13 olika sorters plank - den kompletta överblicken

Lameller, slanor, moduler eller brädor. Här får du en komplett genomgång med för- och nackdelar med 13 av de mest populära sorternas plank som du kan bygga själv.

Hur högt ska planket vara? Ska det vara omöjligt att se igenom det? Hur mycket får det kosta? Orkar du måla det var tredje år? Eller vill du helst slippa lyfta en finger när du väl har byggt upp det?

När du ska bygga ett nytt plank finns det några frågor du måste ställa dig själv, så att du kan ta reda på vilka behov du har, för det är inte bara en fråga om vilket staket du tycker är fint, även om det så klart också spelar roll.

LÄS OCKSÅ: Bygg ett naturligt plank av granslanor

Flera funktioner

Plank kan ha flera funktioner utöver att vara en avgränsning av din tomt. Ett bullerplank kan t.ex. dämpa ljuden från bilarna om ditt hus ligger vid en trafikerad väg.

Dina önskemål kan också vara att det ska vara lätt att bygga eftersom det ska gå snabbt, eller att det ska vara lätt att underhålla eller kanske ska det vara svårt att klättra över.

I artikeln har vi valt ut 13 olika sorters plank.

Vi ger dig deras för- och nackdelar så att du lättare kan reda ut vilken sorts plank som passar bäst för dig och dina behov.

En förutsättning för den förväntade hållbarheten är att träet får träskydd och underhålls. Inte minst stolparna, som ska vara tryckimpregnerade eller av t.ex. ek elller robinia.

1. Plank med slanor

Ett naturligt och klassiskt plank av slanor, t.ex. barkade granslanor, som monteras i stolparna vågrätt. Slanorna placeras förskjutna, så att de i den ena änden monteras på stolpens ena sida och i den andra änden på stolpens motsatta sida. Det är vanligtvis ett högt plank.

FÖRDELAR: Enkelt och stabilt plank. Det går ganska snabbt och lätt att sätta upp och lätt att anpassa både i höjd och bredd, så att det passar dina krav. Dessutom är det lätt att byta ut en slana om det behövs.

NACKDELAR: Lång hållbarhet kräver slanor av god kvalitet och stolpar i t.ex. ek eller robinia. Barken falnar med tiden, så planket ser grått ut.

Svårighetsgrad: Det går lätt om du har en stor tryckluftspistol.

Underhåll: Inte növändigt för granslanor med bark. Slanor utan bark kräver träskydd/olja.

Hållbarhet: 25-30 år vid fina stolpar och granslanor med bark.

Insyn: Minimal.

Vindtätt: Hyfsat, det finns risk för lite vindturbulens.

Ljuddämpande: Lite.

Fint på bägge sidor: Ja.

Pris: 600-800 kronor/meter

2. Lamellplank

Ett lamellplank består av färdiga sektioner som monteras mellan stol par, antingen med vin kel-beslag eller genom att skruva fast dem direkt i stolparna. Lamellerna är ganska klena, så planket är inte så stabilt och kan lätt gå sönder om man t. ex.klättrar över det. Finns i olika höjder, från 120 upp till 200 cm.

FÖRDELAR: Säljs i färdiga sektioner. Det är billigt och lätt att sätta upp.

NACKDELAR: Lamellerna är inte särskilt tjocka, så planket kan lätt gå sönder, t.ex. om man sparkar en boll på det. Träet är inte av någon hög kvalitet, så planket ser lite “billigt” ut. De fasta måtten på sektionerna kan göra det bökigt att få det att gå jämnt ut. Höjden är inte flexibel.

Svårighetsgrad: Snabbt och lätt att sätta upp.

Underhåll: Ja, med olja, lasyr eller färg.

Hållbarhet: 5-8 år.

Insyn: Minimal.

Vindtätt: Nej. planket låter vinden blåsa igenom så att det inte uppstår vindturbulens.

Ljuddämpande: Nej.

Fint på bägge sidor: Ja.

Pris: 200-400 kronor/sektion (180 x 180 cm)

3. Kraftigt sektionsplank

Ett plank av färdiga moduler, tillverkade av bättre/kraftigare träkvalitet. Det finns i flera varianter - från väldigt enkla till vissa med mer utsmyckning. Gemensamt för dem är att de är mycket gedigna, så att planket blir mere stabilt. Finns i flera olika höjder, från 120 upp till 200 cm.

