Staket

Ett vackert staket kan vara den perfekta inramningen för din trädgård. På dessa sidor kan du hitta både inspiration och instruktioner för hur du kan bygga ett vackert staket i din trädgård.

  Bygg ett staket

  Det klassiska staketet är ett lågt plank byggt av trä. Ett staket består av stolpar med tvärstag mellan, som lodräta brädor görs fast i. Brädorna placeras med lite avstånd, vilket gör staketet mer öppet. Stolparna är oftast sågade så att de blir spetsiga i toppen.

  Här på sidan finner du tips och råd för underhåll och montering av staket.

  Innan du väljer staket

  Innan du köper material till ett staket – eller någon annan sorts plank för den sakens skull – bör du överväga om det är den rätt lösning för din tomt. Tänk över dina behov. Har du behov av att kunna skärma av för nyfikna blickar eller en bullrig väg? Eller vill du bara kunna hägna in din tomt?

  Utöver det är det också vara en god idé att undersöka om du överhuvudtaget får lov att bygga ett staket på din tomt. I vissa fall kan det också finnas specifika krav på hur högt staketet får vara. Om det finns en lokal detaljplan för det område där du bor, kan du i den se om det finns några restriktioner för vilka sorters staket/plank du får bygga på tomten.

  Om allt är i sin ordning, och du har kommit fram till att ett staket är rätt lösning för dig, ska du bestämma dig för hur mycket tid du vill lägga på att bygga ditt staket. Beroende på vilken lösning du väljer kan det nämligen vara ett väldigt tidskrävande projekt att bygga ett staket.

  SE OCKSÅ: 10 tips: Bygg ett STAKET som håller!

  Montering av staket

  Det är inte svårt att bygga ett staket själv, men det är ett tidskrävande projekt. Det är många brädor att såga till och montera, särskilt om toppen av brädorna ska förses med utsågningar. Därför är den enklaste lösningen att köpa ett staket i färdiga moduler, som bara ska fästas i stolpar. På det viset går monteringen lekande lätt.

  Men om du inte har någonting emot att lägga många arbetstimmar på ditt staket-projekt, kan dina ansträngningar ge dig ett helt unikt staket.

  Innan du köper material till den ena eller andra lösningen måste du undersöka din tomt och mäta den, så att du vet hur långt ditt staket ska vara. Om din tomt sluttar måste du även ta med det i beräkningarna.

  När ditt staket ska sättas upp måste du dessutom se till att det kommer att stå stabilt i marken. Annars riskerar du att ditt staket välter om det blåser upp till storm. Det finns olika metoder för att få staketet stabilt. Ett sätt att göra det på är att montera staketstolparna i så kallade jordankare. Den lösningen är särskilt användbar om den jord stolparna ska stå i är väldigt sandig och lös i strukturen.

  Om du väljer att gräva ned staketstolparna så att de är i direkt kontakt med jorden omkring dem, ska du dock vara uppmärksam på att de kan bli fuktskadade. Därför kan det vara en fördel att använda ett motståndskraftigt träslag till stolparna (t.ex. ek) och dessutom ge dem träskydd innan de sätts i marken. Kom ihåg att låta dem torka helt innan du gräver ned dem.

  Vad kostar ett staket?

  Priset på ditt staket beror på flera olika saker. Vilka material väljer du att bygga det af? Tryckimpregnerat eller vanligt trä? Hur mycket material behöver du? Väljer du att bygga det själv eller anlitar du en hantverkare för jobbet?

  Väljer du t.ex. att bygga ditt staket av ek kommer det med största sannolikhet att kosta mer än om du hade valt furubrädor istället. Med andra ord är det mycket upp till dig själv att bestämma hur dyrt eller billigt ditt staket blir.

  Underhåll av staket

  Som allt annat träverk, måste ett staket underhållas. Du kan välja att behandla ditt staket med olja, färg eller träskydd. Det är många kanter som ska målas på ett staket, så du måste avsätta tillräckligt med tid när det ska målas. Du måste dessutom vara säker på att träet inte är för fuktigt när du målar det.

  Med rätt underhåll kan ett staket hålla i 15-20 år innan det måste bytas. En stor fördel med ett staket är att det är lätt att byta ut en enskild dålig bräda.

  Undgå att ditt staket får för mycket fukt

  Du kan förhindra, att ditt staket får onödigt mycket fukt på flera sätt. Om du t.ex. väljer att kapa dina stolpar och spjälor rakt av kan vatten samlas ovanpå och tränga in i träet. Därför är det alltid en god idé att lägga lite extra tid på att såga till dem med lite vinkel. Det kan även vara värt att såga till staketets tvärstag så att de sluttar lite på ovansidan, och fräsa droppnäsor på undersidan. På det viset kan vattnet lättare droppa av.

  En annan bra idé är att placera staketspjälorna på så att de slutar tillräckligt långt ovanför marken. Det brukar vanligtvis vara runt 10-15 cm från marken och upp till undersidan av spjälorna.