Isoleringsmaterial

Ska du välja mineralull eller pappersull? Cellplast eller diffusionsöppna lättbetongblock? Skivor, rullar eller granulat? Här får du överblick över de många olika isoleringsmaterialen och sätten att isolera samt tips på hur du arbetar med dem.

  Isoleringsmaterial

  Isoleringsmaterial är inte bara isoleringsmaterial. Det finns många olika att välja mellan när du vill hålla kvar värmen i ditt hus och minska CO2-utsläppet.

  Till de vanligaste isoleringsmaterialen räknas exempelvis cellulosafiber, leca, polyuretanskum och cellplast – för att inte tala om alla varianter av mineralull. Varje isolering har sina fördelar och nackdelar, och dem kan du läsa om på hemsidan.

  Mineralull – ett isoleringsmaterial med otaliga former

  All slags minerull isolerar mot kyla, brand och ljud, men den används också till otaliga uppgifter av allehanda slag.

  Mineralull klarar nästan alla isoleringsjobb. Till ett jobb kan du använda stenull, till ett annat glasull. Du kan välja rullar till en uppgift, hårda skivor till en annan, lösull till en tredje. Oavsett vad du väljer så kan du lätt skaffa produkten, den fungerar som den ska och vi har lång tradition av att använda den.

  Alternativa isoleringsmaterial är också intressanta. Vita skivor av cellplast eller annan styrenplast är perfekta att gjuta på. Bygger du ut villan kan du med fördel använda lättbetong i ytterväggen och få den isolerad samtidigt som den muras upp. Till tilläggsisolering av vindsbjälklaget kan du använda spännande material som cellulosafiber och ovanliga material som lin och tång eller gammaldags träull eller sågspån.

  Men när du ska köpa isolering, hamnar du oftast i avdelningen med mineralull – eller möjligen cellplast. För på svenska byggmarknader och varuhus dominerar mineralull. När du sedan kikar på alla varianter gäller det att välja rätt, för några produkter är mer specialiserade än andra för olika isoleringsuppgifter – även om alla isolerar mot kyla, brand och ljud. Vår guide över isoleringsmaterial börjar därför med mineralull.

  Isoleringsmaterial: Mineralull av sten och glas

  De grundläggande egenskaperna är gemensamma för stenull och glasull:

  • Isolerar effektivt mot kyla. Lambdavärde från 0,37 för mjuk isolering till 0,41 för hård.
  • Kan inte brinna och hindrar brand från att spridas.
  • Damm och fibrer i isoleringen kan orsaka klåda och irritera luftrör och andning. Isoleringsarbete bör helst utföras med tättslutande kläder, handskar och ansiktsmask. Irritationerna är endast kortvariga och ger ingen risk för allvarligare sjukdomar.
  • Suger inte till sig vatten och skadas inte av fukt

  Isoleringsförmågan är en smula bättre än hos andra isoleringsmaterial, och materialets brandhämmande och vattenavvisande egenskaper gör att det kan användas överallt i bostaden. Isoleringen består av tunna, fina trådar som limmats ihop med bakelitlim till skivor, rullar, drevremsor, lösull, rörskålar etc. För det är just trådarna som utgör skillnaden mellan stenull och glasull – bortsett från att de tillverkas av två olika basmaterial.

  STENULL är med sin toviga trådar något styvare än glasull och kan vara svår att forma runt ojämnheter. Å andra sidan bevarar stenull formen och det är av stenull man gör hårda skivor.

  GLASULL har finare, längre trådar som ligger mer parallellt. Därför är glasull smidigare och svår att riva sönder. Glasull kan komprimeras till halva storleken under transport. Glasull anpassas lätt till ojämnheter, men kan också lätt fastna när du skjuter den på plats.

  Isoleringsmaterial: Mjuk mineralull i skivor

  Mjuka skivor är de allra vanligaste produkterna för gör det själv-projekt. Skivorna finns på alla byggmarknader, men det kan ibland vara nödvändigt att i förväg beställa dem – särskilt om projektet är stort och du vill undvika spill. De vanligaste tjocklekarna är 45 och 95 mm, och man bör alltid lägga flera skikt med förskjutna skarvar. Priset är ungefär detsamma oavsett om du köper flera skikt à t.ex. 95 mm eller om du köper 195 mm tjocka skivor. Du betalar med andra ord kubikmeterpris för isolering.