FÖRDELAR: Det köps i färdiga sektioner, är lätt att sätta upp och är mer robust än ett lamellplank.

NACKDELAR: De fasta måtten på sektionerna kan göra det svårt att få det att gå ihop på ett givet avstånd. Höjden ligger fast och är inte flexibel. Det finns många kringelikrokar att ta sig in i, om du skulle vilja måla planket.

Svårighetsgrad: Snabbt och lätt att sätta upp.

Underhåll: Ja, med olja, lasyr eller färg.

Hållbarhet: 8-15 år.

Insyn: Minimalt.

Vindtätt: Planket låter vinden blåsa igenom, så att det inte uppstår vindturbulens.

Ljuddämpande: Nej.

Fint på bägge sidor: Ja.

Pris: 500-800 kronro/sektion (180 x 165 cm)

4. Liggande brädplank

Planket består av vågräta brädor som är placerade förskjutna på stolparna med lite avstånd emellan. Det är likadant på bägge sidor, och det är inte möjligt att se igenom det såvida brädorna inte placeras med ett för stort mellanrum. Lämpligt både som medelhögt och fullhögt plank.

FÖRDELAR: Enkelt och stabilt. Lätt att bygga och lätt att anpassa både i höjd och bredd, så att avstånden mellan stolparna blir de samma på ett givet avstånd.

NACKDELAR: De många vågräta brädorna med avstånd emellan gör det lätt att klättra över. Det är många kanter att måla.

Svårighetsgrad: Lätt och hyfsat snabbt att sätta upp, om du använder en mall för att få samma avstånd mellan brädorna.

Underhåll: Ja, med olja, lasyr eller färg.

Hållbarhet: 15-20 år.

Insyn: Bara om avståndet mellan brädorna är för stort.

Vindtätt: Nej, så här kommer det inte uppstå någon vindturbulens.

Ljuddämpande: Nej.

Fint på bägge sidor: Ja.

Pris: 200-300 kronor/meter

5. Stående panelplank

Brädor monterade som stående panel är ett klassiskt plank som blir helt tätt. Det är lättast att göra med gavelbeklädnads-brädor, som sammanfogas med not och spont. Det kan även göras med vanliga brädor. De monteras i vågräta stag som är fastgjorda mellan stolparna. Lämpligt som högt plank.

FÖRDELAR: Det är väldigt stabilt och lätt att anpassa både i höjd och bredd. Stolparna behöver inte stå i exakt samma avstånd, om du kan leva med hur det ser ut på framsidan. Planket är svårt att klättra över.

NACKDELAR: Det är många kanter att måla, om du skulle vilja det.

Svårighetsgrad: Medel, då det kräver en del sågande och noggrannhet, för att brädorna ska hamna perfekt, oavsett vilken sorts brädor du väljer.

Underhåll: Ja, med olja, lasyr eller färg.

Hållbarhet: 15-20 år.

Insyn: Nej.

Vindtätt: Ja, så det kan uppstå vindturbulens.

Ljuddämpande: Lite.

Fint på bägge sidor: Nej.

Pris: 400-600 kronor/meter

6. Klinkbyggt plank

Ett klinkbyggt plank byggs vanligtvis av brädor med not och spont. Brädorna kan göras fast i H-stolpar, som har ett spår i varje sida som de placeras i. De kan även monteras i läkt på insidan av vanliga stolpar. Planket kan också byggas av vanliga brädor, och fungerar som både lågt eller högt plank.

FÖRDELAR: Stabil lösning - särskilt med not- och spontbrädor. Lätt att sätta upp med klinkbrädor i H-stolpar. Lätt att anpassa både i höjd och bredd. Svårt att klättra över.

NACKDELAR: Kräver noggrannhet så att brädorna hamnar i samma höjd i alla sektioner. Lite besvärligare med “vanliga” brädor än brädor med not och spont.

Svårighetsgrad: Det är lätt med klinkbrädor. Lite svårare om du bygger med vanliga brädor.

Underhåll: Ja, med olja, lasyr eller färg.

Hållbarhet: 15-20 år.

