Säker metod för snörräta stolpar

Vi visar metoden för hur stolparna till ditt nya plank, förråd eller pergola kommer att stå i en snörrät rad.

Med något så enkelt som ett snöre kan du vara helt säker på att stolparna till ditt nya plank, förråd eller din nya pergola står... ja, som på ett snöre.

Och med hjälp av ett par brädor kan du sätta upp stolpe efter stolpe på exakt samma avstånd.

Få koll på den raka linjen

När vi säger snörräta, då menar vi det. För det är just ett snöre du ska använda för att bli säker på att dina stolpar kommer att stå i en perfekt rak rad.

Snöret ska spännas ut mellan två pinnar som du sätter i varsin ände av din stolprad. Bygger du t ex ett plank ska snöret alltså markera den dragning som planket slutligen ska få.

Under hela arbetets gång kommer snöret att vara din guide och referens när det gäller stolparnas placering.

1

Dra ett sträckt snöre mellan två pinnar som står 20-30 cm vid sidan om där stolparna ska stå. Pinnarna ska följa samma linje som du vill att ditt plank ska göra.

2

Mät avståndet från snöret till den första stolpen. Det avståndet ska du använda för att placera alla de andra stolparna på samma avstånd från snöret.

3

Mät upp var de andra stolparna ska stå och slå en pinne i marken där varje stolpe ska stå. Rätta in pinnarna så att avståndet mellan snöre och framkanten på stolpen blir detsamma som vid första stolpen.

4

Mät nu från snöret och in till centrum på första stolpen. Det är detsamma som hålets mitt.

5

Placera jordborret i centrum av hålet, alltså på det avstånd från snöret som du nyss har mätt dig fram till.

6

Kolla avståndet när du har borrat lite. Jordborret kan lätt flytta sig lite i sidled i början av borrningsarbetet.

7

Borra ner på minst 90 cm djup. Stolparna ska stå frostfritt och stadigt.

Rätta in stolparna

Nu behöver du använda ett par hjälpmedel som du bygger själv: två brädor som är längre än det avstånd som du vill ha mellan stolparna.

I vardera ände av brädan ritar du ett streck. Avståndet mellan de två strecken är samma som det önskade avståndet mellan stolparna. Och innanför varje streck skruvar du fast en träkloss.

Nu kan du trycka träklossarna upp mot varsin stolpe, en i vardera ände av brädan, och börja att rätta in stolparna. Om du har många stolpar, gör då många avståndsbrädor.

1

Ställ stolparna i hålen. Du ska ännu inte fästa dem. Först ska de rättas in.

2

Sätt avståndsbrädorna mellan stolparna, både uppe och nere. Spänn tillfälligt fast den översta brädan med skruvtvingar.

3

Rätta in stolparna så att de passar mellan klossarna på avståndsbrädorna. Spänn fast den nedersta brädan med skruvtvingar. Rätta till den översta avståndsbrädan och spänn fast den med skruvtvingar.

4

Justera stolparna på plats så att de har rätt avstånd till snöret och står i lod åt alla håll. Lossa skruvtvingen lite medan du justerar och spänn sedan åt den ordentligt.

5

Slå i en påle i marken en bit från varje stolpe. Pålen ska hålla en stödbräda till din stolpe.

6

Skruva fast en bräda i pålen i den ena änden med skruv...

7

… och spänn fast den i stolpen i den andra änden. Kolla igen så att stolpen är i lod.

Gjut fast stolparna

Nu står stolparna som de ska och det är dags att fixera dem. Till det ska du använda färdigblandad plintbetong. Det är en bra och billig färdigblandning som bara ska hällas direkt från säcken och ned i hålet runt stolparna.

Du behöver inte hälla i vatten, eftersom betongen själv kommer att suga åt sig fukt från marken och på så sätt kommer den att härda.

1

Kolla en sista gång att avståndet till snöret är korrekt. Då står stolpen precis som den ska.

2

Häll ner torrbetong i hålet vid sidan om stolparna. Det ska vara betong hela vägen runt om stolpen.

3

Fyll jord i hålet ovanpå torrbetongen. Nu kommer betongen att suga åt sig fukt från den omgivande jorden och det får den att härda.

4

Packa jord och betong med en regel så att det packar sig ordentligt runt stolpen. Låt hjälpbrädan sitta tills betongen känns fast.

5

Nu står stolparna i en snörrät rad. Och de är stadigt fastgjutna så att de inte välter med tiden.

Två tips får stolparna att hålla längre

Trä som ska ställas direkt i marken utsätts för fukt.

Därför begränsas stolparnas livslängd, även tryckimpregnerade.

Men med de här ganska enkla knepen kan du ge stolparna betydligt fler år utan röta.

1

Stryk trätjära på stolpen eller låt den stå i en hink träskydd och suga åt sig innan den grävs ner.

2

Häll grus i hålet innan betongen, så att stolpen inte vadar i vatten.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Plank och staket