  Isoleringsmaterial: Mjuk mineralull på rulle

  En mjuk rulle är precis som en mjuk skiva, bortsett från att ullen har rullats ihop i stället för att delas i bitar. En rulle ger färre skarvar och därmed mindre risk för köldbryggor. Å andra sidan kan det vara svårt att få rullen på plats och den kan kräva skärning. De vanligaste tjocklekarna är 45 och 95 mm. Bredden ska passa till uppgiften.

  Isoleringsmaterial: Hård mineralull i skivor

  Markskivor är skivor av stenull där trådarna ligger så tätt och har bundits ihop så hårt att de tål ett betydligt högre tryck än vanliga skivor. Men markskivorna är bara ett exempel på fast och hård mineralull för de finns i många andra varianter. Både stenull och glasull finns som fasadskivor, t.ex. Västkustskivan, som efter montering kan täckas med bruk. Andra exempel är kilformade skivor som används för att ge platta tak en viss lutning i samband med att taket isoleras.

  Isoleringsmaterial: Mineralull som granulat

  Lösull är finfördelad mineralull som är någon centimeter i diameter. Lösull är perfekt till isolering av bjälklag, inblåsning i skalmurar (kräver specialutrustning) och i hålrum. Vid isolering av t.ex. vindsbjälklag kan lösull fördelas med en kratta och isoleringen lägger sig själv till rätta. Lösull används vid tilläggsisolering och säljs i stora plastsäckar avsedda för gör-det-självaren.

  Alternativa isoleringsmaterial

  Plast, papper, lera, Lava och många andra material används också till isolering. Det är materialens egenskap att binda stillastående luft som är viktig för att ge bra isolering. Men några material kan mer än att isolera. Styrenplast av olika slag (här kallar vi dem cellplast) kan bära ett skivgolv eller betong. Lättbetong kan i en modern variant fungera som både isolering och yttervägg. Här har vi endast med ett par material, men de utgör nästan hela den marknad som inte täcks av mineralull.

  Alternativa isoleringsmaterial: Expanderad polystyren

  Isolering av polystyren och andra styrenplaster innehåller endast cirka 2 procent råolja och naturgas. Resten är luft. Som isolering tillverkas materialet i skivor till bl.a. källarisolering och betongsulor, och som granulat till skalmurar och hålrum. Vid brand smälter plasten innan den brinner och gör det självare bör undvika att isolera invändigt med cellplast och andra styrenplaster

  Alternativa isoleringsmaterial: Cellulosafiber

  Cellulosafiber, eller pappersgranulat som det även kallas, tillverkas av återvunna dagstidningar som rivs fint till ett mjukt granulat som kan blåsas in i skalmurar och hålrum eller krattas ut på vindsbjälklag. Papperet har behandlats med borsalt som gör det så brandhämmande att det blir lika brandsäkert som mineralull. Borsalt håller också möss och andra skadedjur borta. Cellulosafiber isolerar lite bättre än lösull och det ligger stadigare än lösull eftersom det klistrar ihop sig lite. Det gemensamma namnet för granulat och isoleringsskivor av papper är cellulosafiber.

  I denna bygginstruktion kan du se hur vi isolerar med cellulosafiber: Efterisolering: cellulosafiber – det säkra valet

  Alternativa isoleringsmaterial: Leca

  Lecakulor och lecablock tillverkas av fet smidig lera som sorteras och rensas innan den knådas och tillsätts diverse organiska medel, som ökar expansionen under bränningen. Efter torkning bränns massan vid cirka 1100 grader så att det organiska materialet försvinner och istället ersätts av många små luftrum, som gör lecakulorna lätta.

  Alternativa isoleringsmaterial: Perlite

  Den vulkaniska perliten är hård som granit, men när den pulvriseras till fin sand och värms upp till 1100 grader utvidgar sig de små kornen upp till 20 gånger normal storlek och bildar små vita pärlor – ungefär som att göra popcorn. Expansionen är ett resultat av små vattenfickor i de fina kornen.