Insyn: Nej.

Vindtätt: Ja, så det kan uppstå vindturbulens.

Ljuddämpande: Lite.

Fint på bägge sidor: Ja, med klinkbrädor. Med “vanliga” brädor blir det en fulare “baksida”.

Pris: 350-500 kronor/meter

7. Kompositplank

Planket är enkelt och består vanligtvis av stående H-stolpar, och brädorna sätts i stolparnas spår. Om du väljer betongstolpar som är nedgjutna i jorden, får du en väldigt stabil konstruktion. Brädorna fogas samman med små fästdon, som annars används vid arbete med ändträ. Kan byggas både lågt och högt.

FÖRDELAR: Ett stabilt plank med minimalt underhåll och lång hållbarhet.

Det är lätt att anpassa både i höjd och bredd, så att avstånden mellan stolparna blir lika stora på ett givet avstånd. Planket är svårt att klättra över.

NACKDELAR: Komposit falnar efter några år, men kan fräschas upp med speciella produkter. Betongstolpar är tunga, men det finns lättare H-stolpar i komposit eller trä.

Svårighetsgrad: Lätt, men betongstolpar är tunga.

Underhåll: Minimalt.

Hållbarhet: 25-30 år.

Insyn: Nej.

Vindtätt: Ja, så det kan uppstå vindturbulens.

Ljuddämpande: Lite.

Fint på bägge sidor: Ja.

Pris: 900-1.200 kronor/meter

8. Ranchstaket

Ett öppet staket, oftast byggt av trä och består av lodräta stolpar med vågräta tvärstag emellan, som är placerade med stort avstånd. Det är väl lämpat som avdelare i trädgården, vid en terrass eller som avgränsning av en stor naturtomt. Staketet kan byggas både högt och lågt.

FÖRDELAR: Det är lätt att bygga. Den luftiga konstruktionen är flexibel och lätt att anpassa både i höjd och bredd. Växter kan klättra på det. Om ett tvärstag ruttnar eller går av, är det lätt att byta ut. Staketet är lätt att måla.

NACKDELAR: Det är lätt att klättra över eller ta sig under och ger ingen lä eller avskärmning över huvudta-get, om du inte du planterar buskar längs med staktet.

Svårighetsgrad: Lätt.

Underhåll: Ja, men det är inte så stor yta att måla/olja.

Hållbarhet: 15-20 år.

Insyn: Ja.

Vindtätt: Nej.

Ljuddämpande: Nej.

Fint på bägge sidor: Ja.

Pris: 50-150 kronor/meter

9. Avskärmning av nät och sten

Gabionmurar är kraftiga metallnät fyllda med stora stenar. Det vanligaste är ljusa eller gråaktiga stenar. Näten finns i olika storlekar, och det kan vara värt att använda sig av de storlekar som finns, så att du slipper kapa det. Gabionmurar brukar oftast vara låga.

FÖRDELAR: Extremt stabil avskär-mare som inte kräver underhåll och håller i riktigt många år.

NACKDELAR: Vanligtvis ett ganska bred avskärmning som tar en del plats på tomten. Besvärligt att kapa, och du riskerar att förstöra beläggningen på näten, så att de rostar. Kräver ett plant underlag. Arbetet är tungt - även att ta bort det igen om du ångrar dig eller vill byta ut det mot någonting annat.

Svårighetsgrad: Medel, men arbetet är tungt.

Underhåll: Nej.

Hållbarhet: 40-50 år (för nätet).

Insyn: Nej.

Vindtätt: Ja, men är muren låg är vindturbulensen begränsad.

Ljuddämpande: Om det är högt.

Fint på bägge sidor: Ja.

Pris: Från ca. 1.500 kronor/meter (plus sten och frakt)

10. Bullerplank

Ett bullerplank är högt och tjockt. Det består av ett träskelett som fylls upp med stenull till isolering, som ska absorbera ljuden. Sidan med stenullen ska vändas mot bullret, så att den kan “suga” åt sig ljuden, och bör inte täckas över. Den andra, “fina” sidan kläs oftast med någon form av beklädnadsbrädor.

FÖRDELAR: Ett bullerplank kan sänka ljudnivån med 5-6 dB, så att du kan sitta i trädgården som vätter ut mot en trafikerad väg. På insidan liknar det ett helt vanligt plank.

