma nivå som brädorna i planket.

1

Palla upp ramen så mycket att spårets borren hamnar på samma nivå som den nedersta brädan i planket. Kolla att det blir vågrätt och att ramen är 1 cm kortare än avståndet mellan stolparna.

2

Den ena sidan av ramen fixeras på planket när ramen har pallats upp tillräckligt. Därefter överförs brädornas lägen från planket till ramen. Då kommer brädorna i ramen att sitta i nivå med dem i planket.

3

Ramen skruvas ihop med 5 x 100 mm skruvar. Geringsfogen i hörnet har strukits med lim och vi har förborrat för skruvarna med 5 mm borr. Vi väntar lite med att skruva fast ramöverstycket.

4

Fjällpanelen sätts fast i spåren på sidorna när den har kapats i längd. Fjällpanelen ska vara lite kortare än avståndet från spår till spår så att brädorna kan skjutas på plats. Nu kan ramöverstycket skruvas fast.

5

Fjällpanelen fästs i ramen med 4,2 x 55 mm trallskruv (rostfri klass 4). Trallskruv har små huvuden och försvinner när de har dragits fast snett in i spåren. Diagonalmåtten kollas innan panelen sätts fast.

5. Snedsträva: Ger stabilitet och en vinkelrät port

Om inte grinden förstärks med en snedsträva finns risk att den inte förblir vinkelrät och i så fall kommer den nog att hänga. Snedsträvan ska monteras diagonalt på baksidan av grinden/porten. Den ska gå från toppen av låssidan snett ner till bottnen på gångjärnssidan (motsatta sidan). En terrassbräda sågas till för att passa mellan de två hörnen.

1

Brädan läggs diagonalt på baksidan och sedan markeras var den ska sågas av i den ena änden. Det klarar du med en stor vinkel eller rätskiva när brädan har lagts exakt mitt ovanför hörnfogen.

2

Brädan sågas till i den ena änden och till det går det utmärkt att använda en sticksåg. Kap- och geringssågen kan inte användas. När man sågar från baksidan undviker man stickor längs sågspåret.

3

I den andra änden ska brädan också kapas. Återigen läggs brädan diagonalt över porten och det nysågade hörnet där den ska vara medan form och längd markeras i den andra änden.

4

Snedsträvan sitter stramt och knackas därför ner på plats. Brädan ska ju helst sitta lite i spänn mellan hörnen för att verkligen fungera som stöd.

5

Porten vänds och snedsträvan skruvas fast. Här används två 4,5 x 45 mm skruvar i varje bräda (från snedsträvan) och det går bra för brädorna är 25 mm tjocka. Rita upp skruvlinjen - det ser extra snyggt ut.

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Grindar