  Alternativa isoleringsmaterial: Lättbetong

  Lättbetong uppfattas inte som ett isoleringsmaterial på samma sätt som mineralull och cellplast, men materialets isoleringsförmåga är ofta en stor del av en byggnads energilösning. Produkten skapas av ett kalk- och sandbruk som blandas med aluminiumpulver, som bildar miljontals bubblor i det basiska bruket. Nya lättbetongprodukter isolerar ungefär hälften så bra som mineralull, men eftersom lättbetong är bärande kan du bygga en energivänlig vägg på 40–50 cm.

  Rätt isoleringsmaterial på rätt ställe

  Vilket isoleringsmaterial du ska välja beror också i hög grad på var i huset du ska isolera. Här får du därför en snabb överblick över vilka isoleringstyper du kan välja mellan på utvalda ställen i huset.

  Rätt isoleringsmaterial: Yttervägg på insidan

  När du tilläggsisolerar en yttervägg från insidan använder du nästan alltid mjuk mineralull i skivor, som lätt skärs till och trycks på plats i en regelstomme. Om utrymmet är begränsat kan du använda gipsskivor som är försedda med polyuretanskum.

  • Mineralullskivor
  • Varmväggskivor försedda med polyuretanskum

  Rätt isoleringsmaterial: Yttertak

  Under snedtak är skivor av mineralull ett givet val. De skärs lätt, sätts lätt på plats och kan hållas fast med ståltråd eller en innervägg.

  • Mjuk mineralull i skivor
  • Mjuk mineralull i rullar

  Rätt isoleringsmaterial: Källarvägg från utsidan

  Det är mycket bättre att isolera källarytterväggar från utsidan än från insidan. Till det används t.ex. hårda skivor av mineralull, cellplast eller liknande. Fyllnadsmaterialet runt väggen kan vara leca eller perlite – utöver sand och singel.

  • Hård mineralull i skivor
  • Cellplast i skivor
  • Leca och perlite

  Rätt isoleringsmaterial: Yttervägg på utsidan

  Isolerar du en yttervägg utvändigt, kan du sätta upp hårda mineraullskivor eller cellplast och putsa utanpå. Vill du hellre avsluta med fasadpanel kan du använda mjuk mineralull i skivor i en regelstomme.

  • Mjuk mineralull i skivor (bakom fasadpanel)
  • Hård mineralull i skivor (puts)
  • Polystyren eller cellplast (puts)

  Rätt isoleringsmaterial: Vindsbjälklag

  Bjälklaget till en oanvänd vind ska naturligtvis isoleras, och det gör du lätt genom att lägga isolering ovanpå bjälklaget. Du kan använda mjuk mineralull i skivor eller på rulle eller lösull av olika slag.

  • Mjuk mineralull i skivor
  • Mjuk mineralull på rulle
  • Lösull • Cellulosafiber
  • Perlite

  Rätt isoleringsmaterial: Bottenbjälklag mot mark

  Bottenplattan, sulan, ska vara isolerad och därför gjuts den på material som stoppar uppstigande vatten och material som håller kvar värmen. Normalt används fasta och hårda skivor av cellplast eller mineralull på en bädd av makadam och leca.

  • Cellplast
  • Hård mineralull i skivor
  • Leca

  Rätt isoleringsmaterial: Yttervägg i skalmur

  Skalmursisolering bör överlåtas till yrkesmän. De använder i regel lösull, cellulosafiber, leca, perlite eller små kulor av cellplast (polystyren).

  • Mineralull (lösull)
  • Perlite eller leca
  • Polystyrenkulor
  • Cellulosafiber

  Rätt isoleringsmaterial: Källarbjälklag

  När du själv isolerar bjälklaget till krypgrunden är det nästan givet att du använder isolering i skivor. Närmast bjälklaget kan du fästa en mjuk skiva och under den en hård skiva, som är vindtät.

  • Mjuk mineralull i skivor
  • Hård mineralull i skivor
  • Cellplast
  • Cellulosafiber

  Rätt isoleringsmaterial: Innerväggar

  När du isolerar innerväggar handlar det inte om värme utan om att dämpa ljud och bromsa en eventuell brand. Här är mineralull det givna valet.

  • Mjuk mineralull i skivor
  • Mjuk mineralull på rulle