NACKDELAR: Det tar längre tid att bygga än ett vanligt plank eftersom du ska vara noggrann med att skära till stenullen och placera skarvarna förskjutet, så att ljuden inte kan tränga igenom. Det är inte särskilt vackert på utsidan.

Svårighetsgrad: Medel.

Underhåll: Träet kräver underhåll, och det kan vara nödvändigt att byta ut isoleringen efter hand.

Hållbarhet: 15-20 år.

Insyn: Nej.

Vindtätt: Ja, så det kan uppstå vindturbulens.

Ljuddämpande: Mycket.

Fint på bägge sidor: Nej.

Pris: 800-900 kronor/meter

11. Klassiskt staket

Det klassiska staketet är lågt och byggt av trä. Det består av stolpar med tvärstag emellan, som stående spjälor görs fast i. Spjälorna placeras med lite avstånd, vilket gör staketet luftigt. Det är vanligtvis sågat som en spets i i toppen. Det är lättast att köpa ett staket i färdiga sektioner, som bara ska monteras i stolpar.

FÖRDELAR: Det är lätt att byta ut en dålig spjäla. Det går snabbt att sätta upp om du köper färdiga sektioner.

NACKDELAR: Det är ett stort arbete att bygga från grunden - med många spjälor att såga till och sätta upp, särskilt om topparna ska pyntas med spetsiga utsågningar. Det är många kanter att måla. Det är lätt att klättra över.

Svårighetsgrad: Lätt, om du köper färdiga sektioner. Tidskrävande om du bygger det själv.

Underhåll: Ja, med olja, lasyr eller färg.

Hållbarhet: 15-20 år.

Insyn: Ja.

Vindtätt: Nej.

Ljuddämpande: Nej.

Fint på bägge sidor: Nej.

Pris: 100-350 kronor/meter (färdiga sektioner)

12. Plank med sneda brädor

Planket är byggt av trä med stolpar som står ganska tätt. Mellan stolparna sätts brädor upp diagonalt med lite avstånd emellan. Brädorna är kapade med ett diagonalt snitt i ändarna och uppsatta på bägge sidor. Är du inte så noga med insyn, räcker det att sätta brädor på den ena sidan. Kan byggas både högt och lågt.

FÖRDELAR: När brädorna sitter diagonalt styvar det upp konstruktionen så att den blir mer stabil. Höjden och bredden är flexibel och enkel att justera på denna typ av plank. Det är lätt att byta ut en bräda om det skulle behövas.

NACKDELAR: Det är mycket mätning och sågarbete som kräver noggrannhet för att få ett snyggt resultat. Det är många kanter som ska målas.

Svårighetsgrad: Medel. Det är en del sågarbete.

Underhåll: Ja, med olja, lasyr eller färg.

Hållbarhet: 15-20 år.

Insyn: Begränsad.

Vindtätt: Inte helt.

Ljuddämpande: Nej.

Fint på bägge sidor: Ja, om det monteras brädor på bägge sidor.

Pris: 350-600 kronor/meter

13. Plank med ribbor

Det här planket har byggts av smala ribbor av lärkträ och monteras med exakt 3 cm mellanrum. Inne bakom ribborna har det satts isoleringsskivor som absorberar ljud. Ofta är ett bullerplank inte så snyggt, men det är det här! Det märks också på priset.

FÖRDELAR: Planket passar i ojämn terräng, eftersom ribborna enkelt kan anpassas på längden. Planket har inbyggd ljuddämpning, som är helt dold.

NACKDELAR: Det är tidskrävande att kapa till så många ribbor, och väljer du exempelvis lärkträ blir priset också högt. Bullerplank är alltid dyra och mer besvärliga att bygga än vanliga plank.

Svårighetsgrad: Svårt. Det ska göras en del kapningar, och precision är helt avgörande.

Underhåll: Ja, med olja, träskydd eller färg.

Hållbarhet: 15-20 år.

Insyn: Nej.

Vindtätt: Ja.

Ljuddämpande: Hög.

Fint på bägge sidor: Ja.

Pris: 950 kr per meter för plank med ribbor av sibirisk lärk.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Plank och staket